Wednesday, May 22, 2024
Lenovo

ໃນທົ່ວປະເທດເກັບກ່ຽວເຂົ້ານາປີໃກ້ສຳເລັດ ນາແຊງຕັ້ງເປົ້າປູກ 90 ພັນເຮັກຕາ

ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ຕັ້ງເປົ້າປູກເຂົ້ານາແຊງໃນລະດູການນີ້ ໃຫ້ໄດ້ 90 ພັນເຮັກຕາ. ຂະນະດຽວກັນຊາວກະສິກອນໃນທົ່ວປະເທດກໍພວມເລັ່ງເກັບກ່ຽວເຂົ້ານາປີ 2019 ເຊິ່ງໃກ້ສຳເລັດແລ້ວ.

ອີງຕາມບົດສະຫຼຸບປະຈໍາເດືອນທັນວາ 2019 ຂອງກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ( ກປ ) ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ການເກັບກ່ຽວມ້ຽນມັດເຂົ້ານາປີ 2019 ສໍາເລັດແລ້ວ 597.113 ເຮັກຕາ ເທົ່າກັບ 77% ຂອງເນື້ອທີ່ປັກດໍາຕົວຈິງ 778.000 ເຮັກຕາ ( ເສຍຫາຍຈາກໄພທໍາມະຊາດ 108.309 ເຮັກຕາ ) ຄາດວ່າຜົນຜະລິດຈະໄດ້ພຽງ 2,91 ລ້ານໂຕນ, ສະມັດຖະພາບ ສະເລ່ຍປະມານ 4,3 ໂຕນຕໍ່ເຮັກຕາ.

ບັນຫາທີ່ກະທົບຕໍ່ການຜະລິດລະດູຝົນປີນີ້ ໂດຍສະເພາະນາປີແມ່ນບັນຫານໍ້າຖ້ວມ, ດິນເຈື່ອນ ແລະ ສັດຕູພືດທໍາລາຍ.

ຕໍ່ສະພາບການດັ່ງກ່າວ ກະຊວງ ກປ ຈຶ່ງໄດ້ສຸມໃສ່ການຜະລິດເຂົ້ານາປີ 2020 ໃຫ້ໄດ້ 3,5 ລ້ານໂຕນ. ໃນນີ້, ຜະລິດນາແຊງໃຫ້ໄດ້ 90 ພັນເຮັກຕາ ທຽບໃສ່ປີຜ່ານມາ ຫຼຸດລົງ 10 ພັນເຮັກຕາ; ຜະລິດເຂົ້ານາປີໃຫ້ໄດ້ 750.000 ເຮັກຕາ ທຽບໃສ່ປີຜ່ານມາ ຫຼຸດລົງ 1 ແສນເຮັກຕາ ແລະ ຜະລິດເຂົ້າໄຮ່ ໃຫ້ໄດ້ 1 ແສນເຮັກຕາ.

ບົດສະຫຼຸບຍັງໃຫ້ຮູ້ຕື່ມວ່າ: ເພື່ອບັນລຸເປົ້າໝາຍການຜະລິດນາແຊງໃນເນື້ອທີ່ດັ່ງກ່າວ ວຽກງານຊົນລະປະທານກໍຕ້ອງໄດ້ຮ່ວມກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ປຸກລະດົມປະຊາຊົນໃຫ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນການສ້ອມແປງລະບົບຊົນລະປະທານທີ່ເປ່ເພ ແລະ ອະນາໄມລະບົບຄອງເໝືອງ, ອະນາໄມເຄື່ອງຈັກສູບນໍ້າໃຫ້ຢູ່ໃນສະພາບດີ ເພື່ອໃຫ້ສາມາດໃຊ້ງານ ໄດ້. ພ້ອມນີ້, ວຽກງານແນວພັນກໍໄດ້ຕອບສະໜອງແນວພັນເຂົ້ານາແຊງປີນີ້ ແລະ ແນວພັນພືດຈັດສົ່ງໃຫ້ເປົ້າໝາຍການຜະລິດລະດູແລ້ງໃນທົ່ວປະເທດແລ້ວ.

ນອກຈາກນີ້, ຍັງໄດ້ມອບແນວພັນເຂົ້າລຸ້ນ 3 ຈໍານວນ 506 ໂຕນ ໃຫ້ແກ່ 6 ແຂວງ ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໄພນໍ້າຖ້ວມ ຄື: ແຂວງຄໍາມ່ວນ 100 ໂຕນ, ສະຫວັນນະເຂດ 123 ໂຕນ, ສາລະວັນ 132 ໂຕນ, ຈໍາປາສັກ 131 ໂຕນ, ເຊກອງ 10 ໂຕນ ແລະ ອັດຕະປື 10 ໂຕນ.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ຂ່າວ: ເອຢິບ, ເສດຖະກິດ-ການຄ້າ

ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ຕັ້ງເປົ້າປູກເຂົ້ານາແຊງໃນລະດູການນີ້ ໃຫ້ໄດ້ 90 ພັນເຮັກຕາ. ຂະນະດຽວກັນຊາວກະສິກອນໃນທົ່ວປະເທດກໍພວມເລັ່ງເກັບກ່ຽວເຂົ້ານາປີ 2019 ເຊິ່ງໃກ້ສຳເລັດແລ້ວ.

ອີງຕາມບົດສະຫຼຸບປະຈໍາເດືອນທັນວາ 2019 ຂອງກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ( ກປ ) ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ການເກັບກ່ຽວມ້ຽນມັດເຂົ້ານາປີ 2019 ສໍາເລັດແລ້ວ 597.113 ເຮັກຕາ ເທົ່າກັບ 77% ຂອງເນື້ອທີ່ປັກດໍາຕົວຈິງ 778.000 ເຮັກຕາ ( ເສຍຫາຍຈາກໄພທໍາມະຊາດ 108.309 ເຮັກຕາ ) ຄາດວ່າຜົນຜະລິດຈະໄດ້ພຽງ 2,91 ລ້ານໂຕນ, ສະມັດຖະພາບ ສະເລ່ຍປະມານ 4,3 ໂຕນຕໍ່ເຮັກຕາ.

ບັນຫາທີ່ກະທົບຕໍ່ການຜະລິດລະດູຝົນປີນີ້ ໂດຍສະເພາະນາປີແມ່ນບັນຫານໍ້າຖ້ວມ, ດິນເຈື່ອນ ແລະ ສັດຕູພືດທໍາລາຍ.

ຕໍ່ສະພາບການດັ່ງກ່າວ ກະຊວງ ກປ ຈຶ່ງໄດ້ສຸມໃສ່ການຜະລິດເຂົ້ານາປີ 2020 ໃຫ້ໄດ້ 3,5 ລ້ານໂຕນ. ໃນນີ້, ຜະລິດນາແຊງໃຫ້ໄດ້ 90 ພັນເຮັກຕາ ທຽບໃສ່ປີຜ່ານມາ ຫຼຸດລົງ 10 ພັນເຮັກຕາ; ຜະລິດເຂົ້ານາປີໃຫ້ໄດ້ 750.000 ເຮັກຕາ ທຽບໃສ່ປີຜ່ານມາ ຫຼຸດລົງ 1 ແສນເຮັກຕາ ແລະ ຜະລິດເຂົ້າໄຮ່ ໃຫ້ໄດ້ 1 ແສນເຮັກຕາ.

ບົດສະຫຼຸບຍັງໃຫ້ຮູ້ຕື່ມວ່າ: ເພື່ອບັນລຸເປົ້າໝາຍການຜະລິດນາແຊງໃນເນື້ອທີ່ດັ່ງກ່າວ ວຽກງານຊົນລະປະທານກໍຕ້ອງໄດ້ຮ່ວມກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ປຸກລະດົມປະຊາຊົນໃຫ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນການສ້ອມແປງລະບົບຊົນລະປະທານທີ່ເປ່ເພ ແລະ ອະນາໄມລະບົບຄອງເໝືອງ, ອະນາໄມເຄື່ອງຈັກສູບນໍ້າໃຫ້ຢູ່ໃນສະພາບດີ ເພື່ອໃຫ້ສາມາດໃຊ້ງານ ໄດ້. ພ້ອມນີ້, ວຽກງານແນວພັນກໍໄດ້ຕອບສະໜອງແນວພັນເຂົ້ານາແຊງປີນີ້ ແລະ ແນວພັນພືດຈັດສົ່ງໃຫ້ເປົ້າໝາຍການຜະລິດລະດູແລ້ງໃນທົ່ວປະເທດແລ້ວ.

ນອກຈາກນີ້, ຍັງໄດ້ມອບແນວພັນເຂົ້າລຸ້ນ 3 ຈໍານວນ 506 ໂຕນ ໃຫ້ແກ່ 6 ແຂວງ ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໄພນໍ້າຖ້ວມ ຄື: ແຂວງຄໍາມ່ວນ 100 ໂຕນ, ສະຫວັນນະເຂດ 123 ໂຕນ, ສາລະວັນ 132 ໂຕນ, ຈໍາປາສັກ 131 ໂຕນ, ເຊກອງ 10 ໂຕນ ແລະ ອັດຕະປື 10 ໂຕນ.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ຂ່າວ: ເອຢິບ, ເສດຖະກິດ-ການຄ້າ

InsideLaos
InsideLaoshttp://insidelaos.com
Online Journalists at insidelaos.com.

More from author

Related posts

ຂໍຂອບໃຈນຳຜູ້ສະໜັບສະໜູນ

Latest posts

3 ຍຸກ ທີ່ພຣະພຸດທະສາສະໜາ ເຂົ້າມາປະເທດລາວ.

ພຣະພຸດທະສາສະນາ ເປັນສາສະໜາປະຈຳຊາດລາວ ເຊິ່ງໄດ້ເຂົ້າມາຕັ້ງໝັ້ນໃນດິນແດນອານາຈັກລ້ານຊ້າງເທິງສອງຟາກຝັ່ງແມ່ນ້ຳຂອງ, ແລະ ສ່ວນທີ່ເປັນປະເທດລາວເຮົານີ້ ຫຼາຍກວ່າ ໒໐໐໐ ປີ, ຄືພ້ອມກັບການເຂົ້າມາຂອງພຣະພຸດທະສາສະໜາໃນບັນດາປະເທດສຸວັນນະພູມ ຫຼື ແຫຼມທອງນີ້, ເຊິ່ງຫຼັກຖານທາງສາສະໜາວັດຖຸ, ສາສະໜາສະຖານ ໄດ້ປາກົດຕົວສອງຝາກຝັ່ງແມ່ນ້ຳຂອງເປັນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ

Vietjet ກ້າວ​ໄປ​ອີກຂັ້ນ ​ໃນ​ຖານະ​​ສາຍ​ການ​ບິນ​ທຳອິດ ​ທີ່​ໃຫ້ບໍລິການຖ້ຽວ​ບິນ​​ກົງ​ລະຫວ່າງ ຮ່າ​ໂນ້ຍ ​ແລະ Hiroshima.

(ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 22 ພຶດສະພາ 2024) - Vietjet ມີຄວາມຍິນດີທີ່ຈະເປີດເສັ້ນທາງບິນກົງເຊື່ອມຕໍ່ຮ່າໂນ້ຍ, ນະຄອນຫຼວງຂອງຫວຽດນາມ ກັບນະຄອນ Hiroshima ຂອງຍີ່ປຸ່ນ. ຖ້ຽວ​ບິນໃໝ່​ນີ້​ແມ່ນ​ເສັ້ນທາງ​ສາຍ​ການບິນ​ທີ 8 ຂອງ​ສອງ​ປະ​ເທດ ​ແລະ ​ເປັນ​ສາຍ​ການບິນ​ກົງ​ສາຍ​ດຽວ​ລະຫວ່າງ Hiroshima ​ແລະ ຮ່າ​ໂນ້ຍ, ຫຼຸດຜ່ອນ​ເວລາ​ເດີນທາງ​ລົງ ​ແລະ ມອບ​ປະສົບ​ການ​ໃນ​ການ​ເດີນທາງ​ລະຫວ່າງ​ສອງ​ປະເທດ.

“ວັນວິສາຂະບູຊາ” ວັນສຳຄັນຂອງພຸດທະສາສະໜາ

“ວິສາຂະບູຊາ” ຫຍໍ້ມາຈາກ ຄຳວ່າ “ວິສາຂະ ປຸນນະມີດິຖີບູຊາ” ແປວ່າ ການບູຊາໃນວັນເພັງເດືອນ ວິສາຂະ ຫຼື ເດືອນ 6 ວັນວິສາຂະບູຊາ ຖືເປັນວັນສໍາຄັນທີ່ສຸດໃນທາງພຣະພຸດທະສາສະໜາ ເພາະເປັນວັນທີ່ເກີດ 3 ເຫດ ການອັດສະຈັນທີ່ສໍາຄັນ ກ່ຽວກັບເລື່ອງລາວຊີວິດຂອງອົງສົມເດັດພຣະສັມມາສັມພຸດທະເຈົ້າ ໃນວັນເພັງ ຂຶ້ນ 15 ຄໍ່າ ເດືອນ 6 ແຕ່ກໍນັບວ່າເປັນຊ່ວງໄລຍະເວລາທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ແລະ ຫ່າງກັນຫຼາຍປີ ເຊິ່ງເຫດການອັດສະຈັນທັງ 3 ນັ້ນໄດ້ແກ່: ການປະສູດ, ຕັດສະຮູ້ ແລະ ປະຣິນິພານ ຂອງພຣະພຸດທະເຈົ້າ.