Friday, June 14, 2024
Lenovo

ຍຶດສິນຄ້າຮຽນແບບ ນ້ຳມັນເຄື່ອງ ແລະອາໄຫຼ່ ຍີ່ຫໍ້ຄູໂບຕາ ຢູ່ເມືອງເລົ່າງາມ ແລະເທສະບານເມືອງສາລະວັນ

ເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້, ຄະນະກຳມະການກວດກາ ພະແນກວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີແຂວງສາລະວັນ ຮ່ວມກັບຂະແໜງການ ກ່ຽວຂ້ອງລົງເຄື່ອນໄຫວສະກັດກັ້ນ ແລະ ກວດຍຶດສິນຄ້າທີ່ຄ້າຍຄືກັນ ຫລື ສິນຄ້າຮຽນແບບເຄື່ອງໝາຍການຄ້າຂອງ ຄູໂບຕາ (Kubota) ປະເພດນໍ້າມັນເຄື່ອງ ແລະ ເຄື່ອງອາໄຫລ ຢູ່ເທສະບານເມືອງສາລະວັນ ແລະ ເມືອງເລົ່າງາມ

ເຊິ່ງເປັນຜະລິດຕະພັນຂອງບໍລິສັດຄູໂບຕາ ທີ່ໄດ້ຈົດທະບຽນເຄື່ອງໝາຍການຄ້າຢ່າງຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ, ແຕ່ເກີດມີ ການນຳໃຊ້ສິນຄ້າທີ່ມີເຄື່ອງໝາຍດັ່ງກ່າວໃນທ້ອງຕະຫລາດ ແລະ ຮ້ານຄ້າຕ່າງໆຢູ່ແຂວງສາລະວັນ ໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກເຈົ້າຂອງລິຂະສິດ.

ຜ່ານການລົງເຄື່ອນໄຫວກວດກາ ເຫັນວ່າ:

ຢູ່ເມືອງສາລະວັນ ກວດພົບຈຳນວນ 7 ຮ້ານ, ມີ 11 ລາຍການຄື: ນໍ້າມັນເຄື່ອງ 42 ຕຸກ, ສາຍຄັນເລັ່ງ 46 ເສັ້ນ, ສາຍຄາດ 9 ເສັ້ນ, ດອກວາວ 1 ກັບ, ສາຍພານ 144 ເສັ້ນ, ຫົວສີດ 11 ກັບ, ກາບຄາດ 6 ອັນ, ລູກສູບ 19 ກັບ, ຂອບລູກສູບ 5 ກັບ, ກັນຕອງນໍ້າມັນເຄື່ອງ 8 ອັນ, ລູກບີ 40 ກັບ ລວມມູນຄ່າເກືອບ 12 ລ້ານກີບ.

ສ່ວນຢູ່ເມືອງເລົ່າງາມ ໄດ້ກວດພົບສິນຄ້າປະເພດດັ່ງກ່າວຈຳນວນ 10 ຮ້ານ, ມີ 13 ລາຍການຄື: ສາຍພານ 343 ເສັ້ນ, ກາບເບກ 21 ກັບ, ວາວ 8 ກັບ, ສາຍຄັນເລັ່ງ 22 ເສັ້ນ, ສາຍຄາສ 3 ເສັ້ນ, ນໍ້າມັນເຄື່ອງ 98 ຕຸກ, ຊຸດລູກສູບ 9 ຊຸດ, ຊວງ 3 ກັບ, ລູກບີ 231 ກັບ ແລະ ລາຍການອື່ນໆ.ລວມມູນຄ່າ 20 ລ້ານກວ່າກີບ, ນອກນັ້ນຍັງກວດພົບຈັກສະຕິນຈໍານວນ 6 ເຄື່ອງ ພ້ອມເຄື່ອງອາໄຫລ ອີກຈໍານວນໜຶ່ງ ເຊິ່ງສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນກວດພົບເຫັນຢູ່ຮ້ານຂອງຄົນສັນຊາດຈີນ.

ສໍາລັບສິນຄ້າທີ່ຍຶດໄດ້ທັງໝົດໃນຄັ້ງນີ້ ແມ່ນຈະນໍາໄປທໍາລາຍຖິ້ມໃນຂັ້ນຕໍ່ໄປ ແລະ ໄດ້ມີການສ້າງບົດບັນທຶກຮ່ວມກັນ ລະຫວ່າງ ຄະນະກຳມະການກວດກາ ກັບເຈົ້າຂອງຮ້ານຜູ້ນຳເຂົ້າ, ຜູ້ຈຳໜ່າຍ ເຄື່ອງອາໄຫລ່ຕ່າງໆ ຕື່ມອີກ.

ພາບ-ຂ່າວ: ທິດລານີ ໂຄດໂຍທາ, ຂປລ

ເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້, ຄະນະກຳມະການກວດກາ ພະແນກວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີແຂວງສາລະວັນ ຮ່ວມກັບຂະແໜງການ ກ່ຽວຂ້ອງລົງເຄື່ອນໄຫວສະກັດກັ້ນ ແລະ ກວດຍຶດສິນຄ້າທີ່ຄ້າຍຄືກັນ ຫລື ສິນຄ້າຮຽນແບບເຄື່ອງໝາຍການຄ້າຂອງ ຄູໂບຕາ (Kubota) ປະເພດນໍ້າມັນເຄື່ອງ ແລະ ເຄື່ອງອາໄຫລ ຢູ່ເທສະບານເມືອງສາລະວັນ ແລະ ເມືອງເລົ່າງາມ

ເຊິ່ງເປັນຜະລິດຕະພັນຂອງບໍລິສັດຄູໂບຕາ ທີ່ໄດ້ຈົດທະບຽນເຄື່ອງໝາຍການຄ້າຢ່າງຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ, ແຕ່ເກີດມີ ການນຳໃຊ້ສິນຄ້າທີ່ມີເຄື່ອງໝາຍດັ່ງກ່າວໃນທ້ອງຕະຫລາດ ແລະ ຮ້ານຄ້າຕ່າງໆຢູ່ແຂວງສາລະວັນ ໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກເຈົ້າຂອງລິຂະສິດ.

ຜ່ານການລົງເຄື່ອນໄຫວກວດກາ ເຫັນວ່າ:

ຢູ່ເມືອງສາລະວັນ ກວດພົບຈຳນວນ 7 ຮ້ານ, ມີ 11 ລາຍການຄື: ນໍ້າມັນເຄື່ອງ 42 ຕຸກ, ສາຍຄັນເລັ່ງ 46 ເສັ້ນ, ສາຍຄາດ 9 ເສັ້ນ, ດອກວາວ 1 ກັບ, ສາຍພານ 144 ເສັ້ນ, ຫົວສີດ 11 ກັບ, ກາບຄາດ 6 ອັນ, ລູກສູບ 19 ກັບ, ຂອບລູກສູບ 5 ກັບ, ກັນຕອງນໍ້າມັນເຄື່ອງ 8 ອັນ, ລູກບີ 40 ກັບ ລວມມູນຄ່າເກືອບ 12 ລ້ານກີບ.

ສ່ວນຢູ່ເມືອງເລົ່າງາມ ໄດ້ກວດພົບສິນຄ້າປະເພດດັ່ງກ່າວຈຳນວນ 10 ຮ້ານ, ມີ 13 ລາຍການຄື: ສາຍພານ 343 ເສັ້ນ, ກາບເບກ 21 ກັບ, ວາວ 8 ກັບ, ສາຍຄັນເລັ່ງ 22 ເສັ້ນ, ສາຍຄາສ 3 ເສັ້ນ, ນໍ້າມັນເຄື່ອງ 98 ຕຸກ, ຊຸດລູກສູບ 9 ຊຸດ, ຊວງ 3 ກັບ, ລູກບີ 231 ກັບ ແລະ ລາຍການອື່ນໆ.ລວມມູນຄ່າ 20 ລ້ານກວ່າກີບ, ນອກນັ້ນຍັງກວດພົບຈັກສະຕິນຈໍານວນ 6 ເຄື່ອງ ພ້ອມເຄື່ອງອາໄຫລ ອີກຈໍານວນໜຶ່ງ ເຊິ່ງສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນກວດພົບເຫັນຢູ່ຮ້ານຂອງຄົນສັນຊາດຈີນ.

ສໍາລັບສິນຄ້າທີ່ຍຶດໄດ້ທັງໝົດໃນຄັ້ງນີ້ ແມ່ນຈະນໍາໄປທໍາລາຍຖິ້ມໃນຂັ້ນຕໍ່ໄປ ແລະ ໄດ້ມີການສ້າງບົດບັນທຶກຮ່ວມກັນ ລະຫວ່າງ ຄະນະກຳມະການກວດກາ ກັບເຈົ້າຂອງຮ້ານຜູ້ນຳເຂົ້າ, ຜູ້ຈຳໜ່າຍ ເຄື່ອງອາໄຫລ່ຕ່າງໆ ຕື່ມອີກ.

ພາບ-ຂ່າວ: ທິດລານີ ໂຄດໂຍທາ, ຂປລ

InsideLaos
InsideLaoshttp://insidelaos.com
Online Journalists at insidelaos.com.

More from author

Related posts

ຂໍຂອບໃຈນຳຜູ້ສະໜັບສະໜູນ

Latest posts

9 ສິ່ງທີ່ບໍ່ຄວນເຮັດ! ຫຼັງຈາກກິນເຂົ້າອີ່ມ ເພາະມັນອາດສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຮ່າງກາຍ !!

“ເອັນທ້ອງເຄັ່ງ ເອັນຕາກໍຍານ” ຄຳນີ້ແມ່ນປາກົດວ່າທຸຄົນມີພຶດຕິກຳແບບນີ້ຫລາຍ ແລະ ເຊື່ອວ່າ ຫຼັງຈາກທຸກທ່ານຮັບປະທານອາຫານອີ່ມແລ້ວ ກໍອາດຫຼົງເຮັດສິ່ງເລົ່ານີ້ລົງໄປດ້ວຍຄວາມລຶ້ງເຄີຍ ໂດຍລືມຄຳນຶງເຖິງຜົນກະທົບທີ່ຕາມມາ. 

ກິນແລ້ວນອນທັນທີ! ບໍ່ດີຕໍ່ສຸຂະພາບ

ປັດໄຈທີ່ເຮັດໃຫ້ຕຸ້ຍ ຫຼື ບໍ່ຕຸ້ຍ ມີຢູ່ຫຼາຍຢ່າງ ເຊັ່ນ ພຶດຕິກຳການກິນ, ອາຫານທີ່ມັກກິນ ຫຼື ການນອນເດິກ ກໍສົ່ງຜົນໃຫ້ຕຸ້ຍຂຶ້ນໄດ້ຄືກັນ. ຖ້າວ່າ ການກິນແລ້ວນອນ ເຮັດໃຫ້ຕຸ້ຍຂຶ້ນບໍ່ນັ້ນ, ຍັງບໍ່ມີຜົນສະຫຼຸບທີ່ແນ່ນອນ ເພາະຄວາມຕຸ້ຍຈາກການກິນແລ້ວນອນ ມີຫຼາຍແບບ ຄື ບາງຄົນກິນຫຼາຍໃນຕອນຄ່ຳເຊັ່ນ ອາຫານທອດ,​ ຂອງມັນ, ພິດຊ່າ ຫຼື ອາຫານມະຍິກມະຍ່ອຍແລ້ວເຂົ້ານອນ,

ບຸນບັ້ງໄຟ ປະເພນີ ຄອບໄຂວ່ ເທວະດາຟ້າແຖນ

ພໍຕົກມາ ເດືອນ 6 ລາວ ເປັນໄລຍະຕົ້ນລະດູຝົນ ເຊິ່ງປະຊາຊົນລາວ ໂດຍສະເພາະ ຊາວໄຮ່ຊາວນາ ກໍກະກຽມລົງໄຮ່ລົງນາ ເພື່ອທຳການຜະລິດໃຫ້ຖືກຕາມລະດູການ ແລະ ຕາມປະເພນີທີ່ສືບທອດກັນມາ ຈະໄດ້ມີ ບຸນບັ້ງໄຟ ທີ່ຖືວ່າເປັນ ປາງບຸນໃຫຍ່ໜຶ່ງ ໃນຮີດສິບສອງຄອງສິບສີ່ ຂອງປະເພນີລາວ ຈັດຂຶ້ນທຸກໆປີ ຫຼັງບຸນປີໃໝ່ ໂດຍເຊື່ອກັນວ່າ ເປັນພິທີກໍາ ຄອບໄຂວ່ ເທວະດາຟ້າແຖນ ເພື່ອຂໍຝົນ ໃຫ້ຕົກຕາມລະດູການ ເພື່ອໃຫ້ ພືດພັນ, ຜົນລະປູກຈະເລີນງອກງາມ.