Sunday, May 19, 2024
Lenovo

ຊົມເຊີຍ! ໂຮງໝໍຂອງລາວ ນຳໃຊ້ອຸປະກອນການແພດ ທີ່ທັນສະໄໝ ບໍລິການປິ່ນປົວປ່ຽນວາວຫົວໃຈ

ໂຮງໝໍສູນກາງ ຢູ່ ສປປ ລາວ ມີຄວາມສາມາດ ໃຫ້ບໍລິການປິ່ນປົວທົ່ວໄປ ແລະ ປິ່ນປົວລົງເລິກສະເພາະທາງ ດ້ວຍການນຳໃຊ້ອຸປະກອນການແພດ ທີ່ທັນສະໄໝ ເປັນຕົ້ນການຜ່າຕັດປ່ຽນວາວຫົວໃຈ, ແຍ່ເສັ້ນເລືອດຫົວໃຈ, ໃສ່ຈັກກະຕຸ້ນຫົວໃຈ, ຜ່າຕັດສະໝອງ, ຜ່າຕັດກະດູກສັນຫລັງ, ຜ່າຕັດປ່ຽນກະດູກຫົວກົກຂາ, ຜ່າຕັດຄໍ່ ແລະ ເອັນຫົວເຂົ່າ, ຜ່າຕັດຜ່ານທໍ່ລະບົບຕ່າງໆ, ຟອກໝາກໄຂ່ຫລັງ, ຟອກຕັບ ແລະ ມີອຸປະກອນດ້ານວິເຄາະ-ລັງສີ, ປິ່ນປົວມະເຮັງດ້ວຍການສາຍແສງ ແລະ ປິ່ນປົວດ້ວຍການແພດພື້ນເມືອງ, ທ່ານ ບຸນກອງ ສີຫາວົງ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງ ສາທາລະນະສຸກ ໄດ້ໃຫ້ສຳພາດຕໍ່ສື່ມວນຊົນ ເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້.

ທ່ານ ບຸນກອງ ສີຫາວົງ ກ່າວຕື່ມວ່າ:

ບັນດາໂຮງໝໍຂັ້ນແຂວງ ກໍມີຄວາມສາມາດໃຫ້ບໍລິການປິ່ນປົວພະຍາດໃນ 5 ຂະແໜງ ເຊັ່ນ: ພະຍາດພາຍໃນ-ພາຍນອກ, ເດັກນ້ອຍ, ປະສູດພະຍາດຍິງ ແລະ ປິ່ນປົວສຸກເສີນຟື້ນຟູຊີບ, ສາມາດໃຫ້ບໍລິການຊ່ຽວຊານ ລົງເລິກສະເພາະ ໃກ້ຄຽງກັບໂຮງໝໍສູນກາງ ເຊັ່ນ: ຜ່າຕັດໃຫຍ່, ຜ່າຕັດຜ່ານທໍ່, ຜ່າຕັດກະດູກ, ຟອກໝາກໄຂ່ຫລັງ ແລະ ອື່ນໆ.

ຄຽງຄູ່ກັບການເອົາໃຈໃສ່ ດ້ານການປິ່ນປົວຢູ່ໂຮງໝໍຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ຂັ້ນແຂວງແລ້ວ, ກະຊວງສາທາ ລະນະສຸກ ຍັງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ ຄຸ້ມຄອງຫ້ອງກວດສຸຂະພາບເອກະຊົນ ລວມທັງຄຣິນິກເສີມຄວາມງາມ, ເຊິ່ງໄດ້ແບ່ງຂັ້ນຄຸ້ມຄອງກວດກາ, ຂັ້ນມະຫາພາກລົງກວດກາ 1 ຄັ້ງ, ຂັ້ນຈຸລະພາກ ລົງກວດກາ 2 ຄັ້ງຕໍ່ປີ,  

ພ້ອມຈັດກອງປະຊຸມທົບທວນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດລະບຽບ ກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງບໍລິການຂອງພາກເອ ກະຊົນ ເພື່ອກວດຄືນດ້ານດີ, ຂໍ້ຄົງຄ້າງ ແລະ ວິທີທາງໃນການແກ້ໄຂ ຮ່ວມກັບພະແນກສາທາລະ ນະສຸກ, ວິຊາການ, ຂະແໜງການການປິ່ນປົວ ທີ່ຮັບຜິດຊອບວຽກງານຄຸ້ມຄອງ ບໍລິການຂະແໜງພາກເອກະຊົນ.

ນັບແຕ່ປີ 2012 ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ໄດ້ອອກໃບອະນຸຍາດ ໃຫ້ສ້າງຕັ້ງຫ້ອງກວດພະຍາດເອກະ ຊົນ 1.050 ແຫ່ງ, ແຕ່ຜ່ານການລົງຕິດຕາມເຫັນວ່າ ມີຫ້ອງກວດພະຍາດເຄື່ອນໄຫວຖືກ ຕ້ອງພຽງ 802 ແຫ່ງ ແລະ ໄດ້ປະຕິບັດລະບຽບຕໍ່ຜູ້ລະເມີດຂໍ້ຫ້າມ ບໍ່ຕໍ່ໃບອະນຸຍາດ 248 ແຫ່ງ ທີ່ເອົາໃບອະນຸຍາດຂອງຕົນ ໃຫ້ບຸກ ຄົນອື່ນດຳເນີນກິດຈະການ, ສ່ວນອີກ 296 ແຫ່ງ ເປັນຄຣິນິກ ຂອງທ່ານໝໍລາວ ກໍາລັງຍື່ນຄໍາຮ້ອງຂໍເປິດດໍາເນີນກິດຈະການ.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: Medialaos

ໂຮງໝໍສູນກາງ ຢູ່ ສປປ ລາວ ມີຄວາມສາມາດ ໃຫ້ບໍລິການປິ່ນປົວທົ່ວໄປ ແລະ ປິ່ນປົວລົງເລິກສະເພາະທາງ ດ້ວຍການນຳໃຊ້ອຸປະກອນການແພດ ທີ່ທັນສະໄໝ ເປັນຕົ້ນການຜ່າຕັດປ່ຽນວາວຫົວໃຈ, ແຍ່ເສັ້ນເລືອດຫົວໃຈ, ໃສ່ຈັກກະຕຸ້ນຫົວໃຈ, ຜ່າຕັດສະໝອງ, ຜ່າຕັດກະດູກສັນຫລັງ, ຜ່າຕັດປ່ຽນກະດູກຫົວກົກຂາ, ຜ່າຕັດຄໍ່ ແລະ ເອັນຫົວເຂົ່າ, ຜ່າຕັດຜ່ານທໍ່ລະບົບຕ່າງໆ, ຟອກໝາກໄຂ່ຫລັງ, ຟອກຕັບ ແລະ ມີອຸປະກອນດ້ານວິເຄາະ-ລັງສີ, ປິ່ນປົວມະເຮັງດ້ວຍການສາຍແສງ ແລະ ປິ່ນປົວດ້ວຍການແພດພື້ນເມືອງ, ທ່ານ ບຸນກອງ ສີຫາວົງ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງ ສາທາລະນະສຸກ ໄດ້ໃຫ້ສຳພາດຕໍ່ສື່ມວນຊົນ ເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້.

ທ່ານ ບຸນກອງ ສີຫາວົງ ກ່າວຕື່ມວ່າ:

ບັນດາໂຮງໝໍຂັ້ນແຂວງ ກໍມີຄວາມສາມາດໃຫ້ບໍລິການປິ່ນປົວພະຍາດໃນ 5 ຂະແໜງ ເຊັ່ນ: ພະຍາດພາຍໃນ-ພາຍນອກ, ເດັກນ້ອຍ, ປະສູດພະຍາດຍິງ ແລະ ປິ່ນປົວສຸກເສີນຟື້ນຟູຊີບ, ສາມາດໃຫ້ບໍລິການຊ່ຽວຊານ ລົງເລິກສະເພາະ ໃກ້ຄຽງກັບໂຮງໝໍສູນກາງ ເຊັ່ນ: ຜ່າຕັດໃຫຍ່, ຜ່າຕັດຜ່ານທໍ່, ຜ່າຕັດກະດູກ, ຟອກໝາກໄຂ່ຫລັງ ແລະ ອື່ນໆ.

ຄຽງຄູ່ກັບການເອົາໃຈໃສ່ ດ້ານການປິ່ນປົວຢູ່ໂຮງໝໍຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ຂັ້ນແຂວງແລ້ວ, ກະຊວງສາທາ ລະນະສຸກ ຍັງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ ຄຸ້ມຄອງຫ້ອງກວດສຸຂະພາບເອກະຊົນ ລວມທັງຄຣິນິກເສີມຄວາມງາມ, ເຊິ່ງໄດ້ແບ່ງຂັ້ນຄຸ້ມຄອງກວດກາ, ຂັ້ນມະຫາພາກລົງກວດກາ 1 ຄັ້ງ, ຂັ້ນຈຸລະພາກ ລົງກວດກາ 2 ຄັ້ງຕໍ່ປີ,  

ພ້ອມຈັດກອງປະຊຸມທົບທວນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດລະບຽບ ກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງບໍລິການຂອງພາກເອ ກະຊົນ ເພື່ອກວດຄືນດ້ານດີ, ຂໍ້ຄົງຄ້າງ ແລະ ວິທີທາງໃນການແກ້ໄຂ ຮ່ວມກັບພະແນກສາທາລະ ນະສຸກ, ວິຊາການ, ຂະແໜງການການປິ່ນປົວ ທີ່ຮັບຜິດຊອບວຽກງານຄຸ້ມຄອງ ບໍລິການຂະແໜງພາກເອກະຊົນ.

ນັບແຕ່ປີ 2012 ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ໄດ້ອອກໃບອະນຸຍາດ ໃຫ້ສ້າງຕັ້ງຫ້ອງກວດພະຍາດເອກະ ຊົນ 1.050 ແຫ່ງ, ແຕ່ຜ່ານການລົງຕິດຕາມເຫັນວ່າ ມີຫ້ອງກວດພະຍາດເຄື່ອນໄຫວຖືກ ຕ້ອງພຽງ 802 ແຫ່ງ ແລະ ໄດ້ປະຕິບັດລະບຽບຕໍ່ຜູ້ລະເມີດຂໍ້ຫ້າມ ບໍ່ຕໍ່ໃບອະນຸຍາດ 248 ແຫ່ງ ທີ່ເອົາໃບອະນຸຍາດຂອງຕົນ ໃຫ້ບຸກ ຄົນອື່ນດຳເນີນກິດຈະການ, ສ່ວນອີກ 296 ແຫ່ງ ເປັນຄຣິນິກ ຂອງທ່ານໝໍລາວ ກໍາລັງຍື່ນຄໍາຮ້ອງຂໍເປິດດໍາເນີນກິດຈະການ.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: Medialaos

InsideLaos
InsideLaoshttp://insidelaos.com
Online Journalists at insidelaos.com.

More from author

Related posts

ຂໍຂອບໃຈນຳຜູ້ສະໜັບສະໜູນ

Latest posts

ອາຫານທຸກຄາບມີຜົນຕໍ່ການນອນຫຼັບ

ການນອນຫຼັບ ເປັນການພັກຜ່ອນດີທີ່ສຸດສຳລັບຮ່າງກາຍ ເພາະຊ່ວຍເພີ່ມ ແລະຮັກສາປະສິດທິພາບ ການເຮັດວຽກຂອງອະໄວຍະວະຕ່າງໆ ໃຫ້ສົມບູນແຂງແຮງ. ໃນຂະນະດຽວກັນຜົນເສຍຂອງການນອນບໍ່ພຽງພໍ ຈະເຮັດໃຫ້ຈຸລັງຕ່າງໆ ເສື່ອມສະພາບ, ນຳ້ໜັກເພີ່ມ, ບໍ່ສົດຊື່ນ, ອ່ອນເພຍ ແລະອາລົມປ່ຽນແປງງ່າຍ. ໜຶ່ງໃນເຄັດລັບທີ່ເຮັດໃຫ້ທ່ານນອນຫຼັບໄດ້ດີກໍຄື ອາຫານທຸກຄາບທີ່ທ່ານກິນເຂົ້າໄປນັ້ນເອງ.

ເປີດແອ ນອນຫຼັບໃນລົດ “ສ່ຽງເສຍຊີວິດ”

ຖ້າໃຜຮູ້ໂຕວ່າ ໂຕເອງຕ້ອງຂັບລົດໄກໆ ສິ່ງທຳອິດທີ່ຄວນຄຳນຶງ ກໍຄື ການພັກຜ່ອນໃຫ້ພຽງພໍ ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ມີສະຕິທີ່ດີ, ບໍ່ຫຼັບໃນ. ຖ້າພັກຜ່ອນມາບໍ່ພຽງພໍ ຮ່າງກາຍຈະອ່ອນເພຍ ຮູ້ສຶກເຫງົານອນຈົນຕ້ອງຢຸດນອນພັກຜ່ອນແຄມທາງ ຊຶ່ງມັນເປັນສິ່ງທີ່ອັນຕະລາຍທີ່ສຸດຂອງການນອນໃນລົດ, ແຕ່ດ້ວຍຄວາມຮັກສະບາຍ ຄົນສ່ວນຫຼາຍຈຶ່ງເລືອກທີ່ຈະເປີດແອລົດປະໄວ້ຂະນະນອນຫຼັບນັ້ນ ຖືເປັນສິ່ງອັນຕະລາຍຕໍ່ຊີວິດ.

ປະໂຫຍດຈາກ “ຜັກຂະ” ຜັກພື້ນບ້ານຂອງລາວ

ຜັກຂະ ຫຼື ຜັກເນົ່າ ເປັນຜັກພື້ນບ້ານຂອງລາວ ປະຊາຊົນຊາວລາວນິຍົມປູກໄວ້ຕາມແຄມຮົ້ວເຮືອນຂອງຕົນເອງ ໂດຍຄຸນລັກສະນະເດັ່ນຂອງ "ຜັກຂະ" ກໍຄື ເປັນພືດຕະກູນຖົ່ວທີ່ມີໜາມແຫຼມຄົມຕາມກິ່ງກ້ານ, ມີກິ່ນຮຸນແຮງ ບາງທ້ອງຖິ່ນເອີ້ນ ຜັກຂະຕາມກິ່ນວ່າ “ຜັກເນົ່າ”.