Friday, June 14, 2024
Lenovo

ກະຊວງວິທະຍາສາດ ກຳນົດປະຕິບັດ 6 ແຜນງານ ຮອງຮັບຍຸກອຸດສາຫະກໍາ 4.0

ພາບປະກອບ

ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ( ກວຕ ) ໄດ້ວາງແຜນຍຸດທະສາດການພັດທະນາວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີຂອງປະເທດເຮົາ ຮອດປີ 2025 ແລະ ວິໄສທັດ ເຖິງປີ 2030 ເຊິ່ງໃນນັ້ນຈະຕ້ອງປະຕິບັດ 6 ແຜນງານທີ່ຈໍາເປັນ ເພື່ອຮອງຮັບຍຸກສະໄໝອຸດສາຫະກໍາ 4.0.

ທ່ານ ບໍ່ວຽງຄຳ ວົງດາລາ ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ໃຫ້ສໍາພາດຕໍ່ໜັງສືພິມ ເສດຖະກິດ – ການຄ້າ ເມື່ອບໍ່ດົນນີ້ວ່າ:

ພາບປະກອບ

ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ເຫັນວ່າການປະຕິວັດອຸດສາຫະກໍາ ຄັ້ງທີ 4 ເປັນກະແສຟອງຄື້ນໃໝ່ທີ່ຈະພັດຜ່ານໄປທົ່ວໂລກ ແລະ ສປປ ລາວ ບໍ່ອາດຈະຫຼີກລ່ຽງໄດ້.

ສະນັ້ນ, ເພື່ອຮອງຮັບຍຸກອຸດສາຫະກໍາ 4.0 ຢ່າງເປັນເຈົ້າການນັ້ນ ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ໄດ້ວາງແຜນຍຸດທະສາດການພັດທະນາວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ຂອງປະເທດເຮົາຮອດປີ 2025 ແລະ ວິໄສທັດເຖິງປີ 2030 ເຊິ່ງໃນນັ້ນເຫັນວ່າຈະຕ້ອງປະຕິບັດ 6 ແຜນງານທີ່ຈໍາເປັນ ດັ່ງລຸ່ມນີ້:

ພາບປະກອບ

ແຜນງານທີ 1:

ຕ້ອງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ໃຫ້ທົ່ວສັງຄົມຮັບຮູ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈຢ່າງເລິກເຊິ່ງເຖິງທາດແທ້ຂອງການປະຕິວັດອຸດສາຫະກໍາ ຄັ້ງທີ 4 ແລະ ຜົນສໍາເລັດຂອງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີໃນໂລກປັດຈຸບັນ ທີ່ກໍາລັງສົ່ງຜົນສະທ້ອນເຖິງການພັດທະນາເສດຖະກິດ – ສັງຄົມຂອງໂລກ ແລະ ຂອງປະເທດເຮົາ ເພື່ອເປັນເຈົ້າການກະກຽມຮອງຮັບຢ່າງພາວະວິໄສ.

ແຜນງານທີ 2:

ສ້າງ ແລະ ປັບປຸງບັນດາກົດໝາຍ, ນິຕິກໍາລຸ່ມກົດໝາຍ, ກົນໄກການປະສານງານ ແລະ ຄຸ້ມຄອງລັດ, ຄຸ້ມຄອງເສດຖະກິດ – ສັງຄົມ ຕາມແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ – ລັດ ໃນຍຸກອຸດສາຫະກໍາ 4.0 ເພື່ອຮອງຮັບການພັດທະນາເສດຖະກິດແຫ່ງພູມປັນຍາ ແລະ ສັງຄົມແຫ່ງໂລກດິຈິຕອລ.

ພາບປະກອບ

ແຜນງານທີ 3:

ບຸກທະລຸໃນການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດໃຫ້ມີບາດກ້າວກະໂດດໃໝ່ ເປັນຕົ້ນແມ່ນຕ້ອງປະຕິຮູບລະບົບການສຶກສາ ແລະ ການກໍ່ສ້າງນັກວິຊາການໃນຂະແໜງການໃໝ່ຂອງຍຸກອຸດສາຫະກໍາ 4.0 ເຊັ່ນ: ວິສະວະກໍາເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນ – ຂ່າວສານ, ອິນເຕີເນັດແຫ່ງສັບພະສິ່ງ, ວິສະວະກໍາການຜະລິດແບບສາມມິຕິ, ວິສະວະກໍາຫຸ່ນຍົນ ແລະ ການຜະລິດອັດສະລິຍະ, ວິສະວະກໍາການສ້າງພາບເໝືອນຈິງ ແລະ ປັນຍາປະດິດ, ວິສະວະກໍານາໂນເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ພັນທຸກໍາ.

ແຜນງານທີ 4:

ຄົ້ນຄວ້ານໍາໃຊ້ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີໃໝ່ທີ່ທັນສະໄໝ ເພື່ອລຶບລ້າງຄວາມທຸກຍາກຂອງປະຊາຊົນ ແລະ ຜະລິດສິນຄ້າທີ່ມີຄຸນນະພາບໄດ້ມາດຕະຖານສາກົນ ເພື່ອສາມາດສົ່ງອອກແຂ່ງຂັນໃນຕະຫຼາດສາກົນ; ເລືອກເຟັ້ນຂະແໜງອຸດສາຫະກໍາ 4.0 ທີ່ປະເທດເຮົາມີທ່າແຮງໄດ້ປຽບ ເພື່ອພັດທະນາໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນໃນການແຂ່ງຂັນ ແລະ ເຊື່ອມໂຍງກັບສາກົນຢ່າງເປັນເຈົ້າການ.

ພາບປະກອບ

ແຜນງານທີ 5:

ເອົາໃຈໃສ່ເປີດກວ້າງການບໍລິການວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີໃຫ້ແກ່ສັງຄົມ ເພື່ອຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ຂະໜາດກາງ ( SME ) ໃຫ້ຂະຫຍາຍຕົວ ແລະ ສາມາດສ້າງຜູ້ປະກອບການທາງດ້ານນະວັດຕະກໍາໃໝ່ ( Start up ) ໃຫ້ເກີດຂຶ້ນ ເປັນຕົ້ນແມ່ນໃນການບໍລິການນະວັດຕະກໍາໃໝ່, ຖ່າຍທອດເຕັກໂນໂລຊີໃໝ່ທີ່ທັນສະໄໝ, ບໍລິການດ້ານຊັບສິນທາງປັນຍາ, ກວດກາຄຸນນະພາບ ແລະ ຢັ້ງຢືນມາດຕະຖານສິນຄ້າ ແລະ ການບໍລິການ.

ແຜນງານທີ 6:

ເປີດກວ້າງການຮ່ວມມືກັບຕ່າງປະເທດ, ຕາມແນວທາງນະໂຍບາຍການຕ່າງປະເທດຂອງພັກເຮົາ ເປັນຕົ້ນແມ່ນການຮ່ວມມືທາງດ້ານວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ເພາະວ່າລະດັບວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີຂອງປະເທດເຮົາຍັງຕໍ່າ.

ພາບປະກອບ

ສະນັ້ນ, ການຮ່ວມມືເພື່ອສຶກສາຮຽນຮູ້, ຖ່າຍທອດບົດຮຽນ ແລະ ດຶງດູດການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານວິທະຍາສາດ, ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ນະວັດຕະກໍາຈາກບັນດາປະເທດທີ່ພັດທະນາແລ້ວ ຈຶ່ງແມ່ນຄວາມຈໍາເປັນພາວະວິໄສ.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ເສດຖະກິດ-ການຄ້າ

ພາບປະກອບ

ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ( ກວຕ ) ໄດ້ວາງແຜນຍຸດທະສາດການພັດທະນາວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີຂອງປະເທດເຮົາ ຮອດປີ 2025 ແລະ ວິໄສທັດ ເຖິງປີ 2030 ເຊິ່ງໃນນັ້ນຈະຕ້ອງປະຕິບັດ 6 ແຜນງານທີ່ຈໍາເປັນ ເພື່ອຮອງຮັບຍຸກສະໄໝອຸດສາຫະກໍາ 4.0.

ທ່ານ ບໍ່ວຽງຄຳ ວົງດາລາ ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ໃຫ້ສໍາພາດຕໍ່ໜັງສືພິມ ເສດຖະກິດ – ການຄ້າ ເມື່ອບໍ່ດົນນີ້ວ່າ:

ພາບປະກອບ

ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ເຫັນວ່າການປະຕິວັດອຸດສາຫະກໍາ ຄັ້ງທີ 4 ເປັນກະແສຟອງຄື້ນໃໝ່ທີ່ຈະພັດຜ່ານໄປທົ່ວໂລກ ແລະ ສປປ ລາວ ບໍ່ອາດຈະຫຼີກລ່ຽງໄດ້.

ສະນັ້ນ, ເພື່ອຮອງຮັບຍຸກອຸດສາຫະກໍາ 4.0 ຢ່າງເປັນເຈົ້າການນັ້ນ ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ໄດ້ວາງແຜນຍຸດທະສາດການພັດທະນາວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ຂອງປະເທດເຮົາຮອດປີ 2025 ແລະ ວິໄສທັດເຖິງປີ 2030 ເຊິ່ງໃນນັ້ນເຫັນວ່າຈະຕ້ອງປະຕິບັດ 6 ແຜນງານທີ່ຈໍາເປັນ ດັ່ງລຸ່ມນີ້:

ພາບປະກອບ

ແຜນງານທີ 1:

ຕ້ອງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ໃຫ້ທົ່ວສັງຄົມຮັບຮູ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈຢ່າງເລິກເຊິ່ງເຖິງທາດແທ້ຂອງການປະຕິວັດອຸດສາຫະກໍາ ຄັ້ງທີ 4 ແລະ ຜົນສໍາເລັດຂອງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີໃນໂລກປັດຈຸບັນ ທີ່ກໍາລັງສົ່ງຜົນສະທ້ອນເຖິງການພັດທະນາເສດຖະກິດ – ສັງຄົມຂອງໂລກ ແລະ ຂອງປະເທດເຮົາ ເພື່ອເປັນເຈົ້າການກະກຽມຮອງຮັບຢ່າງພາວະວິໄສ.

ແຜນງານທີ 2:

ສ້າງ ແລະ ປັບປຸງບັນດາກົດໝາຍ, ນິຕິກໍາລຸ່ມກົດໝາຍ, ກົນໄກການປະສານງານ ແລະ ຄຸ້ມຄອງລັດ, ຄຸ້ມຄອງເສດຖະກິດ – ສັງຄົມ ຕາມແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ – ລັດ ໃນຍຸກອຸດສາຫະກໍາ 4.0 ເພື່ອຮອງຮັບການພັດທະນາເສດຖະກິດແຫ່ງພູມປັນຍາ ແລະ ສັງຄົມແຫ່ງໂລກດິຈິຕອລ.

ພາບປະກອບ

ແຜນງານທີ 3:

ບຸກທະລຸໃນການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດໃຫ້ມີບາດກ້າວກະໂດດໃໝ່ ເປັນຕົ້ນແມ່ນຕ້ອງປະຕິຮູບລະບົບການສຶກສາ ແລະ ການກໍ່ສ້າງນັກວິຊາການໃນຂະແໜງການໃໝ່ຂອງຍຸກອຸດສາຫະກໍາ 4.0 ເຊັ່ນ: ວິສະວະກໍາເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນ – ຂ່າວສານ, ອິນເຕີເນັດແຫ່ງສັບພະສິ່ງ, ວິສະວະກໍາການຜະລິດແບບສາມມິຕິ, ວິສະວະກໍາຫຸ່ນຍົນ ແລະ ການຜະລິດອັດສະລິຍະ, ວິສະວະກໍາການສ້າງພາບເໝືອນຈິງ ແລະ ປັນຍາປະດິດ, ວິສະວະກໍານາໂນເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ພັນທຸກໍາ.

ແຜນງານທີ 4:

ຄົ້ນຄວ້ານໍາໃຊ້ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີໃໝ່ທີ່ທັນສະໄໝ ເພື່ອລຶບລ້າງຄວາມທຸກຍາກຂອງປະຊາຊົນ ແລະ ຜະລິດສິນຄ້າທີ່ມີຄຸນນະພາບໄດ້ມາດຕະຖານສາກົນ ເພື່ອສາມາດສົ່ງອອກແຂ່ງຂັນໃນຕະຫຼາດສາກົນ; ເລືອກເຟັ້ນຂະແໜງອຸດສາຫະກໍາ 4.0 ທີ່ປະເທດເຮົາມີທ່າແຮງໄດ້ປຽບ ເພື່ອພັດທະນາໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນໃນການແຂ່ງຂັນ ແລະ ເຊື່ອມໂຍງກັບສາກົນຢ່າງເປັນເຈົ້າການ.

ພາບປະກອບ

ແຜນງານທີ 5:

ເອົາໃຈໃສ່ເປີດກວ້າງການບໍລິການວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີໃຫ້ແກ່ສັງຄົມ ເພື່ອຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ຂະໜາດກາງ ( SME ) ໃຫ້ຂະຫຍາຍຕົວ ແລະ ສາມາດສ້າງຜູ້ປະກອບການທາງດ້ານນະວັດຕະກໍາໃໝ່ ( Start up ) ໃຫ້ເກີດຂຶ້ນ ເປັນຕົ້ນແມ່ນໃນການບໍລິການນະວັດຕະກໍາໃໝ່, ຖ່າຍທອດເຕັກໂນໂລຊີໃໝ່ທີ່ທັນສະໄໝ, ບໍລິການດ້ານຊັບສິນທາງປັນຍາ, ກວດກາຄຸນນະພາບ ແລະ ຢັ້ງຢືນມາດຕະຖານສິນຄ້າ ແລະ ການບໍລິການ.

ແຜນງານທີ 6:

ເປີດກວ້າງການຮ່ວມມືກັບຕ່າງປະເທດ, ຕາມແນວທາງນະໂຍບາຍການຕ່າງປະເທດຂອງພັກເຮົາ ເປັນຕົ້ນແມ່ນການຮ່ວມມືທາງດ້ານວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ເພາະວ່າລະດັບວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີຂອງປະເທດເຮົາຍັງຕໍ່າ.

ພາບປະກອບ

ສະນັ້ນ, ການຮ່ວມມືເພື່ອສຶກສາຮຽນຮູ້, ຖ່າຍທອດບົດຮຽນ ແລະ ດຶງດູດການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານວິທະຍາສາດ, ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ນະວັດຕະກໍາຈາກບັນດາປະເທດທີ່ພັດທະນາແລ້ວ ຈຶ່ງແມ່ນຄວາມຈໍາເປັນພາວະວິໄສ.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ເສດຖະກິດ-ການຄ້າ

InsideLaos
InsideLaoshttp://insidelaos.com
Online Journalists at insidelaos.com.

More from author

Related posts

ຂໍຂອບໃຈນຳຜູ້ສະໜັບສະໜູນ

Latest posts

9 ສິ່ງທີ່ບໍ່ຄວນເຮັດ! ຫຼັງຈາກກິນເຂົ້າອີ່ມ ເພາະມັນອາດສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຮ່າງກາຍ !!

“ເອັນທ້ອງເຄັ່ງ ເອັນຕາກໍຍານ” ຄຳນີ້ແມ່ນປາກົດວ່າທຸຄົນມີພຶດຕິກຳແບບນີ້ຫລາຍ ແລະ ເຊື່ອວ່າ ຫຼັງຈາກທຸກທ່ານຮັບປະທານອາຫານອີ່ມແລ້ວ ກໍອາດຫຼົງເຮັດສິ່ງເລົ່ານີ້ລົງໄປດ້ວຍຄວາມລຶ້ງເຄີຍ ໂດຍລືມຄຳນຶງເຖິງຜົນກະທົບທີ່ຕາມມາ. 

ກິນແລ້ວນອນທັນທີ! ບໍ່ດີຕໍ່ສຸຂະພາບ

ປັດໄຈທີ່ເຮັດໃຫ້ຕຸ້ຍ ຫຼື ບໍ່ຕຸ້ຍ ມີຢູ່ຫຼາຍຢ່າງ ເຊັ່ນ ພຶດຕິກຳການກິນ, ອາຫານທີ່ມັກກິນ ຫຼື ການນອນເດິກ ກໍສົ່ງຜົນໃຫ້ຕຸ້ຍຂຶ້ນໄດ້ຄືກັນ. ຖ້າວ່າ ການກິນແລ້ວນອນ ເຮັດໃຫ້ຕຸ້ຍຂຶ້ນບໍ່ນັ້ນ, ຍັງບໍ່ມີຜົນສະຫຼຸບທີ່ແນ່ນອນ ເພາະຄວາມຕຸ້ຍຈາກການກິນແລ້ວນອນ ມີຫຼາຍແບບ ຄື ບາງຄົນກິນຫຼາຍໃນຕອນຄ່ຳເຊັ່ນ ອາຫານທອດ,​ ຂອງມັນ, ພິດຊ່າ ຫຼື ອາຫານມະຍິກມະຍ່ອຍແລ້ວເຂົ້ານອນ,

ບຸນບັ້ງໄຟ ປະເພນີ ຄອບໄຂວ່ ເທວະດາຟ້າແຖນ

ພໍຕົກມາ ເດືອນ 6 ລາວ ເປັນໄລຍະຕົ້ນລະດູຝົນ ເຊິ່ງປະຊາຊົນລາວ ໂດຍສະເພາະ ຊາວໄຮ່ຊາວນາ ກໍກະກຽມລົງໄຮ່ລົງນາ ເພື່ອທຳການຜະລິດໃຫ້ຖືກຕາມລະດູການ ແລະ ຕາມປະເພນີທີ່ສືບທອດກັນມາ ຈະໄດ້ມີ ບຸນບັ້ງໄຟ ທີ່ຖືວ່າເປັນ ປາງບຸນໃຫຍ່ໜຶ່ງ ໃນຮີດສິບສອງຄອງສິບສີ່ ຂອງປະເພນີລາວ ຈັດຂຶ້ນທຸກໆປີ ຫຼັງບຸນປີໃໝ່ ໂດຍເຊື່ອກັນວ່າ ເປັນພິທີກໍາ ຄອບໄຂວ່ ເທວະດາຟ້າແຖນ ເພື່ອຂໍຝົນ ໃຫ້ຕົກຕາມລະດູການ ເພື່ອໃຫ້ ພືດພັນ, ຜົນລະປູກຈະເລີນງອກງາມ.