Friday, June 14, 2024
Lenovo

ປີນີ້! ລັດຖະບານ ວາງຄາດໝາຍໃຫ້ເສດຖະກິດເຕີບໂຕ ບໍ່ຫຼຸດ 6,5%

ປີ 2019 ທີ່ຫາກໍຜ່ານພົ້ນໄປ ເສດຖະກິດແຫ່ງຊາດຂະຫຍາຍຕົວພຽງ 6,4% ( ຄາດໝາຍແມ່ນ 6,7% ) ແລະ ສະເລ່ຍຕໍ່ຫົວຄົນບັນລຸ 2.677 ໂດລາສະຫະລັດ ( ຄາດໝາຍແມ່ນ 2.726 ) ເຊິ່ງສາເຫດສໍາຄັນສ່ວນໜຶ່ງແມ່ນຍ້ອນເກີດໄພພິບັດທໍາມະຊາດ, ພະຍາດລະບາດ ແລະ ໄພແຫ້ງແລ້ງ.

ແຕ່ພ້ອມກັນນັ້ນ, ຂະແໜງການຜະລິດທີ່ເປັນພື້ນຖານໃນການສ້າງຖານລາຍຮັບທີ່ຍືນຍົງ ກໍຍັງບໍ່ທັນຫຼາກຫຼາຍ ແລະ ຍັງບໍ່ປະກອບສ່ວນຢ່າງແຂງແຮງເຂົ້າໃນການພັດທະນາ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ການເຕີບໂຕຂອງເສດຖະກິດຢູ່ໃນຈັງຫວະທີ່ຊ້າລົງກວ່າປີຜ່ານມາ.

ສຳລັບປີ 2020 ລັດຖະບານໄດ້ວາງຄາດໝາຍພັດທະນາເສດຖະກິດໃຫ້ຂະຫຍາຍຕົວ ບໍ່ຫຼຸດ 6,5% ຄິດເປັນມູນຄ່າ GDP ປະມານ 177.780 ຕື້ກີບ ສະເລ່ຍຕໍ່ຫົວຄົນ 2.733 ໂດລາສະຫະລັດ, ລາຍໄດ້ແຫ່ງຊາດຕໍ່ຫົວຄົນ ໃຫ້ໄດ້ 2.161 ໂດລາສະຫະລັດ.

ທ່ານ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນ ເທື່ອທີ 8 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ VIII ເມື່ອວັນທີ 7 ພະຈິກ 2019 ຜ່ານມາວ່າ:

ວຽກງານພົ້ນເດັ່ນ ແລະ ຄວາມພະຍາຍາມຂອງລັດຖະບານໃນໄລຍະຜ່ານມາແມ່ນສືບຕໍ່ການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານລັດຢ່າງຮັດກຸມ, ປະຕິບັດກົດໝາຍຢ່າງເຄັ່ງຄັດ, ຈຳກັດການຄ້າຂາຍເຖື່ອນ, ປາບປາມຢາເສບຕິດ, ພະຍາຍາມສະກັດກັ້ນ ແລະ ແກ້ໄຂສິ່ງທີ່ຜິດເຂວ, ສະໜັບສະໜູນໂນ້ມນ້າວໄປສູ່ສິ່ງທີ່ຖືກຕ້ອງ ແລະ ສົ່ງເສີມປົກປ້ອງສິ່ງທີ່ເປັນທຳດ້ວຍການກ້າເບິ່ງໃຫ້ຊັດເຈນຂອງຄວາມເປັນຈິງ, ກ້າຕໍ່ສູ້ກັບສິ່ງທີ່ເປັນໄພຕໍ່ປະເທດຊາດ, ຕໍ່ປະຊາຊົນ.

ຕົວເລກການເຕີບໂຕຂອງເສດຖະກິດ ປີ 2019 ບັນລຸໄດ້ 6,4% ເຊິ່ງຫຼຸດຄາດໝາຍທີ່ສະພາຮັບຮອງ ແຕ່ກໍຍັງເປັນຕົວເລກການເຕີບໂຕໃນລະດັບດີຕໍ່ເນື່ອງ ທີ່ສຳຄັນການເຕີບໂຕດັ່ງກ່າວແມ່ນການເຕີບໂຕທີ່ຂ້ອນຂ້າງມີຄຸນນະພາບກວ່າເກົ່າ, ການດຸນດ່ຽງລາຍຮັບ – ລາຍຈ່າຍພາຍໃນມີທ່າຕັ້ງໜ້າ, ອັດຕາສ່ວນຂາດດຸນງົບປະມານຕໍ່ GDP ຫຼຸດລົງຈາກປະມານ 6% ໃນໄລຍະປີ 2015 – 2016 ມາເປັນປະມານ 4% ໃນປີ 2018, ລາຍຮັບພາຍໃນເພີ່ມຂຶ້ນຈາກປະມານ 21.000 ຕື້ກີບ ໃນປີ 2016 ມາເປັນ ປະມານ 26.200 ຕື້ກີບ ໃນປີ 2019.

ໄດ້ສືບຕໍ່ແກ້ໄຂບັນຫາໜີ້ສິນໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດຢ່າງຕັ້ງໜ້າ ເຊິ່ງຮອດປັດຈຸບັນຊຳລະໄດ້ 2.214,7 ຕື້ກີບ ເທົ່າກັບ 50,8% ຂອງແຜນການປີ ຄຽງຄູ່ກັບການແກ້ໄຂດ້ວຍຮູບແບບອອກພັນທະບັດ ເພື່ອຊ່ວຍແກ້ໄຂສະພາບຄ່ອງທາງດ້ານການເງິນຊ່ວຍບໍລິສັດ.

ພ້ອມກັນນັ້ນ, ກໍໄດ້ແຕ່ງຕັ້ງຄະນະສະເພາະກິດ ເພື່ອກວດກາໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ, ເຈລະຈາຕໍ່ລອງ ຫຼື ແກ້ໄຂໜີ້ສິນແບບມີສ່ວນຫຼຸດຕາມຄວາມເໝາະສົມ ແລະ ມີ ຄວາມຍຸຕິທຳ.

ດຳເນີນ ແລະ ສຳເລັດການກວດກາໂຄງການເຊົ່າ ແລະ ສຳປະທານທີ່ດິນລັດທີ່ບໍ່ມີການເຄື່ອນໄຫວນຳໃຊ້ທີ່ຖືກຕ້ອງ, ຢຸດເຊົ່າກ່ອນສິ້ນສຸດສັນຍາ ແລະ ປະລະບໍ່ເອົາໃຈໃສ່ ຈຳນວນ 438 ໂຄງການ ແລະ ພົບເຫັນ 74 ໂຄງການ ບໍ່ມີຕົວຕົນ, 110 ໂຄງການ ທີ່ຖືກຍົກເລີກ, 170 ໂຄງການ ບໍ່ເຄື່ອນໄຫວ, ໝົດອາຍຸສັນຍາ ແລະ ສະເໜີຍົກເລີກ, 66 ໂຄງການ ທີ່ສະເໜີສືບຕໍ່ແຕ່ໃຫ້ມີການກວດກາຄືນດ້ານນິຕິກຳ ແລະ ພັນທະທາງດ້ານການເງິນ, 13 ໂຄງການ ບໍ່ແມ່ນໂຄງການເຊົ່າ – ສຳປະທານທີ່ດິນຂອງລັດ, 3 ໂຄງການ ມີຂໍ້ຂັດແຍ່ງ, 2 ໂຄງການ ໂອນເອົາທີ່ດິນລັດມາເປັນທີ່ດິນບຸກຄົນ ແລະ 9 ໂຄງການ ທີ່ບໍ່ນອນໃນບັນຊີ 438 ໂຄງການເຊົ່າ – ສຳປະທານທີ່ດິນຂອງລັດທີ່ແຂວງສະເໜີຍົກເລີກ; ປັດຈຸບັນລັດຖະບານຈະດຳເນີນການຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການຢ່າງເຂັ້ມງວດຕໍ່ຜົນຂອງການກວດກາດັ່ງກ່າວ.

ໄດ້ສືບຕໍ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄຳສັ່ງ ເລກທີ 15/ນຍ ວ່າດ້ວຍການເພີ່ມທະວີຄວາມເຂັ້ມງວດໃນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ກວດກາການຂຸດຄົ້ນໄມ້, ເຄື່ອນຍ້າຍໄມ້ ແລະ ທຸລະກິດໄມ້ຢ່າງເຄັ່ງຄັດ ແລະ ສາມາດກວດເຫັນການບຸກລຸກເນື້ອທີ່ປ່າໄມ້ ທັງໝົດ 6.421,73 ເຮັກຕາ.

ພາຍຫຼັງລັດຖະບານໄດ້ອອກຄຳສັ່ງສະບັບດັ່ງກ່າວຈົນຮອດເດືອນມິຖຸນາ 2019 ຄະນະຮັບຜິດຊອບການປະມູນຂາຍໄມ້ຢຶດທົ່ວປະເທດໄດ້ຮັບໄມ້ຢຶດ ລວມທັງໝົດ 98.023,42 ແມັດກ້ອນ ແລະ 531,44 ໂຕນ.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ເສດຖະກິດ-ການຄ້າ

ປີ 2019 ທີ່ຫາກໍຜ່ານພົ້ນໄປ ເສດຖະກິດແຫ່ງຊາດຂະຫຍາຍຕົວພຽງ 6,4% ( ຄາດໝາຍແມ່ນ 6,7% ) ແລະ ສະເລ່ຍຕໍ່ຫົວຄົນບັນລຸ 2.677 ໂດລາສະຫະລັດ ( ຄາດໝາຍແມ່ນ 2.726 ) ເຊິ່ງສາເຫດສໍາຄັນສ່ວນໜຶ່ງແມ່ນຍ້ອນເກີດໄພພິບັດທໍາມະຊາດ, ພະຍາດລະບາດ ແລະ ໄພແຫ້ງແລ້ງ.

ແຕ່ພ້ອມກັນນັ້ນ, ຂະແໜງການຜະລິດທີ່ເປັນພື້ນຖານໃນການສ້າງຖານລາຍຮັບທີ່ຍືນຍົງ ກໍຍັງບໍ່ທັນຫຼາກຫຼາຍ ແລະ ຍັງບໍ່ປະກອບສ່ວນຢ່າງແຂງແຮງເຂົ້າໃນການພັດທະນາ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ການເຕີບໂຕຂອງເສດຖະກິດຢູ່ໃນຈັງຫວະທີ່ຊ້າລົງກວ່າປີຜ່ານມາ.

ສຳລັບປີ 2020 ລັດຖະບານໄດ້ວາງຄາດໝາຍພັດທະນາເສດຖະກິດໃຫ້ຂະຫຍາຍຕົວ ບໍ່ຫຼຸດ 6,5% ຄິດເປັນມູນຄ່າ GDP ປະມານ 177.780 ຕື້ກີບ ສະເລ່ຍຕໍ່ຫົວຄົນ 2.733 ໂດລາສະຫະລັດ, ລາຍໄດ້ແຫ່ງຊາດຕໍ່ຫົວຄົນ ໃຫ້ໄດ້ 2.161 ໂດລາສະຫະລັດ.

ທ່ານ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນ ເທື່ອທີ 8 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ VIII ເມື່ອວັນທີ 7 ພະຈິກ 2019 ຜ່ານມາວ່າ:

ວຽກງານພົ້ນເດັ່ນ ແລະ ຄວາມພະຍາຍາມຂອງລັດຖະບານໃນໄລຍະຜ່ານມາແມ່ນສືບຕໍ່ການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານລັດຢ່າງຮັດກຸມ, ປະຕິບັດກົດໝາຍຢ່າງເຄັ່ງຄັດ, ຈຳກັດການຄ້າຂາຍເຖື່ອນ, ປາບປາມຢາເສບຕິດ, ພະຍາຍາມສະກັດກັ້ນ ແລະ ແກ້ໄຂສິ່ງທີ່ຜິດເຂວ, ສະໜັບສະໜູນໂນ້ມນ້າວໄປສູ່ສິ່ງທີ່ຖືກຕ້ອງ ແລະ ສົ່ງເສີມປົກປ້ອງສິ່ງທີ່ເປັນທຳດ້ວຍການກ້າເບິ່ງໃຫ້ຊັດເຈນຂອງຄວາມເປັນຈິງ, ກ້າຕໍ່ສູ້ກັບສິ່ງທີ່ເປັນໄພຕໍ່ປະເທດຊາດ, ຕໍ່ປະຊາຊົນ.

ຕົວເລກການເຕີບໂຕຂອງເສດຖະກິດ ປີ 2019 ບັນລຸໄດ້ 6,4% ເຊິ່ງຫຼຸດຄາດໝາຍທີ່ສະພາຮັບຮອງ ແຕ່ກໍຍັງເປັນຕົວເລກການເຕີບໂຕໃນລະດັບດີຕໍ່ເນື່ອງ ທີ່ສຳຄັນການເຕີບໂຕດັ່ງກ່າວແມ່ນການເຕີບໂຕທີ່ຂ້ອນຂ້າງມີຄຸນນະພາບກວ່າເກົ່າ, ການດຸນດ່ຽງລາຍຮັບ – ລາຍຈ່າຍພາຍໃນມີທ່າຕັ້ງໜ້າ, ອັດຕາສ່ວນຂາດດຸນງົບປະມານຕໍ່ GDP ຫຼຸດລົງຈາກປະມານ 6% ໃນໄລຍະປີ 2015 – 2016 ມາເປັນປະມານ 4% ໃນປີ 2018, ລາຍຮັບພາຍໃນເພີ່ມຂຶ້ນຈາກປະມານ 21.000 ຕື້ກີບ ໃນປີ 2016 ມາເປັນ ປະມານ 26.200 ຕື້ກີບ ໃນປີ 2019.

ໄດ້ສືບຕໍ່ແກ້ໄຂບັນຫາໜີ້ສິນໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດຢ່າງຕັ້ງໜ້າ ເຊິ່ງຮອດປັດຈຸບັນຊຳລະໄດ້ 2.214,7 ຕື້ກີບ ເທົ່າກັບ 50,8% ຂອງແຜນການປີ ຄຽງຄູ່ກັບການແກ້ໄຂດ້ວຍຮູບແບບອອກພັນທະບັດ ເພື່ອຊ່ວຍແກ້ໄຂສະພາບຄ່ອງທາງດ້ານການເງິນຊ່ວຍບໍລິສັດ.

ພ້ອມກັນນັ້ນ, ກໍໄດ້ແຕ່ງຕັ້ງຄະນະສະເພາະກິດ ເພື່ອກວດກາໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ, ເຈລະຈາຕໍ່ລອງ ຫຼື ແກ້ໄຂໜີ້ສິນແບບມີສ່ວນຫຼຸດຕາມຄວາມເໝາະສົມ ແລະ ມີ ຄວາມຍຸຕິທຳ.

ດຳເນີນ ແລະ ສຳເລັດການກວດກາໂຄງການເຊົ່າ ແລະ ສຳປະທານທີ່ດິນລັດທີ່ບໍ່ມີການເຄື່ອນໄຫວນຳໃຊ້ທີ່ຖືກຕ້ອງ, ຢຸດເຊົ່າກ່ອນສິ້ນສຸດສັນຍາ ແລະ ປະລະບໍ່ເອົາໃຈໃສ່ ຈຳນວນ 438 ໂຄງການ ແລະ ພົບເຫັນ 74 ໂຄງການ ບໍ່ມີຕົວຕົນ, 110 ໂຄງການ ທີ່ຖືກຍົກເລີກ, 170 ໂຄງການ ບໍ່ເຄື່ອນໄຫວ, ໝົດອາຍຸສັນຍາ ແລະ ສະເໜີຍົກເລີກ, 66 ໂຄງການ ທີ່ສະເໜີສືບຕໍ່ແຕ່ໃຫ້ມີການກວດກາຄືນດ້ານນິຕິກຳ ແລະ ພັນທະທາງດ້ານການເງິນ, 13 ໂຄງການ ບໍ່ແມ່ນໂຄງການເຊົ່າ – ສຳປະທານທີ່ດິນຂອງລັດ, 3 ໂຄງການ ມີຂໍ້ຂັດແຍ່ງ, 2 ໂຄງການ ໂອນເອົາທີ່ດິນລັດມາເປັນທີ່ດິນບຸກຄົນ ແລະ 9 ໂຄງການ ທີ່ບໍ່ນອນໃນບັນຊີ 438 ໂຄງການເຊົ່າ – ສຳປະທານທີ່ດິນຂອງລັດທີ່ແຂວງສະເໜີຍົກເລີກ; ປັດຈຸບັນລັດຖະບານຈະດຳເນີນການຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການຢ່າງເຂັ້ມງວດຕໍ່ຜົນຂອງການກວດກາດັ່ງກ່າວ.

ໄດ້ສືບຕໍ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄຳສັ່ງ ເລກທີ 15/ນຍ ວ່າດ້ວຍການເພີ່ມທະວີຄວາມເຂັ້ມງວດໃນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ກວດກາການຂຸດຄົ້ນໄມ້, ເຄື່ອນຍ້າຍໄມ້ ແລະ ທຸລະກິດໄມ້ຢ່າງເຄັ່ງຄັດ ແລະ ສາມາດກວດເຫັນການບຸກລຸກເນື້ອທີ່ປ່າໄມ້ ທັງໝົດ 6.421,73 ເຮັກຕາ.

ພາຍຫຼັງລັດຖະບານໄດ້ອອກຄຳສັ່ງສະບັບດັ່ງກ່າວຈົນຮອດເດືອນມິຖຸນາ 2019 ຄະນະຮັບຜິດຊອບການປະມູນຂາຍໄມ້ຢຶດທົ່ວປະເທດໄດ້ຮັບໄມ້ຢຶດ ລວມທັງໝົດ 98.023,42 ແມັດກ້ອນ ແລະ 531,44 ໂຕນ.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ເສດຖະກິດ-ການຄ້າ

InsideLaos
InsideLaoshttp://insidelaos.com
Online Journalists at insidelaos.com.

More from author

Related posts

ຂໍຂອບໃຈນຳຜູ້ສະໜັບສະໜູນ

Latest posts

9 ສິ່ງທີ່ບໍ່ຄວນເຮັດ! ຫຼັງຈາກກິນເຂົ້າອີ່ມ ເພາະມັນອາດສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຮ່າງກາຍ !!

“ເອັນທ້ອງເຄັ່ງ ເອັນຕາກໍຍານ” ຄຳນີ້ແມ່ນປາກົດວ່າທຸຄົນມີພຶດຕິກຳແບບນີ້ຫລາຍ ແລະ ເຊື່ອວ່າ ຫຼັງຈາກທຸກທ່ານຮັບປະທານອາຫານອີ່ມແລ້ວ ກໍອາດຫຼົງເຮັດສິ່ງເລົ່ານີ້ລົງໄປດ້ວຍຄວາມລຶ້ງເຄີຍ ໂດຍລືມຄຳນຶງເຖິງຜົນກະທົບທີ່ຕາມມາ. 

ກິນແລ້ວນອນທັນທີ! ບໍ່ດີຕໍ່ສຸຂະພາບ

ປັດໄຈທີ່ເຮັດໃຫ້ຕຸ້ຍ ຫຼື ບໍ່ຕຸ້ຍ ມີຢູ່ຫຼາຍຢ່າງ ເຊັ່ນ ພຶດຕິກຳການກິນ, ອາຫານທີ່ມັກກິນ ຫຼື ການນອນເດິກ ກໍສົ່ງຜົນໃຫ້ຕຸ້ຍຂຶ້ນໄດ້ຄືກັນ. ຖ້າວ່າ ການກິນແລ້ວນອນ ເຮັດໃຫ້ຕຸ້ຍຂຶ້ນບໍ່ນັ້ນ, ຍັງບໍ່ມີຜົນສະຫຼຸບທີ່ແນ່ນອນ ເພາະຄວາມຕຸ້ຍຈາກການກິນແລ້ວນອນ ມີຫຼາຍແບບ ຄື ບາງຄົນກິນຫຼາຍໃນຕອນຄ່ຳເຊັ່ນ ອາຫານທອດ,​ ຂອງມັນ, ພິດຊ່າ ຫຼື ອາຫານມະຍິກມະຍ່ອຍແລ້ວເຂົ້ານອນ,

ບຸນບັ້ງໄຟ ປະເພນີ ຄອບໄຂວ່ ເທວະດາຟ້າແຖນ

ພໍຕົກມາ ເດືອນ 6 ລາວ ເປັນໄລຍະຕົ້ນລະດູຝົນ ເຊິ່ງປະຊາຊົນລາວ ໂດຍສະເພາະ ຊາວໄຮ່ຊາວນາ ກໍກະກຽມລົງໄຮ່ລົງນາ ເພື່ອທຳການຜະລິດໃຫ້ຖືກຕາມລະດູການ ແລະ ຕາມປະເພນີທີ່ສືບທອດກັນມາ ຈະໄດ້ມີ ບຸນບັ້ງໄຟ ທີ່ຖືວ່າເປັນ ປາງບຸນໃຫຍ່ໜຶ່ງ ໃນຮີດສິບສອງຄອງສິບສີ່ ຂອງປະເພນີລາວ ຈັດຂຶ້ນທຸກໆປີ ຫຼັງບຸນປີໃໝ່ ໂດຍເຊື່ອກັນວ່າ ເປັນພິທີກໍາ ຄອບໄຂວ່ ເທວະດາຟ້າແຖນ ເພື່ອຂໍຝົນ ໃຫ້ຕົກຕາມລະດູການ ເພື່ອໃຫ້ ພືດພັນ, ຜົນລະປູກຈະເລີນງອກງາມ.