Tuesday, April 16, 2024
Lenovo

ຍົມມະລາດ ທຳລາຍສິນຄ້າໝົດອາຍຸ ແລະ ສິນຄ້ານຳເຂົ້າບໍ່ຖືກຕ້ອງ

ທ້າຍອາທິດຜ່ານມາ ເມືອງຍົມມະລາດ ໄດ້ຈັດພິທີທຳລາຍສິນຄ້າໝົດອາຍຸ ແລະ ສິນຄ້ານຳເຂົ້າບໍ່ຖືກຕ້ອງ ໃຫ້ກຽດເປັນປະທານໂດຍ ທ່ານ ບຸນທັນ ສຸວັນນະລາດ ເຈົ້າເມືອງຍົມມະລາດ, ທ່ານ ແພງສະຫວັດ ເລືອງຄຳມາ ຫົວໜ້າຫ້ອງການອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າເມືອງ ມີພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມ.

ທ່ານ ແພງສະຫວັດ ເລືອງຄຳມາ ໄດ້ຂຶ້ນຜ່ານບົດລາຍງານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຜົນການກວດກາສິນຄ້າໝົດອາຍຸ ແລະ ສິນຄ້ານຳເຂົ້າບໍ່ຖືກຕ້ອງ ໃນ 6 ເດືອນທ້າຍປີ 2019 ພາຍໃນເມືອງທີ່ຜ່ານມາ ເຊິ່ງໃນວັນທີ 16 – 25 ທັນວາ 2019 ທີ່ຜ່ານມາຫ້ອງການອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າເມືອງ ແລະ ຫ້ອງການວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີເມືອງໄດ້ລົງກວດກວດກາຫ້າງຮ້ານພາຍໃນເມືອງ ໂດຍສົມທົບກັບການຈັດຕັ້ງ, ອຳນາດການປົກຄອງບ້ານ ແລະ ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ ເຊິ່ງສາມາດກວດໄດ້ທັງໝົດ 42 ຫົວໜ່ວຍ.

ໃນນັ້ນ, ຮ້ານຄົນລາວ 17 ຫົວໜ່ວຍ, ຮ້ານຄົນຫວຽດນາມ 25 ຫົວໜ່ວຍ; ກວດພົບສິນຄ້າໝົດອາຍຸການນຳໃຊ້ທັງໝົດ 35 ຮ້ານ, ມີ 220 ລາຍການ ມູນຄ່າ 22 ລ້ານກວ່າກີບ.

ໃນນັ້ນ, ຮ້ານຂາຍເຄື່ອງຄົນລາວມີ 13 ຫົວໜ່ວຍ ມີ 85 ລາຍການ ລວມມູນຄ່າ 5,8 ລ້ານກວ່າກີບ, ຮ້ານຂາຍເຄື່ອງຄົນຫວຽດນາມ ມີ 22 ຫົວໜ່ວຍມີ 135 ລາຍການ ມູນຄ່າ 16 ລ້ານ ກວ່າກີບເຊິ່ງສິນຄ້າທີ່ກວດພົບວ່າໝົດອາຍຸສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນປະເພດເຄື່ອງສຳອາງ ແລະ ເຄື່ອງບໍລິໂພກ ເຊັ່ນ: ໝີ່, ເຂົ້າໜົມ, ນ້ຳຫວານ, ອາຫານເສີມ, ປາກະປ໋ອງ ແລະ ເຄື່ອງປຸງແຕ່ງອາຫານຕ່າງໆ.

ໃນພິທີດັ່ງກ່າວ ທ່ານ ບຸນທັນ ສຸວັນນະລາດ ເຈົ້າເມືອງຍົມມະລາດ ໄດ້ເນັ້ນໜັກໃຫ້ພະນັກງານຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໃຫ້ເອົາໃຈໃສ່ລົງຕິດຕາມກວດກາບັນດາຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ ແລະ ພໍ່ຄ້າຊາວຂາຍຕ່າງໆຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ກຸ່ມຄົນບໍ່ຫວັງດີລັກລອບນຳເອົາສິນຄ້າທີ່ໝົດອາຍຸ ແລະ ສິນຄ້າທີ່ນຳເຂົ້າບໍ່ຖືກຕ້ອງມາຈຳໜ່າຍໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ.

ນອກຈາກນີ້, ທ່ານຍັງໄດ້ຮຽກຮ້ອງເຖິງປະຊາຊົນໃຫ້ມີສະຕິໃນການຊົມໃຊ້ເຄື່ອງອຸປະໂພກ ແລະ ບໍລິໂພກຕ່າງໆ, ກ່ອນຊື້ຕ້ອງກວດກາເບິ່ງວັນເດືອນປີຜະລິດ ແລະ ວັນເດືອນປີໝົດອາຍຸກ່ອນ ຖ້າພົບເຫັນຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດໃດຫາກຈຳໜ່າຍ ຫຼື ຄອບຄອງສິນຄ້າທີ່ໝົດອາຍຸ ແລະ ສິນຄ້າທີ່ນຳເຂົ້າບໍ່ຖືກຕ້ອງ ໃຫ້ແຈ້ງເຈົ້າໜ້າທີ່ກ່ຽວຂ້ອງລົງຕິດຕາມ ແລະ ກວດກາໃຫ້ທັນເວລາ.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ເສດຖະກິດ-ການຄ້າ

ທ້າຍອາທິດຜ່ານມາ ເມືອງຍົມມະລາດ ໄດ້ຈັດພິທີທຳລາຍສິນຄ້າໝົດອາຍຸ ແລະ ສິນຄ້ານຳເຂົ້າບໍ່ຖືກຕ້ອງ ໃຫ້ກຽດເປັນປະທານໂດຍ ທ່ານ ບຸນທັນ ສຸວັນນະລາດ ເຈົ້າເມືອງຍົມມະລາດ, ທ່ານ ແພງສະຫວັດ ເລືອງຄຳມາ ຫົວໜ້າຫ້ອງການອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າເມືອງ ມີພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມ.

ທ່ານ ແພງສະຫວັດ ເລືອງຄຳມາ ໄດ້ຂຶ້ນຜ່ານບົດລາຍງານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຜົນການກວດກາສິນຄ້າໝົດອາຍຸ ແລະ ສິນຄ້ານຳເຂົ້າບໍ່ຖືກຕ້ອງ ໃນ 6 ເດືອນທ້າຍປີ 2019 ພາຍໃນເມືອງທີ່ຜ່ານມາ ເຊິ່ງໃນວັນທີ 16 – 25 ທັນວາ 2019 ທີ່ຜ່ານມາຫ້ອງການອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າເມືອງ ແລະ ຫ້ອງການວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີເມືອງໄດ້ລົງກວດກວດກາຫ້າງຮ້ານພາຍໃນເມືອງ ໂດຍສົມທົບກັບການຈັດຕັ້ງ, ອຳນາດການປົກຄອງບ້ານ ແລະ ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ ເຊິ່ງສາມາດກວດໄດ້ທັງໝົດ 42 ຫົວໜ່ວຍ.

ໃນນັ້ນ, ຮ້ານຄົນລາວ 17 ຫົວໜ່ວຍ, ຮ້ານຄົນຫວຽດນາມ 25 ຫົວໜ່ວຍ; ກວດພົບສິນຄ້າໝົດອາຍຸການນຳໃຊ້ທັງໝົດ 35 ຮ້ານ, ມີ 220 ລາຍການ ມູນຄ່າ 22 ລ້ານກວ່າກີບ.

ໃນນັ້ນ, ຮ້ານຂາຍເຄື່ອງຄົນລາວມີ 13 ຫົວໜ່ວຍ ມີ 85 ລາຍການ ລວມມູນຄ່າ 5,8 ລ້ານກວ່າກີບ, ຮ້ານຂາຍເຄື່ອງຄົນຫວຽດນາມ ມີ 22 ຫົວໜ່ວຍມີ 135 ລາຍການ ມູນຄ່າ 16 ລ້ານ ກວ່າກີບເຊິ່ງສິນຄ້າທີ່ກວດພົບວ່າໝົດອາຍຸສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນປະເພດເຄື່ອງສຳອາງ ແລະ ເຄື່ອງບໍລິໂພກ ເຊັ່ນ: ໝີ່, ເຂົ້າໜົມ, ນ້ຳຫວານ, ອາຫານເສີມ, ປາກະປ໋ອງ ແລະ ເຄື່ອງປຸງແຕ່ງອາຫານຕ່າງໆ.

ໃນພິທີດັ່ງກ່າວ ທ່ານ ບຸນທັນ ສຸວັນນະລາດ ເຈົ້າເມືອງຍົມມະລາດ ໄດ້ເນັ້ນໜັກໃຫ້ພະນັກງານຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໃຫ້ເອົາໃຈໃສ່ລົງຕິດຕາມກວດກາບັນດາຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ ແລະ ພໍ່ຄ້າຊາວຂາຍຕ່າງໆຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ກຸ່ມຄົນບໍ່ຫວັງດີລັກລອບນຳເອົາສິນຄ້າທີ່ໝົດອາຍຸ ແລະ ສິນຄ້າທີ່ນຳເຂົ້າບໍ່ຖືກຕ້ອງມາຈຳໜ່າຍໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ.

ນອກຈາກນີ້, ທ່ານຍັງໄດ້ຮຽກຮ້ອງເຖິງປະຊາຊົນໃຫ້ມີສະຕິໃນການຊົມໃຊ້ເຄື່ອງອຸປະໂພກ ແລະ ບໍລິໂພກຕ່າງໆ, ກ່ອນຊື້ຕ້ອງກວດກາເບິ່ງວັນເດືອນປີຜະລິດ ແລະ ວັນເດືອນປີໝົດອາຍຸກ່ອນ ຖ້າພົບເຫັນຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດໃດຫາກຈຳໜ່າຍ ຫຼື ຄອບຄອງສິນຄ້າທີ່ໝົດອາຍຸ ແລະ ສິນຄ້າທີ່ນຳເຂົ້າບໍ່ຖືກຕ້ອງ ໃຫ້ແຈ້ງເຈົ້າໜ້າທີ່ກ່ຽວຂ້ອງລົງຕິດຕາມ ແລະ ກວດກາໃຫ້ທັນເວລາ.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ເສດຖະກິດ-ການຄ້າ

InsideLaos
InsideLaoshttp://insidelaos.com
Online Journalists at insidelaos.com.

More from author

Related posts

ຂໍຂອບໃຈນຳຜູ້ສະໜັບສະໜູນ

Latest posts

ວິທີການປ້ອງກັນຜິວຈາກແສງແດດ ໃນ​ໄລ​ຍະ​ຊ່ວງບຸນປີໃໝ່ນີ້.

ແສງແດດແມ່ນສັດຕູທີ່ອັນຕະລາຍທີ່ສຸດຂອງຜິວໜັງ ໂດຍສະເພາະໃນຊ່ວງບຸນຫຼິ້ນນໍ້າແບບນີ້ບວກກັບທີ່ອາກາດຢູ່ລາວເຮົາຮ້ອນຫຼາຍ ແລະ ແດດແຮງ, ການປົກປ້ອງຜິວຈາກແສງແດດຈຶ່ງເປັນສິ່ງສຳຄັນ. ມື້ນີ້ດຮົາເລິຍຈະມາແນະນໍາເທັກນິກປ້ອງກັນຜິວຈາກແສງແດດງ່າຍມາໃຫ້ທຸກຄົນໄດ້ໃຊ້.

5 ອາຫານທີ່ບໍ່ຄວນກິນກັບ “ແອວກໍຮໍ”

ຮອດບຸນປີໃໝ່ລາວ ແອວກໍຮໍເປັນສິ່ງປາສະຈາກບໍ່ໄດ້ເລີຍທີ່ຕ້ອງມີຄຽງຄູ້ກັບການກິນລ້ຽງ ແລະ ການສັງສັນກັບຫໝູ່ເພື່ອນ, ຖ້າຫຼີກລ້ຽງກໍຄວນຫຼີກລ້ຽງ ແຕ່ຫາກວ່າຫຼີກລ່ຽງບໍ່ໄດ້ແມ່ນໃຫ້ມາຟັງທາງນີ້ ເຮົາຈະແນະນຳກ່ຽວກັບອາຫານທີ່ບໍ່ຄວນກິນກັບແອວກໍຮໍ ເຊິ່ງບາງຄັ້ງອາຫານເຫຼົ່ານີ້ຫຼາຍຄົນອາດຈະສັ່ງກິນກັບເຫຼົ້າ ແຕ່ທີ່ຈິງແລ້ວສາມາດທໍາລາຍສຸຂະພາບຂອງເຈົ້າໃນອະນາຄົດໄດ້ ຈະມີຫຍັງໄປເບິ່ງນໍາກັນເລີຍ.

ສຸກສັນວັນພັກຜ່ອນ ແທ້ບໍ! ເປັນ​ຫຍັງ​ເຮົາ​ຈຶ່ງ​ບໍ່ມີຄວາມສຸກເວລາ​​ກັບ​ບ້ານ?

ໃນຊ່ວງປີໃໝ່ທີ່ໄດ້ພັກຍາວແບບນີ້ ຫຼາຍຄົນກໍຫວັງຈະໄດ້ກັບບ້ານເພື່ອໄປພັກຜ່ອນກັບຄອບຄົວ ແລະ ຍາດພີ່ນ້ອງ ແຕ່ສໍາລັບຄົນທີ່ມີເຮືອນ ຫຼື ຄອບຄົວ ບໍ່ແມ່ນ Safe zone ຂອງຕົນເອງແລ້ວ ແນ່ນອນ ຈະບໍ່ມີຄວາມສຸກ ຍ້ອນຫຍັງ? ·