Thursday, June 20, 2024
Lenovo

ແຂວງໄຊຍະບູລີ ສ້າງຕັ້ງຫ້ອງການສະພາທະນາຍຄວາມ ປະຈໍາແຂວງ

ຫ້ອງວ່າການແຂວງໄຊຍະບູລີ ໄດ້ຈັດພິທີເປີດຫ້ອງການ ສະພາທະນາຍຄວາມປະຈໍາແຂວງ ຂຶ້ນໃນວັນທີ 18 ທັນວາ 2020, ໂດຍການເຂົ້າຮ່ວມຂອງ ທ່ານ ພົງສະຫວັນ ສິດທະວົງ, ເຈົ້າແຂວງໄຊຍະບູລີ, ທ່ານ ວໍລັດສະໝີ ສຸລິປະພັນ ຄະນະປະຈໍາ, ຮອງປະທານສະພາທະນາຍຄວາມ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ, ມີປະທານສະພາປະຊາຊົນແຂວງ, ມີຮອງເຈົ້າແຂວງ, ເຈົ້າເມືອງ 11 ເມືອງ, ມີຫົວໜ້າພະແນກການ, ກົມກອງ, ອົງການ, ລັດວິສາຫະກິດອ້ອມຂ້າງແຂວງ ແລະພະນັກງານວິຊາການ ຈາກທະນາຍຄວາມ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ເຂົ້າຮ່ວມຢ່າງພ້ອມພຽງ.

ໃນພິທີ ທ່ານ ນິວັນ ສົມແສງດີ ຄະນະປະຈໍາສະພາທະນາຍຄວາມ ແຫ່ງ ສປປລາວ ຂຶ້ນຜ່ານຂໍ້ຕົກລົງຂອງປະທານສະພາທະນາຍຄວາມ ສະບັບເລກທີ 184/ສທຄ, ລົງວັນທີ 10 ພະຈິກ 2019, ວ່າດ້ວຍການສ້າງຕັ້ງຫ້ອງການສະພາທະນາຍຄວາມ ປະຈໍາແຂວງ, ຂໍ້ຕົກລົງ ສະບັບເລກທີ 185/ສທຄ, ລົງວັນທີ 12 ພະຈິກ 2019 ວ່າດ້ວຍການແຕ່ງຕັ້ງຫົວໜ້າ ແລະຮອງຫົວໜ້າ ຫ້ອງການສະພາທະນາຍຄວາມ ປະຈໍາແຂວງໄຊຍະບູລີ,

ປະທານສະພາທະນາຍຄວາມ ຕົກລົງແຕ່ງຕັ້ງ ທ່ານ ຄໍາພາດ ນ້ອຍຜາ ເປັນຫົວໜ້າຫ້ອງການ, ທ່ານ ສົມຍົດ ພິລາກຸນ ເປັນຮອງ, ທ່ານ ສະແຫລມໄຊ ຢາງປໍມົວ ແລະທ່ານນາງ ຈັນສະໝອນ ບຸນມາ ເປັນສະມາຊິກ, ຈາກນັ້ນ ທ່ານ ວໍລັດສະໝີ ສຸລິປະພັນ ໄດ້ກ່າວໃນໂອກາດເປີດຫ້ອງການສະພາທະນາຍຄວາມ ປະຈໍາແຂວງໄຊຍະບູລີ ຄັ້ງນີ້ວ່າ:

ທະນາຍຄວາມ ແມ່ນໄດ້ຮັບອະນຸຍາດສ້າງຕັ້ງຈາກລັດຖະບານ, ເຮັດໜ້າທີ່ໃນການໃຫ້ບໍລິການທາງດ້ານກົດໝາຍ ແກ່ບຸກຄົນ, ເປັນຜູ້ປົກປ້ອງສິດນິຕິບຸກຄົນ, ການຈັດຕັ້ງ ແລະສັງຄົມ ເພື່ອປົກປ້ອງສິດ ແລະຜົນປະໂຫຍດອັນຊອບທໍາຂອງລູກຄວາມ, ທັງຮັບປະກັນຄວາມຍຸຕິທໍາໃຫ້ແກ່ຄູ່ຄວາມ, ເປັນຜູ້ສະໜອງຫລັກຖານໃຫ້ແກ່ການແກ້ໄຂຄະດີ ແລະສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ຂະບວນການຍຸຕິທໍາ, ສ້າງຄວາມເຊື່ອໝັ້ນໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ, ນັກລົງທຶນພາຍໃນ ແລະຕ່າງປະເທດ, ແນໃສ່ເພື່ອເຊື່ອມໂຍງກັບພາກພື້ນ ແລະສາກົນ ໃນການປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ, ເຮັດໃຫ້ສັງຄົມມີຄວາມສະຫງົບ, ມີຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ ແລະຍຸຕິທໍາ.

ໃນຕອນທ້າຍພິທີ ທ່ານພົງສະຫວັນ ສິດທະວົງ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຜູ້ທີ່ຖືກແຕ່ງຕັ້ງເຂົ້າໃນຄະນະຫ້ອງການສະພາທະນາຍຄວາມ ປະຈໍາແຂວງໄຊຍະບູລີ ຈົ່ງພ້ອມກັນເປັນເຈົ້າການ ໃນການເຮັດໜ້າທີ່ ທີ່ພັກ-ລັດມອບໝາຍໃຫ້ດ້ວຍຄວາມຮັບຜິດຊອບສູງ, ມີຈັນຍາບັນ, ຈັນຍາທໍາ, ມີຄວາມເປັນທໍາ, ເຮັດໜ້າທີ່ດ້ວຍຄວາມສື່ສັດບໍລິສຸດ.

ຂ່າວ-ພາບ: ອຸ່ນເຮືອນ ໂພທິລັກ ນັກຂ່າວຫ້ອງວ່າການແຂວງ ໄຊຍະບູລີ
ໂທ: 22126933

ຫ້ອງວ່າການແຂວງໄຊຍະບູລີ ໄດ້ຈັດພິທີເປີດຫ້ອງການ ສະພາທະນາຍຄວາມປະຈໍາແຂວງ ຂຶ້ນໃນວັນທີ 18 ທັນວາ 2020, ໂດຍການເຂົ້າຮ່ວມຂອງ ທ່ານ ພົງສະຫວັນ ສິດທະວົງ, ເຈົ້າແຂວງໄຊຍະບູລີ, ທ່ານ ວໍລັດສະໝີ ສຸລິປະພັນ ຄະນະປະຈໍາ, ຮອງປະທານສະພາທະນາຍຄວາມ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ, ມີປະທານສະພາປະຊາຊົນແຂວງ, ມີຮອງເຈົ້າແຂວງ, ເຈົ້າເມືອງ 11 ເມືອງ, ມີຫົວໜ້າພະແນກການ, ກົມກອງ, ອົງການ, ລັດວິສາຫະກິດອ້ອມຂ້າງແຂວງ ແລະພະນັກງານວິຊາການ ຈາກທະນາຍຄວາມ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ເຂົ້າຮ່ວມຢ່າງພ້ອມພຽງ.

ໃນພິທີ ທ່ານ ນິວັນ ສົມແສງດີ ຄະນະປະຈໍາສະພາທະນາຍຄວາມ ແຫ່ງ ສປປລາວ ຂຶ້ນຜ່ານຂໍ້ຕົກລົງຂອງປະທານສະພາທະນາຍຄວາມ ສະບັບເລກທີ 184/ສທຄ, ລົງວັນທີ 10 ພະຈິກ 2019, ວ່າດ້ວຍການສ້າງຕັ້ງຫ້ອງການສະພາທະນາຍຄວາມ ປະຈໍາແຂວງ, ຂໍ້ຕົກລົງ ສະບັບເລກທີ 185/ສທຄ, ລົງວັນທີ 12 ພະຈິກ 2019 ວ່າດ້ວຍການແຕ່ງຕັ້ງຫົວໜ້າ ແລະຮອງຫົວໜ້າ ຫ້ອງການສະພາທະນາຍຄວາມ ປະຈໍາແຂວງໄຊຍະບູລີ,

ປະທານສະພາທະນາຍຄວາມ ຕົກລົງແຕ່ງຕັ້ງ ທ່ານ ຄໍາພາດ ນ້ອຍຜາ ເປັນຫົວໜ້າຫ້ອງການ, ທ່ານ ສົມຍົດ ພິລາກຸນ ເປັນຮອງ, ທ່ານ ສະແຫລມໄຊ ຢາງປໍມົວ ແລະທ່ານນາງ ຈັນສະໝອນ ບຸນມາ ເປັນສະມາຊິກ, ຈາກນັ້ນ ທ່ານ ວໍລັດສະໝີ ສຸລິປະພັນ ໄດ້ກ່າວໃນໂອກາດເປີດຫ້ອງການສະພາທະນາຍຄວາມ ປະຈໍາແຂວງໄຊຍະບູລີ ຄັ້ງນີ້ວ່າ:

ທະນາຍຄວາມ ແມ່ນໄດ້ຮັບອະນຸຍາດສ້າງຕັ້ງຈາກລັດຖະບານ, ເຮັດໜ້າທີ່ໃນການໃຫ້ບໍລິການທາງດ້ານກົດໝາຍ ແກ່ບຸກຄົນ, ເປັນຜູ້ປົກປ້ອງສິດນິຕິບຸກຄົນ, ການຈັດຕັ້ງ ແລະສັງຄົມ ເພື່ອປົກປ້ອງສິດ ແລະຜົນປະໂຫຍດອັນຊອບທໍາຂອງລູກຄວາມ, ທັງຮັບປະກັນຄວາມຍຸຕິທໍາໃຫ້ແກ່ຄູ່ຄວາມ, ເປັນຜູ້ສະໜອງຫລັກຖານໃຫ້ແກ່ການແກ້ໄຂຄະດີ ແລະສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ຂະບວນການຍຸຕິທໍາ, ສ້າງຄວາມເຊື່ອໝັ້ນໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ, ນັກລົງທຶນພາຍໃນ ແລະຕ່າງປະເທດ, ແນໃສ່ເພື່ອເຊື່ອມໂຍງກັບພາກພື້ນ ແລະສາກົນ ໃນການປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ, ເຮັດໃຫ້ສັງຄົມມີຄວາມສະຫງົບ, ມີຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ ແລະຍຸຕິທໍາ.

ໃນຕອນທ້າຍພິທີ ທ່ານພົງສະຫວັນ ສິດທະວົງ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຜູ້ທີ່ຖືກແຕ່ງຕັ້ງເຂົ້າໃນຄະນະຫ້ອງການສະພາທະນາຍຄວາມ ປະຈໍາແຂວງໄຊຍະບູລີ ຈົ່ງພ້ອມກັນເປັນເຈົ້າການ ໃນການເຮັດໜ້າທີ່ ທີ່ພັກ-ລັດມອບໝາຍໃຫ້ດ້ວຍຄວາມຮັບຜິດຊອບສູງ, ມີຈັນຍາບັນ, ຈັນຍາທໍາ, ມີຄວາມເປັນທໍາ, ເຮັດໜ້າທີ່ດ້ວຍຄວາມສື່ສັດບໍລິສຸດ.

ຂ່າວ-ພາບ: ອຸ່ນເຮືອນ ໂພທິລັກ ນັກຂ່າວຫ້ອງວ່າການແຂວງ ໄຊຍະບູລີ
ໂທ: 22126933

InsideLaos
InsideLaoshttp://insidelaos.com
Online Journalists at insidelaos.com.

More from author

Related posts

ຂໍຂອບໃຈນຳຜູ້ສະໜັບສະໜູນ

Latest posts

VietJet ເພີ່ມທະວີ​ການ​ເຊື່ອມ​ຕໍ່​ສູ່ເມືອງທີ່ຕິດກັບທະເລ​ຂອງ​ຫວຽດ​ນາມ ເພື່ອຕ້ອນຮັບ​ນັກ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ໃນຊ່ວງ​ລະດູ​ຮ້ອນ

(ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ  ວັນທີ 20 ມິຖຸນາ 2024) ໃນລະດູຮ້ອນທີ່ໃກ້ຈະມາເຖິງນີ້, VietJet ໄດ້ມີການຂະຫຍາຍທາງເລືອກສຳລັບບັນດາຜູ້ທີ່ມັກຫາດຊາຍທີ່ສວາຍງາມ ດ້ວຍການເພີ່ມຖ້ຽວບິນໄປຫາບັນດາແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວແຄມທະເລທີ່ມີຊື່ສຽງຂອງຫວຽດນາມ ຄື: Nha Trang ແລະ Phu Quoc, ໃນຂະນະດຽວກັນກໍໄດ້ສືບຕໍ່ຂະຫຍາຍຖ້ຽວບິນສາກົນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ.

ງົດອາຫານຍາມບ່າຍ ດີຕໍ່ລຳໄສ້ນ້ອຍ

ລຳໄສ້ນ້ອຍປຽບດັ່ງໂຮງງານ ທີ່ປ່ຽນຮູບອາຫານ ໃຫ້ມີຂະໜາດນ້ອຍລົງຈົນຮ່າງກາຍ ສາມາດດູດຊຶມໄປໃຊ້ໄດ້. ດັ່ງນັ້ນ ມັນຈຶ່ງມີເວລາເຮັດວຽກ ແລະ ຕ້ອງການເວລາສຳລັບພັກຜ່ອນຄືກັນ.

ກວດເບິ່ງອາການເປັນ​ມະ​ເຮັງດ້ວຍໂຕເອງ

ມະ​ເຮັງ ​ເປັນ​ພະຍາດ​ທີ່​ອັນຕະລາຍ ​ໂດຍເຮົາບໍ່​ສາມາດຮູ້​ວ່າ ມັນຈະ​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ກັບ​ເຮົາ​ຕອນ​ໃດ. ແຕ່ວ່າ ພວກ​ເຮົາ​ມີ​ວິທີ​ສັງ​ເກດ​ອາການ​ເບື້ອງ​ຕົ້ນ​ຂອງມະ​ເຮັງ 14 ຊະນິດ​ ມາ​ໃຫ້ທ່ານ​ຮູ້.