Friday, June 14, 2024
Lenovo

ນາຍົກລັດຖະມົນຕີແຫ່ງ ສປປລາວ ພົບປະໂອ້ລົມກັບພະນັກງານ ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າເສດຖະກິດແຫ່ງຊາດ

ທ່ານ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີແຫ່ງ ສປປລາວ ໄປຢ້ຽມຢາມ ແລະ ພົບປະໂອ້ລົມກັບພະນັກງານ ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າເສດຖະກິດແຫ່ງຊາດ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ສປປລາວ.

​​​​​​​​ໃນໂອກາດນີ້, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໄດ້ຮັບຟັງການລາຍງານສະພາບໂດຍຫຍໍ້ ຈາກທ່ານ ລີເບີ ລີບົວປາວ, ຮັກສາການຫົວໜ້າສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າເສດຖະກິດແຫ່ງຊາດ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ ຂອງສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າເສດຖະກິດແຫ່ງຊາດ ໃນໄລຍະຜ່ານມາ:

 1. ດ້ານການຈັດຕັ້ງ: ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າເສດຖະກິດແຫ່ງຊາດ ປະກອບມີ 04 ສູນຄົ້ນວ້າ ແລະ 01 ຫ້ອງການ, ມີພະນັກງານທັງໝົດ 102 ທ່ານ, ໂດຍໃນນັ້ນ, ມີນັກຄົ້ນຄວ້າລະດັບປະລິນຍາເອກ 09 ທ່ານ, ຍິງ 02 ທ່ານ, ປະລິນຍາໂທ 38 ທ່ານ, ຍິງ 13 ທ່ານ, ແລະ ປະລິນຍາຕີ 50 ທ່ານ, ຍິງ 22 ທ່ານ,
 2. ດ້ານວຽກງານວິຊາສະເພາະ: ສາມາດເຮັດສຳເລັດໜ້າທີ່ການເມືອງໃນການຄົ້ນຄວ້າ, ໂດຍອັນທີ່ພົ້ນເດັ່ນ ກໍ່ຄື ໄດ້ມີບົດລາຍງານຕີລາຄາສະພາບພົ້ນເດັ່ນເສດຖະກິດມະຫາພາກ ແລະ ບາງສິ່ງທ້າທາຍເພື່ອແກ້ໄຂໃນຕໍ່ໜ້າ ເປັນແຕ່ລະໄລຍະ,
 3. ໄດ້ຮ່ວມກັບຂະແໜງການກ່ຽວຂ້ອງ ສຳເລັດການສ້າງແຜນຍຸດທະສາດວ່າດ້ວຍການເຕີບໂຕສີຂຽວຂອງ ສປປລາວ,
 4. ສຳເລັດການຄົ້ນຄວ້າກ່ຽວກັບສະພາບ ແລະ ໂຄງສ້າງລາຄາສິນຄ້າທີ່ຈຳເປັນ,
 5. ໄດ້ຮ່ວມກັບອົງການໄຈກ້າຂອງປະເທດຍີ່ປຸ່ນ ສຳເລັດຄົ້ນຄວ້າດ້ານນະໂຍບາຍ ກ່ຽວກັບການສ້າງສະຖຽນລະພາບດ້ານການເງິນ ຢູ່ ສປປລາວ,
 6. ໄດ້ສຳເລັດການຄົ້ນຄວ້າກ່ຽວກັບການປັບປຸງລັດວິສາຫະກິດ ແລະ ສະຫະກອນໃນຮູບແບບໃໝ່,
 7. ການພັດທະນາເຂດເສດຖະກິດພິເສດຢູ່ ສປປລາວ ແລະ ຫົວຂໍ້ຍ່ອຍອື່ນໆ;
  (2) ສຳລັບທິດທາງແຜນການໃນຕໍ່ໜ້າ, ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າເສດຖະກິດແຫ່ງຊາດ ຈະສຸມໃສ່:
 8. ສືບຕໍ່ຄົ້ນຄວ້າບັນດາຫົວຂໍ້ສຳຄັນທີ່ລັດຖະບານມອບໝາຍໃຫ້ ເປັນຕົ້ນ ແມ່ນສືບຕໍ່ຄົ້ນຄວ້າຫົວຂໍ້ປະເມີນການແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກໄລຍະຜ່ານມາ ແລະ ທິດທາງການແກ້ໄຂໃນຕໍ່ໜ້າຕາມທິດຍືນຍົງ,
 9. ການພັດທະນາຂະແໜງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ຕາມທິດຍືນຍົງ,
 10. ການຢຸດຕິການຖາງປ່າເຮັດໄຮ່; ການຕັດໄມ້ທຳລາຍປ່າ ແລະ ການສົ່ງອອກໄມ້ທ່ອນ,
 11. ການສ້າງແຜນແມ່ບົດຄຸ້ມຄອງການທ່ອງທ່ຽວເມືອງວັງວຽງ ຕາມທິດຍືນຍົງ,
 12. ວຽກອື່ນໆ ຕາມຄວາມຈຳເປັນຂອງການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງລັດຖະບານ ໃນໄລຍະຕໍ່ໜ້າ.

​​​​​​ໃນໂອກາດດຽວກັນນີ້, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໄດ້:

ສະແດງຄວາມຊົມເຊີຍ ແລະ ຕີລາຄາສູງ ຕໍ່ຄວາມບຸກໜ້າບືນຕົວ ແລະ ຄວາມພະຍາຍາມ ຂອງຄະນະພັກ, ຄະນະນຳ ແລະ ພະນັກງານທົ່ວສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າເສດຖະກິດແຫ່ງຊາດ, ເປັນເຈົ້າການ ແລະ ມີຄວາມສາມັກຄີ ເປັນຈິດໜຶ່ງໃຈດຽວກັນ ໃນການປະຕິບັດໜ້າທີ່ວຽກງານທີ່ໄດ້ຮັບມອບໝາຍ ແລະ ໄດ້ຊີ້ແນະໃຫ້ສະຖາບັນດັ່ງກ່າວຈົ່ງສືບຕໍ່ປົກປັກຮັກສາ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍມູນເຊື້ອອັນດີງາມດັ່ງກ່າວນີ້,

ໄດ້ເນັ້ນໜັກໃຫ້ເຫັນເຖິງບົດບາດສຳຄັນຂອງວຽກການຄົ້ນຄວ້າ ຕໍ່ກັບການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ເພາະວ່າ ຜົນຂອງການຄົ້ນຄວ້າໃນ ແຕ່ລະໄລຍະ ຖືເປັນເອກະສານສຳຄັນເພື່ອນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນການວາງແຜນ ກໍ່ຄື ການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງຊາດ ໃຫ້ມີລັກສະນະວິທະຍາສາດ, ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນສູງ ແນໃສ່ເຮັດໃຫ້ເສດຖະກິດເຕີບໂຕຢ່າງມີຄຸນນະພາບ ແລະ ຍືນຍົງ ຕາມແນວທາງ ແລະ ນະໂຍບາຍຂອງພັກ ແລະ ລັດຖະບານ ໄດ້ກຳນົດໄວ້;

ອັນສຳຄັນ, ເພື່ອເປັນການຮັບປະກັນໃຫ້ແກ່ການປະຕິບັດໜ້າທີ່ການເມືອງ ຂອງສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າເສດຖະກິດແຫ່ງຊາດ ໃຫ້ກາຍເປັນເສນາທິການວຽກຄົ້ນຄວ້າບັນຫາທາງດ້ານເສດຖະກິດ ທີ່ມີຄຸນະພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນສູງສຸດ.

ໄດ້ເນັ້ນໜັກໃຫ້ສະຖາບັນ ຈົ່ງເອົາໃຈໃສ່ຕໍ່ບາງບັນຫາຕື່ມອີກ ເປັນຕົ້ນ ແມ່ນໃຫ້ພະນັກງານທຸກຄົນ ມີຄວາມອຸ່ນອຸ່ຽນທຸ່ນທ່ຽງ, ຕັ້ງໜ້າປະຕິບັດໜ້າທີ່ການເມືອງຂອງຕົນ ໃຫ້ມີຜົນ ສຳເລັດ ຕາມທີ່ພັກ-ລັດ ມອບໝາຍໃຫ້;
(5) ໃຫ້ເປັນເຈົ້າການ ໃນການຄົ້ນຄວ້າ ຫົວຂໍ້ຕ່າງໆ ທີ່ຈະເປັນປະໂຫຍດ ໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາເສດຖະກິດແຫ່ງຊາດ, ໂດຍມີການຈັດລຽງບູລິມະສິດ ຂອງຫົວຂໍ້ຢ່າງຄັກແນ່ ແລະ ຄົ້ນຄວ້າຢ່າງມີຈຸດສຸມຢ່າງແທ້ຈິງ;

ພ້ອມນີ້ກໍ່ຕ້ອງເປັນເຈົ້າການພັດທະນາຕົນເອງ ໃນການຍົກລະດັບທາງດ້ານຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດ ໃຫ້ກາຍເປັນນັກວິທະຍາສາດ ໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ ທາງດ້ານຈຳນວນ ແລະ ຄຸນນະພາບ;

ໄດ້ຍົກເອົາບັນຫາ ແລະ ຫົວຂໍ້ອື່ນໆອີກຈຳນວນໜຶ່ງ ເພື່ອໃຫ້ພະນັກງານ ກໍ່ຄືສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າເສດຖະກິດແຫ່ງຊາດ ໄດ້ນຳໄປຄົ້ນຄ້ວາພິຈາລະນາ, ຖ້າຫາກເຫັນບັນຫາໃດ ຈະເປັນປະໂຫຍດແກ່ປະເທດຊາດ ແລະ ປະຊາຊົນ ກໍ່ໃຫ້ບັນຈຸເຂົ້າໃນແຜນການຄົ້ນຄວ້າໃນຕໍ່ໜ້າເລີຍ (ກົມປະຊາສຳພັນ ສນຍ).

ທ່ານ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີແຫ່ງ ສປປລາວ ໄປຢ້ຽມຢາມ ແລະ ພົບປະໂອ້ລົມກັບພະນັກງານ ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າເສດຖະກິດແຫ່ງຊາດ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ສປປລາວ.

​​​​​​​​ໃນໂອກາດນີ້, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໄດ້ຮັບຟັງການລາຍງານສະພາບໂດຍຫຍໍ້ ຈາກທ່ານ ລີເບີ ລີບົວປາວ, ຮັກສາການຫົວໜ້າສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າເສດຖະກິດແຫ່ງຊາດ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ ຂອງສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າເສດຖະກິດແຫ່ງຊາດ ໃນໄລຍະຜ່ານມາ:

 1. ດ້ານການຈັດຕັ້ງ: ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າເສດຖະກິດແຫ່ງຊາດ ປະກອບມີ 04 ສູນຄົ້ນວ້າ ແລະ 01 ຫ້ອງການ, ມີພະນັກງານທັງໝົດ 102 ທ່ານ, ໂດຍໃນນັ້ນ, ມີນັກຄົ້ນຄວ້າລະດັບປະລິນຍາເອກ 09 ທ່ານ, ຍິງ 02 ທ່ານ, ປະລິນຍາໂທ 38 ທ່ານ, ຍິງ 13 ທ່ານ, ແລະ ປະລິນຍາຕີ 50 ທ່ານ, ຍິງ 22 ທ່ານ,
 2. ດ້ານວຽກງານວິຊາສະເພາະ: ສາມາດເຮັດສຳເລັດໜ້າທີ່ການເມືອງໃນການຄົ້ນຄວ້າ, ໂດຍອັນທີ່ພົ້ນເດັ່ນ ກໍ່ຄື ໄດ້ມີບົດລາຍງານຕີລາຄາສະພາບພົ້ນເດັ່ນເສດຖະກິດມະຫາພາກ ແລະ ບາງສິ່ງທ້າທາຍເພື່ອແກ້ໄຂໃນຕໍ່ໜ້າ ເປັນແຕ່ລະໄລຍະ,
 3. ໄດ້ຮ່ວມກັບຂະແໜງການກ່ຽວຂ້ອງ ສຳເລັດການສ້າງແຜນຍຸດທະສາດວ່າດ້ວຍການເຕີບໂຕສີຂຽວຂອງ ສປປລາວ,
 4. ສຳເລັດການຄົ້ນຄວ້າກ່ຽວກັບສະພາບ ແລະ ໂຄງສ້າງລາຄາສິນຄ້າທີ່ຈຳເປັນ,
 5. ໄດ້ຮ່ວມກັບອົງການໄຈກ້າຂອງປະເທດຍີ່ປຸ່ນ ສຳເລັດຄົ້ນຄວ້າດ້ານນະໂຍບາຍ ກ່ຽວກັບການສ້າງສະຖຽນລະພາບດ້ານການເງິນ ຢູ່ ສປປລາວ,
 6. ໄດ້ສຳເລັດການຄົ້ນຄວ້າກ່ຽວກັບການປັບປຸງລັດວິສາຫະກິດ ແລະ ສະຫະກອນໃນຮູບແບບໃໝ່,
 7. ການພັດທະນາເຂດເສດຖະກິດພິເສດຢູ່ ສປປລາວ ແລະ ຫົວຂໍ້ຍ່ອຍອື່ນໆ;
  (2) ສຳລັບທິດທາງແຜນການໃນຕໍ່ໜ້າ, ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າເສດຖະກິດແຫ່ງຊາດ ຈະສຸມໃສ່:
 8. ສືບຕໍ່ຄົ້ນຄວ້າບັນດາຫົວຂໍ້ສຳຄັນທີ່ລັດຖະບານມອບໝາຍໃຫ້ ເປັນຕົ້ນ ແມ່ນສືບຕໍ່ຄົ້ນຄວ້າຫົວຂໍ້ປະເມີນການແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກໄລຍະຜ່ານມາ ແລະ ທິດທາງການແກ້ໄຂໃນຕໍ່ໜ້າຕາມທິດຍືນຍົງ,
 9. ການພັດທະນາຂະແໜງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ຕາມທິດຍືນຍົງ,
 10. ການຢຸດຕິການຖາງປ່າເຮັດໄຮ່; ການຕັດໄມ້ທຳລາຍປ່າ ແລະ ການສົ່ງອອກໄມ້ທ່ອນ,
 11. ການສ້າງແຜນແມ່ບົດຄຸ້ມຄອງການທ່ອງທ່ຽວເມືອງວັງວຽງ ຕາມທິດຍືນຍົງ,
 12. ວຽກອື່ນໆ ຕາມຄວາມຈຳເປັນຂອງການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງລັດຖະບານ ໃນໄລຍະຕໍ່ໜ້າ.

​​​​​​ໃນໂອກາດດຽວກັນນີ້, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໄດ້:

ສະແດງຄວາມຊົມເຊີຍ ແລະ ຕີລາຄາສູງ ຕໍ່ຄວາມບຸກໜ້າບືນຕົວ ແລະ ຄວາມພະຍາຍາມ ຂອງຄະນະພັກ, ຄະນະນຳ ແລະ ພະນັກງານທົ່ວສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າເສດຖະກິດແຫ່ງຊາດ, ເປັນເຈົ້າການ ແລະ ມີຄວາມສາມັກຄີ ເປັນຈິດໜຶ່ງໃຈດຽວກັນ ໃນການປະຕິບັດໜ້າທີ່ວຽກງານທີ່ໄດ້ຮັບມອບໝາຍ ແລະ ໄດ້ຊີ້ແນະໃຫ້ສະຖາບັນດັ່ງກ່າວຈົ່ງສືບຕໍ່ປົກປັກຮັກສາ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍມູນເຊື້ອອັນດີງາມດັ່ງກ່າວນີ້,

ໄດ້ເນັ້ນໜັກໃຫ້ເຫັນເຖິງບົດບາດສຳຄັນຂອງວຽກການຄົ້ນຄວ້າ ຕໍ່ກັບການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ເພາະວ່າ ຜົນຂອງການຄົ້ນຄວ້າໃນ ແຕ່ລະໄລຍະ ຖືເປັນເອກະສານສຳຄັນເພື່ອນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນການວາງແຜນ ກໍ່ຄື ການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງຊາດ ໃຫ້ມີລັກສະນະວິທະຍາສາດ, ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນສູງ ແນໃສ່ເຮັດໃຫ້ເສດຖະກິດເຕີບໂຕຢ່າງມີຄຸນນະພາບ ແລະ ຍືນຍົງ ຕາມແນວທາງ ແລະ ນະໂຍບາຍຂອງພັກ ແລະ ລັດຖະບານ ໄດ້ກຳນົດໄວ້;

ອັນສຳຄັນ, ເພື່ອເປັນການຮັບປະກັນໃຫ້ແກ່ການປະຕິບັດໜ້າທີ່ການເມືອງ ຂອງສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າເສດຖະກິດແຫ່ງຊາດ ໃຫ້ກາຍເປັນເສນາທິການວຽກຄົ້ນຄວ້າບັນຫາທາງດ້ານເສດຖະກິດ ທີ່ມີຄຸນະພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນສູງສຸດ.

ໄດ້ເນັ້ນໜັກໃຫ້ສະຖາບັນ ຈົ່ງເອົາໃຈໃສ່ຕໍ່ບາງບັນຫາຕື່ມອີກ ເປັນຕົ້ນ ແມ່ນໃຫ້ພະນັກງານທຸກຄົນ ມີຄວາມອຸ່ນອຸ່ຽນທຸ່ນທ່ຽງ, ຕັ້ງໜ້າປະຕິບັດໜ້າທີ່ການເມືອງຂອງຕົນ ໃຫ້ມີຜົນ ສຳເລັດ ຕາມທີ່ພັກ-ລັດ ມອບໝາຍໃຫ້;
(5) ໃຫ້ເປັນເຈົ້າການ ໃນການຄົ້ນຄວ້າ ຫົວຂໍ້ຕ່າງໆ ທີ່ຈະເປັນປະໂຫຍດ ໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາເສດຖະກິດແຫ່ງຊາດ, ໂດຍມີການຈັດລຽງບູລິມະສິດ ຂອງຫົວຂໍ້ຢ່າງຄັກແນ່ ແລະ ຄົ້ນຄວ້າຢ່າງມີຈຸດສຸມຢ່າງແທ້ຈິງ;

ພ້ອມນີ້ກໍ່ຕ້ອງເປັນເຈົ້າການພັດທະນາຕົນເອງ ໃນການຍົກລະດັບທາງດ້ານຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດ ໃຫ້ກາຍເປັນນັກວິທະຍາສາດ ໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ ທາງດ້ານຈຳນວນ ແລະ ຄຸນນະພາບ;

ໄດ້ຍົກເອົາບັນຫາ ແລະ ຫົວຂໍ້ອື່ນໆອີກຈຳນວນໜຶ່ງ ເພື່ອໃຫ້ພະນັກງານ ກໍ່ຄືສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າເສດຖະກິດແຫ່ງຊາດ ໄດ້ນຳໄປຄົ້ນຄ້ວາພິຈາລະນາ, ຖ້າຫາກເຫັນບັນຫາໃດ ຈະເປັນປະໂຫຍດແກ່ປະເທດຊາດ ແລະ ປະຊາຊົນ ກໍ່ໃຫ້ບັນຈຸເຂົ້າໃນແຜນການຄົ້ນຄວ້າໃນຕໍ່ໜ້າເລີຍ (ກົມປະຊາສຳພັນ ສນຍ).

InsideLaos
InsideLaoshttp://insidelaos.com
Online Journalists at insidelaos.com.

More from author

1 ຄວາມ​ຄິດ​ເຫັນ

 1. ແຜນຍຸດທະສາດວ່າດ້ວຍການໂບໂຕສີຂຽວ ຂອງ ສ ປປລາວ ແລະ ຜົນຄົ້ນຄວ່້າທາງດ້ານການເງິນຢູ່ ສປປລາວກັຍ ບ JICA ນັ້ນ ຂ້າພະເຈົ້າຢາກຂໍມາສຶກ ສາໄດ້ບໍ່ ເພາະພວກເຮົາແມ່ນ ສະມາຄົມພັດທະນາຊຸມຊົນສີຂຽວ (Green Community Development Association)

Related posts

ຂໍຂອບໃຈນຳຜູ້ສະໜັບສະໜູນ

Latest posts

9 ສິ່ງທີ່ບໍ່ຄວນເຮັດ! ຫຼັງຈາກກິນເຂົ້າອີ່ມ ເພາະມັນອາດສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຮ່າງກາຍ !!

“ເອັນທ້ອງເຄັ່ງ ເອັນຕາກໍຍານ” ຄຳນີ້ແມ່ນປາກົດວ່າທຸຄົນມີພຶດຕິກຳແບບນີ້ຫລາຍ ແລະ ເຊື່ອວ່າ ຫຼັງຈາກທຸກທ່ານຮັບປະທານອາຫານອີ່ມແລ້ວ ກໍອາດຫຼົງເຮັດສິ່ງເລົ່ານີ້ລົງໄປດ້ວຍຄວາມລຶ້ງເຄີຍ ໂດຍລືມຄຳນຶງເຖິງຜົນກະທົບທີ່ຕາມມາ. 

ກິນແລ້ວນອນທັນທີ! ບໍ່ດີຕໍ່ສຸຂະພາບ

ປັດໄຈທີ່ເຮັດໃຫ້ຕຸ້ຍ ຫຼື ບໍ່ຕຸ້ຍ ມີຢູ່ຫຼາຍຢ່າງ ເຊັ່ນ ພຶດຕິກຳການກິນ, ອາຫານທີ່ມັກກິນ ຫຼື ການນອນເດິກ ກໍສົ່ງຜົນໃຫ້ຕຸ້ຍຂຶ້ນໄດ້ຄືກັນ. ຖ້າວ່າ ການກິນແລ້ວນອນ ເຮັດໃຫ້ຕຸ້ຍຂຶ້ນບໍ່ນັ້ນ, ຍັງບໍ່ມີຜົນສະຫຼຸບທີ່ແນ່ນອນ ເພາະຄວາມຕຸ້ຍຈາກການກິນແລ້ວນອນ ມີຫຼາຍແບບ ຄື ບາງຄົນກິນຫຼາຍໃນຕອນຄ່ຳເຊັ່ນ ອາຫານທອດ,​ ຂອງມັນ, ພິດຊ່າ ຫຼື ອາຫານມະຍິກມະຍ່ອຍແລ້ວເຂົ້ານອນ,

ບຸນບັ້ງໄຟ ປະເພນີ ຄອບໄຂວ່ ເທວະດາຟ້າແຖນ

ພໍຕົກມາ ເດືອນ 6 ລາວ ເປັນໄລຍະຕົ້ນລະດູຝົນ ເຊິ່ງປະຊາຊົນລາວ ໂດຍສະເພາະ ຊາວໄຮ່ຊາວນາ ກໍກະກຽມລົງໄຮ່ລົງນາ ເພື່ອທຳການຜະລິດໃຫ້ຖືກຕາມລະດູການ ແລະ ຕາມປະເພນີທີ່ສືບທອດກັນມາ ຈະໄດ້ມີ ບຸນບັ້ງໄຟ ທີ່ຖືວ່າເປັນ ປາງບຸນໃຫຍ່ໜຶ່ງ ໃນຮີດສິບສອງຄອງສິບສີ່ ຂອງປະເພນີລາວ ຈັດຂຶ້ນທຸກໆປີ ຫຼັງບຸນປີໃໝ່ ໂດຍເຊື່ອກັນວ່າ ເປັນພິທີກໍາ ຄອບໄຂວ່ ເທວະດາຟ້າແຖນ ເພື່ອຂໍຝົນ ໃຫ້ຕົກຕາມລະດູການ ເພື່ອໃຫ້ ພືດພັນ, ຜົນລະປູກຈະເລີນງອກງາມ.