Friday, April 19, 2024
Lenovo

ພະຍາດອະຫິວາໝູຍັງລະບາດ ພົບໝູຕາຍ 20 ພັນກວ່າໂຕນ!!!

ການລະບາດພະຍາດອະຫິວາໝູໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບໜັກຕໍ່ປະຊາຊົນຜູ້ລ້ຽງໝູຊຶ່ງນັບແຕ່ເດືອນ ມິຖຸນາ 2019 ມາຮອດປະຈຸບັນ ມີໝູຂອງປະຊາຊົນຕາຍແລ້ວ 20 ພັນກວ່າໂຕ ແລະ ໝູຍັງມີຊີວິດທີ່ເປັນກຸ້ມສ່ຽງອີກ 20 ພັນກວ່າໂຕ.

ອີງຕາມບົດລາຍງານສະພາບການ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານປະຈຳເດືອນ ມັງກອນ 2020 ຂອງຂະແໜງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:

ການລະບາດພະຍາດອະຫິວາໝູອາຟຣິກາພົບເຊື້ອພະຍາດໃນປະເທດຄັ້ງທຳອິດຢູ່ 7 ບ້ານໃນ ເມືອງຕຸ້ມລານ ແຂວງສາລະວັນ ປະກອບມີ:

ບ້ານສາມັກຄີໄຊ, ບ້ານດິນດາກ, ບ້ານ ໂພນງາມ, ບ້ານເກັງຣັງ, ບ້ານນາລະຈາງ, ບ້ານຫ້ວຍຫວ້າ ແລະບ້ານນາຮ່ອງໃຫຍ່ ຊຶ່ງການລະບາດທໍາອິດເລີ່ມແຕ່ ວັນທີ 2 ມິຖຸນາ 2019 ແລະມີການຢືນຢັນໃນວັນ ທີ 17 ມິຖຸນາ 2019 ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ມີໝູ ຕາຍ 973 ໂຕ,

ຈາກນັ້ນກໍມີການແຜ່ ລາມໄປບັນດາແຂວງໃນທົ່ວປະເທດ, ຕໍ່ ສະພາບດັ່ງກ່າວກົມລ້ຽງສັດ ແລະການ ປະມົງກໍ່ຄືພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໄດ້ ເອົາໃຈໃສ່ລົງຕິດຕາມກວດສອບເພື່ອ ຕ້ານ, ສະກັດກັ້ນ ແລະຕອບໂຕ້ກັບການລະບາດຂອງພະຍາດດັ່ງກ່າວຊຶ່ງມາຮອດປະຈຸບັນເຫັນວ່າ ການລະບາດພະຍາດອະຫິວາໝູຍັງ ຄົງຢູ່ໃນຂອບເຂດ 170 ບ້ານ, 57 ເມືອງ, 18 ແຂວງ (ລວມທັງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ)

ມີຈໍານວນໝູທັງໝົດ 40.803 ໂຕ ໃນນັ້ນ,ມີທີ່ຕາຍ 16.209 ໂຕ, ຖືກທຳາລາຍໄປແລ້ວ 4.216 ໂຕ ລວມໝູ ທີ່ຕາຍ ແລະໄດ້ຂ້າທໍາລາຍມີທັງໝົດ 20.425 ໂຕ (ໝູໃຫຍ່ 30%, ກາງ 15%, ນ້ອຍ 55%) ແລະໝູຍັງມີຊີວິດທີ່ຍັງເປັນກຸ່ມສ່ຽງມີທັງໝົດ 20.378 ໂຕ ຊຶ່ງປະຈຸບັນຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງແມ່ນໄດ້ດໍາເນີນມາດຕະການເຝົ້າລະວັງຢ່າງເຄັ່ງຄັດ ແລະເຂັ້ມງວດ.

ຍາດອະຫິວາໝູອາຟຣິກາເປັນພະຍາດທີ່ຮ້າຍແຮງສາມາດຕິດໃສ່ໝູທຸກ ຊະນິດ, ທຸກສາຍພັນ, ທຸກອາຍຸ ແລະ ທຸກເພດທຸກໄວລວມທັງໝູປ່າມີຄວາມທົນ ທານສູງຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ, ບໍ່ມີຢາປ້ອງກັນ ແລະຢາຮັກສາ, ຊຶ່ງອັດຕາການຕາຍຂອງໝູຖ້າຕິດພະຍາດນີ້ແລ້ວແມ່ນ 100%, ແຕ່ບໍ່ສາ ມາດຕິດຕໍ່ໃສ່ຄົນໄດ້.

ແນວໃດກໍຕາມຂະແໜງການກ່ຽວຂ້ອງກໍຄືກົມລ້ຽງສັດ ແລະການປະມົງ ໄດ້ດຳເນີນມາດຕະການເຝົ້າລະວັງຢ່າງເຄັ່ງຄັດ ແລະເຂັ້ມງວດໂດຍມີ ການຜະລິດຢາປ້ອງກັນພະຍາດສັດປະເພດເຕົ້າໂຮມເລືອດງົວ-ຄວາຍ ແລະອະຫິ ວາຈຳນວນ 7 ລ້ານກວ່າເຂັມເທົ່າກັບ 91,26% ຂອງແຜນການປີ,

ໄດ້ສະໜອງໃຫ້ຜູ້ປະກອບການ ແລະບັນດາແຂວງ 7,53 ແສນ ເຂັມ, ສາມາດຈຳໜ່າຍໄດ້ 5,6 ລ້ານເຂັມ ເທົ່າກັບ 70,45% ແລະໄດ້ຊຸກຍູ້ສັກຢາ ກັນພະຍາດໃຫ້ສັດລ້ຽງຂອງຊາວກະສິກອນໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດໄດ້ 55.706 ໂຕ ໃນນີ້ງົວເກືອບ 18 ພັນໂຕ, ຄວາຍ 5,8 ພັນໂຕ, ໝູ 1,5 ພັນໂຕ (ບໍ່ນັບຟາມໝູຕ່າງໆ), ແບ້ ແລະສັດປີກອີກຈຳນວນໜຶ່ງ.
ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ໂດຍ: ວົງມະນີພາບ ແລະຂ່າວ ໜັງສືພິມເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ

ການລະບາດພະຍາດອະຫິວາໝູໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບໜັກຕໍ່ປະຊາຊົນຜູ້ລ້ຽງໝູຊຶ່ງນັບແຕ່ເດືອນ ມິຖຸນາ 2019 ມາຮອດປະຈຸບັນ ມີໝູຂອງປະຊາຊົນຕາຍແລ້ວ 20 ພັນກວ່າໂຕ ແລະ ໝູຍັງມີຊີວິດທີ່ເປັນກຸ້ມສ່ຽງອີກ 20 ພັນກວ່າໂຕ.

ອີງຕາມບົດລາຍງານສະພາບການ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານປະຈຳເດືອນ ມັງກອນ 2020 ຂອງຂະແໜງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:

ການລະບາດພະຍາດອະຫິວາໝູອາຟຣິກາພົບເຊື້ອພະຍາດໃນປະເທດຄັ້ງທຳອິດຢູ່ 7 ບ້ານໃນ ເມືອງຕຸ້ມລານ ແຂວງສາລະວັນ ປະກອບມີ:

ບ້ານສາມັກຄີໄຊ, ບ້ານດິນດາກ, ບ້ານ ໂພນງາມ, ບ້ານເກັງຣັງ, ບ້ານນາລະຈາງ, ບ້ານຫ້ວຍຫວ້າ ແລະບ້ານນາຮ່ອງໃຫຍ່ ຊຶ່ງການລະບາດທໍາອິດເລີ່ມແຕ່ ວັນທີ 2 ມິຖຸນາ 2019 ແລະມີການຢືນຢັນໃນວັນ ທີ 17 ມິຖຸນາ 2019 ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ມີໝູ ຕາຍ 973 ໂຕ,

ຈາກນັ້ນກໍມີການແຜ່ ລາມໄປບັນດາແຂວງໃນທົ່ວປະເທດ, ຕໍ່ ສະພາບດັ່ງກ່າວກົມລ້ຽງສັດ ແລະການ ປະມົງກໍ່ຄືພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໄດ້ ເອົາໃຈໃສ່ລົງຕິດຕາມກວດສອບເພື່ອ ຕ້ານ, ສະກັດກັ້ນ ແລະຕອບໂຕ້ກັບການລະບາດຂອງພະຍາດດັ່ງກ່າວຊຶ່ງມາຮອດປະຈຸບັນເຫັນວ່າ ການລະບາດພະຍາດອະຫິວາໝູຍັງ ຄົງຢູ່ໃນຂອບເຂດ 170 ບ້ານ, 57 ເມືອງ, 18 ແຂວງ (ລວມທັງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ)

ມີຈໍານວນໝູທັງໝົດ 40.803 ໂຕ ໃນນັ້ນ,ມີທີ່ຕາຍ 16.209 ໂຕ, ຖືກທຳາລາຍໄປແລ້ວ 4.216 ໂຕ ລວມໝູ ທີ່ຕາຍ ແລະໄດ້ຂ້າທໍາລາຍມີທັງໝົດ 20.425 ໂຕ (ໝູໃຫຍ່ 30%, ກາງ 15%, ນ້ອຍ 55%) ແລະໝູຍັງມີຊີວິດທີ່ຍັງເປັນກຸ່ມສ່ຽງມີທັງໝົດ 20.378 ໂຕ ຊຶ່ງປະຈຸບັນຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງແມ່ນໄດ້ດໍາເນີນມາດຕະການເຝົ້າລະວັງຢ່າງເຄັ່ງຄັດ ແລະເຂັ້ມງວດ.

ຍາດອະຫິວາໝູອາຟຣິກາເປັນພະຍາດທີ່ຮ້າຍແຮງສາມາດຕິດໃສ່ໝູທຸກ ຊະນິດ, ທຸກສາຍພັນ, ທຸກອາຍຸ ແລະ ທຸກເພດທຸກໄວລວມທັງໝູປ່າມີຄວາມທົນ ທານສູງຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ, ບໍ່ມີຢາປ້ອງກັນ ແລະຢາຮັກສາ, ຊຶ່ງອັດຕາການຕາຍຂອງໝູຖ້າຕິດພະຍາດນີ້ແລ້ວແມ່ນ 100%, ແຕ່ບໍ່ສາ ມາດຕິດຕໍ່ໃສ່ຄົນໄດ້.

ແນວໃດກໍຕາມຂະແໜງການກ່ຽວຂ້ອງກໍຄືກົມລ້ຽງສັດ ແລະການປະມົງ ໄດ້ດຳເນີນມາດຕະການເຝົ້າລະວັງຢ່າງເຄັ່ງຄັດ ແລະເຂັ້ມງວດໂດຍມີ ການຜະລິດຢາປ້ອງກັນພະຍາດສັດປະເພດເຕົ້າໂຮມເລືອດງົວ-ຄວາຍ ແລະອະຫິ ວາຈຳນວນ 7 ລ້ານກວ່າເຂັມເທົ່າກັບ 91,26% ຂອງແຜນການປີ,

ໄດ້ສະໜອງໃຫ້ຜູ້ປະກອບການ ແລະບັນດາແຂວງ 7,53 ແສນ ເຂັມ, ສາມາດຈຳໜ່າຍໄດ້ 5,6 ລ້ານເຂັມ ເທົ່າກັບ 70,45% ແລະໄດ້ຊຸກຍູ້ສັກຢາ ກັນພະຍາດໃຫ້ສັດລ້ຽງຂອງຊາວກະສິກອນໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດໄດ້ 55.706 ໂຕ ໃນນີ້ງົວເກືອບ 18 ພັນໂຕ, ຄວາຍ 5,8 ພັນໂຕ, ໝູ 1,5 ພັນໂຕ (ບໍ່ນັບຟາມໝູຕ່າງໆ), ແບ້ ແລະສັດປີກອີກຈຳນວນໜຶ່ງ.
ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ໂດຍ: ວົງມະນີພາບ ແລະຂ່າວ ໜັງສືພິມເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ

InsideLaos
InsideLaoshttp://insidelaos.com
Online Journalists at insidelaos.com.

More from author

Related posts

ຂໍຂອບໃຈນຳຜູ້ສະໜັບສະໜູນ

Latest posts

ວິທີແກ້ອາການເມົາຄ້າງ ໃຫ້ລຸກຂຶ້ນໄປເຮັດວຽກຕໍ່ໄດ້.

ກິນລ້ຽງໜັກແລ້ວຕື່ນເຊົ້າມາມີອາການເມົາຄ້າງ ບໍ່ຢາກລຸກອອກຈາກບ່ອນ ແຕ່ຕ້ອງລຸກຂຶ້ນໄປເຮັດວຽກ ຄວນ​ເຮັດ​ແນວ​ໃດ? ມື້ນີ້ເຮົາ​ມີ 5 ວິທີ​ແກ້​ອາການ​ເມົາ​ຄ້າງ ທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານກຽມພ້ອມທີ່ຈະໄປເຮັດວຽກໄດ້.

ວິທີການປ້ອງກັນຜິວຈາກແສງແດດ ໃນ​ໄລ​ຍະ​ຊ່ວງບຸນປີໃໝ່ນີ້.

ແສງແດດແມ່ນສັດຕູທີ່ອັນຕະລາຍທີ່ສຸດຂອງຜິວໜັງ ໂດຍສະເພາະໃນຊ່ວງບຸນຫຼິ້ນນໍ້າແບບນີ້ບວກກັບທີ່ອາກາດຢູ່ລາວເຮົາຮ້ອນຫຼາຍ ແລະ ແດດແຮງ, ການປົກປ້ອງຜິວຈາກແສງແດດຈຶ່ງເປັນສິ່ງສຳຄັນ. ມື້ນີ້ດຮົາເລິຍຈະມາແນະນໍາເທັກນິກປ້ອງກັນຜິວຈາກແສງແດດງ່າຍມາໃຫ້ທຸກຄົນໄດ້ໃຊ້.

5 ອາຫານທີ່ບໍ່ຄວນກິນກັບ “ແອວກໍຮໍ”

ຮອດບຸນປີໃໝ່ລາວ ແອວກໍຮໍເປັນສິ່ງປາສະຈາກບໍ່ໄດ້ເລີຍທີ່ຕ້ອງມີຄຽງຄູ້ກັບການກິນລ້ຽງ ແລະ ການສັງສັນກັບຫໝູ່ເພື່ອນ, ຖ້າຫຼີກລ້ຽງກໍຄວນຫຼີກລ້ຽງ ແຕ່ຫາກວ່າຫຼີກລ່ຽງບໍ່ໄດ້ແມ່ນໃຫ້ມາຟັງທາງນີ້ ເຮົາຈະແນະນຳກ່ຽວກັບອາຫານທີ່ບໍ່ຄວນກິນກັບແອວກໍຮໍ ເຊິ່ງບາງຄັ້ງອາຫານເຫຼົ່ານີ້ຫຼາຍຄົນອາດຈະສັ່ງກິນກັບເຫຼົ້າ ແຕ່ທີ່ຈິງແລ້ວສາມາດທໍາລາຍສຸຂະພາບຂອງເຈົ້າໃນອະນາຄົດໄດ້ ຈະມີຫຍັງໄປເບິ່ງນໍາກັນເລີຍ.