ຂໍຂອບໃຈນຳຜູ້ສະໜັບສະໜູນ
ທ່ານ ບຸນລັບ ແສງອາພອນ

ທ່ານ ບຸນລັບ ແສງອາພອນ ຫົວໜ້າພະແນກ ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແຂວງໄຊຍະບູລີ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ເພື່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງ ຖືກຕ້ອງກັບລະບຽບກົດໝາຍ ໃນການຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນວຽກງານເຊົ່າ-ສໍາປະທານທີ່ດິນຂອງລັດ;

ຜ່ານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກວດກາເຫັນວ່າ ທົ່ວແຂວງມີຫົວໜ່ວຍການເຊົ່າ-ສໍາປະທານທີ່ດິນລັດທັງໝົດ 279 ຫົວໜ່ວຍ, ມີ 420 ຕອນ ເນື້ອທີ່ 192.603,29 ເຮັກຕາ; ໃນນີ້ກິດຈະການເຊົ່າມີ 159 ຫົວໜ່ວຍ, ມີ 278 ຕອນ, ມີເນື້ອທີ່ 124,58 ເຮັກຕາ ແລະ ບໍ່ມີການເຄື່ອນໄຫວມີ 71 ໂຄງການ 74 ຕອນດິນ, ມີເນື້ອທີ່ 565,50 ເຮັກຕາ.

ພາບປະກອບ

ຄຽງຄູ່ກັນນີ້ກໍ່ໄດ້ສໍາເລັດການສໍາຫຼວດຈັດສັນທີ່ດິນຂັ້ນບ້ານຕາມຕົວເລກແຜນທີ່ຕັ້ງໄວ້ໃນປີ 2019 ໃຫ້ໄດ້ 82 ບ້ານ ແຕ່ປະຕິບັດຕົວຈິງໄດ້ 48 ບ້ານ ເທົ່າກັບ 59%. ໃນການຈັດສັນດິນຂັ້ນບ້ານຕິດພັນກັບການຈັດສັນດິນ 8 ປະເພດ ເລີ່ມປະຕິບັດແຕ່ປີ 2009 ເຖິງປະຈຸບັນສໍາເລັດແລ້ວ 258 ບ້ານ ເທົ່າກັບ 60% ຂອງບ້ານທັງໝົດ ໃນທົ່ວແຂວງ 432 ບ້ານ, ມີເນື້ອທີ່ 718.961,97 ເຮັກຕາ ເທົ່າກັບ 44% ຂອງເນື້ອທີ່ທັງໝົດໃນທົ່ວແຂວງ; ສ່ວນບ້ານທີ່ຍັງບໍ່ໄດ້ຈັດສັນມີ 174 ບ້ານ ເທົ່າກັບ 40% ມີເນື້ອທີ່ 919.938,03 ເຮັກຕາ ເທົ່າກັບ 56%.

ບ່ອນສະແດງໂຄສະນາ


ກົດທີ່ພາບນີ້ ເພື່ອເບິ່ງຂໍ້ມູນເພິ່ມເຕິມ

ພ້ອມດຽວກັນນີ້ໄດ້ຂຶ້ນທະບຽນອອກໃບຕາດິນຕາມຕົວເລກແຜນປີຕັ້ງໄວ້ 125.500 ຕອນ ປະຕິບັດໄດ້ 13.300 ຕອນ ເທົ່າກັບ 106% ຮອດປັດຈຸບັນທົ່ວແຂວງອອກໃບຕາດິນໄດ້ທັງໝົດ 102.252 ຕອນ, ມີເນື້ອທີ່ 277.746,769 ຕາແມັດ.

ພາບປະກອບ

ນອກນີ້ຍັງໄດ້ສໍາເລັດການສ້າງແຜນຍຸດທະສາດ ການຄຸ້ມຄອງອ່າງຮັບນໍ້າ 10 ປີແຕ່ປີ 2016-2025 ແຜນຄຸ້ມຄອງອ່າງຮັບນໍ້າແບບເຊື່ອມສານ 5 ປີ 2016-2020 ໃນນີ້ສຸມໃສ່ 2 ອ່າງບຸລິມະສິດ ເກັບກໍາຂໍ້ມູນການນໍາໃຊ້ນໍ້າ ແລະ ຊັບພະຍາກອນນໍ້າ, ສໍາຫຼວດສະຖານທີ່ຕິດຕັ້ງສະຖານີອຸຕຸນິຍົມ ແລະ ອຸທົກກະສາດຢູ່ 7 ເມືອງ ຈໍານວນ 10 ແຫ່ງຄື:

ອຸຕຸນິຍົມ 7 ແຫ່ງ, ສະຖານີອຸທົກກະສາດ 3 ແຫ່ງ ໃນນີ້ໄດ້ສໍາເລັດການກໍ່ສ້າງສະຖານີອຸທົກກະສາດຢູ່ 2 ແຫ່ງຄື: ນໍ້າຮຸ່ງ ເມືອງໄຊຍະບູລີ ແລະ ນໍ້າຂອງ ຈຸດເມືອງປາກລາຍ; ສ້າງສະຖານີວັດແທກແຜ່ນດິນໄຫວ 2 ແຫ່ງຄື: ຢູ່ເມືອງຫົງສາ ແລະ ເມືອງປາກລາຍ ໂດຍໄດ້ຮັບທຶນຊ່ວຍເຫຼືອຈາກ ສປ ຈີນ.

ພາບປະກອບ

ທ່ານຍັງໃຫ້ຮູ້ຕື່ມວ່າ ເພື່ອສືບຕໍ່ຜັນຂະຫຍາຍຍຸດທະສາດ, ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຂອງຂະແໜງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ໃຫ້ປະສົບຜົນສຳເລັດຕາມທິດ ສີຂຽວຍືນຍົງ ໃນປີ 2020 ຈະຕ້ອງສຸມໃສ່ຈັດສັນທີ່ດິນ 8 ປະເພດຂັ້ນເມືອງໃຫ້ໄດ້ 3 ເມືອງຄື: ເມືອງຊຽງຮ່ອນ, ເມືອງທົ່ງມີໄຊ ແລະ ເມືອງໄຊສະຖານ ພ້ອມຈັດສັນທີ່ດິນຂັ້ນບ້ານໃຫ້ໄດ້ 55 ບ້ານ, ຂຶ້ນທະບຽນທີ່ດິນ-ອອກໃບຕາດິນໃຫ້ໄດ້ 6.000 ຕອນ, ສ້າງຖານຂໍ້ມູນດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ

ຊຸກຍູ້ບັນດາໂຄງການ, ກິດຈະການໃຫ້ມີແຜນຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມ ພ້ອມທັງອອກໃບຢັ້ງຢືນດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມໃຫ້ໄດ້ 400 ຫົວໜ່ວຍ, ຕິດຕາມປະເມີນຜົນການເຊື່ອມສານວາງແຜນຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມແບບຮອບດ້ານ (ISP) ທົ່ວແຂວງ, ສ້າງມາດຕະຖານຕົວເມືອງສີຂຽວ, ສະອາດສວຍງາມ ໃຫ້ມີຄວາມຍືນຍົງທາງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມໃນທົ່ວແຂວງ ໂດຍສຸມໃສ່ 4 ເມືອງເປົ້າໝາຍຄື: ເມືອງໄຊຍະບູລີ, ເມືອງປາກລາຍ, ເມືອງແກ່ນທ້າວ ແລະ ເມືອງຫົງສາ.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ຂ່າວ: ບຸນທີ, Media Laos

Hits: 10

LEAVE A REPLY

ກະລຸນາໃສ່ຄໍາເຫັນຂອງທ່ານ!
ກະລຸນາໃສ່ຊື່ຂອງທ່ານທີ່ນີ້