Friday, June 14, 2024
Lenovo

ມາຮູ້ຈັກ!!! ​ສາຍການບິນໃນຕໍານານຂອງລາວ “Lao Central Airlines“

ພາບປະກອບ

ກຸ່ມທະນາຄານພົງສະຫວັນຈໍາກັດ ຊື້ກິດຈະການການບິນ Lao Capricorn Air ເຊິ່ງລວມເຖິງລິຂະສິດຈາກເອກກະຊົນຕ່າງປະເທດທີ່ມາເຮັດການບິນຢູ່ລາວ ,ທີ່ເປັນບໍລິສັດນ້ອຍ ໆ ມີຍົນເກົ່າ 1ລຳ ,ຫຼັງຈາກນັ້ນຈື່ງໄດ້ປ່ຽນຊື່ມາເປັນພົງສະຫວັນແອຣ໌ລາຍ.

ພາບປະກອບ

ພັກ-ລັດຖະບານ ເວລານັ້ນ ກໍ່ຢາກສະໜັບສະໜູນການໃນປະເທດເລັງເຫັນຄວາມສໍາຄັນ ແລະ ສາຍພົວພັນລະຫວ່າງລາວ-ລັດເຊຍ ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຊື່ເປັນໜ້າຕາຂອງປະເທດຊາດ ,ຄະນະບໍລິຫານສາຍການບິນຈຶ່ງປັບປຸງ rebrand ສາຍການບິນ Phongsavanh Airlines ມາເປັນ Lao Central Airlines

ພາບປະກອບ

ຈຸດປະສົງຫຼັກ ໆຂອງບໍລິສັດນີ້ແມ່ນ ຈະຊື້ເຮືອບິນ ໃໝ່ SuKhoi Super Jet 100 ທີ່ສຸດທັນສະໄໝຈາກລັດເຊຍເພື່ອຈະນຳໃຊ້ບິນເປັນຫຼັກ, “ເບື້ອງຕົ້ນບໍລິສັດໄດ້ປະກາດເປັນທາງການວ່າໃນປີ2011 ໄດ້ສັ່ງຊື້ຍົນSukhoi ເປັນຈຳນວນ 6ລຳ “ໃນສັນຍາໄດ້ຕົກລົງກັນວ່າຮອດປີ 2015 ບໍລິສັດຈະຊື້ແລະໄດ້ຮັບຍົນ Sukhoiທັງໝົດເປັນຈຳນວນ 9 ລຳ ໃນຊ່ວງໄລຍະເວລາທີ່ລໍຖ້າຍົນຜະລິດໃໝ່ອ່ຽມຢູ່ນັ້ນ.

ບໍລິສັດໄດ້ຕັດສິນໃຈຄັ້ງສໍາຄັນທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ສາຍການບິນນີ້ປ່ຽນໄປຕະຫຼອດການ ,ກໍ່ຄືການຊື້ເຮືອບິນ Boeing 737-400 ສອງລຳທີ່ເກົ່າ ແລະ ຫຼາຍສ່ວນປະກອບຂອງເຮືອບິນກໍ່ໃກ້ຈະໝົດອາຍຸການໃຊ້ງານ ມາບິນພາຍໃນເປັນ( ການຊົ່ວຄາວ ) ເຊິ່ງນີ້ແມ່ນຈຸດເລີ່ມຕົ້ນຂອງການຫັນປ່ຽນທິດຂອງບໍລິສັດເອງ

ພາບປະກອບ

ມາຮອດ ປີ 2015 ເຮືອບິນ Sukhoi ທີ່ໄດ້ສັ່ງຊື້ ໃດ້ມາບິນໃນບໍລິສັດພຽງ 1ລຳ ຈາກທີ່ສັ່ງ9ລຳ ເຮືອບິນ Boeing 737-400 ທີ່ມີແຜນການຈະບິນພາຍໃນຊົ່ວຄາວ ໃດ້ກາຍເປັນຍົນທີ່ບິນຫຼັກໆໃຫ້ບໍລິສັດ.

ເຮືອບິນ Sukhoi Super jet 100 ,ລໍາທໍາອິດ ຕອ້ງຈອດໄວ້ເພຶ່ອລໍຖ້າບໍລິສັດແມ່ຄືລັດເຊຍ ມາເກັບຄືນ ຍ້ອນຫຼາຍຂໍ້ບໍ່ໄດ້ເປັນໄປຕາມທີ່ຕົກລົງກັນໄວ້…

ພາບປະກອບ

ສ່ວນ Boeing 737 ສອງລຳກໍຕ້ອງໄດ້ລໍຖ້າເພຶ່ອຮັບການສ້ອມແປງໃຫ່ຍ……ຖ້າບໍ່ດັ່ງນັ້ນກໍ່ຕ້ອງໃດ້ຂາຍເປັນເຫຼັກເສດ ຖ້າຫາກບໍລິສັດຈະຟື້ນຟູການບິນຄືນ ຕ້ອງໃດ້ຟື້ນຄືນເອກກະສານພາຍໃນຫຼາຍອັນທີ່ສຸດ “ເຊີ່ງຍາກກົ່ວການສ້າງຕັ້ງບໍລິສັດໃໝ່ເສຍອີກ….”

ຫັວງຢ່າງຍິ່ງວ່າ ສາຍການບິນຈະກັບມາອີກຄັ້ງເພາະຄົນຮັກການບິນຍັງຄິດເຖິງ ແລະ ພ້ອມທີ່ຈະສະໜັບສະໜູນອຸດສາຫະກໍາການບິນລາວ ໃຫ້ມີຫຼາຍສີສັນ ….

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: AeroLaos

ພາບປະກອບ

ກຸ່ມທະນາຄານພົງສະຫວັນຈໍາກັດ ຊື້ກິດຈະການການບິນ Lao Capricorn Air ເຊິ່ງລວມເຖິງລິຂະສິດຈາກເອກກະຊົນຕ່າງປະເທດທີ່ມາເຮັດການບິນຢູ່ລາວ ,ທີ່ເປັນບໍລິສັດນ້ອຍ ໆ ມີຍົນເກົ່າ 1ລຳ ,ຫຼັງຈາກນັ້ນຈື່ງໄດ້ປ່ຽນຊື່ມາເປັນພົງສະຫວັນແອຣ໌ລາຍ.

ພາບປະກອບ

ພັກ-ລັດຖະບານ ເວລານັ້ນ ກໍ່ຢາກສະໜັບສະໜູນການໃນປະເທດເລັງເຫັນຄວາມສໍາຄັນ ແລະ ສາຍພົວພັນລະຫວ່າງລາວ-ລັດເຊຍ ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຊື່ເປັນໜ້າຕາຂອງປະເທດຊາດ ,ຄະນະບໍລິຫານສາຍການບິນຈຶ່ງປັບປຸງ rebrand ສາຍການບິນ Phongsavanh Airlines ມາເປັນ Lao Central Airlines

ພາບປະກອບ

ຈຸດປະສົງຫຼັກ ໆຂອງບໍລິສັດນີ້ແມ່ນ ຈະຊື້ເຮືອບິນ ໃໝ່ SuKhoi Super Jet 100 ທີ່ສຸດທັນສະໄໝຈາກລັດເຊຍເພື່ອຈະນຳໃຊ້ບິນເປັນຫຼັກ, “ເບື້ອງຕົ້ນບໍລິສັດໄດ້ປະກາດເປັນທາງການວ່າໃນປີ2011 ໄດ້ສັ່ງຊື້ຍົນSukhoi ເປັນຈຳນວນ 6ລຳ “ໃນສັນຍາໄດ້ຕົກລົງກັນວ່າຮອດປີ 2015 ບໍລິສັດຈະຊື້ແລະໄດ້ຮັບຍົນ Sukhoiທັງໝົດເປັນຈຳນວນ 9 ລຳ ໃນຊ່ວງໄລຍະເວລາທີ່ລໍຖ້າຍົນຜະລິດໃໝ່ອ່ຽມຢູ່ນັ້ນ.

ບໍລິສັດໄດ້ຕັດສິນໃຈຄັ້ງສໍາຄັນທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ສາຍການບິນນີ້ປ່ຽນໄປຕະຫຼອດການ ,ກໍ່ຄືການຊື້ເຮືອບິນ Boeing 737-400 ສອງລຳທີ່ເກົ່າ ແລະ ຫຼາຍສ່ວນປະກອບຂອງເຮືອບິນກໍ່ໃກ້ຈະໝົດອາຍຸການໃຊ້ງານ ມາບິນພາຍໃນເປັນ( ການຊົ່ວຄາວ ) ເຊິ່ງນີ້ແມ່ນຈຸດເລີ່ມຕົ້ນຂອງການຫັນປ່ຽນທິດຂອງບໍລິສັດເອງ

ພາບປະກອບ

ມາຮອດ ປີ 2015 ເຮືອບິນ Sukhoi ທີ່ໄດ້ສັ່ງຊື້ ໃດ້ມາບິນໃນບໍລິສັດພຽງ 1ລຳ ຈາກທີ່ສັ່ງ9ລຳ ເຮືອບິນ Boeing 737-400 ທີ່ມີແຜນການຈະບິນພາຍໃນຊົ່ວຄາວ ໃດ້ກາຍເປັນຍົນທີ່ບິນຫຼັກໆໃຫ້ບໍລິສັດ.

ເຮືອບິນ Sukhoi Super jet 100 ,ລໍາທໍາອິດ ຕອ້ງຈອດໄວ້ເພຶ່ອລໍຖ້າບໍລິສັດແມ່ຄືລັດເຊຍ ມາເກັບຄືນ ຍ້ອນຫຼາຍຂໍ້ບໍ່ໄດ້ເປັນໄປຕາມທີ່ຕົກລົງກັນໄວ້…

ພາບປະກອບ

ສ່ວນ Boeing 737 ສອງລຳກໍຕ້ອງໄດ້ລໍຖ້າເພຶ່ອຮັບການສ້ອມແປງໃຫ່ຍ……ຖ້າບໍ່ດັ່ງນັ້ນກໍ່ຕ້ອງໃດ້ຂາຍເປັນເຫຼັກເສດ ຖ້າຫາກບໍລິສັດຈະຟື້ນຟູການບິນຄືນ ຕ້ອງໃດ້ຟື້ນຄືນເອກກະສານພາຍໃນຫຼາຍອັນທີ່ສຸດ “ເຊີ່ງຍາກກົ່ວການສ້າງຕັ້ງບໍລິສັດໃໝ່ເສຍອີກ….”

ຫັວງຢ່າງຍິ່ງວ່າ ສາຍການບິນຈະກັບມາອີກຄັ້ງເພາະຄົນຮັກການບິນຍັງຄິດເຖິງ ແລະ ພ້ອມທີ່ຈະສະໜັບສະໜູນອຸດສາຫະກໍາການບິນລາວ ໃຫ້ມີຫຼາຍສີສັນ ….

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: AeroLaos

InsideLaos
InsideLaoshttp://insidelaos.com
Online Journalists at insidelaos.com.

More from author

Related posts

ຂໍຂອບໃຈນຳຜູ້ສະໜັບສະໜູນ

Latest posts

9 ສິ່ງທີ່ບໍ່ຄວນເຮັດ! ຫຼັງຈາກກິນເຂົ້າອີ່ມ ເພາະມັນອາດສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຮ່າງກາຍ !!

“ເອັນທ້ອງເຄັ່ງ ເອັນຕາກໍຍານ” ຄຳນີ້ແມ່ນປາກົດວ່າທຸຄົນມີພຶດຕິກຳແບບນີ້ຫລາຍ ແລະ ເຊື່ອວ່າ ຫຼັງຈາກທຸກທ່ານຮັບປະທານອາຫານອີ່ມແລ້ວ ກໍອາດຫຼົງເຮັດສິ່ງເລົ່ານີ້ລົງໄປດ້ວຍຄວາມລຶ້ງເຄີຍ ໂດຍລືມຄຳນຶງເຖິງຜົນກະທົບທີ່ຕາມມາ. 

ກິນແລ້ວນອນທັນທີ! ບໍ່ດີຕໍ່ສຸຂະພາບ

ປັດໄຈທີ່ເຮັດໃຫ້ຕຸ້ຍ ຫຼື ບໍ່ຕຸ້ຍ ມີຢູ່ຫຼາຍຢ່າງ ເຊັ່ນ ພຶດຕິກຳການກິນ, ອາຫານທີ່ມັກກິນ ຫຼື ການນອນເດິກ ກໍສົ່ງຜົນໃຫ້ຕຸ້ຍຂຶ້ນໄດ້ຄືກັນ. ຖ້າວ່າ ການກິນແລ້ວນອນ ເຮັດໃຫ້ຕຸ້ຍຂຶ້ນບໍ່ນັ້ນ, ຍັງບໍ່ມີຜົນສະຫຼຸບທີ່ແນ່ນອນ ເພາະຄວາມຕຸ້ຍຈາກການກິນແລ້ວນອນ ມີຫຼາຍແບບ ຄື ບາງຄົນກິນຫຼາຍໃນຕອນຄ່ຳເຊັ່ນ ອາຫານທອດ,​ ຂອງມັນ, ພິດຊ່າ ຫຼື ອາຫານມະຍິກມະຍ່ອຍແລ້ວເຂົ້ານອນ,

ບຸນບັ້ງໄຟ ປະເພນີ ຄອບໄຂວ່ ເທວະດາຟ້າແຖນ

ພໍຕົກມາ ເດືອນ 6 ລາວ ເປັນໄລຍະຕົ້ນລະດູຝົນ ເຊິ່ງປະຊາຊົນລາວ ໂດຍສະເພາະ ຊາວໄຮ່ຊາວນາ ກໍກະກຽມລົງໄຮ່ລົງນາ ເພື່ອທຳການຜະລິດໃຫ້ຖືກຕາມລະດູການ ແລະ ຕາມປະເພນີທີ່ສືບທອດກັນມາ ຈະໄດ້ມີ ບຸນບັ້ງໄຟ ທີ່ຖືວ່າເປັນ ປາງບຸນໃຫຍ່ໜຶ່ງ ໃນຮີດສິບສອງຄອງສິບສີ່ ຂອງປະເພນີລາວ ຈັດຂຶ້ນທຸກໆປີ ຫຼັງບຸນປີໃໝ່ ໂດຍເຊື່ອກັນວ່າ ເປັນພິທີກໍາ ຄອບໄຂວ່ ເທວະດາຟ້າແຖນ ເພື່ອຂໍຝົນ ໃຫ້ຕົກຕາມລະດູການ ເພື່ອໃຫ້ ພືດພັນ, ຜົນລະປູກຈະເລີນງອກງາມ.