Friday, June 14, 2024
Lenovo

ຫຼວງນ້ຳທາ ຈະກາຍເປັນສູນກາງການຂົນສົ່ງແຫ່ງໃໝ່ໃນຂົງເຂດພາກພື້ນ

ແຂວງຫຼວງນໍ້າທາ ເຊິ່ງຕັ້ງຢູ່ທາງພາກເໜືອ ຂອງປະເທດລາວ ກຽມພ້ອມທີ່ ຈະກາຍເປັນສູນກາງ ການຂົນສົ່ງໃນ ຂົງເຂດພາກພື້ນ ແລະ ການລົງທືນໃນ ຂະແໜງທ່າເຮືອບົກ ໂດຍໝູນໃຊ້ທີ່ຕັ້ງ ຍຸດທະສາດຂອງແຂວງ. ແຂວງດັ່ງກ່າວຄາດວ່າ ຈະເປັນສະຖານທີ່ສຳຄັນ ທາງດ້ານສູນການຄ້າສາກົນ ສຳລັບປະເທດ ພາຍຫລັງສຳເລັດ ການກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງລົດໄຟ 414 ກິໂລແມັດ ຈາກປະເທດຈີນ ເຂົ້າມາປະເທດລາວ ຢູ່ດ່ານຊາຍແດນບໍ່ເຕັນ.

ແຂວງຫຼວງນໍ້າທາ ເຊິ່ງຕັ້ງຢູ່ທາງພາກເໜືອ ຂອງປະເທດລາວ ກຽມພ້ອມທີ່ ຈະກາຍເປັນສູນກາງ ການຂົນສົ່ງໃນ ຂົງເຂດພາກພື້ນ ແລະ ການລົງທືນໃນ ຂະແໜງທ່າເຮືອບົກ ໂດຍໝູນໃຊ້ທີ່ຕັ້ງ ຍຸດທະສາດຂອງແຂວງ. ແຂວງດັ່ງກ່າວຄາດວ່າ ຈະເປັນສະຖານທີ່ສຳຄັນ ທາງດ້ານສູນການຄ້າສາກົນ ສຳລັບປະເທດ ພາຍຫລັງສຳເລັດ ການກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງລົດໄຟ 414 ກິໂລແມັດ ຈາກປະເທດຈີນ ເຂົ້າມາປະເທດລາວ ຢູ່ດ່ານຊາຍແດນບໍ່ເຕັນ.

ໃນນັ້ນ, ໂຄງການມີມູນຄ່າເຖິງ 5,986 ຕື້ໂດລາສະຫະລັດ ໂດຍເລີ່ມກໍ່ສ້າງນັບແຕ່ຕົ້ນໃນປີ 2015 ແລະ ກໍານົດໃຫ້ ສຳເລັດພາຍໃນທ້າຍປີ 2021.

ທ່ານບຸນສົງ ແກ້ວມະນີວົງ, ປະທານ ສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກຳແຂວງຫຼວງນ້ຳທາ, ກ່າວວ່າ:

ທາງລົດໄຟດັ່ງກ່າວແມ່ນສ່ວນໜຶ່ງທີ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ໂຄງການທາງລົດໄຟຄຸນໝິງ – ສິງກະໂປ, ເຊິ່ງເຊື່ອມຕໍ່ເມືອງຄຸນໝິງຂອງປະເທດຈີນ ກັບ ປະເທດສິງກະໂປຜ່ານທາງປະເທດລາວ, ປະເທດໄທ ແລະ ປະເທດມາເລເຊຍ. ແຂວງຫຼວງນໍ້າທາ ຈະເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງແລວທາງເສດຖະກິດຕາເວັນອອກ-ຕາເວັນຕົກ ໂດຍເລີ່ມແຕ່ປະເທດມຽນມາໄປຫາປະເທດຫວຽດນາມ ແລະ ລະຫວ່າງປະເທດໄທ ກັບ ປະເທດຫວຽດນາມ ເຮັດໃຫ້ການເດີນທາງແມ່ນໃຊ້ເວລາພຽງບໍ່ເທົ່າໃດຊົ່ວໂມງ.

ທ່ານຍັງກ່າວວ່າ: “ໂຄງການດັ່ງກ່າວແມ່ນແທດເໝາະແກ່ການການລົງທືນ ເພື່ອສະໜອງການບໍລິການໃຫ້ແກ່ນັກທ່ອງທ່ຽວຈາກບັນດາປະເທດເຫຼົ່ານີ້

ໃນປີ 2019, ນັກທ່ອງທ່ຽວຫຼາຍກ່ວາ 743,000 ຄົນໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມແຂວງດັ່ງກ່າວ ຜ່ານທາງແຂວງບໍ່ເຕັນຂ້າມຊາຍແດນລາວ – ຈີນ. ໃນນັ້ນ,​ ເສດຖະກິດຂອງປະເທດລາວໄດ້ຂະຫຍາຍໂຕ 8.8 ສ່ວນຮ້ອຍ, ລວມຍອດລາຍຮັບ GDP ຕໍ່ຫົວຄົນແມ່ນປະມານ 1,700 ໂດລາສະຫະລັດ.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ກົມນະໂຍບາຍການຄ້າຕ່າງປະເທດ, ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ

ແຂວງຫຼວງນໍ້າທາ ເຊິ່ງຕັ້ງຢູ່ທາງພາກເໜືອ ຂອງປະເທດລາວ ກຽມພ້ອມທີ່ ຈະກາຍເປັນສູນກາງ ການຂົນສົ່ງໃນ ຂົງເຂດພາກພື້ນ ແລະ ການລົງທືນໃນ ຂະແໜງທ່າເຮືອບົກ ໂດຍໝູນໃຊ້ທີ່ຕັ້ງ ຍຸດທະສາດຂອງແຂວງ. ແຂວງດັ່ງກ່າວຄາດວ່າ ຈະເປັນສະຖານທີ່ສຳຄັນ ທາງດ້ານສູນການຄ້າສາກົນ ສຳລັບປະເທດ ພາຍຫລັງສຳເລັດ ການກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງລົດໄຟ 414 ກິໂລແມັດ ຈາກປະເທດຈີນ ເຂົ້າມາປະເທດລາວ ຢູ່ດ່ານຊາຍແດນບໍ່ເຕັນ.

ແຂວງຫຼວງນໍ້າທາ ເຊິ່ງຕັ້ງຢູ່ທາງພາກເໜືອ ຂອງປະເທດລາວ ກຽມພ້ອມທີ່ ຈະກາຍເປັນສູນກາງ ການຂົນສົ່ງໃນ ຂົງເຂດພາກພື້ນ ແລະ ການລົງທືນໃນ ຂະແໜງທ່າເຮືອບົກ ໂດຍໝູນໃຊ້ທີ່ຕັ້ງ ຍຸດທະສາດຂອງແຂວງ. ແຂວງດັ່ງກ່າວຄາດວ່າ ຈະເປັນສະຖານທີ່ສຳຄັນ ທາງດ້ານສູນການຄ້າສາກົນ ສຳລັບປະເທດ ພາຍຫລັງສຳເລັດ ການກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງລົດໄຟ 414 ກິໂລແມັດ ຈາກປະເທດຈີນ ເຂົ້າມາປະເທດລາວ ຢູ່ດ່ານຊາຍແດນບໍ່ເຕັນ.

ໃນນັ້ນ, ໂຄງການມີມູນຄ່າເຖິງ 5,986 ຕື້ໂດລາສະຫະລັດ ໂດຍເລີ່ມກໍ່ສ້າງນັບແຕ່ຕົ້ນໃນປີ 2015 ແລະ ກໍານົດໃຫ້ ສຳເລັດພາຍໃນທ້າຍປີ 2021.

ທ່ານບຸນສົງ ແກ້ວມະນີວົງ, ປະທານ ສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກຳແຂວງຫຼວງນ້ຳທາ, ກ່າວວ່າ:

ທາງລົດໄຟດັ່ງກ່າວແມ່ນສ່ວນໜຶ່ງທີ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ໂຄງການທາງລົດໄຟຄຸນໝິງ – ສິງກະໂປ, ເຊິ່ງເຊື່ອມຕໍ່ເມືອງຄຸນໝິງຂອງປະເທດຈີນ ກັບ ປະເທດສິງກະໂປຜ່ານທາງປະເທດລາວ, ປະເທດໄທ ແລະ ປະເທດມາເລເຊຍ. ແຂວງຫຼວງນໍ້າທາ ຈະເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງແລວທາງເສດຖະກິດຕາເວັນອອກ-ຕາເວັນຕົກ ໂດຍເລີ່ມແຕ່ປະເທດມຽນມາໄປຫາປະເທດຫວຽດນາມ ແລະ ລະຫວ່າງປະເທດໄທ ກັບ ປະເທດຫວຽດນາມ ເຮັດໃຫ້ການເດີນທາງແມ່ນໃຊ້ເວລາພຽງບໍ່ເທົ່າໃດຊົ່ວໂມງ.

ທ່ານຍັງກ່າວວ່າ: “ໂຄງການດັ່ງກ່າວແມ່ນແທດເໝາະແກ່ການການລົງທືນ ເພື່ອສະໜອງການບໍລິການໃຫ້ແກ່ນັກທ່ອງທ່ຽວຈາກບັນດາປະເທດເຫຼົ່ານີ້

ໃນປີ 2019, ນັກທ່ອງທ່ຽວຫຼາຍກ່ວາ 743,000 ຄົນໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມແຂວງດັ່ງກ່າວ ຜ່ານທາງແຂວງບໍ່ເຕັນຂ້າມຊາຍແດນລາວ – ຈີນ. ໃນນັ້ນ,​ ເສດຖະກິດຂອງປະເທດລາວໄດ້ຂະຫຍາຍໂຕ 8.8 ສ່ວນຮ້ອຍ, ລວມຍອດລາຍຮັບ GDP ຕໍ່ຫົວຄົນແມ່ນປະມານ 1,700 ໂດລາສະຫະລັດ.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ກົມນະໂຍບາຍການຄ້າຕ່າງປະເທດ, ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ

InsideLaos
InsideLaoshttp://insidelaos.com
Online Journalists at insidelaos.com.

More from author

Related posts

ຂໍຂອບໃຈນຳຜູ້ສະໜັບສະໜູນ

Latest posts

9 ສິ່ງທີ່ບໍ່ຄວນເຮັດ! ຫຼັງຈາກກິນເຂົ້າອີ່ມ ເພາະມັນອາດສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຮ່າງກາຍ !!

“ເອັນທ້ອງເຄັ່ງ ເອັນຕາກໍຍານ” ຄຳນີ້ແມ່ນປາກົດວ່າທຸຄົນມີພຶດຕິກຳແບບນີ້ຫລາຍ ແລະ ເຊື່ອວ່າ ຫຼັງຈາກທຸກທ່ານຮັບປະທານອາຫານອີ່ມແລ້ວ ກໍອາດຫຼົງເຮັດສິ່ງເລົ່ານີ້ລົງໄປດ້ວຍຄວາມລຶ້ງເຄີຍ ໂດຍລືມຄຳນຶງເຖິງຜົນກະທົບທີ່ຕາມມາ. 

ກິນແລ້ວນອນທັນທີ! ບໍ່ດີຕໍ່ສຸຂະພາບ

ປັດໄຈທີ່ເຮັດໃຫ້ຕຸ້ຍ ຫຼື ບໍ່ຕຸ້ຍ ມີຢູ່ຫຼາຍຢ່າງ ເຊັ່ນ ພຶດຕິກຳການກິນ, ອາຫານທີ່ມັກກິນ ຫຼື ການນອນເດິກ ກໍສົ່ງຜົນໃຫ້ຕຸ້ຍຂຶ້ນໄດ້ຄືກັນ. ຖ້າວ່າ ການກິນແລ້ວນອນ ເຮັດໃຫ້ຕຸ້ຍຂຶ້ນບໍ່ນັ້ນ, ຍັງບໍ່ມີຜົນສະຫຼຸບທີ່ແນ່ນອນ ເພາະຄວາມຕຸ້ຍຈາກການກິນແລ້ວນອນ ມີຫຼາຍແບບ ຄື ບາງຄົນກິນຫຼາຍໃນຕອນຄ່ຳເຊັ່ນ ອາຫານທອດ,​ ຂອງມັນ, ພິດຊ່າ ຫຼື ອາຫານມະຍິກມະຍ່ອຍແລ້ວເຂົ້ານອນ,

ບຸນບັ້ງໄຟ ປະເພນີ ຄອບໄຂວ່ ເທວະດາຟ້າແຖນ

ພໍຕົກມາ ເດືອນ 6 ລາວ ເປັນໄລຍະຕົ້ນລະດູຝົນ ເຊິ່ງປະຊາຊົນລາວ ໂດຍສະເພາະ ຊາວໄຮ່ຊາວນາ ກໍກະກຽມລົງໄຮ່ລົງນາ ເພື່ອທຳການຜະລິດໃຫ້ຖືກຕາມລະດູການ ແລະ ຕາມປະເພນີທີ່ສືບທອດກັນມາ ຈະໄດ້ມີ ບຸນບັ້ງໄຟ ທີ່ຖືວ່າເປັນ ປາງບຸນໃຫຍ່ໜຶ່ງ ໃນຮີດສິບສອງຄອງສິບສີ່ ຂອງປະເພນີລາວ ຈັດຂຶ້ນທຸກໆປີ ຫຼັງບຸນປີໃໝ່ ໂດຍເຊື່ອກັນວ່າ ເປັນພິທີກໍາ ຄອບໄຂວ່ ເທວະດາຟ້າແຖນ ເພື່ອຂໍຝົນ ໃຫ້ຕົກຕາມລະດູການ ເພື່ອໃຫ້ ພືດພັນ, ຜົນລະປູກຈະເລີນງອກງາມ.