Friday, June 14, 2024
Lenovo

ວິຕາມິນດີແລະສຳຄັນຕໍ່ຜູ້ຊາຍ

ສຳ­ລັບຜູ້ຊາຍການທີ່ຈະບຳລຸງຕົວເອງໃຫ້ດູດີ ຕະ­ຫຼອດເວ­ລານັ້ນຄິດວ່າ ເປັນເລື່ອງຍາກຊຶ່ງການອອກ­ກຳ­ລັງກາຍຢ່າງດຽວອາດຈະບໍ່ພຽງ­ພໍເພາະ ການກິນອາ­ຫານກໍເປັນເລື່ອງທີ່ສຳ­ຄັນຄືກັນແຕ່ບາງ­ທີເຮົາອາດຈະລະ ເລີຍການກິນອາ­ຫານໄປນຳອາດຈະເຮັດໃຫ້ໄດ້ຮັບສານອາ­ຫານແລະວິ­ຕາ­ມິນ ບໍ່ຄົບແລະພຽງ­ພໍຕໍ່ຮ່າງ­ກາຍນັ້ນເອງເຮົາຈຶ່ງໄດ້ລວບລວມວິ­ຕາ­ມິນ ຫຼັກໆ 5 ຊະ­ນິດທີ່ສຳ­ຄັນຕໍ່ຜູ້ຊາຍມານຳສະ­ເໜີໃຫ້ເພື່ອນໆໄດ້ສຶກ­ສາເພື່ອ ຈະຮັກ­ສາສຸ­ຂະ­ພາບໃຫ້ແຂງ­ແຮງ

ວິ­ຕາ­ມິນຊີ (Vitamin C)
ຈາກຂໍ້ມູນທາງສະຖິຕິເຫັນວ່າສຸ­ພາບບຸລຸດຈະປ່ວຍເປັນພະ­ຍາດເກົາ ຫຼາຍກວ່າສຸ­ພາບສະ­ຕີຊຶ່ງໃນວິ­ຕາ­ມິນຊີສາ­ມາດປ້ອງກັນການເກີດພະ­ຍາດ ເກົາໄດ້ແຫຼ່ງຂອງວິ­ຕາ­ມິນຊີຫາໄດ້ຈາກຜັກແລະໝາກໄມ້ສະຕໍເບີ ຣີ,ໝາກເລັ່ນ,ກະຫຼໍ່າດອກ,ກ້ວຍ,ບ໋ອກໂຄລີ
ວິ­ຕາ­ມິນອີ (Vitamin E)
ມີສ່ວນໃນການຊ່ວຍປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ໜຸ່ມໆເປັນມະເຣັງຕ່ອມລູກໝາກ ນອກ­ຈາກນີ້ຍັງຊ່ວຍປ້ອງກັນການເປັນໝັນໄດ້ອີກດ້ວຍແຫຼ່ງຂອງ ວິ­ຕາ­ມິນອີຫາໄດ້ຈາກເຊັ່ນມັນເທດ,ອາໂວຄາໂດ
ແຮ່ທາດສັງ­ກະ­ສີ (Zinc)
ສານອາ­ຫານນີ້ຈະຊ່ວຍໃນການກະຕຸ້ນສຳ­ລັບການສ້າງຮໍໂມນທາງເພດ ຊາຍເນື່ອງຈາກສັງ­ກະ­ສີຈະຊ່ວຍໃນຂະບວນການຜະລິດສະເປິມແລະຍັງ ຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ຊາຍມີພະ­ລັງທາງເພດເພີ່ມຂຶ້ນນອກ­ຈາກນີ້ແຮ່ທາດ ສັງ­ກະ­ສີຍັງຊ່ວຍລຸດອາ­ການສິວອັກ­ເສບໄດ້ອີກດ້ວຍແຫຼ່ງຂອງແຮ່ ທາດສັງ­ກະ­ສີຫາໄດ້ຈາກ ເມັດໝາກອຶ,ກີວີ ດັງເຂົ້າ­ວີດ
ສານໄລໂຄປີນ (Lycopene)
ສານໄລໂຄປີນຈະຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ຕົວສະເປິມມີຄວາມສົມ­ບູນແຂງ­ແຮງແລະ ຍັງຊ່ວຍປ້ອງກັນການເກີດພະ­ຍາດມະເຣັງໄດ້ທີ່ສຳ­ຄັນສານໄລໂຄປີນ ຍັງຊ່ວຍບຳລຸງຜິວໄດ້ດີອີກດ້ວຍແຫຼ່ງຂອງສານໄລໂຄປີນຫາໄດ້ຈາກ ຜັກຫມາກໄມ້ ແລະ ໝາກເລັ່ນ
ຊີລີນຽມ (Selenium)
ຊີລີນຽມມີສ່ວນຊ່ວຍບຳລຸງຮັກ­ສາຕ່ອມລູກໝາກຈຶ່ງສາ­ມາດປ້ອງກັນການ ເປັນພະ­ຍາດຕ່າງໆກ່ຽວກັບຕ່ອມລູກໝາກໄດ້ເປັນຢ່າງດີແຫຼ່ງຂອງຊີລີນຽ ມ­ຫາໄດ້ຈາກເມັດທານຕະເວັນ,ບ໋ອກໂຄລີ,ຖົ່ວ,ໝາກເລັ່ນ ເຫັດ,ກະທຽມແລະຫົວຫອມ

ສຳ­ລັບຜູ້ຊາຍການທີ່ຈະບຳລຸງຕົວເອງໃຫ້ດູດີ ຕະ­ຫຼອດເວ­ລານັ້ນຄິດວ່າ ເປັນເລື່ອງຍາກຊຶ່ງການອອກ­ກຳ­ລັງກາຍຢ່າງດຽວອາດຈະບໍ່ພຽງ­ພໍເພາະ ການກິນອາ­ຫານກໍເປັນເລື່ອງທີ່ສຳ­ຄັນຄືກັນແຕ່ບາງ­ທີເຮົາອາດຈະລະ ເລີຍການກິນອາ­ຫານໄປນຳອາດຈະເຮັດໃຫ້ໄດ້ຮັບສານອາ­ຫານແລະວິ­ຕາ­ມິນ ບໍ່ຄົບແລະພຽງ­ພໍຕໍ່ຮ່າງ­ກາຍນັ້ນເອງເຮົາຈຶ່ງໄດ້ລວບລວມວິ­ຕາ­ມິນ ຫຼັກໆ 5 ຊະ­ນິດທີ່ສຳ­ຄັນຕໍ່ຜູ້ຊາຍມານຳສະ­ເໜີໃຫ້ເພື່ອນໆໄດ້ສຶກ­ສາເພື່ອ ຈະຮັກ­ສາສຸ­ຂະ­ພາບໃຫ້ແຂງ­ແຮງ

ວິ­ຕາ­ມິນຊີ (Vitamin C)
ຈາກຂໍ້ມູນທາງສະຖິຕິເຫັນວ່າສຸ­ພາບບຸລຸດຈະປ່ວຍເປັນພະ­ຍາດເກົາ ຫຼາຍກວ່າສຸ­ພາບສະ­ຕີຊຶ່ງໃນວິ­ຕາ­ມິນຊີສາ­ມາດປ້ອງກັນການເກີດພະ­ຍາດ ເກົາໄດ້ແຫຼ່ງຂອງວິ­ຕາ­ມິນຊີຫາໄດ້ຈາກຜັກແລະໝາກໄມ້ສະຕໍເບີ ຣີ,ໝາກເລັ່ນ,ກະຫຼໍ່າດອກ,ກ້ວຍ,ບ໋ອກໂຄລີ
ວິ­ຕາ­ມິນອີ (Vitamin E)
ມີສ່ວນໃນການຊ່ວຍປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ໜຸ່ມໆເປັນມະເຣັງຕ່ອມລູກໝາກ ນອກ­ຈາກນີ້ຍັງຊ່ວຍປ້ອງກັນການເປັນໝັນໄດ້ອີກດ້ວຍແຫຼ່ງຂອງ ວິ­ຕາ­ມິນອີຫາໄດ້ຈາກເຊັ່ນມັນເທດ,ອາໂວຄາໂດ
ແຮ່ທາດສັງ­ກະ­ສີ (Zinc)
ສານອາ­ຫານນີ້ຈະຊ່ວຍໃນການກະຕຸ້ນສຳ­ລັບການສ້າງຮໍໂມນທາງເພດ ຊາຍເນື່ອງຈາກສັງ­ກະ­ສີຈະຊ່ວຍໃນຂະບວນການຜະລິດສະເປິມແລະຍັງ ຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ຊາຍມີພະ­ລັງທາງເພດເພີ່ມຂຶ້ນນອກ­ຈາກນີ້ແຮ່ທາດ ສັງ­ກະ­ສີຍັງຊ່ວຍລຸດອາ­ການສິວອັກ­ເສບໄດ້ອີກດ້ວຍແຫຼ່ງຂອງແຮ່ ທາດສັງ­ກະ­ສີຫາໄດ້ຈາກ ເມັດໝາກອຶ,ກີວີ ດັງເຂົ້າ­ວີດ
ສານໄລໂຄປີນ (Lycopene)
ສານໄລໂຄປີນຈະຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ຕົວສະເປິມມີຄວາມສົມ­ບູນແຂງ­ແຮງແລະ ຍັງຊ່ວຍປ້ອງກັນການເກີດພະ­ຍາດມະເຣັງໄດ້ທີ່ສຳ­ຄັນສານໄລໂຄປີນ ຍັງຊ່ວຍບຳລຸງຜິວໄດ້ດີອີກດ້ວຍແຫຼ່ງຂອງສານໄລໂຄປີນຫາໄດ້ຈາກ ຜັກຫມາກໄມ້ ແລະ ໝາກເລັ່ນ
ຊີລີນຽມ (Selenium)
ຊີລີນຽມມີສ່ວນຊ່ວຍບຳລຸງຮັກ­ສາຕ່ອມລູກໝາກຈຶ່ງສາ­ມາດປ້ອງກັນການ ເປັນພະ­ຍາດຕ່າງໆກ່ຽວກັບຕ່ອມລູກໝາກໄດ້ເປັນຢ່າງດີແຫຼ່ງຂອງຊີລີນຽ ມ­ຫາໄດ້ຈາກເມັດທານຕະເວັນ,ບ໋ອກໂຄລີ,ຖົ່ວ,ໝາກເລັ່ນ ເຫັດ,ກະທຽມແລະຫົວຫອມ

InsideLaos
InsideLaoshttp://insidelaos.com
Online Journalists at insidelaos.com.

More from author

Related posts

ຂໍຂອບໃຈນຳຜູ້ສະໜັບສະໜູນ

Latest posts

9 ສິ່ງທີ່ບໍ່ຄວນເຮັດ! ຫຼັງຈາກກິນເຂົ້າອີ່ມ ເພາະມັນອາດສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຮ່າງກາຍ !!

“ເອັນທ້ອງເຄັ່ງ ເອັນຕາກໍຍານ” ຄຳນີ້ແມ່ນປາກົດວ່າທຸຄົນມີພຶດຕິກຳແບບນີ້ຫລາຍ ແລະ ເຊື່ອວ່າ ຫຼັງຈາກທຸກທ່ານຮັບປະທານອາຫານອີ່ມແລ້ວ ກໍອາດຫຼົງເຮັດສິ່ງເລົ່ານີ້ລົງໄປດ້ວຍຄວາມລຶ້ງເຄີຍ ໂດຍລືມຄຳນຶງເຖິງຜົນກະທົບທີ່ຕາມມາ. 

ກິນແລ້ວນອນທັນທີ! ບໍ່ດີຕໍ່ສຸຂະພາບ

ປັດໄຈທີ່ເຮັດໃຫ້ຕຸ້ຍ ຫຼື ບໍ່ຕຸ້ຍ ມີຢູ່ຫຼາຍຢ່າງ ເຊັ່ນ ພຶດຕິກຳການກິນ, ອາຫານທີ່ມັກກິນ ຫຼື ການນອນເດິກ ກໍສົ່ງຜົນໃຫ້ຕຸ້ຍຂຶ້ນໄດ້ຄືກັນ. ຖ້າວ່າ ການກິນແລ້ວນອນ ເຮັດໃຫ້ຕຸ້ຍຂຶ້ນບໍ່ນັ້ນ, ຍັງບໍ່ມີຜົນສະຫຼຸບທີ່ແນ່ນອນ ເພາະຄວາມຕຸ້ຍຈາກການກິນແລ້ວນອນ ມີຫຼາຍແບບ ຄື ບາງຄົນກິນຫຼາຍໃນຕອນຄ່ຳເຊັ່ນ ອາຫານທອດ,​ ຂອງມັນ, ພິດຊ່າ ຫຼື ອາຫານມະຍິກມະຍ່ອຍແລ້ວເຂົ້ານອນ,

ບຸນບັ້ງໄຟ ປະເພນີ ຄອບໄຂວ່ ເທວະດາຟ້າແຖນ

ພໍຕົກມາ ເດືອນ 6 ລາວ ເປັນໄລຍະຕົ້ນລະດູຝົນ ເຊິ່ງປະຊາຊົນລາວ ໂດຍສະເພາະ ຊາວໄຮ່ຊາວນາ ກໍກະກຽມລົງໄຮ່ລົງນາ ເພື່ອທຳການຜະລິດໃຫ້ຖືກຕາມລະດູການ ແລະ ຕາມປະເພນີທີ່ສືບທອດກັນມາ ຈະໄດ້ມີ ບຸນບັ້ງໄຟ ທີ່ຖືວ່າເປັນ ປາງບຸນໃຫຍ່ໜຶ່ງ ໃນຮີດສິບສອງຄອງສິບສີ່ ຂອງປະເພນີລາວ ຈັດຂຶ້ນທຸກໆປີ ຫຼັງບຸນປີໃໝ່ ໂດຍເຊື່ອກັນວ່າ ເປັນພິທີກໍາ ຄອບໄຂວ່ ເທວະດາຟ້າແຖນ ເພື່ອຂໍຝົນ ໃຫ້ຕົກຕາມລະດູການ ເພື່ອໃຫ້ ພືດພັນ, ຜົນລະປູກຈະເລີນງອກງາມ.