Friday, June 14, 2024
Lenovo

ຊີວະປະຫວັດຫຍໍ້ ສະຫາຍ ໄມສຸກ ໄຊສົມແພງ

ສະຫາຍ ໄມສຸກ ໄຊສົມແພງ ເກີດເມື່ອວັນທີ 6/2/1925 ທີ່ບ້ານຊ່ອນເໜືອ, ເມືອງຊ່ອນ, ແຂວງ ຫົວພັນ. ເປັນບຸດຂອງ ທ່ານ ໄຊ ແລະ ນາງ ແພງສີ; ສະຫາຍໄດ້ສ້າງຄອບຄົວກັບ ນາງ ຄຳຫຼ້າ ໄຊສົມແພງ, ມີລູກນຳກັນ 05 ຄົນ, ຊາຍ 1 ຄົນ ແລະ ຍິງ 4 ຄົນ.

ປະຈຸບັນຢູ່ບ້ານສະພານທອງກາງ, ເມືອງສີສັດຕະນາກ, ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ.

ການເຄື່ອນໄຫວປະຕິວັດແຕ່ລະໄລຍະ ໂດຍຫຍໍ້ ດັ່ງນີ້:
– ປີ 1941 ຫາ 1942 ເປັນພະນັກງານສະໝຽນ ຢູ່ແຂວງຫົວພັນ;
– ປີ 1943 ຫາ 1945 ເປັນຫົວໜ້າຂົວທາງເລກ 6;
– ປີ 1945 ຫາ 1947 ເປັນຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງວ່າການ ແຂວງຫົວພັນ;
– ປີ 1947 ຫາ 1950 ເປັນຫົວໜ້າຫ້ອງວ່າການເມືອງຊ່ອນ;
– ປີ 1950 ຫາ 1953 ເປັນເຈົ້າເມືອງ ເມືອງຊ່ອນ ແຂວງຫົວພັນ;
– ປີ 1953 ຫາ 1960 ເປັນກຳມະການປະຈຳພັກແຂວງ ຮອງເຈົ້າແຂວງ ຫົວພັນ;
– ປີ 1960 ຫາ 1968 ເປັນຫົວໜ້າຫ້ອງການພົວພັນຕ່າງປະເທດເສດຖະກິດ ຢູ່ ສສ ຫວຽດນາມ;
– ປີ 1968 ຫາ 1972 ເປັນຮອງເຈົ້າແຂວງຫົວພັນ ;
– ປີ 1972 ເປັນກຳມະການສູນກາງພັກ ສະໄໝທີ II;
– ປີ 1972 ຫາ 1975 ເປັນຮອງຜູ້ທີ່ 1 ຂອງຄະນະເສດຖະກິດ-ການເມືອງສູນກາງ;
– ປີ 1975 ຫາ 1986 ເປັນລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ-ການຄ້າ, ປ່າໄມ້, ຫັດຖະກໍາ (2ສະໄໝ);
– ປີ 1982 ເປັນກຳມະການສູນກາງພັກ ສະໄໝທີ III
– ປີ 1986 ຫາ 1988 ເປັນຫົວໜ້າຄະນະຮັບຜິດຊອບປັບປຸງຟື້ນຟູແຂວງຮອບດ້ານ;
– ປີ 1986 ເປັນກຳມະການສູນກາງພັກ ສະໄໝທີ IV
– ປີ 1988 ຫາ 1991 ເປັນຫົວໜ້າຫ້ອງວ່າການສູງກາງພັກ, ຫົວໜ້າຫ້ອງວ່າການສະພາລັດຖະມົນ;
– ປີ 1991 ຫາ 1996 ເປັນກຳມະການສູນກາງພັກ ສະໄໝທີ V, ເປັນປະທານສູນກາງແນວລາວສ້າງຊາດ;
ມາຮອດປີ 1996 ຍ້ອນສຸຂະພາບ ແລະ ອາຍຸກະສຽນ ສະຫາຍຈຶ່ງໄດ້ຂໍອອກພັກການ-ຮັບເບ້ຍບຳນານ ຕາມນະໂຍບາຍຂອງພັກ ແລະລັດ.

ສະຫາຍ ໄມສຸກ ໄຊສົມແພງ ໄດ້ເຖິງແກ່ມໍລະນະກຳລົງ ໃນວັນທີ 29 ກຸມພາ 2020.

ສົບຂອງເພິ່ນແມ່ນບຳເພັນກູສົນທີ່ເຮືອນຂອງເພິ່ນເອງ ຢູ່ບ້ານສະພານທອງກາງ ເມືອງສີສັດຕະນາກ.​

ສົ່ງສະການວັນທີ 5 ມີນາ 2020 ທີ່ວັດເທບນິມິດ ທາດຝຸ່ນ ເວລາ 13:00.
_ ວັນທີ 7 ມີນາ ຕັ້ງກອງບຸນ.
_ ວັນທີ 8 ມີນາ ໃສ່ບາດຖະຫວາຍສັງຄະທານພະສົງ 11 ອົງ.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ກົມໂຄສະນາ-ອົບຮົມ ສນຊ

ສະຫາຍ ໄມສຸກ ໄຊສົມແພງ ເກີດເມື່ອວັນທີ 6/2/1925 ທີ່ບ້ານຊ່ອນເໜືອ, ເມືອງຊ່ອນ, ແຂວງ ຫົວພັນ. ເປັນບຸດຂອງ ທ່ານ ໄຊ ແລະ ນາງ ແພງສີ; ສະຫາຍໄດ້ສ້າງຄອບຄົວກັບ ນາງ ຄຳຫຼ້າ ໄຊສົມແພງ, ມີລູກນຳກັນ 05 ຄົນ, ຊາຍ 1 ຄົນ ແລະ ຍິງ 4 ຄົນ.

ປະຈຸບັນຢູ່ບ້ານສະພານທອງກາງ, ເມືອງສີສັດຕະນາກ, ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ.

ການເຄື່ອນໄຫວປະຕິວັດແຕ່ລະໄລຍະ ໂດຍຫຍໍ້ ດັ່ງນີ້:
– ປີ 1941 ຫາ 1942 ເປັນພະນັກງານສະໝຽນ ຢູ່ແຂວງຫົວພັນ;
– ປີ 1943 ຫາ 1945 ເປັນຫົວໜ້າຂົວທາງເລກ 6;
– ປີ 1945 ຫາ 1947 ເປັນຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງວ່າການ ແຂວງຫົວພັນ;
– ປີ 1947 ຫາ 1950 ເປັນຫົວໜ້າຫ້ອງວ່າການເມືອງຊ່ອນ;
– ປີ 1950 ຫາ 1953 ເປັນເຈົ້າເມືອງ ເມືອງຊ່ອນ ແຂວງຫົວພັນ;
– ປີ 1953 ຫາ 1960 ເປັນກຳມະການປະຈຳພັກແຂວງ ຮອງເຈົ້າແຂວງ ຫົວພັນ;
– ປີ 1960 ຫາ 1968 ເປັນຫົວໜ້າຫ້ອງການພົວພັນຕ່າງປະເທດເສດຖະກິດ ຢູ່ ສສ ຫວຽດນາມ;
– ປີ 1968 ຫາ 1972 ເປັນຮອງເຈົ້າແຂວງຫົວພັນ ;
– ປີ 1972 ເປັນກຳມະການສູນກາງພັກ ສະໄໝທີ II;
– ປີ 1972 ຫາ 1975 ເປັນຮອງຜູ້ທີ່ 1 ຂອງຄະນະເສດຖະກິດ-ການເມືອງສູນກາງ;
– ປີ 1975 ຫາ 1986 ເປັນລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ-ການຄ້າ, ປ່າໄມ້, ຫັດຖະກໍາ (2ສະໄໝ);
– ປີ 1982 ເປັນກຳມະການສູນກາງພັກ ສະໄໝທີ III
– ປີ 1986 ຫາ 1988 ເປັນຫົວໜ້າຄະນະຮັບຜິດຊອບປັບປຸງຟື້ນຟູແຂວງຮອບດ້ານ;
– ປີ 1986 ເປັນກຳມະການສູນກາງພັກ ສະໄໝທີ IV
– ປີ 1988 ຫາ 1991 ເປັນຫົວໜ້າຫ້ອງວ່າການສູງກາງພັກ, ຫົວໜ້າຫ້ອງວ່າການສະພາລັດຖະມົນ;
– ປີ 1991 ຫາ 1996 ເປັນກຳມະການສູນກາງພັກ ສະໄໝທີ V, ເປັນປະທານສູນກາງແນວລາວສ້າງຊາດ;
ມາຮອດປີ 1996 ຍ້ອນສຸຂະພາບ ແລະ ອາຍຸກະສຽນ ສະຫາຍຈຶ່ງໄດ້ຂໍອອກພັກການ-ຮັບເບ້ຍບຳນານ ຕາມນະໂຍບາຍຂອງພັກ ແລະລັດ.

ສະຫາຍ ໄມສຸກ ໄຊສົມແພງ ໄດ້ເຖິງແກ່ມໍລະນະກຳລົງ ໃນວັນທີ 29 ກຸມພາ 2020.

ສົບຂອງເພິ່ນແມ່ນບຳເພັນກູສົນທີ່ເຮືອນຂອງເພິ່ນເອງ ຢູ່ບ້ານສະພານທອງກາງ ເມືອງສີສັດຕະນາກ.​

ສົ່ງສະການວັນທີ 5 ມີນາ 2020 ທີ່ວັດເທບນິມິດ ທາດຝຸ່ນ ເວລາ 13:00.
_ ວັນທີ 7 ມີນາ ຕັ້ງກອງບຸນ.
_ ວັນທີ 8 ມີນາ ໃສ່ບາດຖະຫວາຍສັງຄະທານພະສົງ 11 ອົງ.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ກົມໂຄສະນາ-ອົບຮົມ ສນຊ

InsideLaos
InsideLaoshttp://insidelaos.com
Online Journalists at insidelaos.com.

More from author

Related posts

ຂໍຂອບໃຈນຳຜູ້ສະໜັບສະໜູນ

Latest posts

9 ສິ່ງທີ່ບໍ່ຄວນເຮັດ! ຫຼັງຈາກກິນເຂົ້າອີ່ມ ເພາະມັນອາດສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຮ່າງກາຍ !!

“ເອັນທ້ອງເຄັ່ງ ເອັນຕາກໍຍານ” ຄຳນີ້ແມ່ນປາກົດວ່າທຸຄົນມີພຶດຕິກຳແບບນີ້ຫລາຍ ແລະ ເຊື່ອວ່າ ຫຼັງຈາກທຸກທ່ານຮັບປະທານອາຫານອີ່ມແລ້ວ ກໍອາດຫຼົງເຮັດສິ່ງເລົ່ານີ້ລົງໄປດ້ວຍຄວາມລຶ້ງເຄີຍ ໂດຍລືມຄຳນຶງເຖິງຜົນກະທົບທີ່ຕາມມາ. 

ກິນແລ້ວນອນທັນທີ! ບໍ່ດີຕໍ່ສຸຂະພາບ

ປັດໄຈທີ່ເຮັດໃຫ້ຕຸ້ຍ ຫຼື ບໍ່ຕຸ້ຍ ມີຢູ່ຫຼາຍຢ່າງ ເຊັ່ນ ພຶດຕິກຳການກິນ, ອາຫານທີ່ມັກກິນ ຫຼື ການນອນເດິກ ກໍສົ່ງຜົນໃຫ້ຕຸ້ຍຂຶ້ນໄດ້ຄືກັນ. ຖ້າວ່າ ການກິນແລ້ວນອນ ເຮັດໃຫ້ຕຸ້ຍຂຶ້ນບໍ່ນັ້ນ, ຍັງບໍ່ມີຜົນສະຫຼຸບທີ່ແນ່ນອນ ເພາະຄວາມຕຸ້ຍຈາກການກິນແລ້ວນອນ ມີຫຼາຍແບບ ຄື ບາງຄົນກິນຫຼາຍໃນຕອນຄ່ຳເຊັ່ນ ອາຫານທອດ,​ ຂອງມັນ, ພິດຊ່າ ຫຼື ອາຫານມະຍິກມະຍ່ອຍແລ້ວເຂົ້ານອນ,

ບຸນບັ້ງໄຟ ປະເພນີ ຄອບໄຂວ່ ເທວະດາຟ້າແຖນ

ພໍຕົກມາ ເດືອນ 6 ລາວ ເປັນໄລຍະຕົ້ນລະດູຝົນ ເຊິ່ງປະຊາຊົນລາວ ໂດຍສະເພາະ ຊາວໄຮ່ຊາວນາ ກໍກະກຽມລົງໄຮ່ລົງນາ ເພື່ອທຳການຜະລິດໃຫ້ຖືກຕາມລະດູການ ແລະ ຕາມປະເພນີທີ່ສືບທອດກັນມາ ຈະໄດ້ມີ ບຸນບັ້ງໄຟ ທີ່ຖືວ່າເປັນ ປາງບຸນໃຫຍ່ໜຶ່ງ ໃນຮີດສິບສອງຄອງສິບສີ່ ຂອງປະເພນີລາວ ຈັດຂຶ້ນທຸກໆປີ ຫຼັງບຸນປີໃໝ່ ໂດຍເຊື່ອກັນວ່າ ເປັນພິທີກໍາ ຄອບໄຂວ່ ເທວະດາຟ້າແຖນ ເພື່ອຂໍຝົນ ໃຫ້ຕົກຕາມລະດູການ ເພື່ອໃຫ້ ພືດພັນ, ຜົນລະປູກຈະເລີນງອກງາມ.