ເຮືອນ General ເນື້ອໃນພະຄາຖາ “ຣັດຕະນະສູດ” ພຸດທະມົນປ້ອງກັນໂຣກລະບາດ ໃນສະໄໝພຸດທະການ

ເນື້ອໃນພະຄາຖາ “ຣັດຕະນະສູດ” ພຸດທະມົນປ້ອງກັນໂຣກລະບາດ ໃນສະໄໝພຸດທະການ

0
ຂໍຂອບໃຈນຳຜູ້ສະໜັບສະໜູນ

ວີດີໂອ ສຽງ “ຣັດຕະນະສູດ”—————> https://youtu.be/0OX3X99tiCw

ບົດສູດ “ຣັດຕະນະສູດ” ພ້ອມຄຳແປລາວ

ຍານີທະ ພູຕານີ ສະມາຄະຕານີ ພຸມມານິ ວາ ຍານິວາ ອັນຕະລິກເຂ

ຂໍຂອບໃຈນຳຜູ້ສະໜັບສະໜູນ

ສັບເພ ວະ ພູຕາ ສຸມະນາ ພະວັນຕຸ ອະໂຖປິ ສັກກັດຈະ ສຸນັນຕຸ ພາສິຕັງ

ຕັດສະມາ ຫິ ພູຕາ ນິສາເມຖະ ສັບເພ ເມດຕັງ ກະໂຣຖະ ມານຸສິຍາ ປະຊາຍະ

ທິວາ ຈະ ຣັດໂຕ ຈະ ຫະຣັນຕິ ເຍ ພະລິງ ຕັດສະມາ ຫິ ເນ ຣັກຂະຖະ ອັບປະມັດຕາ.

ພວກທູດທັງຫຼາຍ ທັງທີ່ຢູ່ພາກພື້ນກໍດີ ທັງທີ່ຢູ່ໃນອາກາດກໍດີ ທີ່ມາຊຸມນຸມກັນຢູ່ ນະສະຖານທີ່ນີ້ກໍດີ

ຂໍໝູ່ພູດທັງປວງນັ້ນ ຈົ່ງເປັນຜູ້ມີໃຈດີເຖິດ

ແລະເຊີນຟັງຄຳສະດຸດີພຣະຣັດຕະນະໄຕ ອັນຂ້າພະເຈົ້າກ່າວ ໂດຍເຄົາລົບເຖີດ

ເບິ່ງກ່ອນພູດທັງຫຼາຍ ເພາະເຫດນັ້ນແລ ທ່ານທັງຫຼາຍທັງປວງຈົ່ງຟັງຂ້າພະເຈົ້າ

ຂໍທ່ານທັງຫຼາຍ ຈົ່ງກະທຳເມດຕາຈິດໃນປະຊາຊາວມະນຸດເຖີດ

ຍັງກິນຈິ ວິດຕັງ ອິທິ ວາ ຫຸຣັງ ວາ ສັກເຄສຸ ວາ ຍັງ ຣະຕະນັງ ປະນີຕັງ

ນະ ໂນ ສະມັງ ອັດຖິ ຕະຖາຄະເຕນະ ອິທຳປິ ພຸດເທ ຣະຕະນັງ ປະນີຕັງ

ເອເຕນະ ສັດເຈນະ ສຸວັດຖິ ໂຫຕຸຯ

ເຊິ່ງເຂົາທັງຫຼາຍ ກະທຳພລີກຳຢູ່ທັງກາງເວັນ ແລະກາງຄືນ

ເພາະເຫດນັ້ນແລ ທ່ານທັງຫຼາຍ ຈົ່ງເປັນຜູ້ບໍ່ປະໝາດ ຊ່ວຍຄຸ້ມຄອງຮັກສາເຂົາເຫຼົ່ານັ້ນເຖີດ.

ຊັບຢ່າງໃດຢ່າງໜຶ່ງໃນໂລກນີ້ ຫຼືໃນໂລກອື່ນ

ຫຼືຣັດຕະນະອັນໃດອັນສູງຄ່າໃນສວງສະຫວັນ

ຊັບ ຫຼືຣັດຕະນະນັ້ນໆ ທີ່ຈະສະເໝີດ້ວຍພະຕະຖາຄົດເຈົ້າ ບໍ່ມີເລີຍ!

ຂໍ້ນີ້ ຈັດເປັນຣັດຕະນະຄຸນອັນສູງສົ່ງໃນພະພຸດທະເຈົ້າ

ດ້ວຍຄວາມຈິງນີ້ ຂໍຄວາມສະບາຍດີຈົ່ງບັງເກີດມີເຖີດ

ຂະຍັງ ວິຣາຄັງ ອະມະຕັງ ປະນີຕັງ ຍະທັດຂະມາຄາ ສັກກະຍະມຸນີ ສະມາຫິໂຕ

ນະ ເຕນະ ທຳເມນະ ສະມັດຖິ ກິນຈິ ອິທຳປິ ທຳເມ ຣະຕະນັງ ປະນີຕັງ

ເອເຕນະ ສັດເຈນະ ສຸວັດຖິ ໂຫຕຸຯ.

ພະສາກະຍະມຸນີເຈົ້າ ຊົງມີພະຫະລຶໄທຕັ້ງໝັ້ນ ໄດ້ບັນລຸທຳອັນໃດ ເປັນທີ່ສິ້ນກິເລດ ເປັນທີ່ສິ້ນລາຄະ ເປັນອະມະຕະ ຢ່າງແທ້ຈິງ!

ສິ່ງໃດໆທີ່ສະເໝີດ້ວຍພະທຳນັ້ນ ຍ່ອມບໍ່ມີ

ຂໍ້ນີ້ ຈັດເປັນຣັ້ດຕະນະຄຸນອັນສູງສົ່ງໃນພະທຳ

ດ້ວຍຄວາມຈິງນີ້ ຂໍຄວາມສະບາຍດີຈົ່ງບັງເກີດມີເຖີດ.

ຍຳພຸດທະເສດໂຖ ປະຣິວັນນະຍີ ສຸຈິງ ສະມາທິມານັນຕະຣິກັນຍະມາຫຸ

ສະມາທິນາ ເຕນະ ສະໂມ ນະ ວິດຊະຕິ ອິທຳປິ ທຳເມ ຣະຕະນັງ ປະນີຕັງ

ເອເຕນະ ສັດເຈນະ ສຸວັດຖິ ໂຫຕຸຯ

ພະພຸດທະເຈົ້າຜູ້ປະເສີດສຸດ ຊົງສັນລະເສີນສະມາທິວ່າ ເປັນທຳອັນສະອາດ

ບັນດິດທັງຫຼາຍ ກ່າວວ່າສະມາທິເປັນຄຸນນະທຳອັນໃຫ້ຜົນ ໂດຍລຳດັບສະໝໍ່າສະເໝີ

ຄຸນນະທຳອື່ນ ທີ່ສະເໝີດ້ວຍສະມາທິນັ້ນຍ່ອມບໍ່ມີ

ຂໍ້ນີ້ ຈັດເປັນຣັດຕະນະອັນສູງສົ່ງໃນພະທຳ

ດ້ວຍຄຳສັດນີ້ ຂໍຄວາມສະບາຍດີ ຈົ່ງບັງເກີດມີເຖີດ

ເຍ ປຸກຄະລາ ອັດຖະ ສະຕັງ ປະສັດຖາ ຈັດຕາຣິ ເອຕານິ ຍຸຄານິ ໂຫນຕິ

ເຕ ທັກຂະເນີຍຍາ ສຸຄະຕັດສະ ສາວະກາ ເອເຕສຸ ທິນນານິ ມະຫັບຜະລານິ

ອິທຳປິ ສັງເຄ ຣະຕະນັງ ປະນີຕັງ ເອເຕນະ ສັດເຈນະ ສຸວັດຖິ ໂຫຕຸຯ

ບຸກຄົນເຫຼົ່າໃດ ນັບຮຽງອົງໄດ້ເປັນ 8

ນັບເປັນຄູ່ ໄດ້ 4 ຄູ່ ອັນເປັນສັດຕະບຸລຸດທັງຫຼາຍສັນລະເສີນແລ້ວ

ບຸກຄົນເຫຼ່ົານັ້ນ, ເປັນສາວົກຂອງພະສຸຄົດເຈົ້າ ເປັນຜູ້ຄວນຮັບທັກຊິນາທານ

ທານທັງຫຼາຍ ທີ່ບຸກຄົນຖະຫວາຍໃນທ່ານເຫຼົ່ານັ້ນ ຍ່ອມມີຜົນເປັນອັນມາກ

ຂໍ້ນີ້ ຈັດເປັນຣັດຕະນະຄຸນອັນສູງສົ່ງໃນພະສົງ

ດ້ວຍຄຳສັດນີ້ ຂໍຄວາມສະຫວັດດີ ຈົ່ງບັງເກີດມີເຖີດ.

ເຍ ສຸບປະຍຸດຕາ ມະນະສາ ທັນເຫນະ

ນິກກາມິໂນ ໂຄຕະມະສາສະນຳຫິ

ເຕ ປັດຕິປັດຕາ ອະມະຕັງ ວິໄຄຫະ

ລັດທາ ມຸທາ ນິບພຸດຕິງ ພຸນຊະມານາ

ອິທຳປິ ສັງເຄ ຣະຕະນັງ ປະນີຕັງ

ເອເຕນະ ສັດເຈນະ ສຸວັດຖິ ໂຫຕຸຯ

ພຣະອະຣິຍະບຸກຄົນທັງຫຼາຍ ໃນສາສະໜາຂອງພຣະສະມະນະໂຄດົມເຈົ້າ

ເປັນຜູ້ປະກອບຄວາມພຽນດີແລ້ວ ມີໃຈໝັ້ນຄົງ ມີຄວາມໃຄ່ອອກໄປແລ້ວ

ພຣະອະຣິຍະບຸກຄົນທັງຫຼາຍເຫຼົ່ານັ້ນ, ເປັນຜູ້ເຖິງອໍລະຫັນຕະຜົນທີ່ຄວນເຖິງ ໄດ້ຢັ່ງຈິດເຂົ້າສູ່ນິບພານແລ້ວ

ໄດ້ຄວາມດັບກິເລດໂດຍງ່າຍ ແລ້ວຈຶ່ງສະເຫວີຍຜົນທີ່ໄດ້ນັ້ນຢູ່ຕະຫຼອດການ

ຄຸນວິເສດຢ່າງນີ້ ເປັນຣັດຕະນະອັນປານີດໃນພຣະອະຣິຍະສົງ

ດ້ວຍການກ່າວຄວາມຈິງນີ້ ຂໍຄວາມສະບາຍດີຈົ່ງມີເຖີດ.

ຍະຖິນທະຂີໂລ ປະຖະວິງ ສິໂຕ ສິຍາ ຈະຕຸບພິ ວາເຕພິ ອະສຳປະກຳປິໂຍ

ຕະຖູປະມັງ ສັບປຸຣິສັງ ວະທາມິ ໂຍ ອະຣິຍະສັດຈານິ ອະເວດຈະ ປັດສະຕິ

ອິທຳປິ ສັງເຄ ຣະຕະນັງ ປະນີຕັງ ເອເຕນະ ສັດເຈນະ ສຸວັດຖິ ໂຫຕຸຯ

ເສົາເຂື່ອນທີ່ລົງດິນແລ້ວ ບໍ່ຫວັ່ນໄຫວດ້ວຍພາຍຸ 4 ທິດສັນໃດ?

ຜູ້ໃດ? ທີ່ເຫັນອະຣິຍະສັດທັງຫຼາຍ ເຮົາຮຽກຜູ້ນັ້ນວ່າ ເປັນສັດຕະບຸຣຸດ

ຜູ້ບໍ່ຫວັ່ນໄຫວດ້ວຍໂລກະທຳ ອຸປະມາສັນນັ້ນ.

ແມ່ນອັນນີ້ ເປັນຣັດຕະນະອັນປະເສີດໃນພຣະສົງ

ດ້ວຍຄຳຈິງນີ້ ຂໍຄວາມສະບາຍດີຈົ່ງມີ.

ເຍ ອະຣິຍະສັດຈານິ ວິພາວະຍັນຕິ ຄຳພີຣະປັນເຍນະ ສຸເທສິຕານິ ກິນຈາປິ ເຕ ໂຫນຕິ ພຸສັບປະມັດຕາ ນະ ເຕ ພະວັງ ອັດຖະມະມາທິຍັນຕິ ອະທຳປິ ສັງເຄ ຣະຕະນັງ ປະນີຕັງ ເອເຕນະ ສັດເຈນະ ສຸວັດຖິ ໂຫຕຸຯ

ພຣະໂສດາບັນຈຳພວກໃດ? ກະທຳໃຫ້ແຈ້ງຢູ່ ເຊິ່ງອະຣິຍະສັດທັງຫຼາຍ

ອັນພຣະສາສະດາຜູ້ມີປັນຍາອັນລຶກຊຶ້ງ ສະແດງດີແລ້ວ

ພຣະໂສດາບັນຈຳພວກນັ້ນ ຍັງເປັນຜູ້ປະໝາດກໍດີ

ເຖິງຢ່າງນັ້ນ ທ່ານຍ່ອມບໍ່ຖືເອົາພົບທີ່ 8 (ຄືເກີດອີກຢ່າງນ້ອຍ 7 ຊາດ)

ແມ່ນອັນນີ້ ເປັນຣັດຕະນະອັນປານີດໃນພຣະສົງ

ດ້ວຍຄວາມຈິງນີ້, ຂໍຄວາມສະບາຍດີຈົ່ງມີເຖີດ.

ສະຫາວັດສະ ທັດສະນະສຳປະທາຍະ ຕະຍັດສຸ ທຳມາ ຊະຫິຕາ ພະວັນຕິ ສັກກາຍະທິດຖິ ວິຈິກິດສິຕັນຈະ ສີລັບພະຕັງ ວາປິ ຍະທັດຖິ ກິນຈິ ຈະຕູຫະປາເຍຫິ ຈະ ວິບປະມຸດໂຕ ສະ ຈາພິຖານານິ ອະພັບໂຕ ກາຕຸງ ອິທຳປິ ສັງເຄ ຣະຕະນັງ ປະນີຕັງ ເອເຕນະ ສັດເຈນະ ສຸວັດຖິ ໂຫຕຸຯ

ສັກກາຍະທິດຖິ ວະຈິກິດສາ ສີລັບພະຕະປາມາດ ອັນໃດອັນໜຶ່ງຍັງມີຢູ່

ທຳເຫຼົ່ານັ້ນ, ອັນພຣະໂສດາບັນລະໄດ້ແລ້ວ ພ້ອມດ້ວຍທັດສະນະສົມບັດ (ຄືໂສດາປັດຕິມັກ) ເທື່ອດຽວ

ອັນໜຶ່ງ, ພຣະໂສດາບັນເປັນຜູ້ພົ້ນແລ້ວ ຈາກອະບາຍທັງ 4 ບໍ່ອາດຈະກະທຳອະທິຖານທັງ 6 (ຄືອະນັນຕະລິຍະກຳ 5 ແລະການເຂົ້າຮີດ)

ແມ່ນອັນນີ້, ເປັນຣັດຕະນະອັນປານີດໃນພຣະສົງ ດ້ວຍຄວາມຈິງນີ້ ຂໍຄວາມສະບາຍດີຈົ່ງມີເຖີດ.

ກິນຈາປິ ໂສ ກຳມັງ ກະໂຣຕິ ປາປະຕັງ ກາເຍນະ ວາຈາຍຸທະ ເຈຕະສາ ວາ ອະພັບໂພ ໂສ ຕັດສະ ປະຕິດສະທາຍະ ອະພັບພະຕາ ທິດຖະປະທັດສະ ວຸດຕາ ອິທຳປິ ສັງເຄ ຣະຕະນັງ ປະນີຕັງ ເອເຕນະ ສັດເຈນະ ສຸວັດຖິ ໂຫຕຸຯ

ພຣະໂສດາບັນນັ້ນ, ຍັງກະທຳບາບກຳ ດ້ວຍກາຍ ຫຼືວາຈາ ຫຼືໃຈໄດ້ບາງເທື່ອ (ເພາະຄວາມເຜີຕົວບາງເທື່ອ)

ເຖິງຢ່າງນັ້ນ ທ່ານບໍ່ຄວນເພື່ອຈະປົກປິດບາບກຳອັນນັ້ນ

ຄວາມເປັນຜູ້ມີທາງພຣະນິບພານອັນເຫັນແລ້ວ

ບໍ່ຄວນປົກປິດບາບກຳນັ້ນ ອັນພຣະຜູ້ມີພຣະພາກເຈົ້າຕັດໄວ້ແລ້ວ

ແມ່ນອັນນີ້ ເປັນຣັດຕະນະອັນປານີດໃນພຣະສົງ

ດ້ວຍຄວາມຈິງນີ້, ຂໍຄວາມສະບາຍດີຈົ່ງມີເຖີດ.

ວະນັບປະຄຸມເພ ຍະຖາ ຜຸດສິຕັກເຄ ຄິມຫານະມາເສ ປະຖະມັດສະມິງ ຄິມເຫ ຕະຖູປະມັງ ທຳມະວະຣັງ ອະເທສະຍິ ນິບພານະຄາມິງ ປະຣະມັງ ຫິຕາຍະ ອິທຳປິ ພຸດເທ ຣະຕະນັງ ປະນີຕັງ ເອເຕນະ ສັດເຈນະ ສຸວັດຖິ ໂຫຕຸຯ

ພຸ່ມໄມ້ໃນປ່າ ມີຍອດອັນບານແລ້ວ ໃນເດືອນຕົ້ນຄິມຫະ ແຫ່ງຄິມຫະລະດູ ສັນໃດ?

ພຣະຜູ້ມີພະພາກເຈົ້າ ໄດ້ຊົງສະແດງພຣະທຳ ໃຫ້ເຖິງພຣະນິບພານ

ເພື່ອປະໂຫຍດແກ່ສັດທັງຫຼາຍ ມີອຸປະມາສັນນັ້ນ

ແມ່ນອັນນີ້, ເປັນຣັດຕະນະອັນປານີດ ໃນພຣະພຸດທະເຈົ້າ

ດ້ວຍຄວາມຈິງນີ້, ຂໍຄວາມສະບາຍດີຈົ່ງມີ.

ວະໂຣ ວະຣັນຍູ ວະຣະໂທ ວະຣາຫະໂຣ ອະນຸດຕະໂຣ ທຳມະວະຣັງ ອະເທສະຍິ ອິທຳປິ ພຸດເທ ຣະຕະນັງ ປະນີຕັງ ເອເຕນະ ສັດເຈນະ ສຸວັດຖິ ໂຫຕຸຯ

ພຣະພຸດທະເຈົ້າຜູ້ປະເສີດ ຊົງກາບທຳອັນປະເສີດ

ປະທານທຳອັນປະເສີດ ນຳມາເຊິ່ງທຳອັນປະເສີດ

ເປັນຜູ້ຊົງສະແດງທຳແລ້ວ ເຊິ່ງພະທຳອັນປະເສີດ

ແມ່ນອັນນີ້, ເປັນຣັດຕະນະອັນປານີດ ໃນພຣະພຸດທະເຈົ້າ

ດ້ວຍຄວາມຈິງນີ້, ຂໍຄວາມສະບາຍດີຈົ່ງມີເຖີດ.

ຂີນັງ ປຸຣານັງ ນະວັງ ນັດຖິ ສຳພະວັງ ວິຣັດຕະຈິດຕາຍະຕິເກ ພະວັດສະມິງ ເຕ ຂີນະພີຊາ ອະວິຣຸນຫິສັນທາ ນິບພັນຕິ ທິຣາ ຍະຖາຍຳປະທີໂປ ອິທຳປິ ສັງເຄ ຣະຕະນັງ ປະນີຕັງ ເອເຕນະ ສັດເຈນະ ສຸວັດຖິ ໂຫຕຸຯ

ກຳເກົ່າ ຂອງພຣະອະຣິຍະບຸກຄົນເຫຼົ່າໃດສິ້ນແລ້ວ ກຳສົມທົບໃໝ່ ຍ່ອມບໍ່ມີ

ພຣະອະຣິຍະບຸກຄົນເຫຼົ່າໃດ? ມີຈິດອັນໜ່າຍແລ້ວ ໃນພົບຕໍ່ໄປ

ພຣະອະຣິຍະບຸກຄົນເຫຼົ່ານັ້ນ, ມີພືດສິ້ນໄປແລ້ວ ມີຄວາມພໍໃຈ ງອກບໍ່ໄດ້ອີກແລ້ວ

ເປັນຜູ້ມີປັນຍາ  ຍ່ອມປະລິນິບພານ ເໝອືນປະທີບອັນດັບໄປ ສັນນັ້ນ

ແມ່ນອັນນີ້ ເປັນຣັດຕະນະອັນປານີດໃນພຣະສົງ

ດ້ວຍຄວາມຈິງນີ້, ຂໍຄວາມສະບາຍດີຈົ່ງມີເຖີດ.

ຍານີທະ ພູຕານິ ສະມາຄະຕານິ ພຸມມານິ ວາ ຍານິວະ ອັນຕະລິກເຂ ຕະຖາຄະຕັງ ເທວະມະນຸດສະປູຊິຕັງ ພຸດທັງ ນະມັດສາມະ ສຸວັດຖິ ໂຫຕຸຯ

ຍານີທະ ພູຕານິ ສະມາຄະຕານິ ພຸມມານິ ວາ ຍານິວະ ອັນຕະລິກເຂ ຕະຖາຄະຕັງ ເທວະມະນຸດສະປູຊິຕັງ ທຳມັງ ນະມັດສາມະ ສຸວັດຖິ ໂຫຕຸຯ

ຍານີທະ ພູຕານິ ສະມາຄະຕານິ ພຸມມານິ ວາ ຍານິວະ ອັນຕະລິກເຂ ຕະຖາຄະຕັງ ເທວະມະນຸດສະປູຊິຕັງ ສັງຄັງ ນະມັດສາມະ ສຸວັດຖິ ໂຫຕຸຯ
ພູດປະຈຳຖິ່ນເຫຼົ່າໃດ? ປະຊຸມກັນແລ້ວ ໃນພຣະນະຄອນກໍດີເຫຼົ່າໃດ? ປະຊຸມກັນແລ້ວໃນອາກາດກໍດີ

ເຮົາທັງຫຼາຍ ຈົ່ງນະມັດສະການພຣະພຸດທະເຈົ້າ ຜູ້ມາແລ້ວຢ່າງນັ້ນ

ຜູ້ອັນເທບພະດາ ແລະມະນຸດບູຊາແລ້ວ ຂໍຄວາມສະບາຍດີຈົ່ງມີເຖີດ!

ພູດປະຈຳຖິ່ນເຫຼົ່າໃດ? ປະຊຸມກັນແລ້ວ ໃນພຣະນະຄອນກໍດີເຫຼົ່າໃດ? ປະຊຸມກັນແລ້ວໃນອາກາດກໍດີ

ເຮົາທັງຫຼາຍ ຈົ່ງນະມັດສະການພຣະທຳອັນມາແລ້ວຢ່າງນັ້ນ

ຜູ້ອັນເທບພະດາ ແລະມະນຸດບູຊາແລ້ວ ຂໍຄວາມສະບາຍດີຈົ່ງມີເຖີດ!

ພູດປະຈຳຖິ່ນເຫຼົ່າໃດ? ປະຊຸມກັນແລ້ວ ໃນພຣະນະຄອນກໍດີເຫຼົ່າໃດ? ປະຊຸມກັນແລ້ວໃນອາກາດກໍດີ

ເຮົາທັງຫຼາຍ ຈົ່ງນະມັດສະການພຣະສົງ ຜູ້ມາແລ້ວຢ່າງນັ້ນ

ຜູ້ອັນເທບພະດາ ແລະມະນຸດບູຊາແລ້ວ ຂໍຄວາມສະບາຍດີຈົ່ງມີເຖີດ!

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: http://www.watpamahachai.net/, https://goodlifeupdate.com/

ບໍ່​ມີ​ຄໍາ​ເຫັນ

Exit mobile version