Tuesday, April 16, 2024
Lenovo

ແຈ້ງການ! ຕິດຕາມກວດກາການລັກລອບ ຂ້າມໄປ-ມາ ລຽບຕາມຊາຍແດນ ເພື່ອຕ້ານພະຍາດໂຄວິດ-19

ພາບປະກອບ

ແຈ້ງການ ເຖິງ: ບັນດາຫ້ອງ,ກອງພັນ,ຄ້າຍຄຸມຂັງ-ດສ້າງ ແລະ ບັນດາກອງບັນຊາການ ປກສ ເມືອງ. ເລື່ອງ : ໃຫ້ເອົາໃຈໃສ່ຕິດຕາມ,ກວດກາ ການລັກລອບຂ້າມໄປ – ມາ ລຽບຕາມສາຍແດນ ຂອງປະຊາຊົນລາວ ແລະ ຊາວຕ່າງປະເທດ.

– ອີງຕາມ ກ່າເຫັນຊີ້ນໍາຂອງທ່ານ ຮອງເຈົ້າຄອງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຄັ້ງວັນທີ 23 ມີນາ 2020.

ກອງບັນຊາການ ປກສ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຂໍຖືເປັນກຽດແຈ້ງມາຍັງບັນດາຫ້ອງ,ກອງພັນ,ຄ້າຍຄຸມ ຂັງ-ດ້ດສ້າງ ແລະ ບັນດາກອງບັນຊາການ ປກສ ເມືອງ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ຫ້ອງສັນຕິບານ,ບັນດາ ປກສ ເມືອງ ທີ່ຢູ່ລຽບຕາມຊາຍແດນ ລາວ-ໄທ ໃຫ້ເອົາໃຈໃສ່ຕິດຕາມ,ກວດກາ ແລະ ປ້ອງກັນສະກັດກັ້ນການແຜ່ລະບາດຂອງ ພະຍາດອັກເສບປອດສາຍພັນໃຫມ່ (ໂຄວິດ-19) ມີດັ່ງນີ້:

1. ໃຫ້ປະສານສົມທົບກັບອໍານາດການປົກຄອງ,ຕິດຕາມ,ກວດກາຢ່າງເຂັ້ມງວດ ໃນການລັກລອບຂ້າມໄປ-ມາ ລຽບຕາມຊາຍແດນ ຂອງປະຊາຊົນລາວ ແລະ ຊາວຕ່າງປະເທດ, ຖ້າວ່າ ພົບເຫັນແມ່ນໃຫ້ສົມທົບກັບຄະນະ ຮັບຜິດຊອບຂັ້ນເມືອງ ກວດກາສຸຂະພາບ ແລະ ນໍາຕົວໄປກັກບໍລິເວນຢູ່ຕາມຈຸດທີ່ໄດ້ກໍານົດ ດັ່ງນີ້:

• ເມືອງປາກງື່ມ ( ມສ ຫມາກນາວ).

– ເມືອງຫາດຊາຍຟອງ ( ມໍຕົ້ນ ດອນສະຫ່ວາງ).

• ເມືອງ ສີສັດຕະນາກ ( ໂຮງຮຽນ ປະຖົມດອນກອຍ).

• ເມືອງຈັນທະບູລີ ( ມໍປາຍ ອຸດົມເລກ 9 ).

• ເມືອງສີໂຄດຕະບອງ ( ໂຮງຮຽນປະຖົມ ບ້ານໃຫມ່).

• ເມືອງສັງທອງ ( ມສ ນໍາສັງ ).

2. ໃຫ້ກອງບັນຊາການ ປກສ ເມືອງ 6 ເມືອງລຽບຕາມຊາຍແດນ ແຕ່ງຕັ້ງພະນັກງານເຂົ້າຮ່ວມປ້ອງກັນຢູ່ຕາມ ສະຖານທີ່ກັກບໍລິເວນ ທີ່ໄດ້ກໍານົດ,

3, ໃຫ້ຫ້ອງຄຸ້ມຄອງສໍາມະໂນຄົວ ແລະ ກໍ່ສ້າງຮາກຖານ, ບັນດາກອງບັນຊາການ ປກສ ເມືອງ 09 ຕົວເມືອງ ຊີ້ນໍາ ປກສ ກຸ່ມບ້ານ ໃຫ້ເອົາໃຈໃສ່ຕິດຕາມ,ກວດກາ ສະພາບການຫນັງຕີງ,ການພັກເຊົາ ແລະ ການເຈັບເປັນ ຖ້າມີກໍລະນີສົງໃສຕິດເຊື້ອພະຍາດ ໂຄວິຕ-19 ຢູ່ແຕ່ລະບ້ານ ແມ່ນໃຫ້ສົມທົບກັບຄະນະຮັບຜິດຊອບຂັ້ນເມືອງ ຕິດຕາມ,ກວດກາສຸຂະພາບ ໃຫ້ທັນເວລາ.

4. ໃຫ້ບັນດາ ປກສ ເມືອງ ເອົາໃຈໃສ່ ເກັບກໍາສະພາບ ການລັກລອບຂ້າມໄປ-ມາ ລຽບຕາມຊາຍແດນ ແລະ ຖ້າມີກໍລະນິສົ່ງໃສຕິດເຊື້ອພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ແມ່ນໃຫ້ ເອົາເຂົ້າໃນບົດລາຍງານສະພາບປະຈໍາວັນສົ່ງໃຫ້ຫ້ອງການ ກອງບັນຊາການ ປກສ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເປັນປົກກະຕິ.

ດັ່ງນັ້ນ ; ຈິ່ງແຈ້ງມາຍັງບັນດາທ່ານ ຊາບ ແລະ ພ້ອມກັນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢ່າງເຂັ້ມງວດ.

ພາບປະກອບ

ແຈ້ງການ ເຖິງ: ບັນດາຫ້ອງ,ກອງພັນ,ຄ້າຍຄຸມຂັງ-ດສ້າງ ແລະ ບັນດາກອງບັນຊາການ ປກສ ເມືອງ. ເລື່ອງ : ໃຫ້ເອົາໃຈໃສ່ຕິດຕາມ,ກວດກາ ການລັກລອບຂ້າມໄປ – ມາ ລຽບຕາມສາຍແດນ ຂອງປະຊາຊົນລາວ ແລະ ຊາວຕ່າງປະເທດ.

– ອີງຕາມ ກ່າເຫັນຊີ້ນໍາຂອງທ່ານ ຮອງເຈົ້າຄອງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຄັ້ງວັນທີ 23 ມີນາ 2020.

ກອງບັນຊາການ ປກສ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຂໍຖືເປັນກຽດແຈ້ງມາຍັງບັນດາຫ້ອງ,ກອງພັນ,ຄ້າຍຄຸມ ຂັງ-ດ້ດສ້າງ ແລະ ບັນດາກອງບັນຊາການ ປກສ ເມືອງ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ຫ້ອງສັນຕິບານ,ບັນດາ ປກສ ເມືອງ ທີ່ຢູ່ລຽບຕາມຊາຍແດນ ລາວ-ໄທ ໃຫ້ເອົາໃຈໃສ່ຕິດຕາມ,ກວດກາ ແລະ ປ້ອງກັນສະກັດກັ້ນການແຜ່ລະບາດຂອງ ພະຍາດອັກເສບປອດສາຍພັນໃຫມ່ (ໂຄວິດ-19) ມີດັ່ງນີ້:

1. ໃຫ້ປະສານສົມທົບກັບອໍານາດການປົກຄອງ,ຕິດຕາມ,ກວດກາຢ່າງເຂັ້ມງວດ ໃນການລັກລອບຂ້າມໄປ-ມາ ລຽບຕາມຊາຍແດນ ຂອງປະຊາຊົນລາວ ແລະ ຊາວຕ່າງປະເທດ, ຖ້າວ່າ ພົບເຫັນແມ່ນໃຫ້ສົມທົບກັບຄະນະ ຮັບຜິດຊອບຂັ້ນເມືອງ ກວດກາສຸຂະພາບ ແລະ ນໍາຕົວໄປກັກບໍລິເວນຢູ່ຕາມຈຸດທີ່ໄດ້ກໍານົດ ດັ່ງນີ້:

• ເມືອງປາກງື່ມ ( ມສ ຫມາກນາວ).

– ເມືອງຫາດຊາຍຟອງ ( ມໍຕົ້ນ ດອນສະຫ່ວາງ).

• ເມືອງ ສີສັດຕະນາກ ( ໂຮງຮຽນ ປະຖົມດອນກອຍ).

• ເມືອງຈັນທະບູລີ ( ມໍປາຍ ອຸດົມເລກ 9 ).

• ເມືອງສີໂຄດຕະບອງ ( ໂຮງຮຽນປະຖົມ ບ້ານໃຫມ່).

• ເມືອງສັງທອງ ( ມສ ນໍາສັງ ).

2. ໃຫ້ກອງບັນຊາການ ປກສ ເມືອງ 6 ເມືອງລຽບຕາມຊາຍແດນ ແຕ່ງຕັ້ງພະນັກງານເຂົ້າຮ່ວມປ້ອງກັນຢູ່ຕາມ ສະຖານທີ່ກັກບໍລິເວນ ທີ່ໄດ້ກໍານົດ,

3, ໃຫ້ຫ້ອງຄຸ້ມຄອງສໍາມະໂນຄົວ ແລະ ກໍ່ສ້າງຮາກຖານ, ບັນດາກອງບັນຊາການ ປກສ ເມືອງ 09 ຕົວເມືອງ ຊີ້ນໍາ ປກສ ກຸ່ມບ້ານ ໃຫ້ເອົາໃຈໃສ່ຕິດຕາມ,ກວດກາ ສະພາບການຫນັງຕີງ,ການພັກເຊົາ ແລະ ການເຈັບເປັນ ຖ້າມີກໍລະນີສົງໃສຕິດເຊື້ອພະຍາດ ໂຄວິຕ-19 ຢູ່ແຕ່ລະບ້ານ ແມ່ນໃຫ້ສົມທົບກັບຄະນະຮັບຜິດຊອບຂັ້ນເມືອງ ຕິດຕາມ,ກວດກາສຸຂະພາບ ໃຫ້ທັນເວລາ.

4. ໃຫ້ບັນດາ ປກສ ເມືອງ ເອົາໃຈໃສ່ ເກັບກໍາສະພາບ ການລັກລອບຂ້າມໄປ-ມາ ລຽບຕາມຊາຍແດນ ແລະ ຖ້າມີກໍລະນິສົ່ງໃສຕິດເຊື້ອພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ແມ່ນໃຫ້ ເອົາເຂົ້າໃນບົດລາຍງານສະພາບປະຈໍາວັນສົ່ງໃຫ້ຫ້ອງການ ກອງບັນຊາການ ປກສ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເປັນປົກກະຕິ.

ດັ່ງນັ້ນ ; ຈິ່ງແຈ້ງມາຍັງບັນດາທ່ານ ຊາບ ແລະ ພ້ອມກັນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢ່າງເຂັ້ມງວດ.

InsideLaos
InsideLaoshttp://insidelaos.com
Online Journalists at insidelaos.com.

More from author

Related posts

ຂໍຂອບໃຈນຳຜູ້ສະໜັບສະໜູນ

Latest posts

ວິທີການປ້ອງກັນຜິວຈາກແສງແດດ ໃນ​ໄລ​ຍະ​ຊ່ວງບຸນປີໃໝ່ນີ້.

ແສງແດດແມ່ນສັດຕູທີ່ອັນຕະລາຍທີ່ສຸດຂອງຜິວໜັງ ໂດຍສະເພາະໃນຊ່ວງບຸນຫຼິ້ນນໍ້າແບບນີ້ບວກກັບທີ່ອາກາດຢູ່ລາວເຮົາຮ້ອນຫຼາຍ ແລະ ແດດແຮງ, ການປົກປ້ອງຜິວຈາກແສງແດດຈຶ່ງເປັນສິ່ງສຳຄັນ. ມື້ນີ້ດຮົາເລິຍຈະມາແນະນໍາເທັກນິກປ້ອງກັນຜິວຈາກແສງແດດງ່າຍມາໃຫ້ທຸກຄົນໄດ້ໃຊ້.

5 ອາຫານທີ່ບໍ່ຄວນກິນກັບ “ແອວກໍຮໍ”

ຮອດບຸນປີໃໝ່ລາວ ແອວກໍຮໍເປັນສິ່ງປາສະຈາກບໍ່ໄດ້ເລີຍທີ່ຕ້ອງມີຄຽງຄູ້ກັບການກິນລ້ຽງ ແລະ ການສັງສັນກັບຫໝູ່ເພື່ອນ, ຖ້າຫຼີກລ້ຽງກໍຄວນຫຼີກລ້ຽງ ແຕ່ຫາກວ່າຫຼີກລ່ຽງບໍ່ໄດ້ແມ່ນໃຫ້ມາຟັງທາງນີ້ ເຮົາຈະແນະນຳກ່ຽວກັບອາຫານທີ່ບໍ່ຄວນກິນກັບແອວກໍຮໍ ເຊິ່ງບາງຄັ້ງອາຫານເຫຼົ່ານີ້ຫຼາຍຄົນອາດຈະສັ່ງກິນກັບເຫຼົ້າ ແຕ່ທີ່ຈິງແລ້ວສາມາດທໍາລາຍສຸຂະພາບຂອງເຈົ້າໃນອະນາຄົດໄດ້ ຈະມີຫຍັງໄປເບິ່ງນໍາກັນເລີຍ.

ສຸກສັນວັນພັກຜ່ອນ ແທ້ບໍ! ເປັນ​ຫຍັງ​ເຮົາ​ຈຶ່ງ​ບໍ່ມີຄວາມສຸກເວລາ​​ກັບ​ບ້ານ?

ໃນຊ່ວງປີໃໝ່ທີ່ໄດ້ພັກຍາວແບບນີ້ ຫຼາຍຄົນກໍຫວັງຈະໄດ້ກັບບ້ານເພື່ອໄປພັກຜ່ອນກັບຄອບຄົວ ແລະ ຍາດພີ່ນ້ອງ ແຕ່ສໍາລັບຄົນທີ່ມີເຮືອນ ຫຼື ຄອບຄົວ ບໍ່ແມ່ນ Safe zone ຂອງຕົນເອງແລ້ວ ແນ່ນອນ ຈະບໍ່ມີຄວາມສຸກ ຍ້ອນຫຍັງ? ·