Wednesday, May 22, 2024
Lenovo

ທຸກຄົນມີຄວາມສ່ຽງ! ບາງກໍລະນີຕິດເຊື້ອ ບໍ່ສະແດງອາການ ຄວນກວດເລືອດສຳລັບ COVID-19 ໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າ!

ຄະນະສະເພາະກິດ ເພື່ອປ້ອງກັນ ຄວບຄຸມ ແລະ ແກ້ໄຂພະຍາດ COVID-19 ໄດ້ ປ່ຽນນິຍາມເພຶ່ອສ້າງເງື່ອນໄຂໃຫ້ທຸກຄົນສາມາດເຂົ້າການກວດເລືອດເພື່ຶອຊອກຫາເຊື້ອ ໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການແຜ່ລະບາດ ແລະ ໄພຂົ່ມຂູ່ຈາກພະຍາດດັ່ງກ່າວ.

ການປ່ຽນແປງຄຳນິຍາມທີ່ໃຊ້ໃນການກຳນົດຜູ້ທີ່ມີສິດໄດ້ຮັບການກວດເລືອດເພື່ອຊອກຫາເຊື້ອພະ ຍາດ COVID-19 ແມ່ນແນໃສ່ຮັບປະກັນວ່າ ທຸກຄົນສາມາດເຂົ້າເຖິງການບໍລິການດ້ານສຸຂະພາບ ສຳລັບການກວດເລືອດ ແລະ ປິ່ນປົວ.

ພາຍໃຕ້ຄຳນິຍາມໃໝ່, ແພດໝໍຈະຕ້ອງໄດ້ ກວດເລືອດສຳລັບ COVID-19 ໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າໃຫ້ທຸກໆກໍລະນີ, ເຖິງແມ່ນວ່າພວກເຂົາຈະມີພຽງແຕ່ໜຶ່ງອາການຕາມຄຳນິຍາມກ່ຽວກັບເງື່ອນໄຂການຕິດເຊື້ອກໍ່ຕາມ ເຊັ່ນ ມີອາການໃນລະບົບທາງເດີນຫາຍໃຈ, ຫລື ໄອ ຍ້ອນວ່າມີການຕິດເຊື້ອ.

ໃນປະເທດທຸກຄົນມີຄວາມສ່ຽງ ສະນັ້ນການກວດເລືອດແມ່ນມີຄວາມຈຳເປັນເພື່ອຊອກຫາເຊື້ອ ແລະ ສະກັດກັ້ນການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດ.

ດຣ ພອນປະດິດ ສັງໄຊຍະລາດ ຜູ້ອໍານວຍການສູນວິເຄາະ ແລະ ລະບາດວິທະຍາ ແຫ່ງຊາດ ໄດ້ກ່າວ ເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ໃນກອງປະຊຸມຖະແຫຼງຂ່າວວ່າ ໄລຍະຜ່ານມາ ອີງຕາມຄຳນິຍາມເກົ່າ, ທ່ານ ໝໍ ໄດ້ ກຳນົດວ່າຜູ້ປ່ວຍຕ້ອງມີປະຫວັດຂອງການເດີນທາງໄປສະຖານທີ່ມີຄວາມສ່ຽງຈາກການຕິດເຊື້ອພະຍາດ ເຊັ່ນຜູ້ທີ່ເດີນທາງໄປເຂດທີ່ເຄີຍມີການລະບາດ ແລະ ມີອາການຄ້າຍຄືກັບໄຂ້ຫວັດໃຫຍ່ ພາຍຫລັງກັບມາຈາກເຂດດັ່ງກ່າວ ແລະ ເຂົ້າມາປະເທດລາວ ແລະ ມີອາການໃນລະບົບທາງເດີນຫາຍໃຈ, ໄຂ້, ໄອ, ຫາຍໃຈຍາກ ຈະຕ້ອງໄດ້ສົ່ງໄປກວດເລືອດເພື່ອຊອກຫາ COVID-19.

ນິຍາມເກົ່າແມ່ນບໍ່ສາມາດໃຊ້ໄດ້ສະຖານະການໃນປະບັນຈຸບັນ ເພາະພວກເຮົາໄດ້ພົບບາງກໍລະນີຜຸ້ຕິດເຊື້ອໃນລາວ ແມ່ນບໍ່ສະແດງອາການ ເຊັ່ນ ບໍ່ມີອາການໄຂ້ ແລະ ໄອ, ມີພຽງອາການຫາຍໃຈຍາກ ແຕ່ເມື່ອລາວໄດ້ໄປກວດເລືອດ ແລະ ພົບເຊື້ອ COVID-19.

ກະຊວງສາທາລະນະສຸກໄດ້ສ້າງຕັ້ງໜ່ວຍງານ ປະສານງານ ເພື່ອປ້ອງກັນພະຍາດ COVID-19 ຢູ່ບັນດາໂຮງໝໍ ໃນທົ່ວປະເທດ ເພື່ອຊ່ວຍຕິດຕາມ ແລະ ປ້ອງກັນການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດດັ່ງກ່າວ.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ຂ່າວ-ພາບ: ເພັດໂພໄຊ, ວຽງຈັນທາມ

ຄະນະສະເພາະກິດ ເພື່ອປ້ອງກັນ ຄວບຄຸມ ແລະ ແກ້ໄຂພະຍາດ COVID-19 ໄດ້ ປ່ຽນນິຍາມເພຶ່ອສ້າງເງື່ອນໄຂໃຫ້ທຸກຄົນສາມາດເຂົ້າການກວດເລືອດເພື່ຶອຊອກຫາເຊື້ອ ໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການແຜ່ລະບາດ ແລະ ໄພຂົ່ມຂູ່ຈາກພະຍາດດັ່ງກ່າວ.

ການປ່ຽນແປງຄຳນິຍາມທີ່ໃຊ້ໃນການກຳນົດຜູ້ທີ່ມີສິດໄດ້ຮັບການກວດເລືອດເພື່ອຊອກຫາເຊື້ອພະ ຍາດ COVID-19 ແມ່ນແນໃສ່ຮັບປະກັນວ່າ ທຸກຄົນສາມາດເຂົ້າເຖິງການບໍລິການດ້ານສຸຂະພາບ ສຳລັບການກວດເລືອດ ແລະ ປິ່ນປົວ.

ພາຍໃຕ້ຄຳນິຍາມໃໝ່, ແພດໝໍຈະຕ້ອງໄດ້ ກວດເລືອດສຳລັບ COVID-19 ໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າໃຫ້ທຸກໆກໍລະນີ, ເຖິງແມ່ນວ່າພວກເຂົາຈະມີພຽງແຕ່ໜຶ່ງອາການຕາມຄຳນິຍາມກ່ຽວກັບເງື່ອນໄຂການຕິດເຊື້ອກໍ່ຕາມ ເຊັ່ນ ມີອາການໃນລະບົບທາງເດີນຫາຍໃຈ, ຫລື ໄອ ຍ້ອນວ່າມີການຕິດເຊື້ອ.

ໃນປະເທດທຸກຄົນມີຄວາມສ່ຽງ ສະນັ້ນການກວດເລືອດແມ່ນມີຄວາມຈຳເປັນເພື່ອຊອກຫາເຊື້ອ ແລະ ສະກັດກັ້ນການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດ.

ດຣ ພອນປະດິດ ສັງໄຊຍະລາດ ຜູ້ອໍານວຍການສູນວິເຄາະ ແລະ ລະບາດວິທະຍາ ແຫ່ງຊາດ ໄດ້ກ່າວ ເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ໃນກອງປະຊຸມຖະແຫຼງຂ່າວວ່າ ໄລຍະຜ່ານມາ ອີງຕາມຄຳນິຍາມເກົ່າ, ທ່ານ ໝໍ ໄດ້ ກຳນົດວ່າຜູ້ປ່ວຍຕ້ອງມີປະຫວັດຂອງການເດີນທາງໄປສະຖານທີ່ມີຄວາມສ່ຽງຈາກການຕິດເຊື້ອພະຍາດ ເຊັ່ນຜູ້ທີ່ເດີນທາງໄປເຂດທີ່ເຄີຍມີການລະບາດ ແລະ ມີອາການຄ້າຍຄືກັບໄຂ້ຫວັດໃຫຍ່ ພາຍຫລັງກັບມາຈາກເຂດດັ່ງກ່າວ ແລະ ເຂົ້າມາປະເທດລາວ ແລະ ມີອາການໃນລະບົບທາງເດີນຫາຍໃຈ, ໄຂ້, ໄອ, ຫາຍໃຈຍາກ ຈະຕ້ອງໄດ້ສົ່ງໄປກວດເລືອດເພື່ອຊອກຫາ COVID-19.

ນິຍາມເກົ່າແມ່ນບໍ່ສາມາດໃຊ້ໄດ້ສະຖານະການໃນປະບັນຈຸບັນ ເພາະພວກເຮົາໄດ້ພົບບາງກໍລະນີຜຸ້ຕິດເຊື້ອໃນລາວ ແມ່ນບໍ່ສະແດງອາການ ເຊັ່ນ ບໍ່ມີອາການໄຂ້ ແລະ ໄອ, ມີພຽງອາການຫາຍໃຈຍາກ ແຕ່ເມື່ອລາວໄດ້ໄປກວດເລືອດ ແລະ ພົບເຊື້ອ COVID-19.

ກະຊວງສາທາລະນະສຸກໄດ້ສ້າງຕັ້ງໜ່ວຍງານ ປະສານງານ ເພື່ອປ້ອງກັນພະຍາດ COVID-19 ຢູ່ບັນດາໂຮງໝໍ ໃນທົ່ວປະເທດ ເພື່ອຊ່ວຍຕິດຕາມ ແລະ ປ້ອງກັນການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດດັ່ງກ່າວ.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ຂ່າວ-ພາບ: ເພັດໂພໄຊ, ວຽງຈັນທາມ

InsideLaos
InsideLaoshttp://insidelaos.com
Online Journalists at insidelaos.com.

More from author

Related posts

ຂໍຂອບໃຈນຳຜູ້ສະໜັບສະໜູນ

Latest posts

3 ຍຸກ ທີ່ພຣະພຸດທະສາສະໜາ ເຂົ້າມາປະເທດລາວ.

ພຣະພຸດທະສາສະນາ ເປັນສາສະໜາປະຈຳຊາດລາວ ເຊິ່ງໄດ້ເຂົ້າມາຕັ້ງໝັ້ນໃນດິນແດນອານາຈັກລ້ານຊ້າງເທິງສອງຟາກຝັ່ງແມ່ນ້ຳຂອງ, ແລະ ສ່ວນທີ່ເປັນປະເທດລາວເຮົານີ້ ຫຼາຍກວ່າ ໒໐໐໐ ປີ, ຄືພ້ອມກັບການເຂົ້າມາຂອງພຣະພຸດທະສາສະໜາໃນບັນດາປະເທດສຸວັນນະພູມ ຫຼື ແຫຼມທອງນີ້, ເຊິ່ງຫຼັກຖານທາງສາສະໜາວັດຖຸ, ສາສະໜາສະຖານ ໄດ້ປາກົດຕົວສອງຝາກຝັ່ງແມ່ນ້ຳຂອງເປັນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ

Vietjet ກ້າວ​ໄປ​ອີກຂັ້ນ ​ໃນ​ຖານະ​​ສາຍ​ການ​ບິນ​ທຳອິດ ​ທີ່​ໃຫ້ບໍລິການຖ້ຽວ​ບິນ​​ກົງ​ລະຫວ່າງ ຮ່າ​ໂນ້ຍ ​ແລະ Hiroshima.

(ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 22 ພຶດສະພາ 2024) - Vietjet ມີຄວາມຍິນດີທີ່ຈະເປີດເສັ້ນທາງບິນກົງເຊື່ອມຕໍ່ຮ່າໂນ້ຍ, ນະຄອນຫຼວງຂອງຫວຽດນາມ ກັບນະຄອນ Hiroshima ຂອງຍີ່ປຸ່ນ. ຖ້ຽວ​ບິນໃໝ່​ນີ້​ແມ່ນ​ເສັ້ນທາງ​ສາຍ​ການບິນ​ທີ 8 ຂອງ​ສອງ​ປະ​ເທດ ​ແລະ ​ເປັນ​ສາຍ​ການບິນ​ກົງ​ສາຍ​ດຽວ​ລະຫວ່າງ Hiroshima ​ແລະ ຮ່າ​ໂນ້ຍ, ຫຼຸດຜ່ອນ​ເວລາ​ເດີນທາງ​ລົງ ​ແລະ ມອບ​ປະສົບ​ການ​ໃນ​ການ​ເດີນທາງ​ລະຫວ່າງ​ສອງ​ປະເທດ.

“ວັນວິສາຂະບູຊາ” ວັນສຳຄັນຂອງພຸດທະສາສະໜາ

“ວິສາຂະບູຊາ” ຫຍໍ້ມາຈາກ ຄຳວ່າ “ວິສາຂະ ປຸນນະມີດິຖີບູຊາ” ແປວ່າ ການບູຊາໃນວັນເພັງເດືອນ ວິສາຂະ ຫຼື ເດືອນ 6 ວັນວິສາຂະບູຊາ ຖືເປັນວັນສໍາຄັນທີ່ສຸດໃນທາງພຣະພຸດທະສາສະໜາ ເພາະເປັນວັນທີ່ເກີດ 3 ເຫດ ການອັດສະຈັນທີ່ສໍາຄັນ ກ່ຽວກັບເລື່ອງລາວຊີວິດຂອງອົງສົມເດັດພຣະສັມມາສັມພຸດທະເຈົ້າ ໃນວັນເພັງ ຂຶ້ນ 15 ຄໍ່າ ເດືອນ 6 ແຕ່ກໍນັບວ່າເປັນຊ່ວງໄລຍະເວລາທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ແລະ ຫ່າງກັນຫຼາຍປີ ເຊິ່ງເຫດການອັດສະຈັນທັງ 3 ນັ້ນໄດ້ແກ່: ການປະສູດ, ຕັດສະຮູ້ ແລະ ປະຣິນິພານ ຂອງພຣະພຸດທະເຈົ້າ.