Wednesday, May 22, 2024
Lenovo

ໄຊຍະບູລີ ສືບຕໍ່ຮັບແຮງງານລາວ 120 ຄົນທີ່ຕົກຄ້າງຢູ່ຈັງຫວັດເລີຍ!

ຍ້ອນສະພາບ ເຊື້ອພະຍາດອັກເສບປອດສາຍພັນໃໝ່ ໂຄວິດ-19 ຍັງສືບຕໍ່ແຜ່ລະບາດເປັນວົງກວ້າງ ເຮັດໃຫ້ມີແຮງງານລາວທີ່ໄປອອກແຮງງານຢູ່ປະເທດໄທ ເຊິ່ງມີຈຸດປະສົງກັບຄືນບ້ານຂອງຕົນ ບໍ່ສາມາດກັບຄືນໄດ້ຕາມກໍານົດເວລາ ຈຶ່ງຖືກຕົກຄ້າງຢູ່ອໍາເພີທ່າລີ ຈັ່ງຫວັດເລີຍຣາຊະ ອານາຈັກໄທ ເຊິ່ງຝ່າຍໄທໄດ້ ອໍານວຍຄວາມສະດວກດ້ານສະຖານທີ່, ເຄື່ອງອຸປະໂພກ ແລະ ບໍລິໂພກໃຫ້ແກ່ແຮງງານລາວເປັນຢ່າງດີ.

ໃນຕອນບ່າຍວັນທີ 7 ເມສາ 2020 ນີ້, ຢູ່ທີ່ອາຄານດ່ານສາກົນຂົວມິດຕະພາບນໍ້າເຫືອງ ອໍາເພີທ່າລີ່ ຈັ່ງຫວັດເລີຍ ໄດ້ຈັດພິທີ ມອບ-ຮັບແຮງງານລາວທີ່ຕົກຄ້າງຢູ່ອໍາເພີທ່າລີ ໃຫ້ແຂວງໄຊະຍະບູລີ ເຊິ່ງຕາງໜ້າຝ່າຍແຂວງໄຊຍະບູລີ ນໍາໂດຍທ່ານ ເພັງນິລັນ ຄໍາພັນເພັງ ຮອງເຈົ້າແຂວງໄຊຍະບູລີ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະ ແລະ ຝ່າຍຈັ່ງຫວັດເລີຍ ນໍາໂດຍທ່ານ ໂສພົນ ສຸວັນນະລັດ ຮອງຜູ້ວ່າຣາຊະການຈັ່ງຫວັດເລີຍ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະ.

ໃນການມອບ-ຮັບຄັ້ງນີ້, ມີແຮງງານລາວທີ່ຕົກຄ້າງທັງໝົດ 120 ກ່ວາຄົນ, ຍິງ 50 ກ່ວາຄົນ. ໃນນີ້, ແຮງງານເມືອງໄຊຍະບູລີ 5 ຄົນ, ຍິງ 2 ຄົນ, ເມືອງພຽງ 30 ກ່ວາຄົນ, ຍິງ 16 ຄົນ, ເມືອງປາກລາຍ 30 ກ່ວາຄົນ, ຍິງ 13 ຄົນ, ເມືອງແກ່ນທ້າວ 30 ກ່ວາຄົນ, ຍິງ 17 ຄົນ, ເມືອງບໍ່ແຕນ 7 ຄົນ, ຍິງ 5 ຄົນ, ເມືອງທົ່ງມີໄຊ 3 ຄົນ, ຍິງ 1 ຄົນ, ແຂວງວຽງຈັນ 5 ຄົນ, ຍິງ 3 ຄົນ ແລະ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 3 ຄົນ, ຍິງ 2 ຄົນ.

ທັງສອງຝ່າຍໄດ້ເຫັນດີເປັນເອກະພາບກັນພາຍຫຼັງທີ່ໄດ້ມີການມອບ-ຮັບ ແຮງງານລາວທີ່ຕົກຄ້າງໃນຄັ້ງນີ້ແລ້ວ ໃຫ້ປິດ ແລະ ຍຸຕິ ສູນຄວບຄຸມກັກກັນ ໃນພື້ນທີ່ອໍາເພີທ່າລີ ຈັ່ງຫວັັດເລີຍ ແຫ່ງຣາຊະອານາຈັກໄທ ແລະ ຫ້າມບໍ່ໃຫ້ມີການເຄື່ອນຍ້າຍແຮງງານລາວເຂົ້າຈັ່ງຫວັດເລີຍ ຈົນກວ່າສະພາບຈະເປັນປົກກະຕິ ແລະ ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມຫຼັກການຢູ່ບ່ອນໃດ ແມ່ນກັກບໍລິເວນຢູ່ບ່ອນນັ້ນ, ສືບຕໍ່ຮ່ວມມືທາງດ້ານຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ດ້ານວິຊາການແພດ ເພື່ອຄວບຄຸມ ໂຄວິດ-19 ຮ່ວມກັນ.

ທາງຝ່າຍຈັ່ງຫວັດເລີຍ ຈະສືບຕໍ່ຮ່ວມມືກັບຝ່າຍແຂວງໄຊຍະບູລີ ໃນການສະໜັບສະໜູນ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ, ກໍລະນີທີ່ປະຊາຊົນຂອງທັງສອງຝ່າຍມີຄວາມຈໍາເປັນທີ່ຈະເດີນທາງຜ່ານແດນ ແມ່ນຈະຕ້ອງມີໜັງສືຢັ້ງຢືນຈາກກົງສູນ, ສະຖານທູດ ຂອງແຕ່ລະຝ່າຍ ແລະ ມີໜັງສືຢັ້ງຢືນການແພດຕາມລະບຽບການກ່ອນ ແລ້ວຈຶ່ງອະນຸຍາດຂ້າມດ່ານໄດ້.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ໂດຍ: ສອດສ່ອງ, ແຫລ່ງຂ່າວ: ໄຊຍະບູລີ

ຍ້ອນສະພາບ ເຊື້ອພະຍາດອັກເສບປອດສາຍພັນໃໝ່ ໂຄວິດ-19 ຍັງສືບຕໍ່ແຜ່ລະບາດເປັນວົງກວ້າງ ເຮັດໃຫ້ມີແຮງງານລາວທີ່ໄປອອກແຮງງານຢູ່ປະເທດໄທ ເຊິ່ງມີຈຸດປະສົງກັບຄືນບ້ານຂອງຕົນ ບໍ່ສາມາດກັບຄືນໄດ້ຕາມກໍານົດເວລາ ຈຶ່ງຖືກຕົກຄ້າງຢູ່ອໍາເພີທ່າລີ ຈັ່ງຫວັດເລີຍຣາຊະ ອານາຈັກໄທ ເຊິ່ງຝ່າຍໄທໄດ້ ອໍານວຍຄວາມສະດວກດ້ານສະຖານທີ່, ເຄື່ອງອຸປະໂພກ ແລະ ບໍລິໂພກໃຫ້ແກ່ແຮງງານລາວເປັນຢ່າງດີ.

ໃນຕອນບ່າຍວັນທີ 7 ເມສາ 2020 ນີ້, ຢູ່ທີ່ອາຄານດ່ານສາກົນຂົວມິດຕະພາບນໍ້າເຫືອງ ອໍາເພີທ່າລີ່ ຈັ່ງຫວັດເລີຍ ໄດ້ຈັດພິທີ ມອບ-ຮັບແຮງງານລາວທີ່ຕົກຄ້າງຢູ່ອໍາເພີທ່າລີ ໃຫ້ແຂວງໄຊະຍະບູລີ ເຊິ່ງຕາງໜ້າຝ່າຍແຂວງໄຊຍະບູລີ ນໍາໂດຍທ່ານ ເພັງນິລັນ ຄໍາພັນເພັງ ຮອງເຈົ້າແຂວງໄຊຍະບູລີ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະ ແລະ ຝ່າຍຈັ່ງຫວັດເລີຍ ນໍາໂດຍທ່ານ ໂສພົນ ສຸວັນນະລັດ ຮອງຜູ້ວ່າຣາຊະການຈັ່ງຫວັດເລີຍ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະ.

ໃນການມອບ-ຮັບຄັ້ງນີ້, ມີແຮງງານລາວທີ່ຕົກຄ້າງທັງໝົດ 120 ກ່ວາຄົນ, ຍິງ 50 ກ່ວາຄົນ. ໃນນີ້, ແຮງງານເມືອງໄຊຍະບູລີ 5 ຄົນ, ຍິງ 2 ຄົນ, ເມືອງພຽງ 30 ກ່ວາຄົນ, ຍິງ 16 ຄົນ, ເມືອງປາກລາຍ 30 ກ່ວາຄົນ, ຍິງ 13 ຄົນ, ເມືອງແກ່ນທ້າວ 30 ກ່ວາຄົນ, ຍິງ 17 ຄົນ, ເມືອງບໍ່ແຕນ 7 ຄົນ, ຍິງ 5 ຄົນ, ເມືອງທົ່ງມີໄຊ 3 ຄົນ, ຍິງ 1 ຄົນ, ແຂວງວຽງຈັນ 5 ຄົນ, ຍິງ 3 ຄົນ ແລະ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 3 ຄົນ, ຍິງ 2 ຄົນ.

ທັງສອງຝ່າຍໄດ້ເຫັນດີເປັນເອກະພາບກັນພາຍຫຼັງທີ່ໄດ້ມີການມອບ-ຮັບ ແຮງງານລາວທີ່ຕົກຄ້າງໃນຄັ້ງນີ້ແລ້ວ ໃຫ້ປິດ ແລະ ຍຸຕິ ສູນຄວບຄຸມກັກກັນ ໃນພື້ນທີ່ອໍາເພີທ່າລີ ຈັ່ງຫວັັດເລີຍ ແຫ່ງຣາຊະອານາຈັກໄທ ແລະ ຫ້າມບໍ່ໃຫ້ມີການເຄື່ອນຍ້າຍແຮງງານລາວເຂົ້າຈັ່ງຫວັດເລີຍ ຈົນກວ່າສະພາບຈະເປັນປົກກະຕິ ແລະ ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມຫຼັກການຢູ່ບ່ອນໃດ ແມ່ນກັກບໍລິເວນຢູ່ບ່ອນນັ້ນ, ສືບຕໍ່ຮ່ວມມືທາງດ້ານຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ດ້ານວິຊາການແພດ ເພື່ອຄວບຄຸມ ໂຄວິດ-19 ຮ່ວມກັນ.

ທາງຝ່າຍຈັ່ງຫວັດເລີຍ ຈະສືບຕໍ່ຮ່ວມມືກັບຝ່າຍແຂວງໄຊຍະບູລີ ໃນການສະໜັບສະໜູນ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ, ກໍລະນີທີ່ປະຊາຊົນຂອງທັງສອງຝ່າຍມີຄວາມຈໍາເປັນທີ່ຈະເດີນທາງຜ່ານແດນ ແມ່ນຈະຕ້ອງມີໜັງສືຢັ້ງຢືນຈາກກົງສູນ, ສະຖານທູດ ຂອງແຕ່ລະຝ່າຍ ແລະ ມີໜັງສືຢັ້ງຢືນການແພດຕາມລະບຽບການກ່ອນ ແລ້ວຈຶ່ງອະນຸຍາດຂ້າມດ່ານໄດ້.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ໂດຍ: ສອດສ່ອງ, ແຫລ່ງຂ່າວ: ໄຊຍະບູລີ

InsideLaos
InsideLaoshttp://insidelaos.com
Online Journalists at insidelaos.com.

More from author

Related posts

ຂໍຂອບໃຈນຳຜູ້ສະໜັບສະໜູນ

Latest posts

3 ຍຸກ ທີ່ພຣະພຸດທະສາສະໜາ ເຂົ້າມາປະເທດລາວ.

ພຣະພຸດທະສາສະນາ ເປັນສາສະໜາປະຈຳຊາດລາວ ເຊິ່ງໄດ້ເຂົ້າມາຕັ້ງໝັ້ນໃນດິນແດນອານາຈັກລ້ານຊ້າງເທິງສອງຟາກຝັ່ງແມ່ນ້ຳຂອງ, ແລະ ສ່ວນທີ່ເປັນປະເທດລາວເຮົານີ້ ຫຼາຍກວ່າ ໒໐໐໐ ປີ, ຄືພ້ອມກັບການເຂົ້າມາຂອງພຣະພຸດທະສາສະໜາໃນບັນດາປະເທດສຸວັນນະພູມ ຫຼື ແຫຼມທອງນີ້, ເຊິ່ງຫຼັກຖານທາງສາສະໜາວັດຖຸ, ສາສະໜາສະຖານ ໄດ້ປາກົດຕົວສອງຝາກຝັ່ງແມ່ນ້ຳຂອງເປັນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ

Vietjet ກ້າວ​ໄປ​ອີກຂັ້ນ ​ໃນ​ຖານະ​​ສາຍ​ການ​ບິນ​ທຳອິດ ​ທີ່​ໃຫ້ບໍລິການຖ້ຽວ​ບິນ​​ກົງ​ລະຫວ່າງ ຮ່າ​ໂນ້ຍ ​ແລະ Hiroshima.

(ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 22 ພຶດສະພາ 2024) - Vietjet ມີຄວາມຍິນດີທີ່ຈະເປີດເສັ້ນທາງບິນກົງເຊື່ອມຕໍ່ຮ່າໂນ້ຍ, ນະຄອນຫຼວງຂອງຫວຽດນາມ ກັບນະຄອນ Hiroshima ຂອງຍີ່ປຸ່ນ. ຖ້ຽວ​ບິນໃໝ່​ນີ້​ແມ່ນ​ເສັ້ນທາງ​ສາຍ​ການບິນ​ທີ 8 ຂອງ​ສອງ​ປະ​ເທດ ​ແລະ ​ເປັນ​ສາຍ​ການບິນ​ກົງ​ສາຍ​ດຽວ​ລະຫວ່າງ Hiroshima ​ແລະ ຮ່າ​ໂນ້ຍ, ຫຼຸດຜ່ອນ​ເວລາ​ເດີນທາງ​ລົງ ​ແລະ ມອບ​ປະສົບ​ການ​ໃນ​ການ​ເດີນທາງ​ລະຫວ່າງ​ສອງ​ປະເທດ.

“ວັນວິສາຂະບູຊາ” ວັນສຳຄັນຂອງພຸດທະສາສະໜາ

“ວິສາຂະບູຊາ” ຫຍໍ້ມາຈາກ ຄຳວ່າ “ວິສາຂະ ປຸນນະມີດິຖີບູຊາ” ແປວ່າ ການບູຊາໃນວັນເພັງເດືອນ ວິສາຂະ ຫຼື ເດືອນ 6 ວັນວິສາຂະບູຊາ ຖືເປັນວັນສໍາຄັນທີ່ສຸດໃນທາງພຣະພຸດທະສາສະໜາ ເພາະເປັນວັນທີ່ເກີດ 3 ເຫດ ການອັດສະຈັນທີ່ສໍາຄັນ ກ່ຽວກັບເລື່ອງລາວຊີວິດຂອງອົງສົມເດັດພຣະສັມມາສັມພຸດທະເຈົ້າ ໃນວັນເພັງ ຂຶ້ນ 15 ຄໍ່າ ເດືອນ 6 ແຕ່ກໍນັບວ່າເປັນຊ່ວງໄລຍະເວລາທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ແລະ ຫ່າງກັນຫຼາຍປີ ເຊິ່ງເຫດການອັດສະຈັນທັງ 3 ນັ້ນໄດ້ແກ່: ການປະສູດ, ຕັດສະຮູ້ ແລະ ປະຣິນິພານ ຂອງພຣະພຸດທະເຈົ້າ.