Tuesday, April 16, 2024
Lenovo

ແຈ້ງການ! ໃຫ້ປິດສະຫນາມກິລາກ໊ອຟຊົ່ວຄາວ ເພື່ອປ້ອງກັນການແຜ່ລະບາດເຊື້ອພະຍາດ COVID-19

ເຖິງ: ບັນດາສະຫນາມກິລາກ໊ອຟ, ສະຫນາມຝຶກຊ້ອມຕີກ໊ອຟໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ

ເລື່ອງ: ໃຫ້ປິດການບໍລິການຊົ່ວຄາວ ເພື່ອປ້ອງກັນການແຜ່ລະບາດເຊື້ອພະຍາດ COVID-19

– ອີງຕາມ ຄໍາສັ່ງຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສະບັບເລກທີ 06/ນຍ ລົງວັນທີ 29/03/2020 ວ່າດ້ວຍການເພີ້ມທະວິມາດຕະການສະກັດກັ້ນ, ກັນການລະບາດ ແລະ ກຽມຄວາມພ້ອມຮອບດ້ານເພື່ອຕ້ານພະຍາດCOVID-19;

– ອີງຕາມ ແຈ້ງການ ກ່ຽວກັບການຜັນຂະຫຍາຍຄໍາສັ່ງເລກທີ 06 ຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ວ່າດ້ວຍການເພີ່ມທະວີມາດຕະການສະກັດກັ້ນ, ກັນການລະບາດ, ຄວບ ຄຸມ ແລະ ກຽມຄວາມພ້ອມຮອບດ້ານເພື່ອຕ້ານພະຍາດ COVID-19 ຂອງຂະແຫນງສຶກສາ ແລະ ກິລາ ສະບັບເລກທີ 40O/ສສກ, ລົງວັນທິ 30 ມີນາ 2020.

ຫ້ອງການກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ຂໍຖືເປັນກຽດແຈ້ງມາຍັງ ບັນດາຜູ້ປະກອບການ ສະຫນາມກີລາ ກ໊ອຟ ແລະ ສະຫນາມຝຶກຊ້ອມຕິກ໊ອຟ (ສະຫນາມໄດຣກ໊ອຟ) ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດໃຫ້ຊາບວ່າ ເພື່ອເປັນການຜັນຂະຫຍາຍການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄໍາສັ່ງ 06/ນຍ, ລົງວັນທີ 29 ມີນາ 2020 ແລະ ແຈ້ງການຂອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ສະບັບເລກທີ 400/ສສກ, ລົງວັນທີ 30 ມີນາ 2020, ຂໍ້ 5: ວ່າດ້ວຍການຫ້າມ ເຄື່ອນໄຫວທຸລະກິດກິລາກາຍຍະກໍາທຸກຮູບແບບເຊັ່ນ: ສູນອອກກໍາລັງກາຍ, ສະຫນຸກເກີ, ສັງວຽນໄກ່, ເດີ່ນກິລາກາງແຈ້ງ ແລະ ໃນຮົ່ມ, ການໃຫ້ບໍລິການ ແລະ ຝຶກຊ້ອມນັກກິລາຂອງແຕ່ລະສະຫະພັນ ແລະ ອື່ນໆ. ສະນັ້ນ, ເພື່ອເປັນການປ້ອງກັນ, ສະກັດກັ້ນ ແລະ ຮັບມືກັບການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດ coVID-19 ໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນສໍາ ເລັດຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນ, ຫ້ອງການກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ອອກແຈ້ງການເພີ່ມເຕີມ ດັ່ງນີ້:

1. ໃຫ້ບັນດາຜູ້ປະກອບການສະຫນາມກີລາກ໊ອຟ, ສະຫນາມຝຶກຊ້ອມຕີກ໊ອຟ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ປິດການບໍລິການຊົ່ວຄາວ ສະຫນາມກີລາກ໊ອຟ ແລະ ສະຫມາມຝຶກຊ້ອມຕີກ້ອຟ;

2. ສໍາລັບບາງສະຫນາມກີລາກ໊ອຟ ທີ່ລວມມີກິດຈະການໂຮງແຮມ, ຣີສອດ ແລະ ຮ້ານອາຫານນັ້ນ ແມ່ນອະນຸຍາດໃຫ້ເປີດບໍລິການສະເພາະໃນພາກສ່ວນ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບທີ່ພັກອາໄສ ແລະ ຮ້ານອາຫານເທົ່ານັ້ນ, ສະຖານທີ່ທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ເປີດນີ້ ຕ້ອງປະຕິບັດຕາມມາດຕະການປ້ອງກັນ ທີ່ຄະນະສະເພາະກິດ ເພື່ອປ້ອງກັນ, ຄວບຄຸມ ແລະ ແກ້ໄຂການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດ COVID-19 ວາງອອກຢ່າງເຂັ້ມງວດ, ພ້ອມທັງໃຫ້ຈັດຕັ້ງໃຫ້ພະນັກງານຜັດປ່ຽນກັນມາເຮັດວຽກ ເພື່ອຫລຸດຜ່ອນຄວາມແອອັດ;

3. ໃຫ້ກົມກີລາລະດັບສູງ, ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ປະສານສົມທົບກັບ ສະຫະພັນກີລາກ໊ອຟ ແຫ່ງຊາດ ຈັດຕັ້ງໂຄສະນາເຜີຍແຜ່, ອະທິບາຍເນື້ອໃນຈິດໃຈແຈ້ງການສະບັບນີ້ ໃຫ້ຜູ້ປະກອບການສະຫນາມກີລາກ໊ອຟ, ສະຫນາມຝຶກຊ້ອມຕີກ໊ອຟໃຫ້ເຂົ້າໃຈ ແລະ ຮ່ວມມືຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢ່າງເຂັ້ມງວດ.

4. ແຈ້ງການສະບັບນີ້ມີຜົນສັກສິດນັບແຕ່ວັນທີ 13 ເມສາ ເຖິງ 21 ເມສາ 2020. ໃນກໍລະນີມີການ ປ່ຽນແປງຫ້ອງການກະຊວງຈະແຈ້ງໃຫ້ຊາບຕື່ມ.

ດັ່ງນັ້ນ, ຈຶ່ງແຈ້ງມາຍັງທ່ານເພື່ອຮັບຊາບ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕີບັດຕາມທາງຄວນດ້ວຍ.

ເຖິງ: ບັນດາສະຫນາມກິລາກ໊ອຟ, ສະຫນາມຝຶກຊ້ອມຕີກ໊ອຟໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ

ເລື່ອງ: ໃຫ້ປິດການບໍລິການຊົ່ວຄາວ ເພື່ອປ້ອງກັນການແຜ່ລະບາດເຊື້ອພະຍາດ COVID-19

– ອີງຕາມ ຄໍາສັ່ງຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສະບັບເລກທີ 06/ນຍ ລົງວັນທີ 29/03/2020 ວ່າດ້ວຍການເພີ້ມທະວິມາດຕະການສະກັດກັ້ນ, ກັນການລະບາດ ແລະ ກຽມຄວາມພ້ອມຮອບດ້ານເພື່ອຕ້ານພະຍາດCOVID-19;

– ອີງຕາມ ແຈ້ງການ ກ່ຽວກັບການຜັນຂະຫຍາຍຄໍາສັ່ງເລກທີ 06 ຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ວ່າດ້ວຍການເພີ່ມທະວີມາດຕະການສະກັດກັ້ນ, ກັນການລະບາດ, ຄວບ ຄຸມ ແລະ ກຽມຄວາມພ້ອມຮອບດ້ານເພື່ອຕ້ານພະຍາດ COVID-19 ຂອງຂະແຫນງສຶກສາ ແລະ ກິລາ ສະບັບເລກທີ 40O/ສສກ, ລົງວັນທິ 30 ມີນາ 2020.

ຫ້ອງການກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ຂໍຖືເປັນກຽດແຈ້ງມາຍັງ ບັນດາຜູ້ປະກອບການ ສະຫນາມກີລາ ກ໊ອຟ ແລະ ສະຫນາມຝຶກຊ້ອມຕິກ໊ອຟ (ສະຫນາມໄດຣກ໊ອຟ) ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດໃຫ້ຊາບວ່າ ເພື່ອເປັນການຜັນຂະຫຍາຍການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄໍາສັ່ງ 06/ນຍ, ລົງວັນທີ 29 ມີນາ 2020 ແລະ ແຈ້ງການຂອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ສະບັບເລກທີ 400/ສສກ, ລົງວັນທີ 30 ມີນາ 2020, ຂໍ້ 5: ວ່າດ້ວຍການຫ້າມ ເຄື່ອນໄຫວທຸລະກິດກິລາກາຍຍະກໍາທຸກຮູບແບບເຊັ່ນ: ສູນອອກກໍາລັງກາຍ, ສະຫນຸກເກີ, ສັງວຽນໄກ່, ເດີ່ນກິລາກາງແຈ້ງ ແລະ ໃນຮົ່ມ, ການໃຫ້ບໍລິການ ແລະ ຝຶກຊ້ອມນັກກິລາຂອງແຕ່ລະສະຫະພັນ ແລະ ອື່ນໆ. ສະນັ້ນ, ເພື່ອເປັນການປ້ອງກັນ, ສະກັດກັ້ນ ແລະ ຮັບມືກັບການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດ coVID-19 ໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນສໍາ ເລັດຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນ, ຫ້ອງການກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ອອກແຈ້ງການເພີ່ມເຕີມ ດັ່ງນີ້:

1. ໃຫ້ບັນດາຜູ້ປະກອບການສະຫນາມກີລາກ໊ອຟ, ສະຫນາມຝຶກຊ້ອມຕີກ໊ອຟ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ປິດການບໍລິການຊົ່ວຄາວ ສະຫນາມກີລາກ໊ອຟ ແລະ ສະຫມາມຝຶກຊ້ອມຕີກ້ອຟ;

2. ສໍາລັບບາງສະຫນາມກີລາກ໊ອຟ ທີ່ລວມມີກິດຈະການໂຮງແຮມ, ຣີສອດ ແລະ ຮ້ານອາຫານນັ້ນ ແມ່ນອະນຸຍາດໃຫ້ເປີດບໍລິການສະເພາະໃນພາກສ່ວນ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບທີ່ພັກອາໄສ ແລະ ຮ້ານອາຫານເທົ່ານັ້ນ, ສະຖານທີ່ທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ເປີດນີ້ ຕ້ອງປະຕິບັດຕາມມາດຕະການປ້ອງກັນ ທີ່ຄະນະສະເພາະກິດ ເພື່ອປ້ອງກັນ, ຄວບຄຸມ ແລະ ແກ້ໄຂການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດ COVID-19 ວາງອອກຢ່າງເຂັ້ມງວດ, ພ້ອມທັງໃຫ້ຈັດຕັ້ງໃຫ້ພະນັກງານຜັດປ່ຽນກັນມາເຮັດວຽກ ເພື່ອຫລຸດຜ່ອນຄວາມແອອັດ;

3. ໃຫ້ກົມກີລາລະດັບສູງ, ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ປະສານສົມທົບກັບ ສະຫະພັນກີລາກ໊ອຟ ແຫ່ງຊາດ ຈັດຕັ້ງໂຄສະນາເຜີຍແຜ່, ອະທິບາຍເນື້ອໃນຈິດໃຈແຈ້ງການສະບັບນີ້ ໃຫ້ຜູ້ປະກອບການສະຫນາມກີລາກ໊ອຟ, ສະຫນາມຝຶກຊ້ອມຕີກ໊ອຟໃຫ້ເຂົ້າໃຈ ແລະ ຮ່ວມມືຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢ່າງເຂັ້ມງວດ.

4. ແຈ້ງການສະບັບນີ້ມີຜົນສັກສິດນັບແຕ່ວັນທີ 13 ເມສາ ເຖິງ 21 ເມສາ 2020. ໃນກໍລະນີມີການ ປ່ຽນແປງຫ້ອງການກະຊວງຈະແຈ້ງໃຫ້ຊາບຕື່ມ.

ດັ່ງນັ້ນ, ຈຶ່ງແຈ້ງມາຍັງທ່ານເພື່ອຮັບຊາບ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕີບັດຕາມທາງຄວນດ້ວຍ.

InsideLaos
InsideLaoshttp://insidelaos.com
Online Journalists at insidelaos.com.

More from author

Related posts

ຂໍຂອບໃຈນຳຜູ້ສະໜັບສະໜູນ

Latest posts

ວິທີການປ້ອງກັນຜິວຈາກແສງແດດ ໃນ​ໄລ​ຍະ​ຊ່ວງບຸນປີໃໝ່ນີ້.

ແສງແດດແມ່ນສັດຕູທີ່ອັນຕະລາຍທີ່ສຸດຂອງຜິວໜັງ ໂດຍສະເພາະໃນຊ່ວງບຸນຫຼິ້ນນໍ້າແບບນີ້ບວກກັບທີ່ອາກາດຢູ່ລາວເຮົາຮ້ອນຫຼາຍ ແລະ ແດດແຮງ, ການປົກປ້ອງຜິວຈາກແສງແດດຈຶ່ງເປັນສິ່ງສຳຄັນ. ມື້ນີ້ດຮົາເລິຍຈະມາແນະນໍາເທັກນິກປ້ອງກັນຜິວຈາກແສງແດດງ່າຍມາໃຫ້ທຸກຄົນໄດ້ໃຊ້.

5 ອາຫານທີ່ບໍ່ຄວນກິນກັບ “ແອວກໍຮໍ”

ຮອດບຸນປີໃໝ່ລາວ ແອວກໍຮໍເປັນສິ່ງປາສະຈາກບໍ່ໄດ້ເລີຍທີ່ຕ້ອງມີຄຽງຄູ້ກັບການກິນລ້ຽງ ແລະ ການສັງສັນກັບຫໝູ່ເພື່ອນ, ຖ້າຫຼີກລ້ຽງກໍຄວນຫຼີກລ້ຽງ ແຕ່ຫາກວ່າຫຼີກລ່ຽງບໍ່ໄດ້ແມ່ນໃຫ້ມາຟັງທາງນີ້ ເຮົາຈະແນະນຳກ່ຽວກັບອາຫານທີ່ບໍ່ຄວນກິນກັບແອວກໍຮໍ ເຊິ່ງບາງຄັ້ງອາຫານເຫຼົ່ານີ້ຫຼາຍຄົນອາດຈະສັ່ງກິນກັບເຫຼົ້າ ແຕ່ທີ່ຈິງແລ້ວສາມາດທໍາລາຍສຸຂະພາບຂອງເຈົ້າໃນອະນາຄົດໄດ້ ຈະມີຫຍັງໄປເບິ່ງນໍາກັນເລີຍ.

ສຸກສັນວັນພັກຜ່ອນ ແທ້ບໍ! ເປັນ​ຫຍັງ​ເຮົາ​ຈຶ່ງ​ບໍ່ມີຄວາມສຸກເວລາ​​ກັບ​ບ້ານ?

ໃນຊ່ວງປີໃໝ່ທີ່ໄດ້ພັກຍາວແບບນີ້ ຫຼາຍຄົນກໍຫວັງຈະໄດ້ກັບບ້ານເພື່ອໄປພັກຜ່ອນກັບຄອບຄົວ ແລະ ຍາດພີ່ນ້ອງ ແຕ່ສໍາລັບຄົນທີ່ມີເຮືອນ ຫຼື ຄອບຄົວ ບໍ່ແມ່ນ Safe zone ຂອງຕົນເອງແລ້ວ ແນ່ນອນ ຈະບໍ່ມີຄວາມສຸກ ຍ້ອນຫຍັງ? ·