Wednesday, May 22, 2024
Lenovo

ລາຍລະອຽດ ແຈ້ງການ! ການຕໍ່ເວລາ ແລະ ການແນະນຳເພີ່ມຕື່ມ ຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສະບັບເລກທີ 06/ນຍ

ຫ້ອງວ່າການສໍານັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຂໍຖືເປັນກຽດແຈ້ງ ມາຍັງທ່ານ ຊາບດັ່ງນີ້:

1) ເຫັນດີໃຫ້ຕໍ່ເວລາ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕາມຄໍາສັ່ງ ຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສະບັບເລກທີ 06/ນຍ, ລົງວັນທີ 29 ມີນາ 2020 ອອກໄປຕື່ມອີກ 14 ວັນ ຈົນຮອດວັນທີ 03 ພຶດສະພາ 2020 ຢ່າງຖືກຕ້ອງ ແລະ ເຂັ້ມງວດ.

2) ກ່ຽວກັບໄລຍະເວລາເປີດໂຮງຮຽນນັ້ນ, ເລື່ອນໄປຕື່ມ 14 ວັນ ກ່ອນ, ແລ້ວຈຶ່ງໃຫ້ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ປຶກສາຫາລືກັບ ຄະນະສະເພະກິດໃຫ້ລະອຽດຕື່ມ.

3) ສໍາລັບການປະຕິບັດຫນ້າທີ່ ແລະ ການປະຈໍາການ ຂອງພະນັກງານລັດຖະກອນ ແມ່ນໃຫ້ສືບຕໍ່ຈໍາກັດຈໍານວນ ພະນັກງານ ໄປປະຈໍາການຢູ່ສໍານັກງານອົງການຄືດັ່ງຜ່ານມາ ໂດຍໃຫ້ແປງເປັນຈຸ ແລະ ຜັດປ່ຽນກັນໄປປະຈໍາການ, ຜູ້ທີ່ບໍ່ໄດ້ໄປະຈໍາການຢູ່ສໍານັກງານອົງການ ກໍ່ໃຫ້ເຮັດວຽກຢູ່ເຮືອນ ໂດຍຕິດຕໍ່ພົວພັນ ແລະ ແກ້ວຽກຜ່ານລະບົບໂທລະສັບມືຖື ແລະ ລະບົບອອນລາຍ

4) ໃຫ້ສືບຕໍ່ເພີ່ມທະວີຄວາມເຂັ້ມງວດ ໃນການປະຕິບັດມາດຕະການຕ່າງໆ ເປັນຕົ້ນ:

– ມາດຕະການຫ້າມອອກຈາກເຮືອນ ຫຼື ບ່ອນພັກອາໄສ, ຫ້າມໄປເຂດທີ່ມີຄວາມສ່ຽງໃນການຕິດເຊື້ອ. ສ່ວນ ການໄປທໍາການຜະລິດກະສິກໍາ, ໄປນາ, ໄປສວນ ແລະ ໄປທໍາມາຫາກິນຂອງປະຊົນ ແມ່ນສາມາດໄປໄດ້, ແຕ່ໃຫ້ອໍານາດ ການປົກຄອງບ້ານ ເປັນຜູ້ຄຸ້ມຄອງ ຢ່າງຮັດກຸມ ເພື່ອຫຼີກລ່ຽງຄວາມສ່ຽງໃນການຕິດເຊື້ອ.

– ມາດຕະການຫ້າມການຊຸມແຊວ ທີ່ມີຈໍານວນຄົນເກີນ 10 ຄົນຂຶ້ນໄປ ແລະ ການຈັດງານທຸກປະເພດ.

5) ໃຫ້ຄະນະສະເພາະກິດ, ບັນດາຂະແຫນງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ບັນດາແຂວງ ໃນຂອບ ເຂດທົ່ວປະເທດ ເອົາໃຈໃສ່ເປັນພິເສດຕໍ່ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບາງວຽກງານ ເຊັ່ນ:

ວຽກງານການຄຸ້ມຄອງລາຄາສິນຄ້າ, ວຽກງານການສົ່ງເສີມການຜະລິດກະສິກໍາເປັນສິນຄ້າ ໂດຍສະເພາະການຜະລິດສະບຽງອາຫານ, ວຽກງານການຂົນສົ່ງສິນຄ້າ ຜ່ານແດນ ແລະ ຂົນສົ່ງສິນຄ້າລະຫວ່າງແຂວງຕໍ່ແຂວງ, ເມືອງຕໍ່ເມືອງ, ວຽກງານການຄຸ້ມຄອງແຮງງານ ທີ່ກັບມາຈາກ ຕ່າງປະເທດ ແລະ ວຽກງານການໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ເພື່ອຕອບໂຕ້ ແລະ ຕີຖອຍ ຂ່າວລວງ, ຂ່າວ, ຂ່າວອະກຸສົນ ແລະ ຂ່າວປິ່ນປ່ວນ.

6) ກ່ຽວກັບການຮັບເອົາການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກຕ່າງປະເທດນັ້ນ ໃຫ້ຄະນະສະເພາະກິດ ແລະ ຂະແຫນງການກ່ຽວ ຂ້ອງໂດຍໃຫ້ອີງໃສ່ຄວາມຕ້ອງການຕົວຈິງຂອງປະເທດ.

7) ເຫັນດີໃຫ້ມີການໂຍະຍານບາງມາດຕະການທີ່ຕິດພັນກັບການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງພາກທຸລະກິດ ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນບັນດາໂຄງການ ຫຼື ກິດຈະການ ທີ່ມີຄວາມຈໍາເປັນຈໍານວນຫນຶ່ງ

8) ເຫັນດີໃຫ້ປະຕິບັດນະໂຍບາຍເງິນອຸດຫນູນໃຫ້ພະນັກງານແພດຫມໍ, ເຈົ້າຫນ້າທີ່ ປກສ-ປກຊ ແລະ ພະນັກ ງານ ລັດຖະກອນ ທີ່ປະຕິບັດຫນ້າທີ່ຕົວຈິງ ໃນການປ້ອງກັນ ແລະ ຮັບມືກັບການລະບາດ ຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ຕາມຄວາມ ເຫມາະສົມ

1
2
3ຫ້ອງວ່າການສໍານັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຂໍຖືເປັນກຽດແຈ້ງ ມາຍັງທ່ານ ຊາບດັ່ງນີ້:

1) ເຫັນດີໃຫ້ຕໍ່ເວລາ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕາມຄໍາສັ່ງ ຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສະບັບເລກທີ 06/ນຍ, ລົງວັນທີ 29 ມີນາ 2020 ອອກໄປຕື່ມອີກ 14 ວັນ ຈົນຮອດວັນທີ 03 ພຶດສະພາ 2020 ຢ່າງຖືກຕ້ອງ ແລະ ເຂັ້ມງວດ.

2) ກ່ຽວກັບໄລຍະເວລາເປີດໂຮງຮຽນນັ້ນ, ເລື່ອນໄປຕື່ມ 14 ວັນ ກ່ອນ, ແລ້ວຈຶ່ງໃຫ້ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ປຶກສາຫາລືກັບ ຄະນະສະເພະກິດໃຫ້ລະອຽດຕື່ມ.

3) ສໍາລັບການປະຕິບັດຫນ້າທີ່ ແລະ ການປະຈໍາການ ຂອງພະນັກງານລັດຖະກອນ ແມ່ນໃຫ້ສືບຕໍ່ຈໍາກັດຈໍານວນ ພະນັກງານ ໄປປະຈໍາການຢູ່ສໍານັກງານອົງການຄືດັ່ງຜ່ານມາ ໂດຍໃຫ້ແປງເປັນຈຸ ແລະ ຜັດປ່ຽນກັນໄປປະຈໍາການ, ຜູ້ທີ່ບໍ່ໄດ້ໄປະຈໍາການຢູ່ສໍານັກງານອົງການ ກໍ່ໃຫ້ເຮັດວຽກຢູ່ເຮືອນ ໂດຍຕິດຕໍ່ພົວພັນ ແລະ ແກ້ວຽກຜ່ານລະບົບໂທລະສັບມືຖື ແລະ ລະບົບອອນລາຍ

4) ໃຫ້ສືບຕໍ່ເພີ່ມທະວີຄວາມເຂັ້ມງວດ ໃນການປະຕິບັດມາດຕະການຕ່າງໆ ເປັນຕົ້ນ:

– ມາດຕະການຫ້າມອອກຈາກເຮືອນ ຫຼື ບ່ອນພັກອາໄສ, ຫ້າມໄປເຂດທີ່ມີຄວາມສ່ຽງໃນການຕິດເຊື້ອ. ສ່ວນ ການໄປທໍາການຜະລິດກະສິກໍາ, ໄປນາ, ໄປສວນ ແລະ ໄປທໍາມາຫາກິນຂອງປະຊົນ ແມ່ນສາມາດໄປໄດ້, ແຕ່ໃຫ້ອໍານາດ ການປົກຄອງບ້ານ ເປັນຜູ້ຄຸ້ມຄອງ ຢ່າງຮັດກຸມ ເພື່ອຫຼີກລ່ຽງຄວາມສ່ຽງໃນການຕິດເຊື້ອ.

– ມາດຕະການຫ້າມການຊຸມແຊວ ທີ່ມີຈໍານວນຄົນເກີນ 10 ຄົນຂຶ້ນໄປ ແລະ ການຈັດງານທຸກປະເພດ.

5) ໃຫ້ຄະນະສະເພາະກິດ, ບັນດາຂະແຫນງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ບັນດາແຂວງ ໃນຂອບ ເຂດທົ່ວປະເທດ ເອົາໃຈໃສ່ເປັນພິເສດຕໍ່ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບາງວຽກງານ ເຊັ່ນ:

ວຽກງານການຄຸ້ມຄອງລາຄາສິນຄ້າ, ວຽກງານການສົ່ງເສີມການຜະລິດກະສິກໍາເປັນສິນຄ້າ ໂດຍສະເພາະການຜະລິດສະບຽງອາຫານ, ວຽກງານການຂົນສົ່ງສິນຄ້າ ຜ່ານແດນ ແລະ ຂົນສົ່ງສິນຄ້າລະຫວ່າງແຂວງຕໍ່ແຂວງ, ເມືອງຕໍ່ເມືອງ, ວຽກງານການຄຸ້ມຄອງແຮງງານ ທີ່ກັບມາຈາກ ຕ່າງປະເທດ ແລະ ວຽກງານການໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ເພື່ອຕອບໂຕ້ ແລະ ຕີຖອຍ ຂ່າວລວງ, ຂ່າວ, ຂ່າວອະກຸສົນ ແລະ ຂ່າວປິ່ນປ່ວນ.

6) ກ່ຽວກັບການຮັບເອົາການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກຕ່າງປະເທດນັ້ນ ໃຫ້ຄະນະສະເພາະກິດ ແລະ ຂະແຫນງການກ່ຽວ ຂ້ອງໂດຍໃຫ້ອີງໃສ່ຄວາມຕ້ອງການຕົວຈິງຂອງປະເທດ.

7) ເຫັນດີໃຫ້ມີການໂຍະຍານບາງມາດຕະການທີ່ຕິດພັນກັບການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງພາກທຸລະກິດ ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນບັນດາໂຄງການ ຫຼື ກິດຈະການ ທີ່ມີຄວາມຈໍາເປັນຈໍານວນຫນຶ່ງ

8) ເຫັນດີໃຫ້ປະຕິບັດນະໂຍບາຍເງິນອຸດຫນູນໃຫ້ພະນັກງານແພດຫມໍ, ເຈົ້າຫນ້າທີ່ ປກສ-ປກຊ ແລະ ພະນັກ ງານ ລັດຖະກອນ ທີ່ປະຕິບັດຫນ້າທີ່ຕົວຈິງ ໃນການປ້ອງກັນ ແລະ ຮັບມືກັບການລະບາດ ຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ຕາມຄວາມ ເຫມາະສົມ

1
2
3InsideLaos
InsideLaoshttp://insidelaos.com
Online Journalists at insidelaos.com.

More from author

Related posts

ຂໍຂອບໃຈນຳຜູ້ສະໜັບສະໜູນ

Latest posts

3 ຍຸກ ທີ່ພຣະພຸດທະສາສະໜາ ເຂົ້າມາປະເທດລາວ.

ພຣະພຸດທະສາສະນາ ເປັນສາສະໜາປະຈຳຊາດລາວ ເຊິ່ງໄດ້ເຂົ້າມາຕັ້ງໝັ້ນໃນດິນແດນອານາຈັກລ້ານຊ້າງເທິງສອງຟາກຝັ່ງແມ່ນ້ຳຂອງ, ແລະ ສ່ວນທີ່ເປັນປະເທດລາວເຮົານີ້ ຫຼາຍກວ່າ ໒໐໐໐ ປີ, ຄືພ້ອມກັບການເຂົ້າມາຂອງພຣະພຸດທະສາສະໜາໃນບັນດາປະເທດສຸວັນນະພູມ ຫຼື ແຫຼມທອງນີ້, ເຊິ່ງຫຼັກຖານທາງສາສະໜາວັດຖຸ, ສາສະໜາສະຖານ ໄດ້ປາກົດຕົວສອງຝາກຝັ່ງແມ່ນ້ຳຂອງເປັນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ

Vietjet ກ້າວ​ໄປ​ອີກຂັ້ນ ​ໃນ​ຖານະ​​ສາຍ​ການ​ບິນ​ທຳອິດ ​ທີ່​ໃຫ້ບໍລິການຖ້ຽວ​ບິນ​​ກົງ​ລະຫວ່າງ ຮ່າ​ໂນ້ຍ ​ແລະ Hiroshima.

(ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 22 ພຶດສະພາ 2024) - Vietjet ມີຄວາມຍິນດີທີ່ຈະເປີດເສັ້ນທາງບິນກົງເຊື່ອມຕໍ່ຮ່າໂນ້ຍ, ນະຄອນຫຼວງຂອງຫວຽດນາມ ກັບນະຄອນ Hiroshima ຂອງຍີ່ປຸ່ນ. ຖ້ຽວ​ບິນໃໝ່​ນີ້​ແມ່ນ​ເສັ້ນທາງ​ສາຍ​ການບິນ​ທີ 8 ຂອງ​ສອງ​ປະ​ເທດ ​ແລະ ​ເປັນ​ສາຍ​ການບິນ​ກົງ​ສາຍ​ດຽວ​ລະຫວ່າງ Hiroshima ​ແລະ ຮ່າ​ໂນ້ຍ, ຫຼຸດຜ່ອນ​ເວລາ​ເດີນທາງ​ລົງ ​ແລະ ມອບ​ປະສົບ​ການ​ໃນ​ການ​ເດີນທາງ​ລະຫວ່າງ​ສອງ​ປະເທດ.

“ວັນວິສາຂະບູຊາ” ວັນສຳຄັນຂອງພຸດທະສາສະໜາ

“ວິສາຂະບູຊາ” ຫຍໍ້ມາຈາກ ຄຳວ່າ “ວິສາຂະ ປຸນນະມີດິຖີບູຊາ” ແປວ່າ ການບູຊາໃນວັນເພັງເດືອນ ວິສາຂະ ຫຼື ເດືອນ 6 ວັນວິສາຂະບູຊາ ຖືເປັນວັນສໍາຄັນທີ່ສຸດໃນທາງພຣະພຸດທະສາສະໜາ ເພາະເປັນວັນທີ່ເກີດ 3 ເຫດ ການອັດສະຈັນທີ່ສໍາຄັນ ກ່ຽວກັບເລື່ອງລາວຊີວິດຂອງອົງສົມເດັດພຣະສັມມາສັມພຸດທະເຈົ້າ ໃນວັນເພັງ ຂຶ້ນ 15 ຄໍ່າ ເດືອນ 6 ແຕ່ກໍນັບວ່າເປັນຊ່ວງໄລຍະເວລາທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ແລະ ຫ່າງກັນຫຼາຍປີ ເຊິ່ງເຫດການອັດສະຈັນທັງ 3 ນັ້ນໄດ້ແກ່: ການປະສູດ, ຕັດສະຮູ້ ແລະ ປະຣິນິພານ ຂອງພຣະພຸດທະເຈົ້າ.