Tuesday, April 16, 2024
Lenovo

ສະພາບການລະບາດພະຍາດໂຄວິດ-19 ຄົງທີ່ຍ້ອນປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າ ເປັນເຈົ້າການຮ່ວມມື ປະຕິບັດຄໍາສັ່ງ 06/ນຍ

ໃນ ສ ປປ ລາວ 08 ມື້ ທີ່ບໍ່ມີຜູ້ຕິດເຊື້ອໃຫມ່, ໃນຈໍານວນຜູ້ຕິດເຊື້ອ 19 ຄົນ ກໍ່ໄດ້ອອກໂຮງຫມໍແລ້ວ 2 ຄົນ ຍັງເຫຼືອ 17 ຄົນທີ່ຈະໄດ້ສືບຕໍ່ຕິດຕາມປິ່ນປົວຢ່າງໃກ້ຊິດ.

ສະພາບການລະບາດຄົງທີຄືແນວນີ້ ກໍ່ຍ້ອນວ່າ ປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າ ໄດ້ເປັນເຈົ້າການຮ່ວມໄມ້ຮ່ວມມື ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄໍາສັ່ງ 06/ນຍ, ຍ້ອນມີການຊີ້ນໍາຈາກອໍານາດການປົກຄອງທຸກຂັ້ນ, ມີການສະຫນັບສະຫນູນຊ່ວຍເຫຼືອຈາກອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ປະເທດເພື່ອນມິດ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງສັງຄົມທຸກພາກສ່ວນ.

ຂໍສະແດງຄວາມຍ້ອງຍໍຊົມເຊີມມານະໂອກາດນີ້ດ້ວຍ.

ສະນັ້ນ, ເພື່ອສືບຕໍ່ໃຫ້ສະພາບການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດຜ່ອນຄາຍລົງໄປເລື້ອຍໆ ເຮັດ ໃຫ້ພວກເຮົາສາມາດກັບມາດໍາລົງຊີວິດຕາມປົກກະຕິໄດ້.

ໃນຕໍ່ຫນ້ານີ້ ຈີ່ງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ພໍ່ແມ່ ປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າ, ອົງການຈັດຕັ້ງທຸກພາກສ່ວນ ຈົ່ງສືບຕໍ່ຮ່ວມໄມ້ຮ່ວມມື ເປັນເຈົ້າການ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄໍາສັ່ງ ເລກທີ 06/ນຍ ແລະ ບັນດາຂໍ້ແນະນໍາຕ່າງໆຢ່າງເຂັ້ມງວດ.

ສະເພາະມື້ນີ້ ສັງເກດເຫັນວ່າ ໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ມີການສັນຈອນ ຂອງລົດລາງພາຫະນະເປັນ ຈໍານວນຫຼາຍ ຈຶ່ງຂໍໃຫ້ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນ ສືບຕໍ່ຈໍາກັດຕົນເອງຢູ່ເຮືອນ ແລະ ກໍ່ຂໍໃຫ້ ຄະນະເຈົ້າຫນ້າທີ່ກວດກາຄວາມເປັນ ລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ ຄືໄລຍະຜ່ານມາ ຍ້ອນວ່າ ຄໍາສັ່ງ 06/ນຍ ຍັງສືບຕໍ່ ປະຕິບັດ ອີກ 14 ວັນ ຈົນຮອດວັນທີ 03 ພຶດສະພາ.

ຂໍໃຫ້ບັນດາທ່ານຈົ່ງພ້ອມກັນປ້ອງກັນຕົນເອງ, ປ້ອງກັນຄອບຄົວ ແລະ ຜູ້ທີ່ຮັກແພງ ໃກ້ຊິດກັບບັນດາທ່ານຈາກການຕິດເຊື້ອພະຍາດ ໂຄວິດ 19 ຖືວ່າແມ່ນພັນທະ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຂອງບັນດາທ່ານ ແລະ ເປັນການປະກອບສ່ວນອັນສໍາຄັນໃຫ້ແກ່ປະເທດຊາດເພື່ອຜ່ານວິກິດຂອງ ການລະບາດພະຍາດໂຄວິດ 19.

ກ່າວໂດຍ ໂດຍທ່ານ ຮສ.ດຣ ພູທອນ ເມືອງປາກ ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ຜູ້ປະຈຳການຄະນະສະເພາະກິດ ຖະແຫຼງເມື່ອ ເວລາ 14:30 ໂມງ ຂອງວັນທີ່ 20 ເມສາ 2020.


ໃນ ສ ປປ ລາວ 08 ມື້ ທີ່ບໍ່ມີຜູ້ຕິດເຊື້ອໃຫມ່, ໃນຈໍານວນຜູ້ຕິດເຊື້ອ 19 ຄົນ ກໍ່ໄດ້ອອກໂຮງຫມໍແລ້ວ 2 ຄົນ ຍັງເຫຼືອ 17 ຄົນທີ່ຈະໄດ້ສືບຕໍ່ຕິດຕາມປິ່ນປົວຢ່າງໃກ້ຊິດ.

ສະພາບການລະບາດຄົງທີຄືແນວນີ້ ກໍ່ຍ້ອນວ່າ ປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າ ໄດ້ເປັນເຈົ້າການຮ່ວມໄມ້ຮ່ວມມື ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄໍາສັ່ງ 06/ນຍ, ຍ້ອນມີການຊີ້ນໍາຈາກອໍານາດການປົກຄອງທຸກຂັ້ນ, ມີການສະຫນັບສະຫນູນຊ່ວຍເຫຼືອຈາກອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ປະເທດເພື່ອນມິດ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງສັງຄົມທຸກພາກສ່ວນ.

ຂໍສະແດງຄວາມຍ້ອງຍໍຊົມເຊີມມານະໂອກາດນີ້ດ້ວຍ.

ສະນັ້ນ, ເພື່ອສືບຕໍ່ໃຫ້ສະພາບການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດຜ່ອນຄາຍລົງໄປເລື້ອຍໆ ເຮັດ ໃຫ້ພວກເຮົາສາມາດກັບມາດໍາລົງຊີວິດຕາມປົກກະຕິໄດ້.

ໃນຕໍ່ຫນ້ານີ້ ຈີ່ງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ພໍ່ແມ່ ປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າ, ອົງການຈັດຕັ້ງທຸກພາກສ່ວນ ຈົ່ງສືບຕໍ່ຮ່ວມໄມ້ຮ່ວມມື ເປັນເຈົ້າການ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄໍາສັ່ງ ເລກທີ 06/ນຍ ແລະ ບັນດາຂໍ້ແນະນໍາຕ່າງໆຢ່າງເຂັ້ມງວດ.

ສະເພາະມື້ນີ້ ສັງເກດເຫັນວ່າ ໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ມີການສັນຈອນ ຂອງລົດລາງພາຫະນະເປັນ ຈໍານວນຫຼາຍ ຈຶ່ງຂໍໃຫ້ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນ ສືບຕໍ່ຈໍາກັດຕົນເອງຢູ່ເຮືອນ ແລະ ກໍ່ຂໍໃຫ້ ຄະນະເຈົ້າຫນ້າທີ່ກວດກາຄວາມເປັນ ລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ ຄືໄລຍະຜ່ານມາ ຍ້ອນວ່າ ຄໍາສັ່ງ 06/ນຍ ຍັງສືບຕໍ່ ປະຕິບັດ ອີກ 14 ວັນ ຈົນຮອດວັນທີ 03 ພຶດສະພາ.

ຂໍໃຫ້ບັນດາທ່ານຈົ່ງພ້ອມກັນປ້ອງກັນຕົນເອງ, ປ້ອງກັນຄອບຄົວ ແລະ ຜູ້ທີ່ຮັກແພງ ໃກ້ຊິດກັບບັນດາທ່ານຈາກການຕິດເຊື້ອພະຍາດ ໂຄວິດ 19 ຖືວ່າແມ່ນພັນທະ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຂອງບັນດາທ່ານ ແລະ ເປັນການປະກອບສ່ວນອັນສໍາຄັນໃຫ້ແກ່ປະເທດຊາດເພື່ອຜ່ານວິກິດຂອງ ການລະບາດພະຍາດໂຄວິດ 19.

ກ່າວໂດຍ ໂດຍທ່ານ ຮສ.ດຣ ພູທອນ ເມືອງປາກ ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ຜູ້ປະຈຳການຄະນະສະເພາະກິດ ຖະແຫຼງເມື່ອ ເວລາ 14:30 ໂມງ ຂອງວັນທີ່ 20 ເມສາ 2020.


InsideLaos
InsideLaoshttp://insidelaos.com
Online Journalists at insidelaos.com.

More from author

Related posts

ຂໍຂອບໃຈນຳຜູ້ສະໜັບສະໜູນ

Latest posts

ວິທີການປ້ອງກັນຜິວຈາກແສງແດດ ໃນ​ໄລ​ຍະ​ຊ່ວງບຸນປີໃໝ່ນີ້.

ແສງແດດແມ່ນສັດຕູທີ່ອັນຕະລາຍທີ່ສຸດຂອງຜິວໜັງ ໂດຍສະເພາະໃນຊ່ວງບຸນຫຼິ້ນນໍ້າແບບນີ້ບວກກັບທີ່ອາກາດຢູ່ລາວເຮົາຮ້ອນຫຼາຍ ແລະ ແດດແຮງ, ການປົກປ້ອງຜິວຈາກແສງແດດຈຶ່ງເປັນສິ່ງສຳຄັນ. ມື້ນີ້ດຮົາເລິຍຈະມາແນະນໍາເທັກນິກປ້ອງກັນຜິວຈາກແສງແດດງ່າຍມາໃຫ້ທຸກຄົນໄດ້ໃຊ້.

5 ອາຫານທີ່ບໍ່ຄວນກິນກັບ “ແອວກໍຮໍ”

ຮອດບຸນປີໃໝ່ລາວ ແອວກໍຮໍເປັນສິ່ງປາສະຈາກບໍ່ໄດ້ເລີຍທີ່ຕ້ອງມີຄຽງຄູ້ກັບການກິນລ້ຽງ ແລະ ການສັງສັນກັບຫໝູ່ເພື່ອນ, ຖ້າຫຼີກລ້ຽງກໍຄວນຫຼີກລ້ຽງ ແຕ່ຫາກວ່າຫຼີກລ່ຽງບໍ່ໄດ້ແມ່ນໃຫ້ມາຟັງທາງນີ້ ເຮົາຈະແນະນຳກ່ຽວກັບອາຫານທີ່ບໍ່ຄວນກິນກັບແອວກໍຮໍ ເຊິ່ງບາງຄັ້ງອາຫານເຫຼົ່ານີ້ຫຼາຍຄົນອາດຈະສັ່ງກິນກັບເຫຼົ້າ ແຕ່ທີ່ຈິງແລ້ວສາມາດທໍາລາຍສຸຂະພາບຂອງເຈົ້າໃນອະນາຄົດໄດ້ ຈະມີຫຍັງໄປເບິ່ງນໍາກັນເລີຍ.

ສຸກສັນວັນພັກຜ່ອນ ແທ້ບໍ! ເປັນ​ຫຍັງ​ເຮົາ​ຈຶ່ງ​ບໍ່ມີຄວາມສຸກເວລາ​​ກັບ​ບ້ານ?

ໃນຊ່ວງປີໃໝ່ທີ່ໄດ້ພັກຍາວແບບນີ້ ຫຼາຍຄົນກໍຫວັງຈະໄດ້ກັບບ້ານເພື່ອໄປພັກຜ່ອນກັບຄອບຄົວ ແລະ ຍາດພີ່ນ້ອງ ແຕ່ສໍາລັບຄົນທີ່ມີເຮືອນ ຫຼື ຄອບຄົວ ບໍ່ແມ່ນ Safe zone ຂອງຕົນເອງແລ້ວ ແນ່ນອນ ຈະບໍ່ມີຄວາມສຸກ ຍ້ອນຫຍັງ? ·