Thursday, May 30, 2024
Lenovo

ຄະນະສະເພາະກິດເຂັ້ມງວດ! ຕໍ່ແຮງງານລາວກັບມາແຕ່ໄທ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ພະຍາດໂຄວິດ-19 ກັບມາລະບາດຮອບທີສອງ

ຄະນະສະເພາະກິດ ໄດ້ຖະແຫຼງຂ່າວຕໍ່ສັງຄົມ ໃນຕອນບ່າຍ ວັນທີ 24/4/2020 ໂດຍ ຮສ.ດຣ ພູທອນ ເມືອງປາກ ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ຜູ້ປະຈຳການຄະນະສະເພາະກິດວ່າ:

ໃນ ສປປ ລາວ ຍັງເຫັນວ່າ 12 ມື້ທີ່ບໍ່ມີຜູ້ຕິດເຊື້ອໃຫມ່. ໃນຈໍານວນຜູ້ຕິດເຊື້ອ 19 ຄົນກໍ່ໄດ້ອອກໂຮງຫມໍແລ້ວ 04 ຄົນ ແລະ ຍັງເຫຼືອ 15 ຄົນ ທີ່ຈະໄດ້ສືບຕໍ່ຕິດຕາມ ປິ່ນປົວຕາມອາການຢ່າງໃກ້ຊິດ.

ສະພາບການລະບາດຄົງທີ່ຄືແນວນີ້ ກໍ່ຍ້ອນວ່າ ປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າ ໄດ້ ເປັນເຈົ້າການ ຮ່ວມໄມ້ຮ່ວມມື ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຄໍາສັ່ງ ເລກທີ 06/ນຍ, ແຕ່ພວກເຮົາ ຈະບໍ່ໄດ້ລົດລະມາດຕະການເຝົ້າລະວັງ ຕິດຕາມຄົ້ນຫາ ຜູ້ສົງໄສທີ່ຈະຕິດເຊື້ອ.

ໂດຍສະເພາະຜູ້ທີ່ ຍັງຈໍາກັດບໍລິເວນຕົນເອງຢູ່ສູນ ແລະ ຢູ່ເຮືອນ ລວມທັງຜູ້ເດີນທາງຜ່ານຊາຍແດນເຂົ້າມາໃຫມ່ ເພື່ອມາກວດວິເຄາະຢັ້ງຢືນພະຍາດໃຫ້ໄດ້ໄວ ແລະ ປິ່ນປົວຢ່າງທັນການ, ສະກັດກັ້ນ ບໍ່ໃຫ້ມີ ການລະບາດຄືນຄັ້ງທີ 2.

ເພື່ອເປັນການສືບຕໍ່ເຝົ້າລະວັງຢ່າງເຂັ້ມງວດຕໍ່ຜູ້ທີ່ຈະເດີນທາງເຂົ້າມາ ສປປ ລາວ ຈາກ ຕ່າງປະເທດລວມທັງແຮງງານລາວທີ່ຈະມາຈາກປະເທດໄທ ຫ້ອງວ່າການສໍານັກງານ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີຈິ່ງມີແຈ້ງການ ເລກທີ 507/ຫສນຍ ວັນທີ 24 ເມສາ 2020 ເຖິງເຈົ້າຄອງ ນະຄອນຫຼວງ ແລະ ບັນດາແຂວງທົ່ວປະເທດ ໃຫ້ ກະກຽມສະຖານທີ່ ຈໍາກັດບໍລິເວນ ຜູ້ເດີນທາງມາຈາກຕ່າງປະເທດ ແລະ ຜູ້ສໍາພັດໃກ້ຊິດກັບຜູ້ຕິດເຊື້ອ ສອດຄ່ອງກັບເງື່ອນໄຂ ແລະ ມາດຕະຖານ ທີ່ຄະນະສະເພາະກິດວາງອອກ ເພື່ອຮອງຮັບການຜ່ອນຜັນມາດຕະການຄໍາສັ່ງ ເລກທີ 06/ນຍ ໃນຕໍ່ຫນ້າ.

ໃນວັນທີ 24 ເມສາ 2020, ໄດ້ມີ ຖະແຫຼງຂ່າວກ່ຽວກັບ ກອງປະຊຸມລັດຖະບານ ສະໄຫມສາມັນ ປະຈໍາເດືອນ ເມສາ 2020.

ໂດຍໄດ້ເນັ້ນໃຫ້ ຄະນະສະເພາະກິດ ບັນດາຂະແຫນງການທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງ ທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ທົ່ວສັງຄົມ ເອົາໃຈໃສ່ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຄໍາສັ່ງເລກທີ 06/ນຍ ແລະແຈ້ງການ ຫຼື ຄໍາແນະນໍາ ຂອງ ຄະນະສະເພາະກິດ, ຂະແຫນງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຢ່າງເຂັ້ມງວດ ຈົນຮອດວັນທີ 3 ພຶດສະພາ 2020

• ສະນັ້ນ ຈຶ່ງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າ, ອົງການຈັດຕັ້ງທຸກພາກສ່ວນ ຈົ່ງສືບຕໍ່ຮ່ວມ ໄມ້ຮ່ວມມື ເປັນເຈົ້າການສືບຕໍ່ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄໍາສັ່ງ ເລກທີ 06/ນຍ ແລະ ບັນດາຂໍ້ແນະນໍາຕ່າງໆ.


ຄະນະສະເພາະກິດ ໄດ້ຖະແຫຼງຂ່າວຕໍ່ສັງຄົມ ໃນຕອນບ່າຍ ວັນທີ 24/4/2020 ໂດຍ ຮສ.ດຣ ພູທອນ ເມືອງປາກ ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ຜູ້ປະຈຳການຄະນະສະເພາະກິດວ່າ:

ໃນ ສປປ ລາວ ຍັງເຫັນວ່າ 12 ມື້ທີ່ບໍ່ມີຜູ້ຕິດເຊື້ອໃຫມ່. ໃນຈໍານວນຜູ້ຕິດເຊື້ອ 19 ຄົນກໍ່ໄດ້ອອກໂຮງຫມໍແລ້ວ 04 ຄົນ ແລະ ຍັງເຫຼືອ 15 ຄົນ ທີ່ຈະໄດ້ສືບຕໍ່ຕິດຕາມ ປິ່ນປົວຕາມອາການຢ່າງໃກ້ຊິດ.

ສະພາບການລະບາດຄົງທີ່ຄືແນວນີ້ ກໍ່ຍ້ອນວ່າ ປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າ ໄດ້ ເປັນເຈົ້າການ ຮ່ວມໄມ້ຮ່ວມມື ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຄໍາສັ່ງ ເລກທີ 06/ນຍ, ແຕ່ພວກເຮົາ ຈະບໍ່ໄດ້ລົດລະມາດຕະການເຝົ້າລະວັງ ຕິດຕາມຄົ້ນຫາ ຜູ້ສົງໄສທີ່ຈະຕິດເຊື້ອ.

ໂດຍສະເພາະຜູ້ທີ່ ຍັງຈໍາກັດບໍລິເວນຕົນເອງຢູ່ສູນ ແລະ ຢູ່ເຮືອນ ລວມທັງຜູ້ເດີນທາງຜ່ານຊາຍແດນເຂົ້າມາໃຫມ່ ເພື່ອມາກວດວິເຄາະຢັ້ງຢືນພະຍາດໃຫ້ໄດ້ໄວ ແລະ ປິ່ນປົວຢ່າງທັນການ, ສະກັດກັ້ນ ບໍ່ໃຫ້ມີ ການລະບາດຄືນຄັ້ງທີ 2.

ເພື່ອເປັນການສືບຕໍ່ເຝົ້າລະວັງຢ່າງເຂັ້ມງວດຕໍ່ຜູ້ທີ່ຈະເດີນທາງເຂົ້າມາ ສປປ ລາວ ຈາກ ຕ່າງປະເທດລວມທັງແຮງງານລາວທີ່ຈະມາຈາກປະເທດໄທ ຫ້ອງວ່າການສໍານັກງານ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີຈິ່ງມີແຈ້ງການ ເລກທີ 507/ຫສນຍ ວັນທີ 24 ເມສາ 2020 ເຖິງເຈົ້າຄອງ ນະຄອນຫຼວງ ແລະ ບັນດາແຂວງທົ່ວປະເທດ ໃຫ້ ກະກຽມສະຖານທີ່ ຈໍາກັດບໍລິເວນ ຜູ້ເດີນທາງມາຈາກຕ່າງປະເທດ ແລະ ຜູ້ສໍາພັດໃກ້ຊິດກັບຜູ້ຕິດເຊື້ອ ສອດຄ່ອງກັບເງື່ອນໄຂ ແລະ ມາດຕະຖານ ທີ່ຄະນະສະເພາະກິດວາງອອກ ເພື່ອຮອງຮັບການຜ່ອນຜັນມາດຕະການຄໍາສັ່ງ ເລກທີ 06/ນຍ ໃນຕໍ່ຫນ້າ.

ໃນວັນທີ 24 ເມສາ 2020, ໄດ້ມີ ຖະແຫຼງຂ່າວກ່ຽວກັບ ກອງປະຊຸມລັດຖະບານ ສະໄຫມສາມັນ ປະຈໍາເດືອນ ເມສາ 2020.

ໂດຍໄດ້ເນັ້ນໃຫ້ ຄະນະສະເພາະກິດ ບັນດາຂະແຫນງການທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງ ທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ທົ່ວສັງຄົມ ເອົາໃຈໃສ່ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຄໍາສັ່ງເລກທີ 06/ນຍ ແລະແຈ້ງການ ຫຼື ຄໍາແນະນໍາ ຂອງ ຄະນະສະເພາະກິດ, ຂະແຫນງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຢ່າງເຂັ້ມງວດ ຈົນຮອດວັນທີ 3 ພຶດສະພາ 2020

• ສະນັ້ນ ຈຶ່ງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າ, ອົງການຈັດຕັ້ງທຸກພາກສ່ວນ ຈົ່ງສືບຕໍ່ຮ່ວມ ໄມ້ຮ່ວມມື ເປັນເຈົ້າການສືບຕໍ່ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄໍາສັ່ງ ເລກທີ 06/ນຍ ແລະ ບັນດາຂໍ້ແນະນໍາຕ່າງໆ.


InsideLaos
InsideLaoshttp://insidelaos.com
Online Journalists at insidelaos.com.

More from author

Related posts

ຂໍຂອບໃຈນຳຜູ້ສະໜັບສະໜູນ

Latest posts

Vietjet ໄດ້​ຮັບ​ລາງວັນ “ສາຍ​ການ​ບິນ​ລາຄາປະ​ຢັດ​ທີ່ດີ​ທີ່​ສຸດ” ແລະ “ສາຍ​ການ​ບິນ​ຕົ້ນທຶນຕໍ່າ ທີ່ໃຫ້​ບໍລິການ​ດີທີ່ສຸດ” ໃນ​ປີ 2024

(ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 30 ພຶດສະພາ 2024) – Vietjet ໄດ້ຮັບນາມມະຍົດ “ສາຍ​ການ​ບິນ​ລາຄາປະ​ຢັດ​ທີ່ດີ​ທີ່​ສຸດ” ແລະ “ສາຍ​ການ​ບິນ​ຕົ້ນທຶນຕໍ່າ ທີ່ໃຫ້​ບໍລິການ​ດີທີ່ສຸດ” ໂດຍ AirlineRatings.com, ເວັບໄຊຄວາມປອດໄພ ແລະ ການຈັດອັນດັບຜະລິດຕະພັນທີ່ມີຊື່ສຽງຂອງໂລກ.

ຮຽນຜິດສາຍ! ເສຍດາຍຮອດມື້ຈົບ

ໜຶ່ງໃນບັນຫາທີ່ໄວໜຸ່ມມັກພົບຫຼາຍໃນໄວຮຽນກໍແມ່ນ ການຮຽນຜິດສາຍ ຮຽນໄປຮຽນມາ ເລີ່ມຮູ້ສຶກວ່າຕົນເອງບໍ່ມັກ ບໍ່ແມ່ນສາຍທີ່ຕົນເອງຖະນັດ ມັນບໍ່ໜ້າສົນໃຈ ເລີ່ມຢາກປ່ຽນສາຍຮຽນໃໝ່ ຄົນທີ່ຄິດໄດ້ໄວກະຍັງພໍໃຫ້ອະໄພ ແຕ່ບາງຄົນຈົນຮອດ ປີ 2, ປີ 3 ຈຶ່ງຄິດພໍ້ ແຕ່ກໍມີຫຼາຍຄົນໃຈກ້າຍອມສະຫລະປະລິນຍາທີ່ຈະມາຮອດ ໄປເລີ່ມຕົ້ນນັບ 1 ໃໝ່, ແລ້ວເປັນຫຍັງຄົນຈຶ່ງມັກຮຽນຜິດສາຍທັງໆ ທີ່ຮູ້ວ່າມັນຈະເຮັດໃຫ້ເຮົາບໍ່ມີຄວາມສຸກ ລອງມາເບິ່ງສາເຫດທີ່ມີຜົນຕໍ່ການຕັດສິນໃຈໃນການເລືອກສາຍການຮຽນນຳກັນ:

5 ວິທີຫຼົບຫຼີກ ໂຣກພູມແພ້

"ພູມແພ້" ເປັນໂຣກທີ່ໃຜໆກໍບໍ່ປາຖະໜາ ເພາະເວລາເປັນຈະມີອາການດັງອັກເສບ, ຫອບຫືດ ຫຼື ຜື່ນຄັນ ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ເຮົາຫງຸດຫງິດ ແຖມຍັງນານເຊົາອີກ. ສະນັ້ນ, ສິ່ງທີ່ດີທີ່ສຸດຂອງການຢຸດອາການເຫຼົ່ານີ້ ກໍຄື ການຫຼົບຫຼີກສິ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ທ່ານແພ້ ນັ້ນເອງ.