Wednesday, May 22, 2024
Lenovo

ສະຫະພັນແມ່ຍິງແຂວງສາລະວັນ ຜະລິດຜ້າອັດປາກໄດ້ 150 ກວ່າອັນຕໍ່ມື້ ຕ້ານພະຍາດໂຄວິດ-19

ເພື່ອເປັນການເພີ່ມທະວີມາດຕະການສະກັດກັນ, ກັນການລະບາດ, ຄວບຄຸມ ແລະກຽມຄວາມພ້ອມຮອບດ້ານຕ້ານພະຍາດໂຄວິດ -19 ທີ່ກຳລັງລະບາດຢ່າງຮ້າຍແຮງໃນທົ່ວໂລກກໍ່ຄືຢູ່ ສປປລາວ ທີ່ໄດ້ກວດພົບຜູ້ທີ່ຕິດເຊື້ອບໍ່ໃຫ້ມີການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ -19

ທ່ານ ນາງ ບຸນທະວີ ດວງລາສີ ປະທານສະຫະພັນແມ່ຍິງແຂວງ ໄດ້ໃຫ້ສຳພາດຕໍ່ສື່ມວນຊົນວ່າ:

ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານດັ່ງກ່າວນີ້ ເປັນຕົ້ນກໍ່ແມ່ນການເຮັດຜ້າອານາໄມອັດປາກເພື່ອຕ້ານພະຍາດໂຄວິດ- 19 ກ່ອນຈະຈັ້ງຕັ້ງປະຕິບັດກໍ່ໄດ້ມີການປະສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເປັນຕົ້ນກໍ່ແມ່ນຄະນະສະເພາະກິດຂັ້ນແຂວງ, ພະແນກສາທາແຂວງ ແລະໂຮງໝໍແຂວງເພື່ອເປັນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມລະບຽບຫຼັກການ ແລະຂັ້ນຕ້ອນຕ່າງໆຂອງວຽກງານ, ພາຍໃນສູນຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບສະຫະພັນແມ່ຍິງແຂວງມີແຮງງານທັງໝົດ 18 ຄົນ,

ທີ່ເຮັດວຽກນີ້  ແລະສະເລ່ຍໄດ້ມື້ໜຶ່ງສາມາດຜະລິດໄດ້ 150 ກວ່າອັນ, ຕາມແຜນແມ່ນຈະຜະລິດໃຫ້ໄດ້ 500 ກວ່າອັນ, ແຕ່ລະອັນຂອງຜ້າອັດປາກແມ່ນຈະໄດ້ຜ່ານການຂ້າເຊືອ ແລະຢັ້ງຢືນກວດກາຈາກພາກສ່ວນຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງນັ້ນກໍ່ຄືພະແນກສາທາແຂວງ ແລະໂຮງໝໍແຂວງເພື່ອຄວາມຖືກຕ້ອງ ແລ້ວຈຶ່ງຈະນຳເອົາໄປມອບໃຫ້ແຕ່ລະສູນກັກກັນໃນທົ່ວແຂວງ,

ນອກຈາກນັ້ນກໍ່ຍັງຈະໄດ້ມອບໃຫ້ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນຜູ້ທີ່ຂາດເຂີນໂດຍປະສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນແຕ່ລະຂັ້ນຕອນຂອງການການມອບ

ທ່ານ: ປະທານສະຫະພັນແມ່ຍິງແຂວງ ຍັງໄດ້ກ່າວຕື່ມອີກວ່າກ່ອນຈະຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໄດ້ກໍ່ຍ້ອນເອື້ອຍນ້ອງແມ່ຍິງພວກເຮົາມີຄວາມສາມະຄີກັນດີ ແລະ ຕື່ນຕົວສູງຕໍ່ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໜ້າທີ່ກໍ່ຄືວຽກງານວິຊາສະເພາະຂອງຕົນ ເພື່ອປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນວຽກງານຕ່າງໆ,

ນອກຈາກຄວາມສາມະຄີຂອງເອື້ອຍນ້ອງແມ່ຍິງ ພາຍໃນແລ້ວກໍ່ຍັງ ໄດ້ຮັບການປະກອບສ່ວນ ຈາກຜູ້ສຳປະ ທານຕະຫຼາດຕື່ມອີກ ແລະ ໃນຕໍ່ໜ້າກໍ່ຫວັງວ່າຈະໄດ້ຮັບການປະກອບສ່ວນ, ສະໜັບສະໜູນຈາກພາກສ່ວນຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງບໍ່ວ່າຈະເປັນອົງການຈັດຕັ້ງຕ່າງໆ, ຜູ້ປະກອບການ, ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ ແລະອື່ນໆ, ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄັ້ງນີ້ ກໍ່ເພື່ອແນໃສ່ສະກັດກັ້ນ ການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວີດ -19 ບໍ່ໃຫ້ແຜ່ຂະຫຍາຍອອກໄປສູ່ວົງກ້ວາງ.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ພາບ-ຂ່າວ: ສິດຕາ ເພັດວົງສາ, ໜັງສືພິມປະຊາຊົນ

ເພື່ອເປັນການເພີ່ມທະວີມາດຕະການສະກັດກັນ, ກັນການລະບາດ, ຄວບຄຸມ ແລະກຽມຄວາມພ້ອມຮອບດ້ານຕ້ານພະຍາດໂຄວິດ -19 ທີ່ກຳລັງລະບາດຢ່າງຮ້າຍແຮງໃນທົ່ວໂລກກໍ່ຄືຢູ່ ສປປລາວ ທີ່ໄດ້ກວດພົບຜູ້ທີ່ຕິດເຊື້ອບໍ່ໃຫ້ມີການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ -19

ທ່ານ ນາງ ບຸນທະວີ ດວງລາສີ ປະທານສະຫະພັນແມ່ຍິງແຂວງ ໄດ້ໃຫ້ສຳພາດຕໍ່ສື່ມວນຊົນວ່າ:

ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານດັ່ງກ່າວນີ້ ເປັນຕົ້ນກໍ່ແມ່ນການເຮັດຜ້າອານາໄມອັດປາກເພື່ອຕ້ານພະຍາດໂຄວິດ- 19 ກ່ອນຈະຈັ້ງຕັ້ງປະຕິບັດກໍ່ໄດ້ມີການປະສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເປັນຕົ້ນກໍ່ແມ່ນຄະນະສະເພາະກິດຂັ້ນແຂວງ, ພະແນກສາທາແຂວງ ແລະໂຮງໝໍແຂວງເພື່ອເປັນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມລະບຽບຫຼັກການ ແລະຂັ້ນຕ້ອນຕ່າງໆຂອງວຽກງານ, ພາຍໃນສູນຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບສະຫະພັນແມ່ຍິງແຂວງມີແຮງງານທັງໝົດ 18 ຄົນ,

ທີ່ເຮັດວຽກນີ້  ແລະສະເລ່ຍໄດ້ມື້ໜຶ່ງສາມາດຜະລິດໄດ້ 150 ກວ່າອັນ, ຕາມແຜນແມ່ນຈະຜະລິດໃຫ້ໄດ້ 500 ກວ່າອັນ, ແຕ່ລະອັນຂອງຜ້າອັດປາກແມ່ນຈະໄດ້ຜ່ານການຂ້າເຊືອ ແລະຢັ້ງຢືນກວດກາຈາກພາກສ່ວນຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງນັ້ນກໍ່ຄືພະແນກສາທາແຂວງ ແລະໂຮງໝໍແຂວງເພື່ອຄວາມຖືກຕ້ອງ ແລ້ວຈຶ່ງຈະນຳເອົາໄປມອບໃຫ້ແຕ່ລະສູນກັກກັນໃນທົ່ວແຂວງ,

ນອກຈາກນັ້ນກໍ່ຍັງຈະໄດ້ມອບໃຫ້ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນຜູ້ທີ່ຂາດເຂີນໂດຍປະສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນແຕ່ລະຂັ້ນຕອນຂອງການການມອບ

ທ່ານ: ປະທານສະຫະພັນແມ່ຍິງແຂວງ ຍັງໄດ້ກ່າວຕື່ມອີກວ່າກ່ອນຈະຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໄດ້ກໍ່ຍ້ອນເອື້ອຍນ້ອງແມ່ຍິງພວກເຮົາມີຄວາມສາມະຄີກັນດີ ແລະ ຕື່ນຕົວສູງຕໍ່ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໜ້າທີ່ກໍ່ຄືວຽກງານວິຊາສະເພາະຂອງຕົນ ເພື່ອປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນວຽກງານຕ່າງໆ,

ນອກຈາກຄວາມສາມະຄີຂອງເອື້ອຍນ້ອງແມ່ຍິງ ພາຍໃນແລ້ວກໍ່ຍັງ ໄດ້ຮັບການປະກອບສ່ວນ ຈາກຜູ້ສຳປະ ທານຕະຫຼາດຕື່ມອີກ ແລະ ໃນຕໍ່ໜ້າກໍ່ຫວັງວ່າຈະໄດ້ຮັບການປະກອບສ່ວນ, ສະໜັບສະໜູນຈາກພາກສ່ວນຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງບໍ່ວ່າຈະເປັນອົງການຈັດຕັ້ງຕ່າງໆ, ຜູ້ປະກອບການ, ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ ແລະອື່ນໆ, ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄັ້ງນີ້ ກໍ່ເພື່ອແນໃສ່ສະກັດກັ້ນ ການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວີດ -19 ບໍ່ໃຫ້ແຜ່ຂະຫຍາຍອອກໄປສູ່ວົງກ້ວາງ.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ພາບ-ຂ່າວ: ສິດຕາ ເພັດວົງສາ, ໜັງສືພິມປະຊາຊົນ

InsideLaos
InsideLaoshttp://insidelaos.com
Online Journalists at insidelaos.com.

More from author

Related posts

ຂໍຂອບໃຈນຳຜູ້ສະໜັບສະໜູນ

Latest posts

3 ຍຸກ ທີ່ພຣະພຸດທະສາສະໜາ ເຂົ້າມາປະເທດລາວ.

ພຣະພຸດທະສາສະນາ ເປັນສາສະໜາປະຈຳຊາດລາວ ເຊິ່ງໄດ້ເຂົ້າມາຕັ້ງໝັ້ນໃນດິນແດນອານາຈັກລ້ານຊ້າງເທິງສອງຟາກຝັ່ງແມ່ນ້ຳຂອງ, ແລະ ສ່ວນທີ່ເປັນປະເທດລາວເຮົານີ້ ຫຼາຍກວ່າ ໒໐໐໐ ປີ, ຄືພ້ອມກັບການເຂົ້າມາຂອງພຣະພຸດທະສາສະໜາໃນບັນດາປະເທດສຸວັນນະພູມ ຫຼື ແຫຼມທອງນີ້, ເຊິ່ງຫຼັກຖານທາງສາສະໜາວັດຖຸ, ສາສະໜາສະຖານ ໄດ້ປາກົດຕົວສອງຝາກຝັ່ງແມ່ນ້ຳຂອງເປັນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ

Vietjet ກ້າວ​ໄປ​ອີກຂັ້ນ ​ໃນ​ຖານະ​​ສາຍ​ການ​ບິນ​ທຳອິດ ​ທີ່​ໃຫ້ບໍລິການຖ້ຽວ​ບິນ​​ກົງ​ລະຫວ່າງ ຮ່າ​ໂນ້ຍ ​ແລະ Hiroshima.

(ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 22 ພຶດສະພາ 2024) - Vietjet ມີຄວາມຍິນດີທີ່ຈະເປີດເສັ້ນທາງບິນກົງເຊື່ອມຕໍ່ຮ່າໂນ້ຍ, ນະຄອນຫຼວງຂອງຫວຽດນາມ ກັບນະຄອນ Hiroshima ຂອງຍີ່ປຸ່ນ. ຖ້ຽວ​ບິນໃໝ່​ນີ້​ແມ່ນ​ເສັ້ນທາງ​ສາຍ​ການບິນ​ທີ 8 ຂອງ​ສອງ​ປະ​ເທດ ​ແລະ ​ເປັນ​ສາຍ​ການບິນ​ກົງ​ສາຍ​ດຽວ​ລະຫວ່າງ Hiroshima ​ແລະ ຮ່າ​ໂນ້ຍ, ຫຼຸດຜ່ອນ​ເວລາ​ເດີນທາງ​ລົງ ​ແລະ ມອບ​ປະສົບ​ການ​ໃນ​ການ​ເດີນທາງ​ລະຫວ່າງ​ສອງ​ປະເທດ.

“ວັນວິສາຂະບູຊາ” ວັນສຳຄັນຂອງພຸດທະສາສະໜາ

“ວິສາຂະບູຊາ” ຫຍໍ້ມາຈາກ ຄຳວ່າ “ວິສາຂະ ປຸນນະມີດິຖີບູຊາ” ແປວ່າ ການບູຊາໃນວັນເພັງເດືອນ ວິສາຂະ ຫຼື ເດືອນ 6 ວັນວິສາຂະບູຊາ ຖືເປັນວັນສໍາຄັນທີ່ສຸດໃນທາງພຣະພຸດທະສາສະໜາ ເພາະເປັນວັນທີ່ເກີດ 3 ເຫດ ການອັດສະຈັນທີ່ສໍາຄັນ ກ່ຽວກັບເລື່ອງລາວຊີວິດຂອງອົງສົມເດັດພຣະສັມມາສັມພຸດທະເຈົ້າ ໃນວັນເພັງ ຂຶ້ນ 15 ຄໍ່າ ເດືອນ 6 ແຕ່ກໍນັບວ່າເປັນຊ່ວງໄລຍະເວລາທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ແລະ ຫ່າງກັນຫຼາຍປີ ເຊິ່ງເຫດການອັດສະຈັນທັງ 3 ນັ້ນໄດ້ແກ່: ການປະສູດ, ຕັດສະຮູ້ ແລະ ປະຣິນິພານ ຂອງພຣະພຸດທະເຈົ້າ.