Wednesday, July 17, 2024
Lenovo

ຕ້ອງຮູ້! ໂອກາດ ແລະ ສິ່ງທ້າທາຍຂອງ ສປປ ລາວ ຫຼັງວິກິດ ໂຄວິດ-19

ໃນ​ໄລຍະ​ຜ່ານ​ມາ ເຖິງ​ແມ່ນ​ວ່າ​ລັດຖະບານ​ຈະ​ມີ​ມາດ​ຕະການ​ຕ້ານ, ສະກັດ​ກັ້ນ ແລະ ມີ​ນະໂຍບາຍ​ຊ່ວຍ​ປະ​ຄັບ​ປະຄອງ​ເສດຖະກິດ​ຫຼາຍ​ດ້ານ​ກໍ​ຕາມ, ໃນ​ໄລຍະ​ກາງ ແລະ ຍາວ, ຜົນ​ກະທົບ​ທີ່​ເປັນ​ທັງ​ສິ່ງ​ທ້າ​ທາຍ ແລະ ໂອກາດ ຕໍ່​ການ​ພັດທະນາ​ເສດຖະກິດ​ຂອງ​ລາວ ຈະ​ຍັງ​ຄົງ​ມີ​ຢູ່​ຢ່າງ​ຫຼີກ​ລ່ຽງ​ບໍ່​ໄດ້ ເປັນຕົ້ນ​ແມ່ນ:

+ ດ້ານ​ສິ່ງ​ທ້າ​ທາຍ ວິ​ກິດ​ການ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ສະໜອງ ແລະ ຄວາມ​ຕ້ອງການ:

ການ​ໃຊ້​ມາດ​ຕະການ​ປິດ​ກິດຈະການ ແລະ ປິດ​ປະເທດ​ຊົ່ວຄາວ ໄດ້​ສົ່ງ​ຜົນ​ກະທົບ​ຕໍ່​ລະບົບ​ເສດຖະກິດ ແລະ ການ​ຜະລິດ​ຢ່າງ​ຫຼີກ​ລ່ຽງ​ບໍ່​ໄດ້, ບັນດາ​ຫົວໜ່ວຍ​ການ​ຜະລິດ ແລະ ບໍລິການ​ຕ່າງໆ ດໍາ​ເນີນ​ການ​ແບບ​ບໍ່​ເຕັມ​ກໍາ​ລັງ ຫຼື ຢຸດຊະງັກ, ເຮັດ​ໃຫ້​ມີ​ການ​ເລີກ​ຈ້າງ​ແຮງ​ງານ, ບັນດາ​ທຸລະ​ກິດ​ທີ່​ຕິດ​ພັນ​ກັບ​ຕ່ອງ​ໂສ້​ການ​ສະໜອງ ກໍບໍ່​ສາ​ມາດ​ດໍາ​ເນີນ​ການ​ໄດ້​ຍ້ອນ​ຂາດ​ວັດຖຸ​ດິບ ຫຼື ປັດ​ໄຈ​ການ​ຜະລິດ ທີ່​ຕ້ອງ​ນໍາ​ມາ​ຈາກ​ບ່ອນ​ອື່ນ​ທັງ​ພາຍ​ໃນ ແລະ ຕ່າງ​ປະ​ເທດ.

ສະພາບ​ດັ່ງກ່າວ ເຮັດ​ໃຫ້​ຕົ້ນ​ທຶນ​ຂອງ​ທຸລະ​ກິດ​ເພີ່ມ​ຂຶ້ນ ແລະ ສົ່ງ​ຜົນ​ກະທົບ​ດ້ານ​ລົບ​ຕໍ່​ຜະລິດ​ຕະ​ພາບ​ການ​ຜະລິດ, ເຮັດ​ໃຫ້​ເກີດ​ບັນຫາ​ດ້ານ​ການ​ສະໜອງ, ອີກ​ດ້ານ​ໜຶ່ງ ປະເທດ​ເຮົາ​ຍັງ​ເພິ່ງ​ພາ​ການ​ນໍາ​ເຂົ້າ​ສິນຄ້າ​ໃຊ້​ສອຍ​ທີ່​ຈໍາ​ເປັນ​ໃນ​ຊີວິດ​ປະ​ຈໍາ​ວັນ ລວມ​ທັງ​ອຸປະກອນ​ການ​ແພດ​ຂັ້ນ​ພື້ນຖານ ເພື່ອປ້ອງ​ກັນ​ພະຍາດ ຊຶ່ງ​ປະເທດ​ທີ່​ຜະລິດ ແລະ ສົ່ງ​ອອກ​ໄດ້​ປັບ​ມາ​ເປັນ​ສິນຄ້າ​ຄວບ​ຄຸມ ແລະ ຖ້າ​ຫາກ​ສະຖານະ​ການ​ຍັງ ແກ່ຍາວ ຍິ່ງ​ມີ​ຄວາມ​ຫຍຸ້ງຍາກ​ຂຶ້ນ​ກ້າວ​ໄປ​ສູ່​ການ​ຂາດແຄນ​ສິນ​ຄ້າ​ຈໍາ​ເປັນ.

ໃນ​ດ້ານ​ຄວາມ​ຕ້ອງການ ກໍ​ຄື ຜົນ​ກະທົບ ຂອງ​ການ​ແຜ່​ລະບາດ​ດັ່ງກ່າວ ເຮັດ​ໃຫ້​ປະຊາຊົນຢ້ານ​ກົວ ແລະ ກັງວົນ​ຕໍ່​ການ​ແຜ່​ລະບາດ ລວມ​ທັງ​ສະພາບ​ການ​ທີ່​ບໍ່​ມີຄວາມ​ແນ່ນອນ, ແຮງ​ງານ​ບໍ່​ມີ​ວຽກ​ເຮັດ​ງານ​ທໍາ​ຫຼາຍ​ຂຶ້ນ, ລາຍ​ຮັບ​ຫຼຸດ​ລົງ ຫຼື ສູນ​ເສຍ​ລາຍ​ຮັບ ຈຶ່ງ​ໃຊ້​ຈ່າຍ​ໜ້ອຍ​ລົງ ແລະ ເລືອກ​ໃຊ້​ຈ່າຍ​ສະເພາະ​ສິ່ງ​ທີ່​ຈໍາ​ເປັນ​ຕໍ່​ການ​ດໍາ​ລົງ​ຊີວິດ​ເທົ່າ​ນັ້ນ ເຮັດ​ໃຫ້​ຄວາມ​ຕ້ອງການ​ສິນຄ້າ ແລະ ບໍລິການ ຫຼຸດ​ລົງ.

ຜົນ​ກະທົບ​ຂອງ​ການ​ແຜ່​ລະບາດ​ພະຍາດCOVID-19 ເຮັດ​ໃຫ້​ມີ​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ສູງ​ທີ່​ຈະ​ບໍ່​ບັນລຸ​ໄດ້​ເງື່ອນໄຂ​ການ​ຫຼຸດ​ພົ້ນ​ອອກ​ຈາກ​ສະຖານະ​ພາບ​ການ​ເປັນ​ປະເທດ​ດ້ອຍ​ພັດທະນາ​ໃນ​ອີກ 4 ປີ ຂ້າງ​ໜ້າ ແລະ ເປັນ​ສິ່ງ​ທ້າ​ທາຍ​ຕໍ່​ການ​ບັນລຸ​ບັນດາ​ເປົ້າ​ໝາຍ​ການ​ພັດທະນາ​ແບບ​ຍືນ​ຍົງ (SDG) ແລະ ການ​ຍົກ​ລະດັບ​ເປັນ​ປະເທດ​ລາຍ​ຮັບ​ປານ​ກາງ​ສູງ​ໃນ​ປີ 2030.

ນອກຈາກ​ນີ້ ການ​ປະຕິບັດ​ແຜນ​ພັດທະນາ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​-​ສັງຄົມ​ໃນຕໍ່ໜ້າ ໂດຍ​ສະເພາະ​ແຜນ​ພັດທະນາ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​-​ສັງຄົມ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ຄັ້ງ​ທີ 9 ຍິ່ງ ຈະ​ມີ​ຄວາມ​ຫຍຸ້ງຍາກ​ຂຶ້ນ​ຍ້ອນ​ສະພາບ​ການ​ພາຍ​ໃນ ແລະ ພາຍ​ນອກ​ປ່ຽນແປງ​ໄປ ແລະ ອາດ​ຕ້ອງ​ຄົ້ນຄວ້າ​ປັບ​ຮ່າງ ແຜນ​ພັດທະນາ​ລວມ​ທັງ​ການ​ກໍາ​ນົດ​ທິດ ແລະ ບູ​ລິ​ມະ​ສິດ​ການ​ພັດທະນາ​ຄືນ​ໃໝ່.

ຄວາມ​ອາດ​ສາມາດ​ໃນ​ການ​ປັບ​ໂຕ​ເຂົ້າ​ສູ່​ຍຸກ​ດີຈີຕ໋ອນ ຫຼັງ COVID-19:

ໃນ​ໄລຍະ​ການ​ແຜ່​ລະບາດ​ຂອງCOVID-19 ເຫັນ​ໄດ້​ວ່າ​ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີ​ຂໍ້​ມູນ​ຂ່າວສານ ມີ​ບົດ​ບາດ​ສໍາ​ຄັນ​ໃນ​ການ​ເຮັດ​ວຽກ ແລະ ການ​ດໍາ​ເນີນທຸລະ​ກິດ ຫຼື ມີ​ການ​ກ້າວ​ເຂົ້າ​ສູ່​ຍຸກ​ດີຈີຕ໋ອນ​ຢ່າງ​ເຕັມ​ຮູບ​ແບບ​ໄວ​ຂຶ້ນ ຊຶ່ງ​ສິ່ງ​ດັ່ງກ່າວ​ນີ້​ຖື​ເປັນ​ສິ່ງ​ທ້າ​ທາຍ​ອັນ​ໃຫຍ່​ຫຼວງ​ສໍາ​ລັບ ປະເທດ​ເຮົາ​ໃນ​ການ​ປັບ​ຕົວ​ໃຫ້​ທັນ​ກັບ​ການ​ປ່ຽນແປງ​ໃໝ່​ໃນ​ສະພາບ​ທີ່​ຍັງ​ຂາດ​ຄວາມ​ພ້ອມ​ຫຼາຍ​ດ້ານ ທັງ​ໃນ​ພາກ​ລັດ ແລະ ພາກ​ທຸລະ​ກິດ ລວມ​ທັງ​ຄວາມ​ຮູ້​ຄວາມ​ສາມາດ​ຂອງ​ປະ ຊາ​ຊົນ.

ສໍາ​ລັບ ສປປ ລາວ ພື້ນຖານ​ໂຄງ​ລ່າງ​ດ້ານ​ເຕັກໂນ​ໂລ​ຊີ​ຂໍ້​ມູນ​ຂ່າວສານ ລວມ​ທັງ​ການ​ບໍລິການ​ອິນ​ເຕີ​ເນັດ ເຖິງ​ວ່າ​ມີ​ການ​ພັດທະນາ​ຢ່າງ​ຕໍ່​ເນື່ອງ​ກໍ​ຕາມ ແຕ່​ກໍຍັງ​ບໍ່​ທັນ ພຽງພໍ ແລະ ສະດວກ​ວ່ອງໄວ​ເທົ່າ​ທີ່​ຄວນ.

ການ​ເຂົ້າ​ເຖິງ ແລະ ການ​ນໍາ​ໃຊ້​ໃຫ້​ເກີດ​ປະໂຫຍດ​ຍັງ​ບໍ່​ຫຼາຍ​ເທົ່າ​ທີ່​ຄວນ, ຄວາມ​ຮູ້​ຄວາມ​ສາມາດ​ໃນ​ການ​ປັບ​ໂຕ ແລະ ນໍາ​ໃຊ້​ກໍ​ຍັງ​ຈໍາ​ກັດ, ສິ່ງ​ທ້າ​ທາຍ​ອີກ​ອັນ​ໜຶ່ງ​ ກໍ​ຄື​ການ​ນໍາ​ໃຊ້​ໄປ​ໃນ​ທາງ​ທີ່ຜິດ ທີ່​ກໍ່ໃຫ້ເກີດ​ອາ​ຊະ​ຍາ​ກໍາ​ທາງ​ເຄືອ​ຂ່າຍ​ຄອມ​ພິວ​ເຕີ(Cybercrime) ຊຶ່ງ​ຮຽກຮ້ອງ​ໃຫ້​ຕ້ອງ​ມີ​ລະບົບ​ປ້ອງ​ກັນ​ທີ່​ດີ ລວມ​ທັງ​ລະບຽບ​ກົດໝາຍ​ທີ່​ຮັດ​ກຸມ.

ນອກຈາກ​ນີ້ ການ​ປັບ​ຕົວ​ເຂົ້າ​ກັບ​ສະພາບ​ໃໝ່ ຕ້ອງ​ອາໄສ​ການ​ລົງທຶນ​ໃສ່​ດ້ານວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີ​ຢ່າງ​ຫຼວງຫຼາຍ ແລະ ຮີບ​ດ່ວນ ຊຶ່ງ​ເປັນ​ອີກ​ໜຶ່ງ​ສິ່ງ​ທ້າ​ທາຍ ໃນ​ສະພາບ​ທີ່​ງົບປະມານ​ຂອງ​ພາກ​ລັດ ແລະ ເອກະ​ຊົນ​ຍັງ​ຈໍາ​ກັດ.

+ ດ້ານ​ກາລະ​ໂອກາດ:

ໃນ​ໄລຍະ​ສັ້ນ ຖ້າ​ປະເທດ​ເຮົາ​ສາມາດ​ຄວບ​ຄຸມ​ການ​ແຜ່​ລະບາດ​ໄດ້​ໄວ​ກໍ​ຈະ​ເປັນ​ໂອກາດ​ອັນ​ດີ​ໃນ​ການ​ຟື້ນ​ຟູ​ເສດຖະກິດ, ການ​ເລັ່ງ​ສົ່ງເສີມ​ການ​ຜະລິດ​ພາຍ​ໃນ​ເພື່ອ​ທົດ​ແທນ​ການ​ນໍາ​ເຂົ້າ ແລະ ຂະຫຍາຍ​ການ​ສົ່ງ​ອອກ​ໃນ​ສະພາບ​ທີ່ ປະເທດ​ອື່ນ​ໄດ້​ຮັບ​ຜົນ​ກະທົບ​ໜັກ ແລະ ຍັງ​ມີ​ຄວາມ​ຫຍຸ້ງຍາກ​ໃນ​ການ​ຜະລິດ ໂດຍ​ສະເພາະ​ແມ່ນ​ການ​ຜະລິດ​ສິນຄ້າ ໃຊ້​ສອຍ​ໃນ​ຊີວິດ​ປະ​ຈໍາ​ວັນ, ສະບຽງ​ອາຫານ ແລະ ອຸປະກອນ​ການ​ແພດ​ຂັ້ນ​ພື້ນ​ຖານ.

ໃນ​ໄລຍະ​ສັ້ນ ຄາດ​ວ່າການ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ຍັງ​ຈະ​ບໍ່​ສາມາດ​ກັບ​ຄືນ​ສູ່​ສະ​ພາບ​ປົ​ກກະຕິ​ໂດຍ​ໄວ ຈຶ່ງ​ເປັນ​ໂອກາດ​ອັນ​ດີ​ໃນ​ການ ລົງທຶນ​ພັດທະນາ​ແຫຼ່ງ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ, ຊຸກຍູ້​ສົ່ງເສີມ​ການທ່ອງທ່ຽວ​ພາຍ​ໃນ, ປັບປຸງ​ອາຄານ ແລະ ສະ ຖານທີ່​ພັກ, ຮ້ານ​ອາຫານ ແລະ ການ​ບໍລິການ​ຕ່າງໆ ໃຫ້​ໄດ້​ມາດຖານ​ສາກົນ ແລະ ເປັນ​ທີ່​ດຶງ​ດູດ​ໃຈ​ຂອງ​ນັກ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ ເພື່ອ​ເປັນ​ການ ກະກຽມ​ຄວາມ​ພ້ອມ​ຮອງ​ຮັບ​ການ​ບໍລິການ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ທີ່​ຈະ​ຄ່ອຍໆ​ເພີ່ມ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ຕໍ່​ໜ້າ.

+ ໂອກາດ​ໃນ​ໄລຍະ​ກາງ ຫາ ໄລຍະ​ຍາວ:

ປະເທດ​ເຮົາ​ຍັງ​ມີ​ໂອກາດ ແລະ ທ່າແຮງ​ໃນ​ການ​ຜະລິດ​ກະ​ສິ​ກໍາ​ສະອາດ​ເພື່ອ​ສົ່ງ​ອອກ ໂດຍ​ອາໄສ​ທ່າແຮງ​ທີ່​ປະຊາຊົນ​ສ່ວນ​ໃຫຍ່​ເປັນ​ຊາວ​ກະສິກອນ ,ເງື່ອນໄຂ​ທີ່​ດິນ​ທໍາ​ການ​ຜະລິດ​ຍັງ​ອຸດົມສົມບູນ ປອດ​ສານ​ເຄ​ມີ​ຖ້າ​ທຽບ​ກັບ​ປະເທດ​ອື່ນ.

ວິ​ກິດ​ການ​ໃນ​ຄັ້ງ​ນີ້​ເຮັດ​ໃຫ້​ຄົນ​ທົ່ວ​ໂລກ​ຫັນ​ມາ​ໃສ່ໃຈ​ສຸຂະພາບ​ຫຼາຍ​ຂຶ້ນ, ເລືອກ​ບໍລິໂພກ​ແຕ່​ອາຫານ​ສະອາດ ປອດ​ສານພິດ​ມີ​ປະໂຫຍດ​ຕໍ່​ສຸຂະພາບ ສະນັ້ນ​ຈຶ່ງ​ຖື​ເປັນ​ໂອກາດ​ອັນ​ດີ​ໃນ​ການ​ເລັ່ງ ພັດທະນາ​ກະ​ສິ​ກໍາ​ສະອາດ​ເພື່ອ​ສົ່ງ​ອອກ.

ຍ້ອນ​ສະພາບ​ຄວາມ​ຫຍຸ້ງຍາກ​ມັນ​ໄດ້​ບີບ​ບັງຄັບ​ໃນ​ຕົວ ເຮັດ​ໃຫ້​ປະຊາຊົນ​ລາວ​ຕ້ອງ​ໄດ້​ປັບ​ການ​ດໍາ​ລົງ​ຊີວິດ​ຄືນໃໝ່ ໂດຍສະເພາະມີ​ການ​ປະ​ຢັດ​ມັດທະຍັດ​ຫຼາຍ​ກວ່າ​ເກົ່າ, ການ​ໃຊ້​ຈ່າຍ​ຫຼິ້ນ​ກິນ​ຟຸມ​ເຟືອຍ, ສິນຄ້າ​ຕ່າງປະເທດ ແລະ ການຈັດ​ງານ​ບຸນ​ປະເພນີ​ຕ່າງໆ​ຢ່າງ​ຟຸມ​ເຟືອຍ​ກໍມີ​ທ່າ​ອ່ຽງ​ຫຼຸດ​ລົງ, ການ​ຊົມໃຊ້​ສິນຄ້າ​ຕ່າງປະເທດ​ອາດ​ຫຼຸດ​ລົງ.

ສະນັ້ນ ລັດ​ຄວນ​ຖື​ເອົາ​ວິ​ກິດ​ການ​ໃນ​ຄັ້ງ​ນີ້​ເປັນ​ໂອກາດ​ໃນ​ການ​ລົງ​ໂຄສະນາ​ເຜີຍແຜ່ ແລະ ຊຸກຍູ້​ໃຫ້​ປະຊາຊົນ​ຄົນ​ລາວ​ຫັນປ່ຽນ​ຈາກ​ສັງຄົມ ບໍລິໂພກ ມາ​ເປັນ​ສັງຄົມ​ການ​ຜະລິດ​ໃຫ້​ນັບ​ມື້​ນັບ​ຫຼາຍ​ຂຶ້ນ.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ຂ່າວ: ຄຳ​ເຮືອງ ຄຳ​ປະສິດ, ໜັງສຶພິມປະຊາຊົນ

InsideLaos
InsideLaoshttp://insidelaos.com
Online Journalists at insidelaos.com.

More from author

Related posts

ຂໍຂອບໃຈນຳຜູ້ສະໜັບສະໜູນ

Latest posts

ຈົບມໍປາຍ ຈະຮຽນຕໍ່ສາຍໃດດີ?

ເມື່ອກ່ອນ ການສຶກສາຖືໄດ້ວ່າມີບັນຍາກາດຄຶກຄື້ນ ແລະ ເປັນຂະບວນການ ຫຼາຍຄົນແຂ່ງກັນຮຽນ ແຂ່ງກັນເສັງເພື່ອຈະໄດ້ເຂົ້າຮຽນສາຍທີ່ຕົນເອງມັກ ແຕ່ຕົກມາຍຸກປັດຈຸບັນນີ້ ດ້ວຍສະພາບເສດຖະກິດ ສະພາບແວດລ້ອມ ແລະ ຫຼາຍຢ່າງໃນສັງຄົມທີ່ຜັນແປໄປ ເດັກນ້ອຍສ່ວນໃຫຍ່ບໍ່ຢາກທີ່ຈະຮຽນຕໍ່, ບາງຄົນກໍຈຳເປັນຕ້ອງອອກໄປເຮັດວຽກເພື່ອຫາເງິນຊ່ວຍຄອບຄົວ, ຫຼາຍຄົນກໍອອກມາປະກອບກິດຈະການເຮັດທຸລະກິດ ເປັນນາຍຂອງຕົນເອງ ແຕ່ບໍ່ວ່າຈະຢ່າງໃດກໍຕາມ ຖ້າຄົນທີ່ມີເງືອນໄຂກໍຍັງສະໜັບສະໜູນໃຫ້ຮຽນຕໍ່ສາຍວິຊາຊີບໃຫ້ຈົບຈະເປັນການດີທີ່ສຸດ.

ຍຸກນີ້! ຕ້ອງອວດກັນປະຢັດ

ເມື່ອສັງຄົມເຮົາກ້າວເຂົ້າສູ່ຍຸກທີ່ເຂົ້າຍາກມາກແພງ ຫຼາຍຄົນ “ຫາເຊົ້າກິນເຊົ້າ” ບໍ່ແມ່ນ “ຫາເຊົ້າກິນຄໍ່າ” ຄືແຕ່ກ່ອນແລ້ວ ເຄື່ອງໃຊ້ຂອງສອຍຕ່າງໆ ກໍລ້ວນແຕ່ລາຄາສູງຂຶ້ນເທົ່າຕົວ, ເຮົາຍັງຈະພາກັນມາອວດລວຍໂຊລົດສະນິຍົມດີໆ ໃຊ້ຂອງແພງໆ ກິນອາຫານຫຼູຫຼາ ຕາມຄົນມີລາຍຮັບທີ່ໝັ່ນຄົງ ຫຼື ຄົນຮັ່ງມີບໍ່ໄດ້ແລ້ວ

ຊໍາຊຸງ ເປີດໂຕ Galaxy Z Fold6 ແລະ Z Flip6 ຍົກລະດັບ Galaxy Al ລຸ້ນໃໝ່ສໍາລັບໂທລະສັບໜ້າຈໍພັບ.

ຊໍາຊຸງລາວ ເປີດໂຕ Galaxy Z Fold6 ແລະ Z Flip6 ພ້ອມໂປຣໂມຊັນພິເສດສໍາລັບຜູ້ທີ່ສັ່ງຊື້ລ່ວງໜ້າທີ່ Galaxy Experience Space ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ  ເປິດປະສົບການ Galaxy AI ລຸ້ນຫຼ້າສຸດສໍາລັບໂທລະສັບມືຖືໜ້າຈໍພັບ  ໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມງານໄດ້ສໍາຜັດການໃຊ້ງານໂທລະສັບມືຖືທີ່ທັນສະໄໝ  ຮ່ວມກັບໂມງ Galaxy Watch7 ແລະ ຫູຟັງ Galaxy Buds3/Galaxy Buds3 Pro ເຊິ່ງໄດ້ເປີດໂຕພອ້ມກັນໃນງານ Samsung Unpacked ທີ່ປາຣີ  (Paris) ປະເທດຝຣັ່ງ ໃນວັນທີ 10 ກໍລະກົດ 2024 ທີ່ຜ່ານມາ.