Tuesday, April 16, 2024
Lenovo

ເຜີຍເຄັດລັບ! ນັກຮຽນເກັ່ງລະດັບຊາດ ແນະນຳການຮຽນໃນໄລຍະຈຳກັດບໍລິເວນຢູ່ເຮືອນຢ່າງມີປະສິດທິພາບ

ໄລຍະນີ້ນັກຮຽນທົ່ວປະເທດພວມພ້ອມກັນປະຕິບັດມາດຕະການຕ້ານເຊື້ອພະຍາດໂຄວິດ 19 ໂດຍການ ຮຽນຢູ່ເຮືອນຜ່ານລະບົບອອນລາຍ, ແຕ່ຈະຮຽນແນວໃດໃຫ້ມີປະສິດທິພາບນັ້ນ,

ນາງ ສຸພາພອນ ທຳມະ ວົງສາ ນັກຮຽນເກັ່ງລະດັບຊາດ ອັນດັບທີ 1 ແລະ ເປັນຄົນດຽວທີ່ໄດ້ຄະແນນເຕັມ 10 ວິຊາ ຟີຊິກສາດ ຊັ້ນ ມ.4 ສົກຮຽນ 2016-2017 ຜ່ານມາ ຊຶ່ງປີນີ້ຮຽນຢູ່ຊັ້ນ ມ.7 ແລ້ວ ໂດຍນາງ ໄດ້ເປີດເຜີຍເຄັດລັບ ການຮຽນໃນໄລຍະຈຳກັດບໍລິເວນຢູ່ເຮືອນຢ່າງມີປະສິດທິພາບວ່າ:

ຕະຫລອດໄລຍະພັກການຮຽນ-ການ ສອນ ເນື່ອງຈາກການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ເຖິງວ່າເຮົາຈະພັກຮຽນຢູ່ເຮືອນກໍ່ຕາມ, ແຕ່ເຮົາ ຕ້ອງໄດ້ສຶກສາໃຫ້ຫລາຍຂຶ້ນ ແລະ ໝັ່ນຮຽນຮູ້ສິ່ງໃໝ່ໆ ໂດຍຫລັກໆຈະຮຽນຕາມບົດຮຽນ ແລະບົດຝຶກຫັດ ທີ່ອາຈານໃຫ້, ຮຽນຜ່ານລະບົບອອນລາຍຜ່ານຊ່ອງທາງວັອດແອັບ ແລະ ຢູທູບ.

ພ້ອມນີ້, ນ້ອງໄດ້ສຶກສາ ຫາຄວາມຮູ້ໃໝ່ໆຜ່ານສື່ອອນລາຍຕ່າງໆໂດຍຕົນເອງຕື່ມໂດຍແບ່ງຕາຕະລາງຮຽນຢ່າງລະອຽດແຕ່ລະມື້ ໃຫ້ສົມສ່ວນກັນ ແລະ ເລືອກເວລາຮຽນທີ່ເໝາະສົມກັບຕົນເອງ ຊຶ່ງຈະກຳນົດເວລາ 9:00-17:00 ໂມງ ແລະ 20:00-22:00 ໂມງ,

ການຮຽນຫລັກໆແມ່ນຕິດຕາມ ແລະ ຮຽນຈາກກຸ່ມວັອດແອັບ ແລະ ຢູທູບ ທີ່ໂຮງຮຽນຕັ້ງຂຶ້ນ, ຈະເນັ້ນແກ້ບົດຝຶກຫັດສົ່ງໃຫ້ອາຈານ ແລະ ຖ້າບໍ່ເຂົ້າໃຈຈະຊອກຄຳຕອບ ໂດຍຕົນເອງກ່ອນເພື່ອຝຶກຂະບວນການຄວາມຄິດໄປໃນຕົວ, ຖ້າບໍ່ເຂົ້າໃຈແທ້ໆ ແລະ ຫາຄຳຕອບບໍ່ໄດ້ແທ້ ກໍ່ຈະສົ່ງຖາມເພື່ອໃຫ້ອາຈານອະທິບາຍ.

ນອກຈາກການຮຽນແລ້ວ, ນ້ອງຈະເຮັດກິດຈະກຳຄວບຄູ່ກັນໄປ ຢ່າງ ເໝາະສົມ ເພື່ອສ້າງປະສົບການໃຫ້ໂຕເອງມີຄວາມຮູ້ຫລາຍໆດ້ານຄຽງຄູ່ກັນໄປ.

ນາງ ສຸພາພອນ ເວົ້າອີກວ່າ:

ສ່ວນຮູບແບບການຮຽນ-ການສອນອອນລາຍໃນໄລຍະພັກຮຽນນີ້, ໂຮງຮຽນໄດ້ສອນທາງວັອດແອັບ ແລະ ຢູທູບ ຊຶ່ງບົດຮຽນທີ່ນຳມາສອນທຸກຢ່າງຈະຄືການສອນຢູ່ຫ້ອງຮຽນ, ມີທັງຂໍ້ດີ ແລະ ຂໍ້ບໍ່ດີເຊັ່ນ:

ຂໍ້ດີຂອງການຮຽນອອນລາຍສາມາດເບິ່ງຢ້ອນຫລັງໄດ້ຕະຫລອດເວລາ, ອາຈານບໍ່ເສຍເວລາອະທິບາຍໂຕເກົ່າຊ້ຳຄືນຫລາຍເທື່ອ ແລະ ນັກຮຽນສາມາດເລືອກຮຽນໄດ້ຕາມເວລາທີ່ຕົນຕ້ອງການ;

ສ່ວນຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກກໍ່ຄືຖ້າມີຄຳຖາມ ຫລື ບໍ່ເຂົ້າໃຈບົດຮຽນນັ້ນໆ ເຮົາຈະບໍ່ສາມາດຖາມອາຈານໄດ້ ໂດຍກົງ ແລະ ທັນທີ, ການຖາມ-ຕອບບົດຮຽນຈະບໍ່ມີປະສິດທິພາບເທົ່າການຮຽນໃນຫ້ອງ.

ນາງ ສຸພາພອນ ສົ່ງຄວາມຫວັງດີເຖິງນັກຮຽນ ແລະ ໝູ່ເພື່ອນທຸກຄົນ ໃຫ້ຕັ້ງໃຈສຸມໃສ່ສຶກສາຮ່ຳ ຮຽນທາງວັອດແອັບ ແລະ ຢູທູບ ທີ່ອາຈານສ້າງຂຶ້ນໃນໄລຍະພັກຮຽນນີ້, ໃຫ້ທຸກຄົນຈັດແບ່ງເວລາຮຽນ ແລະ ຈັດລຽງແຕ່ ລະວິຊາໃຫ້ເໝາະສົມກັບຕົນເອງ, ຝຶກແກ້ບົດຝຶກຫັດຫລາຍໆຖ້າບໍ່ເຂົ້າໃຈກໍ່ໃຫ້ຖາມອາຈານທັນທີ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການຮຽນເຮົາມີປະສິດທິພາບຫລາຍຂຶ້ນ.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ຂປລ

ໄລຍະນີ້ນັກຮຽນທົ່ວປະເທດພວມພ້ອມກັນປະຕິບັດມາດຕະການຕ້ານເຊື້ອພະຍາດໂຄວິດ 19 ໂດຍການ ຮຽນຢູ່ເຮືອນຜ່ານລະບົບອອນລາຍ, ແຕ່ຈະຮຽນແນວໃດໃຫ້ມີປະສິດທິພາບນັ້ນ,

ນາງ ສຸພາພອນ ທຳມະ ວົງສາ ນັກຮຽນເກັ່ງລະດັບຊາດ ອັນດັບທີ 1 ແລະ ເປັນຄົນດຽວທີ່ໄດ້ຄະແນນເຕັມ 10 ວິຊາ ຟີຊິກສາດ ຊັ້ນ ມ.4 ສົກຮຽນ 2016-2017 ຜ່ານມາ ຊຶ່ງປີນີ້ຮຽນຢູ່ຊັ້ນ ມ.7 ແລ້ວ ໂດຍນາງ ໄດ້ເປີດເຜີຍເຄັດລັບ ການຮຽນໃນໄລຍະຈຳກັດບໍລິເວນຢູ່ເຮືອນຢ່າງມີປະສິດທິພາບວ່າ:

ຕະຫລອດໄລຍະພັກການຮຽນ-ການ ສອນ ເນື່ອງຈາກການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ເຖິງວ່າເຮົາຈະພັກຮຽນຢູ່ເຮືອນກໍ່ຕາມ, ແຕ່ເຮົາ ຕ້ອງໄດ້ສຶກສາໃຫ້ຫລາຍຂຶ້ນ ແລະ ໝັ່ນຮຽນຮູ້ສິ່ງໃໝ່ໆ ໂດຍຫລັກໆຈະຮຽນຕາມບົດຮຽນ ແລະບົດຝຶກຫັດ ທີ່ອາຈານໃຫ້, ຮຽນຜ່ານລະບົບອອນລາຍຜ່ານຊ່ອງທາງວັອດແອັບ ແລະ ຢູທູບ.

ພ້ອມນີ້, ນ້ອງໄດ້ສຶກສາ ຫາຄວາມຮູ້ໃໝ່ໆຜ່ານສື່ອອນລາຍຕ່າງໆໂດຍຕົນເອງຕື່ມໂດຍແບ່ງຕາຕະລາງຮຽນຢ່າງລະອຽດແຕ່ລະມື້ ໃຫ້ສົມສ່ວນກັນ ແລະ ເລືອກເວລາຮຽນທີ່ເໝາະສົມກັບຕົນເອງ ຊຶ່ງຈະກຳນົດເວລາ 9:00-17:00 ໂມງ ແລະ 20:00-22:00 ໂມງ,

ການຮຽນຫລັກໆແມ່ນຕິດຕາມ ແລະ ຮຽນຈາກກຸ່ມວັອດແອັບ ແລະ ຢູທູບ ທີ່ໂຮງຮຽນຕັ້ງຂຶ້ນ, ຈະເນັ້ນແກ້ບົດຝຶກຫັດສົ່ງໃຫ້ອາຈານ ແລະ ຖ້າບໍ່ເຂົ້າໃຈຈະຊອກຄຳຕອບ ໂດຍຕົນເອງກ່ອນເພື່ອຝຶກຂະບວນການຄວາມຄິດໄປໃນຕົວ, ຖ້າບໍ່ເຂົ້າໃຈແທ້ໆ ແລະ ຫາຄຳຕອບບໍ່ໄດ້ແທ້ ກໍ່ຈະສົ່ງຖາມເພື່ອໃຫ້ອາຈານອະທິບາຍ.

ນອກຈາກການຮຽນແລ້ວ, ນ້ອງຈະເຮັດກິດຈະກຳຄວບຄູ່ກັນໄປ ຢ່າງ ເໝາະສົມ ເພື່ອສ້າງປະສົບການໃຫ້ໂຕເອງມີຄວາມຮູ້ຫລາຍໆດ້ານຄຽງຄູ່ກັນໄປ.

ນາງ ສຸພາພອນ ເວົ້າອີກວ່າ:

ສ່ວນຮູບແບບການຮຽນ-ການສອນອອນລາຍໃນໄລຍະພັກຮຽນນີ້, ໂຮງຮຽນໄດ້ສອນທາງວັອດແອັບ ແລະ ຢູທູບ ຊຶ່ງບົດຮຽນທີ່ນຳມາສອນທຸກຢ່າງຈະຄືການສອນຢູ່ຫ້ອງຮຽນ, ມີທັງຂໍ້ດີ ແລະ ຂໍ້ບໍ່ດີເຊັ່ນ:

ຂໍ້ດີຂອງການຮຽນອອນລາຍສາມາດເບິ່ງຢ້ອນຫລັງໄດ້ຕະຫລອດເວລາ, ອາຈານບໍ່ເສຍເວລາອະທິບາຍໂຕເກົ່າຊ້ຳຄືນຫລາຍເທື່ອ ແລະ ນັກຮຽນສາມາດເລືອກຮຽນໄດ້ຕາມເວລາທີ່ຕົນຕ້ອງການ;

ສ່ວນຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກກໍ່ຄືຖ້າມີຄຳຖາມ ຫລື ບໍ່ເຂົ້າໃຈບົດຮຽນນັ້ນໆ ເຮົາຈະບໍ່ສາມາດຖາມອາຈານໄດ້ ໂດຍກົງ ແລະ ທັນທີ, ການຖາມ-ຕອບບົດຮຽນຈະບໍ່ມີປະສິດທິພາບເທົ່າການຮຽນໃນຫ້ອງ.

ນາງ ສຸພາພອນ ສົ່ງຄວາມຫວັງດີເຖິງນັກຮຽນ ແລະ ໝູ່ເພື່ອນທຸກຄົນ ໃຫ້ຕັ້ງໃຈສຸມໃສ່ສຶກສາຮ່ຳ ຮຽນທາງວັອດແອັບ ແລະ ຢູທູບ ທີ່ອາຈານສ້າງຂຶ້ນໃນໄລຍະພັກຮຽນນີ້, ໃຫ້ທຸກຄົນຈັດແບ່ງເວລາຮຽນ ແລະ ຈັດລຽງແຕ່ ລະວິຊາໃຫ້ເໝາະສົມກັບຕົນເອງ, ຝຶກແກ້ບົດຝຶກຫັດຫລາຍໆຖ້າບໍ່ເຂົ້າໃຈກໍ່ໃຫ້ຖາມອາຈານທັນທີ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການຮຽນເຮົາມີປະສິດທິພາບຫລາຍຂຶ້ນ.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ຂປລ

InsideLaos
InsideLaoshttp://insidelaos.com
Online Journalists at insidelaos.com.

More from author

Related posts

ຂໍຂອບໃຈນຳຜູ້ສະໜັບສະໜູນ

Latest posts

ວິທີການປ້ອງກັນຜິວຈາກແສງແດດ ໃນ​ໄລ​ຍະ​ຊ່ວງບຸນປີໃໝ່ນີ້.

ແສງແດດແມ່ນສັດຕູທີ່ອັນຕະລາຍທີ່ສຸດຂອງຜິວໜັງ ໂດຍສະເພາະໃນຊ່ວງບຸນຫຼິ້ນນໍ້າແບບນີ້ບວກກັບທີ່ອາກາດຢູ່ລາວເຮົາຮ້ອນຫຼາຍ ແລະ ແດດແຮງ, ການປົກປ້ອງຜິວຈາກແສງແດດຈຶ່ງເປັນສິ່ງສຳຄັນ. ມື້ນີ້ດຮົາເລິຍຈະມາແນະນໍາເທັກນິກປ້ອງກັນຜິວຈາກແສງແດດງ່າຍມາໃຫ້ທຸກຄົນໄດ້ໃຊ້.

5 ອາຫານທີ່ບໍ່ຄວນກິນກັບ “ແອວກໍຮໍ”

ຮອດບຸນປີໃໝ່ລາວ ແອວກໍຮໍເປັນສິ່ງປາສະຈາກບໍ່ໄດ້ເລີຍທີ່ຕ້ອງມີຄຽງຄູ້ກັບການກິນລ້ຽງ ແລະ ການສັງສັນກັບຫໝູ່ເພື່ອນ, ຖ້າຫຼີກລ້ຽງກໍຄວນຫຼີກລ້ຽງ ແຕ່ຫາກວ່າຫຼີກລ່ຽງບໍ່ໄດ້ແມ່ນໃຫ້ມາຟັງທາງນີ້ ເຮົາຈະແນະນຳກ່ຽວກັບອາຫານທີ່ບໍ່ຄວນກິນກັບແອວກໍຮໍ ເຊິ່ງບາງຄັ້ງອາຫານເຫຼົ່ານີ້ຫຼາຍຄົນອາດຈະສັ່ງກິນກັບເຫຼົ້າ ແຕ່ທີ່ຈິງແລ້ວສາມາດທໍາລາຍສຸຂະພາບຂອງເຈົ້າໃນອະນາຄົດໄດ້ ຈະມີຫຍັງໄປເບິ່ງນໍາກັນເລີຍ.

ສຸກສັນວັນພັກຜ່ອນ ແທ້ບໍ! ເປັນ​ຫຍັງ​ເຮົາ​ຈຶ່ງ​ບໍ່ມີຄວາມສຸກເວລາ​​ກັບ​ບ້ານ?

ໃນຊ່ວງປີໃໝ່ທີ່ໄດ້ພັກຍາວແບບນີ້ ຫຼາຍຄົນກໍຫວັງຈະໄດ້ກັບບ້ານເພື່ອໄປພັກຜ່ອນກັບຄອບຄົວ ແລະ ຍາດພີ່ນ້ອງ ແຕ່ສໍາລັບຄົນທີ່ມີເຮືອນ ຫຼື ຄອບຄົວ ບໍ່ແມ່ນ Safe zone ຂອງຕົນເອງແລ້ວ ແນ່ນອນ ຈະບໍ່ມີຄວາມສຸກ ຍ້ອນຫຍັງ? ·