ອ່ານດ່ວນ! ມາດຕະການຜ່ອນຜັນຊົ່ວຄາວເພີ່ມເຕີມ ເລີ່ມຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 18 ພຶດສະພາ 2020 ຫາ ວັນທີ 1 ມິຖຸນາ 2020

ຄະນະສະເພາະກິດ ໄດ້ຖະແຫຼງຂ່າວປະຈຳວັນ ວັນທີ 15 ພຶດສະພາ 2020 ໂດຍໄດ້ຖະແຫຼງກ່ຽວກັບມາດຕະການຜ່ອນຜັນເພີ່ມເຕີມ ເລິ່ມແຕ່ວັນ 18 ພຶດສະພາ 2020 ຫາ 1 ມິຖຸນາ 2020 ໂດຍມີເນື້ອໃນດັ່ງນີ້:​

ມາດຕະກາດຜ່ອນຜັນເພີ່ມມີດັ່ງນີ້

 • ອະນຸຍາດ ໃຫ້ປະຊາຊົນທຸກຄົນ ເດີນທາງພາຍໃນປະເທດໄດ້ແລ້ວ (ແຕ່ຕ້ອງປະຕິບັດ ຕາມມາດຕະການປ້ອງກັນ ໂຄວິດ-19 ຕາມຄໍາແນະນໍາ ຂອງຄະນະສະເພາະກິດ)
 • ອະນຸຍາດ ເປີດການບໍລິການຂົນສົ່ງທາງບົກ, ທາງນໍ້າ, ທາງອາກາດ ໄດ້ແລ້ວ (ແຕ່ຕ້ອງປະຕິບັດ ຕາມມາດຕະການປ້ອງກັນ ໂຄວິດ-19 ຕາມຄໍາແນະນໍາ ຂອງຄະນະສະເພາະກິດ)
 • ອະນຸຍາດ ໃຫ້ສາມາດຫຼິ້ນກິລາ ໄດ້ທຸກປະເພດ (ແຕ່ຕ້ອງປະຕິບັດ ຕາມມາດຕະການປ້ອງກັນ ໂຄວິດ-19 ຕາມຄໍາແນະນໍາ ຂອງຄະນະສະເພາະກິດ)
 • ອະນຸຍາດ ໃຫ້ເປີດດໍາເນີນລະກິດຕ່າງໆ ໄດ້ແລ້ວ ເຊັ່ນ ຮ້ານອາຫານ, ຮ້ານນວດ-ສະປາ, ຮ້ານຂາຍເຄື່ອງ ແລະ ຮ້ານອື່ນໆ (ແຕ່ຕ້ອງປະຕິບັດ ຕາມມາດຕະການປ້ອງກັນ ໂຄວິດ-19 ຕາມຄໍາແນະນໍາ ຂອງຄະນະສະເພາະກິດ)
 • ອະນຸຍາດ ໃຫ້ແຮງງານ ແລະ ນັກສຶກສາ ທີ່ຕ້ອງການເດີນທາງໄປເຮັດວຽກ ຫຼື ຮຽນ ຢູ່ຕ່າງປະເທດ, ແຕ່ຕ້ອງປະຕິບັດຕາມ ມາດຕະການຂອງປະເທດເຈົ້າພາບ

ມາດຕະການຫ້າມ ທີ່ຕ້ອງສືບຕໍ່ປະຕິບັດ

 • ຕະຫຼາດກາງຄືນ, ຮ້ານກິນດຶ່ມ, ຮ້ານບັນເທີງ, ຮ້ານເກມ, ຮ້ານຄາຣະໂອເກະ, ການຈັດກິລາທີ່ມີການຊຸມນຸມ, ງານບຸນ, ງານລ້ຽງ, ງານຕ່າງໆ ທີ່ມີຄົນຫຼາຍ ແລະ ສ່ຽງຕໍ່ການຕິດເຊື້ອ
 • ປິດດ່ານປະເພນີ, ດ່ານທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ດ່ານສາກົນ. ຫ້າມຄົນເດີນທາງເຂົ້າອອກ, ຍົກເວັ້ນ ລົດຂົນສົ່ງສິນຄ້າ
 • ໂຈະການອອກວີຊາ ໃຫ້ຄົນຕ່າງປະເທດ ທີ່ມາແຕ່ປະເທດ ທີ່ມີການລະບາດຂອງພະຍາດ, ຍົກເວັ້ນບາງກໍລະນີທີ່ຈໍາເປັນ ທີ່ຄະນະສະເພາະກິດ ອານຸຍາດ

ແນວໃດກໍ່ຕາມ,​ ນີ້ແມ່ນ ມາດຕະການຜ່ອນຜັນຊົ່ວຄາວເທົ່ານັ້ນ, ຫາກແຂວງໃດມີຄົນຕິດເຊື້ອ ແຂວງນັ້ນ ຈະຕ້ອງໄດ້ປະຕິບັດ ມາດຕະການຄືນໃໝ່, ຫາກ ມີຄົນຕິດເຊື້ອຫຼາຍຄົນ ແລະ 2 ແຂວງຂຶ້ນໄປ ຈະໄດ້ຮຽກຄືນມາດຕະການເຂັ້ມງວດຕ່າງໆມານໍາໃຊ້ອີກຄັ້ງ.

ຄະນະສະເພາະກິດ ໄດ້ຖະແຫຼງຂ່າວປະຈຳວັນ ວັນທີ 15 ພຶດສະພາ 2020 ໂດຍໄດ້ຖະແຫຼງກ່ຽວກັບມາດຕະການຜ່ອນຜັນເພີ່ມເຕີມ ເລິ່ມແຕ່ວັນ 18 ພຶດສະພາ 2020 ຫາ 1 ມິຖຸນາ 2020 ໂດຍມີເນື້ອໃນດັ່ງນີ້:​

ມາດຕະກາດຜ່ອນຜັນເພີ່ມມີດັ່ງນີ້

 • ອະນຸຍາດ ໃຫ້ປະຊາຊົນທຸກຄົນ ເດີນທາງພາຍໃນປະເທດໄດ້ແລ້ວ (ແຕ່ຕ້ອງປະຕິບັດ ຕາມມາດຕະການປ້ອງກັນ ໂຄວິດ-19 ຕາມຄໍາແນະນໍາ ຂອງຄະນະສະເພາະກິດ)
 • ອະນຸຍາດ ເປີດການບໍລິການຂົນສົ່ງທາງບົກ, ທາງນໍ້າ, ທາງອາກາດ ໄດ້ແລ້ວ (ແຕ່ຕ້ອງປະຕິບັດ ຕາມມາດຕະການປ້ອງກັນ ໂຄວິດ-19 ຕາມຄໍາແນະນໍາ ຂອງຄະນະສະເພາະກິດ)
 • ອະນຸຍາດ ໃຫ້ສາມາດຫຼິ້ນກິລາ ໄດ້ທຸກປະເພດ (ແຕ່ຕ້ອງປະຕິບັດ ຕາມມາດຕະການປ້ອງກັນ ໂຄວິດ-19 ຕາມຄໍາແນະນໍາ ຂອງຄະນະສະເພາະກິດ)
 • ອະນຸຍາດ ໃຫ້ເປີດດໍາເນີນລະກິດຕ່າງໆ ໄດ້ແລ້ວ ເຊັ່ນ ຮ້ານອາຫານ, ຮ້ານນວດ-ສະປາ, ຮ້ານຂາຍເຄື່ອງ ແລະ ຮ້ານອື່ນໆ (ແຕ່ຕ້ອງປະຕິບັດ ຕາມມາດຕະການປ້ອງກັນ ໂຄວິດ-19 ຕາມຄໍາແນະນໍາ ຂອງຄະນະສະເພາະກິດ)
 • ອະນຸຍາດ ໃຫ້ແຮງງານ ແລະ ນັກສຶກສາ ທີ່ຕ້ອງການເດີນທາງໄປເຮັດວຽກ ຫຼື ຮຽນ ຢູ່ຕ່າງປະເທດ, ແຕ່ຕ້ອງປະຕິບັດຕາມ ມາດຕະການຂອງປະເທດເຈົ້າພາບ

ມາດຕະການຫ້າມ ທີ່ຕ້ອງສືບຕໍ່ປະຕິບັດ

 • ຕະຫຼາດກາງຄືນ, ຮ້ານກິນດຶ່ມ, ຮ້ານບັນເທີງ, ຮ້ານເກມ, ຮ້ານຄາຣະໂອເກະ, ການຈັດກິລາທີ່ມີການຊຸມນຸມ, ງານບຸນ, ງານລ້ຽງ, ງານຕ່າງໆ ທີ່ມີຄົນຫຼາຍ ແລະ ສ່ຽງຕໍ່ການຕິດເຊື້ອ
 • ປິດດ່ານປະເພນີ, ດ່ານທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ດ່ານສາກົນ. ຫ້າມຄົນເດີນທາງເຂົ້າອອກ, ຍົກເວັ້ນ ລົດຂົນສົ່ງສິນຄ້າ
 • ໂຈະການອອກວີຊາ ໃຫ້ຄົນຕ່າງປະເທດ ທີ່ມາແຕ່ປະເທດ ທີ່ມີການລະບາດຂອງພະຍາດ, ຍົກເວັ້ນບາງກໍລະນີທີ່ຈໍາເປັນ ທີ່ຄະນະສະເພາະກິດ ອານຸຍາດ

ແນວໃດກໍ່ຕາມ,​ ນີ້ແມ່ນ ມາດຕະການຜ່ອນຜັນຊົ່ວຄາວເທົ່ານັ້ນ, ຫາກແຂວງໃດມີຄົນຕິດເຊື້ອ ແຂວງນັ້ນ ຈະຕ້ອງໄດ້ປະຕິບັດ ມາດຕະການຄືນໃໝ່, ຫາກ ມີຄົນຕິດເຊື້ອຫຼາຍຄົນ ແລະ 2 ແຂວງຂຶ້ນໄປ ຈະໄດ້ຮຽກຄືນມາດຕະການເຂັ້ມງວດຕ່າງໆມານໍາໃຊ້ອີກຄັ້ງ.

More from author

2 COMMENTS

 1. ສິຂ້າມໄປໄທໄດ້ແນວໄດ້ ເພາະຢາກກັບອະເມກາແລ້ວ ຍົນຂື້ນຢູ່ໄທ ຕົກຍົນມາ2ເທື່ອແລ້ວ ເສີຍເງິນຖິ້ມຊື່ໆ ເດືອນຫນ້າທ້າຍເດືອນຫນ້າຫວັງຫວ່າເພີ່ນຈະນະໂຢບາຍ ຄົນຕ່າງປະເທດ ທີ່ຢາກຂ້າມໄທ ເພື່ອຂື້ນຍົນ ກັບປະເທດ

Related posts

Advertismentspot_img

Latest posts

ນໍ້າຕົກຕາດສະແນນ ເມືອງບໍ່ແຕນ ເປີດໃຫ້ທ່ຽວຊົມເປັນທາງການ!

ໃນວັນທີ 23 ກຸມພາ 2024 ທີ່ຜ່ານມາ ໄດ້ມີພິທີເປີດແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວ “ນໍ້າຕົກຕາດສະແນນ” ເມືອງບໍ່ແຕນ, ແຂວງໄຊຍະບູລີ ຢ່າງເປັນທາງການ ໂດຍມີ ທ່ານ ພົນໂທ ສຸວອນ ເລືອງບຸນມີ, ຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ, ທ່ານ ພົງສະຫວັນ ສິດທະວົງ, ເຈົ້າແຂວງໄຊຍະບູລີ, ມີຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງ ຍທຂ, ມີພະແນກການກ່ຽວຂອງຂອງແຂວງ ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ເຂົ້າຮ່ວມ.

ເພງປະກອບຮູບເງົາ “ບໍ່ເຄີຍລືມ” ປ່ອຍອອກມາແລ້ວ!

ຮູບເງົາ "ບໍ່ເຄີຍລືມ" ເປັນຮູບເງົາທີ່ ສົ່ງເສີມການທ່ອງທ່ຽວ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ຮີດຄອງປະເພນີ ຂອງລາວເຮົາ ໂດຍ ສະເພາະ ແມ່ນການນຳສະເໜີແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວຕ່າງໆ ຢູ່ທີ່ ເມືອງ ວັງວຽງ ແລະ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ປັດຈຸບັນໄດ້ປ່ອຍເພງປະກອບຮູບເງົາອອກມາແລ້ວ

Vietjet ເລີ່ມ​ເປີດເສັ້ນ​ທາງ​ບິນກົງທຳ​ອິດ​ເຊື່ອມຕໍ່​ ນະ​ຄອນ​ຫຼວງ​ ວຽງ​ຈັນ ແລະ ໂຮ່​ຈີ​ມິນ, ລາຄາປະຢັດພຽງແຕ່ 0 ໂດລາ ເລີ່ມຕົ້ນວັນທີ 1-8 ມີນານີ້

(ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 25 ກຸມພາ 2024) - ສາຍການບິນເອກະຊົນໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງຫວຽດນາມ Vietjet, ໄດ້ເປີດຖ້ຽວບິນທຳອິດທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ນະຄອນຫຼວງຂອງ ສປປ ລາວ ກັບ ສູນກາງດ້ານເສດຖະກິດຂອງຫວຽດນາມ ນະຄອນໂຮ່ຈີມິນ. ຄາດວ່າຈະເປັນເສັ້ນທາງທີ່ປະຢັດເວລາ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສໍາລັບການເດີນທາງລະຫວ່າງສອງປະເທດ, ພ້ອມທັງມອບໂອກາດໃນການທ່ອງທ່ຽວ, ການຄ້າຂາຍ ແລະ ການພັດທະນາເສດຖະກິດ.

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!