Friday, April 19, 2024
Lenovo

ເລື່ອງຂອງໝາກມັງກອນ ທີ່ທ່ານອາດຈະຍັງບໍ່ຮູ້

ຖ້າຈະເວົ້າເຖິງໝາກມັງກອນ ໜ້ອຍຄົນທີ່ຈະບໍ່ຮູ້ ເພາະມີຂາຍຢູ່ໃນຕະຫຼາດຕະຫຼອດໝົດປີ ລາຄາບໍ່ແພງ ອີກທັງຍັງມີລົດຊາດຫວານ ແຊບຖືກໃຈ ຫຼາຍໆຄົນ

ແຕ່ຫຼາຍຄົນອາດຈະຄິດວ່າ ໝາກມັງກອນເຊິ່ງມີປູກຫຼາຍໃນປະເທດຫວຽດນາມ ເປັນໝາກໄມ້ຂອງຫວຽດນາມ ແລະແມ້ແຕ່ໃນຊຸບເປີມາກເກັດທີ່ຂາຍໝາກມັງກອນຢູ່ ກໍ່ອາດມີຂໍ້ມູນທີ່ບໍ່ຄົບຖ້ວນ ດັ່ງນັ້ນ, ເຮົາຈື່ງໄດ້ລວບລວມເລື່ອງທີ່ຄິດວ່າ ຫຼາຍຄົນອາດຈະຍັງບໍ່ຮູ້ກ່ຽວກັບໝາກໄມ້ຊະນິດນີ້ ມາເປັນຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມດັ່ງນີ້:

1. ຕົ້ນຂອງໝາກມັງກອນ ແມ່ນຕົ້ນກະບອງເພັດ ພັນເລື້ອຍ

ເລື່ອງນີ້ ບາງຄົນອາດຈະຮ້ອງ “ອໍ້ ກະວ່າຢູ່” ເພາະເຄີຍເຫັນຕົ້ນຂອງໝາກມັງກອນມາແລ້ວ ວ່າຄືກັບກະບອງເພັດພຽງໃດ ພຽງແຕ່ອາດຈະຍັງບໍ່ເຊື່ອຄວາມຄິດຕົນເອງໃນຄັ້ງນັ້ນ ເພາະໝາກມັງກອນຈະເປັນພືດໃນຕະກູນກະບອງເພັດ (Cactaceae Family) ແຕ່ຢູ່ໃນຕະກຸນຍ່ອຍ Hylocereus ເຊິ່ງເປັນກະບອງເພັດພັນເລື້ອຍ ທີ່ມີລຳຕົ້ນອ່ອນ

2. ຫຼາຍຄົນມັກເຂົ້າໃຈຜິດວ່າ ໝາກມັງກອນແມ່ນ Pitaya

ເນື່ອງຈາກ Pitaya ກໍ່ແມ່ນໝາກຂອງຕົ້ນກະບອງເພັດຄືກັນ ແຕ່ແຕກຕ່າງກັນຢູ່ບ່ອນວ່າ Pitaya ໃຊ້ເອີ້ນໝາກໄມ້ທີ່ມາຈາກຕົ້ນກະບອງເພັດໃນຕະກຸນຍ່ອຍ Stenocereus ເຊິ່ງມີລໍາຕົ້ນທີ່ແຂງແຮງກວ່າ ໂດຍອາດເອິ້ນໄດ້ວ່າແມ່ນກະບອງເພັດສາຍພັນຍືນຕົ້ນກົງ ກໍ່ໄດ້

3. ຊື່ແທ້ຂອງໝາກມັງກອນແມ່ນ Pitahaya ແຕ່ຖ້າເອີ້ນ Pitaya ຄົນສ່ວນໃຫ່ຍກໍ່ເຂົ້າໃຈວ່າອັນດຽວກັນ

ດ້ວຍຄວາມທີ່ຊື່ຄ້າຍຄືກັນ ຈົນທຸກມື້ນີ້ ຄົນຊາດຕະເວັນຕົກບາງຄົນ ກໍ່ຍັງສັບສົນລະຫ່ວາງ Pitaya ກັບ Pitahaya ວ່າແມ່ນອັນດຽວກັນຫລືບໍ່ ? ແຕ່ຖ້າຫາກໃຜທີ່ເຄີຍກິນໝາກຕົ້ນກະບອງເພັດ ທັງສອງຕະກຸນຍ່ອຍນີ້ແລ້ວ ຈະຮູ້ທັນທີວ່າ ໝາກໃດໝາກມັງກອນ ເພາະ Pitaya ຈະມີຜີວເປັນປຸ່ມໜາມ ໂດຍອາດຈະຮ້ອງວ່າໝາກກະບອງເພັດກໍ່ໄດ້ ແຕ່ຖ້າຜ່າເອົາມາສະເພາະນວນ ກໍ່ຈະເບິ່ງຍາກໜ້ອຍໜຶ່ງ ວ່າໝາກໃດເປັນ Pitaya ຫຼື ໝາກໃດເປັນ Pitahaya

4. ໝາກມັງກອນ ບໍ່ແມ່ນໝາກໄມ້ຂອງຫວຽດນາມ

ຕົ້ນກຳເນີດຂອງໝາກມັງກອນ ແມ່ນຢູ່ເມັກຊີໂກ ແລະ ອາເມຣີກາກາງ ແຕ່ເປັນທີ່ນິຍົມໃນອາຊຽນທຸກມື້ນີ້ ເພາະມີການນໍາມາປູກເພື່ອການຄ້າຢູ່ຫວຽດນາມ ແລະສົ່ງອອກໄປທົ່ວອາຊຽນ

5. Pitahaya ບໍ່ໄດ້ແປວ່າໝາກມັງກອນ

ຊື່ໝາກມັງກອນ ມາຈາກການແປຄຳເວົ້າໃນພາສາຫວຽດນາມ ເຊິ່ງບໍ່ໄດ້ເອິ້ນຊື່ Pitahaya ຄືເກົ່າ ແຕ່ຕັ້ງຊື່ໃຫ້ໃໝ່ເພື່ອໃຫ້ຄົນຫວຽດນາມເວົ້າງ່າຍກວ່າ ໂດຍອິງຕາມລັກສະນະໝາກໄມ້ ວ່າ thanh long ເຊິ່ງແປວ່າ Dragon Fruit ຫຼື ໝາກມັງກອນ ນັ້ນເອງ

6. ໝາກມັງກອນມີ 3 ສີ

ເຮົາມັກເຂົ້າໃຈວ່າ ໝາກມັງກອນມີຜິວພຽງ 2 ສີ ແມ່ນໝາກສີແດງເນື້ອສີຂາວ ແລະໝາກສີບົວເນື້ອສີບົວ ແຕ່ແທ້ຈິງແລ້ວ ໝາກມັງກອນທີ່ມີຂາຍມີ 3 ສີແມ່ນ: ແດງ, ບົວ, ແລະ ເຫລືອງ ໂດຍໝາກມັງກອນຜິວເຫລືອງມີເນື້ອສີຂາວ ແຕ່ບໍ່ຄ່ອຍນິຍົມເທົ່າໃດນັກ

ໃນດ້ານຄຸນຄ່າທາງໂພຊະນາການຂອງໝາກມັງກອນນັ້ນ ເຮົາຄົງບໍ່ຕ້ອງເວົ້າຊ້ຳອີກ ຍ້ອນມີການກ່າວເຖິງຢູ່ຫຼາຍແລ້ວ ແຕ່ສຳລັບຄົນທີ່ມັກໝາກມັງກອນຫຼາຍ ບໍ່ຄວນກິນຫຼາຍຈົນເກິນໄປ ຍ້ອນໝາກມັງກອນຈັດເປັນໝາກໄມ້ທີ່ເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍເຍັນ ຫາກຮ່າງກາຍອ່ອນແອ ກໍ່ບໍ່ຄວນກິນຫຼາຍ ແລະຍັງບໍ່ເຫມາະກັບແມ່ຍິງທີ່ກຳລັງຖືພາ ຫຼື ມີປະຈຳເດືອນ ອີກດ້ວຍ

ຖ້າຈະເວົ້າເຖິງໝາກມັງກອນ ໜ້ອຍຄົນທີ່ຈະບໍ່ຮູ້ ເພາະມີຂາຍຢູ່ໃນຕະຫຼາດຕະຫຼອດໝົດປີ ລາຄາບໍ່ແພງ ອີກທັງຍັງມີລົດຊາດຫວານ ແຊບຖືກໃຈ ຫຼາຍໆຄົນ

ແຕ່ຫຼາຍຄົນອາດຈະຄິດວ່າ ໝາກມັງກອນເຊິ່ງມີປູກຫຼາຍໃນປະເທດຫວຽດນາມ ເປັນໝາກໄມ້ຂອງຫວຽດນາມ ແລະແມ້ແຕ່ໃນຊຸບເປີມາກເກັດທີ່ຂາຍໝາກມັງກອນຢູ່ ກໍ່ອາດມີຂໍ້ມູນທີ່ບໍ່ຄົບຖ້ວນ ດັ່ງນັ້ນ, ເຮົາຈື່ງໄດ້ລວບລວມເລື່ອງທີ່ຄິດວ່າ ຫຼາຍຄົນອາດຈະຍັງບໍ່ຮູ້ກ່ຽວກັບໝາກໄມ້ຊະນິດນີ້ ມາເປັນຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມດັ່ງນີ້:

1. ຕົ້ນຂອງໝາກມັງກອນ ແມ່ນຕົ້ນກະບອງເພັດ ພັນເລື້ອຍ

ເລື່ອງນີ້ ບາງຄົນອາດຈະຮ້ອງ “ອໍ້ ກະວ່າຢູ່” ເພາະເຄີຍເຫັນຕົ້ນຂອງໝາກມັງກອນມາແລ້ວ ວ່າຄືກັບກະບອງເພັດພຽງໃດ ພຽງແຕ່ອາດຈະຍັງບໍ່ເຊື່ອຄວາມຄິດຕົນເອງໃນຄັ້ງນັ້ນ ເພາະໝາກມັງກອນຈະເປັນພືດໃນຕະກູນກະບອງເພັດ (Cactaceae Family) ແຕ່ຢູ່ໃນຕະກຸນຍ່ອຍ Hylocereus ເຊິ່ງເປັນກະບອງເພັດພັນເລື້ອຍ ທີ່ມີລຳຕົ້ນອ່ອນ

2. ຫຼາຍຄົນມັກເຂົ້າໃຈຜິດວ່າ ໝາກມັງກອນແມ່ນ Pitaya

ເນື່ອງຈາກ Pitaya ກໍ່ແມ່ນໝາກຂອງຕົ້ນກະບອງເພັດຄືກັນ ແຕ່ແຕກຕ່າງກັນຢູ່ບ່ອນວ່າ Pitaya ໃຊ້ເອີ້ນໝາກໄມ້ທີ່ມາຈາກຕົ້ນກະບອງເພັດໃນຕະກຸນຍ່ອຍ Stenocereus ເຊິ່ງມີລໍາຕົ້ນທີ່ແຂງແຮງກວ່າ ໂດຍອາດເອິ້ນໄດ້ວ່າແມ່ນກະບອງເພັດສາຍພັນຍືນຕົ້ນກົງ ກໍ່ໄດ້

3. ຊື່ແທ້ຂອງໝາກມັງກອນແມ່ນ Pitahaya ແຕ່ຖ້າເອີ້ນ Pitaya ຄົນສ່ວນໃຫ່ຍກໍ່ເຂົ້າໃຈວ່າອັນດຽວກັນ

ດ້ວຍຄວາມທີ່ຊື່ຄ້າຍຄືກັນ ຈົນທຸກມື້ນີ້ ຄົນຊາດຕະເວັນຕົກບາງຄົນ ກໍ່ຍັງສັບສົນລະຫ່ວາງ Pitaya ກັບ Pitahaya ວ່າແມ່ນອັນດຽວກັນຫລືບໍ່ ? ແຕ່ຖ້າຫາກໃຜທີ່ເຄີຍກິນໝາກຕົ້ນກະບອງເພັດ ທັງສອງຕະກຸນຍ່ອຍນີ້ແລ້ວ ຈະຮູ້ທັນທີວ່າ ໝາກໃດໝາກມັງກອນ ເພາະ Pitaya ຈະມີຜີວເປັນປຸ່ມໜາມ ໂດຍອາດຈະຮ້ອງວ່າໝາກກະບອງເພັດກໍ່ໄດ້ ແຕ່ຖ້າຜ່າເອົາມາສະເພາະນວນ ກໍ່ຈະເບິ່ງຍາກໜ້ອຍໜຶ່ງ ວ່າໝາກໃດເປັນ Pitaya ຫຼື ໝາກໃດເປັນ Pitahaya

4. ໝາກມັງກອນ ບໍ່ແມ່ນໝາກໄມ້ຂອງຫວຽດນາມ

ຕົ້ນກຳເນີດຂອງໝາກມັງກອນ ແມ່ນຢູ່ເມັກຊີໂກ ແລະ ອາເມຣີກາກາງ ແຕ່ເປັນທີ່ນິຍົມໃນອາຊຽນທຸກມື້ນີ້ ເພາະມີການນໍາມາປູກເພື່ອການຄ້າຢູ່ຫວຽດນາມ ແລະສົ່ງອອກໄປທົ່ວອາຊຽນ

5. Pitahaya ບໍ່ໄດ້ແປວ່າໝາກມັງກອນ

ຊື່ໝາກມັງກອນ ມາຈາກການແປຄຳເວົ້າໃນພາສາຫວຽດນາມ ເຊິ່ງບໍ່ໄດ້ເອິ້ນຊື່ Pitahaya ຄືເກົ່າ ແຕ່ຕັ້ງຊື່ໃຫ້ໃໝ່ເພື່ອໃຫ້ຄົນຫວຽດນາມເວົ້າງ່າຍກວ່າ ໂດຍອິງຕາມລັກສະນະໝາກໄມ້ ວ່າ thanh long ເຊິ່ງແປວ່າ Dragon Fruit ຫຼື ໝາກມັງກອນ ນັ້ນເອງ

6. ໝາກມັງກອນມີ 3 ສີ

ເຮົາມັກເຂົ້າໃຈວ່າ ໝາກມັງກອນມີຜິວພຽງ 2 ສີ ແມ່ນໝາກສີແດງເນື້ອສີຂາວ ແລະໝາກສີບົວເນື້ອສີບົວ ແຕ່ແທ້ຈິງແລ້ວ ໝາກມັງກອນທີ່ມີຂາຍມີ 3 ສີແມ່ນ: ແດງ, ບົວ, ແລະ ເຫລືອງ ໂດຍໝາກມັງກອນຜິວເຫລືອງມີເນື້ອສີຂາວ ແຕ່ບໍ່ຄ່ອຍນິຍົມເທົ່າໃດນັກ

ໃນດ້ານຄຸນຄ່າທາງໂພຊະນາການຂອງໝາກມັງກອນນັ້ນ ເຮົາຄົງບໍ່ຕ້ອງເວົ້າຊ້ຳອີກ ຍ້ອນມີການກ່າວເຖິງຢູ່ຫຼາຍແລ້ວ ແຕ່ສຳລັບຄົນທີ່ມັກໝາກມັງກອນຫຼາຍ ບໍ່ຄວນກິນຫຼາຍຈົນເກິນໄປ ຍ້ອນໝາກມັງກອນຈັດເປັນໝາກໄມ້ທີ່ເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍເຍັນ ຫາກຮ່າງກາຍອ່ອນແອ ກໍ່ບໍ່ຄວນກິນຫຼາຍ ແລະຍັງບໍ່ເຫມາະກັບແມ່ຍິງທີ່ກຳລັງຖືພາ ຫຼື ມີປະຈຳເດືອນ ອີກດ້ວຍ

More from author

Related posts

ຂໍຂອບໃຈນຳຜູ້ສະໜັບສະໜູນ

Latest posts

ວິທີແກ້ອາການເມົາຄ້າງ ໃຫ້ລຸກຂຶ້ນໄປເຮັດວຽກຕໍ່ໄດ້.

ກິນລ້ຽງໜັກແລ້ວຕື່ນເຊົ້າມາມີອາການເມົາຄ້າງ ບໍ່ຢາກລຸກອອກຈາກບ່ອນ ແຕ່ຕ້ອງລຸກຂຶ້ນໄປເຮັດວຽກ ຄວນ​ເຮັດ​ແນວ​ໃດ? ມື້ນີ້ເຮົາ​ມີ 5 ວິທີ​ແກ້​ອາການ​ເມົາ​ຄ້າງ ທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານກຽມພ້ອມທີ່ຈະໄປເຮັດວຽກໄດ້.

ວິທີການປ້ອງກັນຜິວຈາກແສງແດດ ໃນ​ໄລ​ຍະ​ຊ່ວງບຸນປີໃໝ່ນີ້.

ແສງແດດແມ່ນສັດຕູທີ່ອັນຕະລາຍທີ່ສຸດຂອງຜິວໜັງ ໂດຍສະເພາະໃນຊ່ວງບຸນຫຼິ້ນນໍ້າແບບນີ້ບວກກັບທີ່ອາກາດຢູ່ລາວເຮົາຮ້ອນຫຼາຍ ແລະ ແດດແຮງ, ການປົກປ້ອງຜິວຈາກແສງແດດຈຶ່ງເປັນສິ່ງສຳຄັນ. ມື້ນີ້ດຮົາເລິຍຈະມາແນະນໍາເທັກນິກປ້ອງກັນຜິວຈາກແສງແດດງ່າຍມາໃຫ້ທຸກຄົນໄດ້ໃຊ້.

5 ອາຫານທີ່ບໍ່ຄວນກິນກັບ “ແອວກໍຮໍ”

ຮອດບຸນປີໃໝ່ລາວ ແອວກໍຮໍເປັນສິ່ງປາສະຈາກບໍ່ໄດ້ເລີຍທີ່ຕ້ອງມີຄຽງຄູ້ກັບການກິນລ້ຽງ ແລະ ການສັງສັນກັບຫໝູ່ເພື່ອນ, ຖ້າຫຼີກລ້ຽງກໍຄວນຫຼີກລ້ຽງ ແຕ່ຫາກວ່າຫຼີກລ່ຽງບໍ່ໄດ້ແມ່ນໃຫ້ມາຟັງທາງນີ້ ເຮົາຈະແນະນຳກ່ຽວກັບອາຫານທີ່ບໍ່ຄວນກິນກັບແອວກໍຮໍ ເຊິ່ງບາງຄັ້ງອາຫານເຫຼົ່ານີ້ຫຼາຍຄົນອາດຈະສັ່ງກິນກັບເຫຼົ້າ ແຕ່ທີ່ຈິງແລ້ວສາມາດທໍາລາຍສຸຂະພາບຂອງເຈົ້າໃນອະນາຄົດໄດ້ ຈະມີຫຍັງໄປເບິ່ງນໍາກັນເລີຍ.