Wednesday, May 22, 2024
Lenovo

4 ສັນຍານສຳຄັນທີ່ບົ່ງບອກວ່າທ່ານກຳລັງກິນເຄັມຫລາຍເກີນໄປ ເຊິ່ງອາດສົ່ງຜົນຕໍ່ສຸຂະພາບໃນໄລຍະຍາວ

ນອກເໜືອຈາກເກືອ, ສະອິວ ແລະ ນຳ້ຊ໊ອດຕ່າງໆທີ່ເຮົາຊິດໃສ່ເພື່ອປຸງລົດຊາດໃຫ້ກັບອາການຂອງເຮົາ ກ່ອນທີ່ອາຫານຈະຖືກເສີບມາຢູ່ຕໍ່ໜ້າຂອງເຮົາ ອາຫານເຫລົ່ານັ້ນກໍມັກຈະມີໂຊດຽມປະລິມານຫລາຍທີ່ປະສົມຢູ່ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ ເຮົາມັກຈະເຜີກິນເຄັມໂດຍບໍ່ຮູ້ໂຕ.

     ປົກກະຕິເຮົາຄວນກິນໂຊດຽມບໍ່ເກີນມື້ລະ 2.300 ມິນລີກຣາມ ຫລື ປະມານ 1 ບ່ວງຊາ. ວິທີການປ້ອງກັນທີ່ດີທີ່ສຸດແມ່ນກ່ອນທີ່ຈະກິນຫຍັງຄວນເບິ່ງສະຫລາກໂພຊະນາການສາກ່ອນ ວ່າອາຫານນັ້ນມີປະລິມານເປີເຊັນໂຊດຽມຢູ່ເທົ່າໃດ ເພື່ອທີ່ເຮົາຈະສາມາດຄວບຄຸມປະລິມານໂຊດຽມທີ່ກິນໃນແຕ່ລະມື້ໄດ້. ແລ້ວເຮົາຈະຮູ້ໄດ້ແນວໃດວ່າເຮົາເຜີ ກິນເຄັມຫລາຍເກີນໄປຢູ່ຫລືບໍ່ ?

     ເຊິ່ງສາມາດສັງເກດໄດ້ຈາກ 4 ສັນຍານຕໍ່ໄປນີ້ :

     1. ຮູ້ສຶກກະຫາຍນຳ້ : ໂຊດຽມມີໜ້າທີ່ສຳຄັນໃນການປັບຄວາມດຸ່ນດ່ຽງປະລິມານຂອງແຫລວໃນຮ່າງກາຍຂອງເຮົາ ຮ່າງກາຍຂອງເຮົາຈຶ່ງຕ້ອງການໂຊດຽມທຸກມື້ ເພື່ອຊ່ວຍຮັກສາຄວາມດຸ່ນດ່ຽງຂອງນຳ້ໃນຮ່າງກາຍ ເມື່ອເຮົາຮູ້ສຶກກະຫາຍນຳ້ ນັ້ນແມ່ນສັນຍານທີ່ບົ່ງບອກວ່າຮ່າງກາຍຂອງເຮົາມີປະລິມານໂຊດຽມຫລາຍເກີນໄປຈົນຕ້ອງການນຳ້ທີ່ຈະເຂົ້າມາຕື່ມເຕັມຄວາມດຸ່ນດ່ຽງນີ້ ຈຶ່ງສົ່ງສັນຍານໄປຫາສະໝອງຂອງເຮົາໃຫ້ມີການດື່ມນຳ້ຕື່ມເຂົ້າໄປຫລາຍຂຶ້ນ.

     2. ພະເຊີນກັບອາການບວມໃຄ່: ອາຫານເຄັມໆຈະເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍຂອງເຮົາບວມ – ໃຄ່ ເນື່ອງຈາກເມື່ອມີປະລິມານໂຊດຽມຈຳນວນຫລາຍຢູ່ອ້ອມໆເມັດເລືອດຈະເຮັດໃຫ້ນຳ້ແຜ່ອອກຈາກແຊນ ຈົນເຮັດໃຫ້ເກີດອາການບວມ ເມື່ອມີໂຊດຽມປະລິມານຫລາຍ ຮ່າງກາຍຂອງເຮົາຈຶ່ງຕ້ອງການຂອງແຫລວຈຳນວນຫລາຍເພື່ອປັບຄວາມດຸ່ນ ດ່ຽງ ຈົນເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍຂອງເຮົາບວມ ໂດຍສະເພາະບໍລິເວນໜ້າທ້ອງ ຫລັງຈາກທີ່ກິນອາຫານເຄັມຫລາຍ ເຮົາອາດສັງເກດເຫັນວ່ານິ້ວມື ແລະ ນິ້ວຕີນຂອງເຮົາບວມຫລາຍຂຶ້ນ ເປັນຕົ້ນ.

     3. ຮູ້ສຶກເຈັບຫົວ : ທ່ານເຄີຍຮູ້ສຶກເຈັບຫົວໂດຍບໍ່ຮູ້ສາເຫດຫລືບໍ່ ? ລອງກວດເບິ່ງວ່າອາຫານຄາບສຸດທ້າຍ ເຮົາກິນຫຍັງເຂົ້າໄປ ປະລິມານເກືອທີ່ຫລາຍເກີນໄປຈະເຮັດໃຫ້ຫລອດເລືອດໃນສະໝອງຂະຫຍາຍໂຕ ຈົນເຮັດໃຫ້ຮູ້ສຶກເຈັບຫົວໄດ້.

     4. ກິນຫຍັງກໍບໍ່ແຊບ : ໃນບັນດາສັນຍານສ່ຽງທັງຫລາຍທີກ່າວມາ ຂໍ້ນີ້ມີຜົນກະທົບຕໍ່ສຸຂະພາບຂອງເຮົາຫລາຍທີ່ສຸດ ເພາະການກິນອາຫານທີ່ເຄັມຫລາຍຈົນເກີນໄປ ຈະເຮັດໃຫ້ຕ່ອມຮັບລົດຊາດອາຫານເທິງລີ້ນຂອງເຮົາເຮັດວຽກຜິດປົກກະຕິໄປຈາກເກົ່າ, ຮູ້ສຶກບໍ່ດີ, ບໍ່ແຊບເມື່ອກິນອາຫານທີ່ບໍ່ມີລົດຊາດເຄັມ ຫລື ມີຄວາມເຄັດໜ້ອຍ,  ຍິ່ງເຮົາກິນເຄັມຫລາຍເທົ່າໃດ ເຮົາກໍຍິ່ງຮູ້ສຶກວ່າອາຫານລົດຊາດບໍ່ແຊບຂຶ້ນເທົ່ານັ້ນ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ຕ້ອງເພີ່ມຄວາມເຄັມຂຶ້ນເລື້ອຍໆ.

     ການກິນອາຫານທຸກລົດຊາດ ບໍ່ວ່າຈະແມ່ນເຄັມ, ຫວານ, ນົວ, ເຜັດ ຫລື ສົ້ມ ທຸກໆລົດຊາດຫາກກິນໃນທາງສາຍກາງ ຄືບໍ່ກິນອາຫານທີ່ມີການປຸງແຕ່ງລົດຊາດຈາງ ຫລື ເຂັ້ມຂຸ້ນຈົນເກີນໄປ ທ່ານກໍຈະລຶ້ງເຄີຍກັບລົດຊາດທີ່ທ່ານກິນເປັນປະຈຳນັ້ນ, ແຕ່ຫາກທ່ານປຸງແຕ່ງໃຫ້ລົດຊາດໄປຕາມໃຈປາກ ກໍຍ່ອມໄດ້ໂທດຫລາຍກ່ວາປະໂຫຍດ. ສະນັ້ນ ກ່ອນຈະບໍລິໂພກອາຫານທຸກປະເພດ ຄວນຄຳນຶງເຖິງຜົນຮ້າຍທີ່ຈະມີຕໍ່ສຸຂະພາບໃນໄລຍະຍາວນຳ.

ນອກເໜືອຈາກເກືອ, ສະອິວ ແລະ ນຳ້ຊ໊ອດຕ່າງໆທີ່ເຮົາຊິດໃສ່ເພື່ອປຸງລົດຊາດໃຫ້ກັບອາການຂອງເຮົາ ກ່ອນທີ່ອາຫານຈະຖືກເສີບມາຢູ່ຕໍ່ໜ້າຂອງເຮົາ ອາຫານເຫລົ່ານັ້ນກໍມັກຈະມີໂຊດຽມປະລິມານຫລາຍທີ່ປະສົມຢູ່ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ ເຮົາມັກຈະເຜີກິນເຄັມໂດຍບໍ່ຮູ້ໂຕ.

     ປົກກະຕິເຮົາຄວນກິນໂຊດຽມບໍ່ເກີນມື້ລະ 2.300 ມິນລີກຣາມ ຫລື ປະມານ 1 ບ່ວງຊາ. ວິທີການປ້ອງກັນທີ່ດີທີ່ສຸດແມ່ນກ່ອນທີ່ຈະກິນຫຍັງຄວນເບິ່ງສະຫລາກໂພຊະນາການສາກ່ອນ ວ່າອາຫານນັ້ນມີປະລິມານເປີເຊັນໂຊດຽມຢູ່ເທົ່າໃດ ເພື່ອທີ່ເຮົາຈະສາມາດຄວບຄຸມປະລິມານໂຊດຽມທີ່ກິນໃນແຕ່ລະມື້ໄດ້. ແລ້ວເຮົາຈະຮູ້ໄດ້ແນວໃດວ່າເຮົາເຜີ ກິນເຄັມຫລາຍເກີນໄປຢູ່ຫລືບໍ່ ?

     ເຊິ່ງສາມາດສັງເກດໄດ້ຈາກ 4 ສັນຍານຕໍ່ໄປນີ້ :

     1. ຮູ້ສຶກກະຫາຍນຳ້ : ໂຊດຽມມີໜ້າທີ່ສຳຄັນໃນການປັບຄວາມດຸ່ນດ່ຽງປະລິມານຂອງແຫລວໃນຮ່າງກາຍຂອງເຮົາ ຮ່າງກາຍຂອງເຮົາຈຶ່ງຕ້ອງການໂຊດຽມທຸກມື້ ເພື່ອຊ່ວຍຮັກສາຄວາມດຸ່ນດ່ຽງຂອງນຳ້ໃນຮ່າງກາຍ ເມື່ອເຮົາຮູ້ສຶກກະຫາຍນຳ້ ນັ້ນແມ່ນສັນຍານທີ່ບົ່ງບອກວ່າຮ່າງກາຍຂອງເຮົາມີປະລິມານໂຊດຽມຫລາຍເກີນໄປຈົນຕ້ອງການນຳ້ທີ່ຈະເຂົ້າມາຕື່ມເຕັມຄວາມດຸ່ນດ່ຽງນີ້ ຈຶ່ງສົ່ງສັນຍານໄປຫາສະໝອງຂອງເຮົາໃຫ້ມີການດື່ມນຳ້ຕື່ມເຂົ້າໄປຫລາຍຂຶ້ນ.

     2. ພະເຊີນກັບອາການບວມໃຄ່: ອາຫານເຄັມໆຈະເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍຂອງເຮົາບວມ – ໃຄ່ ເນື່ອງຈາກເມື່ອມີປະລິມານໂຊດຽມຈຳນວນຫລາຍຢູ່ອ້ອມໆເມັດເລືອດຈະເຮັດໃຫ້ນຳ້ແຜ່ອອກຈາກແຊນ ຈົນເຮັດໃຫ້ເກີດອາການບວມ ເມື່ອມີໂຊດຽມປະລິມານຫລາຍ ຮ່າງກາຍຂອງເຮົາຈຶ່ງຕ້ອງການຂອງແຫລວຈຳນວນຫລາຍເພື່ອປັບຄວາມດຸ່ນ ດ່ຽງ ຈົນເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍຂອງເຮົາບວມ ໂດຍສະເພາະບໍລິເວນໜ້າທ້ອງ ຫລັງຈາກທີ່ກິນອາຫານເຄັມຫລາຍ ເຮົາອາດສັງເກດເຫັນວ່ານິ້ວມື ແລະ ນິ້ວຕີນຂອງເຮົາບວມຫລາຍຂຶ້ນ ເປັນຕົ້ນ.

     3. ຮູ້ສຶກເຈັບຫົວ : ທ່ານເຄີຍຮູ້ສຶກເຈັບຫົວໂດຍບໍ່ຮູ້ສາເຫດຫລືບໍ່ ? ລອງກວດເບິ່ງວ່າອາຫານຄາບສຸດທ້າຍ ເຮົາກິນຫຍັງເຂົ້າໄປ ປະລິມານເກືອທີ່ຫລາຍເກີນໄປຈະເຮັດໃຫ້ຫລອດເລືອດໃນສະໝອງຂະຫຍາຍໂຕ ຈົນເຮັດໃຫ້ຮູ້ສຶກເຈັບຫົວໄດ້.

     4. ກິນຫຍັງກໍບໍ່ແຊບ : ໃນບັນດາສັນຍານສ່ຽງທັງຫລາຍທີກ່າວມາ ຂໍ້ນີ້ມີຜົນກະທົບຕໍ່ສຸຂະພາບຂອງເຮົາຫລາຍທີ່ສຸດ ເພາະການກິນອາຫານທີ່ເຄັມຫລາຍຈົນເກີນໄປ ຈະເຮັດໃຫ້ຕ່ອມຮັບລົດຊາດອາຫານເທິງລີ້ນຂອງເຮົາເຮັດວຽກຜິດປົກກະຕິໄປຈາກເກົ່າ, ຮູ້ສຶກບໍ່ດີ, ບໍ່ແຊບເມື່ອກິນອາຫານທີ່ບໍ່ມີລົດຊາດເຄັມ ຫລື ມີຄວາມເຄັດໜ້ອຍ,  ຍິ່ງເຮົາກິນເຄັມຫລາຍເທົ່າໃດ ເຮົາກໍຍິ່ງຮູ້ສຶກວ່າອາຫານລົດຊາດບໍ່ແຊບຂຶ້ນເທົ່ານັ້ນ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ຕ້ອງເພີ່ມຄວາມເຄັມຂຶ້ນເລື້ອຍໆ.

     ການກິນອາຫານທຸກລົດຊາດ ບໍ່ວ່າຈະແມ່ນເຄັມ, ຫວານ, ນົວ, ເຜັດ ຫລື ສົ້ມ ທຸກໆລົດຊາດຫາກກິນໃນທາງສາຍກາງ ຄືບໍ່ກິນອາຫານທີ່ມີການປຸງແຕ່ງລົດຊາດຈາງ ຫລື ເຂັ້ມຂຸ້ນຈົນເກີນໄປ ທ່ານກໍຈະລຶ້ງເຄີຍກັບລົດຊາດທີ່ທ່ານກິນເປັນປະຈຳນັ້ນ, ແຕ່ຫາກທ່ານປຸງແຕ່ງໃຫ້ລົດຊາດໄປຕາມໃຈປາກ ກໍຍ່ອມໄດ້ໂທດຫລາຍກ່ວາປະໂຫຍດ. ສະນັ້ນ ກ່ອນຈະບໍລິໂພກອາຫານທຸກປະເພດ ຄວນຄຳນຶງເຖິງຜົນຮ້າຍທີ່ຈະມີຕໍ່ສຸຂະພາບໃນໄລຍະຍາວນຳ.

More from author

Related posts

ຂໍຂອບໃຈນຳຜູ້ສະໜັບສະໜູນ

Latest posts

3 ຍຸກ ທີ່ພຣະພຸດທະສາສະໜາ ເຂົ້າມາປະເທດລາວ.

ພຣະພຸດທະສາສະນາ ເປັນສາສະໜາປະຈຳຊາດລາວ ເຊິ່ງໄດ້ເຂົ້າມາຕັ້ງໝັ້ນໃນດິນແດນອານາຈັກລ້ານຊ້າງເທິງສອງຟາກຝັ່ງແມ່ນ້ຳຂອງ, ແລະ ສ່ວນທີ່ເປັນປະເທດລາວເຮົານີ້ ຫຼາຍກວ່າ ໒໐໐໐ ປີ, ຄືພ້ອມກັບການເຂົ້າມາຂອງພຣະພຸດທະສາສະໜາໃນບັນດາປະເທດສຸວັນນະພູມ ຫຼື ແຫຼມທອງນີ້, ເຊິ່ງຫຼັກຖານທາງສາສະໜາວັດຖຸ, ສາສະໜາສະຖານ ໄດ້ປາກົດຕົວສອງຝາກຝັ່ງແມ່ນ້ຳຂອງເປັນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ

Vietjet ກ້າວ​ໄປ​ອີກຂັ້ນ ​ໃນ​ຖານະ​​ສາຍ​ການ​ບິນ​ທຳອິດ ​ທີ່​ໃຫ້ບໍລິການຖ້ຽວ​ບິນ​​ກົງ​ລະຫວ່າງ ຮ່າ​ໂນ້ຍ ​ແລະ Hiroshima.

(ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 22 ພຶດສະພາ 2024) - Vietjet ມີຄວາມຍິນດີທີ່ຈະເປີດເສັ້ນທາງບິນກົງເຊື່ອມຕໍ່ຮ່າໂນ້ຍ, ນະຄອນຫຼວງຂອງຫວຽດນາມ ກັບນະຄອນ Hiroshima ຂອງຍີ່ປຸ່ນ. ຖ້ຽວ​ບິນໃໝ່​ນີ້​ແມ່ນ​ເສັ້ນທາງ​ສາຍ​ການບິນ​ທີ 8 ຂອງ​ສອງ​ປະ​ເທດ ​ແລະ ​ເປັນ​ສາຍ​ການບິນ​ກົງ​ສາຍ​ດຽວ​ລະຫວ່າງ Hiroshima ​ແລະ ຮ່າ​ໂນ້ຍ, ຫຼຸດຜ່ອນ​ເວລາ​ເດີນທາງ​ລົງ ​ແລະ ມອບ​ປະສົບ​ການ​ໃນ​ການ​ເດີນທາງ​ລະຫວ່າງ​ສອງ​ປະເທດ.

“ວັນວິສາຂະບູຊາ” ວັນສຳຄັນຂອງພຸດທະສາສະໜາ

“ວິສາຂະບູຊາ” ຫຍໍ້ມາຈາກ ຄຳວ່າ “ວິສາຂະ ປຸນນະມີດິຖີບູຊາ” ແປວ່າ ການບູຊາໃນວັນເພັງເດືອນ ວິສາຂະ ຫຼື ເດືອນ 6 ວັນວິສາຂະບູຊາ ຖືເປັນວັນສໍາຄັນທີ່ສຸດໃນທາງພຣະພຸດທະສາສະໜາ ເພາະເປັນວັນທີ່ເກີດ 3 ເຫດ ການອັດສະຈັນທີ່ສໍາຄັນ ກ່ຽວກັບເລື່ອງລາວຊີວິດຂອງອົງສົມເດັດພຣະສັມມາສັມພຸດທະເຈົ້າ ໃນວັນເພັງ ຂຶ້ນ 15 ຄໍ່າ ເດືອນ 6 ແຕ່ກໍນັບວ່າເປັນຊ່ວງໄລຍະເວລາທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ແລະ ຫ່າງກັນຫຼາຍປີ ເຊິ່ງເຫດການອັດສະຈັນທັງ 3 ນັ້ນໄດ້ແກ່: ການປະສູດ, ຕັດສະຮູ້ ແລະ ປະຣິນິພານ ຂອງພຣະພຸດທະເຈົ້າ.