Friday, April 19, 2024
Lenovo

15 ກຸມພາ ວັນລິ່ນສາກົນ ເຮົາຄົນລາວ ຮູ້ຈັກໂຕລິ່ນພື້ນຖິ່ນຂອງເຮົາກັນດີແລ້ວບໍ່ ?

ທົ່ວໂລກມີໂຕລິ່ນທັງໝົດ 8 ສາຍພັນ ໂດຍລິ່ນໃນອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ ສ່ວນໃຫຍ່ເປັນສາຍພັນດຽວກັນທັງໝົດ ແຕ່ມີຊື່ເອີ້ນຕ່າງກັນໄປເຊັ່ນ ລິ່ນຊຸນດາ ລິ່ນມາລາຍູ ແລະ ລິ່ນຊວາ ມີຊື່ເອີ້ນທາງວິທະຍາສາດວ່າ Manis Javanica ໂດຍລິ່ນອີກຊະນິດໜຶ່ງທີ່ພົບໄດ້ໃນແຖບນີ້ ຄືລິ່ນຈີນ ( Manis pentadactyla ) ຊຶ່ງເປັນລິ່ນທີ່ພົບເຫັນຫຼາຍທີ່ສຸດໃນການຈັບກຸມຜູ້ຄ້າສັດປ່າໃນພູມມິພາກນີ້

ຂໍ້ມູນຈາກ USAID Wildlife Asia ໄດ້ລະບຸຄວາມແຕກຕ່າງຂອງລິ່ນອາຊີ ຊຶ່ງມີຢູ່ທັງໝົດ 4 ສາຍພັນດ້ວຍກັນຄື ນອກຈາກລິ່ນຊຸນດາແລ້ວ ຍັງມີ ລິ່ນຈີນ, ລິ່ນຟີລິປິນ ແລະ ລິ່ນອິນເດຍ ໂດຍລັກສະນະເດັ່ນຂອງລິ່ນຊຸນດາ ຄື ມີສີທີ່ລຳໂຕອ່ອນ ເປັນສີນໍ້າຕານເຫຼືອງ ຫຼື ອາດເປັນນໍ້າຕານເຂັ້ມ ແລະ ມີຂົນບາງໆ ຂຶ້ນແຊກຢູ່ໜ້ອຍໜຶ່ງ ຊ່ວງຈາກຄໍເຖິງປາຍດັງ ຈະຍາວກວ່າ ລິ່ນຈີນ ແລະ ລິ່ນຟິລິປິນ ມີຈຳນວນແຖວຂອງເກັດໜ້ອຍກວ່າສາຍພັນຟິລິປິນ ແຕ່ຫຼາຍກວ່າລິ່ນອິນເດຍ ສ່ວນເລັບຕີນໜ້າ-ຫຼັງ ມີລັກສະນະ ແລະ ຂະໜາດບໍ່ຕ່າງກັນຫຼາຍ ແລະ ມີຫາງໄວ້ຢືດສິ່ງຕ່າງໆ ໂດຍຫາງມີລັກສະນະນ້ອຍກວ່າ ລິ່ນຈີນ ແລະ ລິ່ນອິນເດຍ

ລິ່ນຊຸນຕາ(ທີ່ມາ:USAID Wildlife Asia)
ຖິ່ນອາໄສຂອງລິ່ນຊຸນຕາ
ລັກສະນະສ່ວນຫົວຂອງລິ່ນຊຸນຕາ (ທີ່ມາ:USAID Wildlife Asia)

ທີ່ເປັນແບບນີ້ ເພາະມີຄວາມເຊື່ອທີ່ວ່າ ເກັດໂຕລິ່ນມີຄຸນນະສົມບັດເປັນຢາ ບໍາລຸງຜູ້ຍິງທີ່ມີປະຈຳເດືອນ ກະຕຸ້ນການໃຫ້ນົມລູກ ແລະ ຮັກສາໄຂຂໍ້ອັກເສບໄດ້ ທັ້ງໆ ທີ່ເກັດຂອງໂຕລິ່ນ ມີອົງປະກອບສ່ວນໃຫຍ່ຄ້າຍຄືກັບເລັບຂອງມະນຸດ ແລະ ນັກວິທະຍາສາດຍັງຢືນຢັນວ່າ ເກັດຂອງລິ່ນ ບໍ່ໄດ້ມີຊັບພະຄຸນທາງຢາ ທີ່ໄດ້ກ່າວມານີ້ເລີຍ

ຄວາມໂຊກຮ້າຍຂອງໂຕລິ່ນທັງ 8 ສາຍພັນຄື ທັງໝົດແມ່ນຖືກຈັດຢູ່ໃນກຸ່ມໃກ້ຈະສູນພັນທັງໝົດ ໂດຍສະເພາະ 3 ສາຍພັນຄື ລິ່ນຕົ້ນໄມ້ທອງຄໍາ ກັບ ລິ່ນຍັກ ຈາກອາຟຣິກກາ ແລະ ລິ່ນຟິລິປິນ ຊຶ່ງອົງການອະນຸລັກທຳມະຊາດໂລກ ( IUCN ) ຍົກລະດັບຈາກກຸ່ມໃກ້ສູນພັນ ມາເປັນກຸ່ມສ່ຽງຕໍ່ການສູນພັນຂັ້ນວິກິດ ເມື່ອຕົ້ນປີ 2020 ທີ່ຜ່ານມາ

ລິ່ນຈີນ (ທີ່ມາ:USAID Wildlife Asia)
ຖິ່ນອາໄສຂອງລິ່ນຈີນ
ລັກສະນະສ່ວນຫົວຂອງລິ່ນຈີນ (ທີ່ມາ:USAID Wildlife Asia)

ເຖິງຢ່າງນັ້ນການລ່າໂຕລິ່ນ ກໍ່ຍັງເກີດຂຶ້ນຈຳນວນຫຼາຍຢ່າງໜ້າເປັນຫ່ວງ ເຊັ່ນການຈັບກຸມທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນເດືອນ ກຸມພາ 2017 ໄດ້ເກັດລິ່ນສູງເຖິງ 2,9 ຕັນ ທຽບໄດ້ກັບໂຕລິ່ນ ອາຟຣິກກາຫຼາຍເຖິງ 6.000 ໂຕ ໂດຍລະບຸປາຍທາງແມ່ນ ສປປ ລາວ ເຊິ່ງເປັນເລື່ອງທີ່ເຮັດໃຫ້ຊື່ສຽງຂອງ ສປປ ລາວ ເສຍຫາຍຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ

ຢ່າງໃດກໍຕາມ ເຖິງລິ່ນຊຸນດາຈະບໍ່ຢູ່ໃນກຸ່ມວິກິດ ແລະ ກຸ່ມທີ່ຖືກຕວດຈັບ ເຊິ່ງອາດເປັນຍ້ອນຂະໜາດໂຕ ແລະ ຈຳນວນຂອງເກັດທີ່ບໍ່ມີຫຼາຍຄືກັບສາຍພັນອື່ນ ຍິ່ງໃນຊ່ວງເກີດໂລກລະບາດໂຄວິດ-19 ຊຶ່ງຕວດພົບເຊື້ອດັ່ງກ່າວ ໃນໂຕເຈຍ ແລະ ໂຕລິ່ນ  ເລີຍເຮັດໃຫ້ມີການຄາດການວ່າ ຈະມີການຂ້າໂຕລິ່ນໜ້ອຍລົງ ແຕ່ກໍຍືນຍັນບໍ່ໄດ້ວ່າ ການລັກລອບຄ້າຂາຍໂຕລິ່ນຈະຫຼຸດລົງໄປນຳບໍ່ ໃນ ສປປ ລາວ

ດັ່ງນັ້ນ ໃນຖານະຂອງສິ່ງທີ່ມີຊີວິດອັນປະເສີດ ແລະ ປະຊາຊົນໃນປະເທດທີ່ຖືກລະບຸວ່າ ເປັນປາຍທາງການສົ່ງອອກໂຕລິ່ນຂອງໂລກ ເຮົາຄວນເປັນຫູເປັນຕາ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ໃຜມາໃຊ້ເຮົາເປັນຖານໃນການຄ້າຂາຍໂຕລິ່ນຕໍ່ໄປອີກ

ຖ້າອີງຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ສັດນໍ້າ ແລະ ສັດປ່າ ກໍຈະມີການຄຸ້ມຄອງສັດເຫຼົ່ານີ້ ບໍ່ໃຫ້ມີການລ່າ ຫຼື ການຂາຍ ແລະ ຕໍ່ຜູ້ລະເມີດຕໍ່ກົດໝາຍ ກໍຈະຖືກສຶກສາອົບຮົມ, ລົງວິໄນ, ປັບໄໝ ຫຼື ລົງໂທດຕາມກໍລະນີເບົາ ຫຼື ໜັກ ຕາມກົດໝາຍພາກທີ 8 ນະໂຍບາຍຕໍ່ຜູ້ມີຜົນງານ ແລະ ມາດຕະການຕໍ່ຜູ້ລະເມີດ

ມາດຕະການສຶກສາອົບຮົມ: ບຸກຄົນໃດທີ່ໃດລະເມີດ ໃນລັກສະນະສະຖານເບົາ ບໍ່ກະທຳຜິດທາງອາຍາ ກໍ່ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍ ຕໍ່າກວ່າ 200.000 ກີບ ແລະ ຍິນດີທີ່ຈະສາລະພາບ ຈະຖືກຕັກເຕືອນ ແລະ ສຶກສາອົບຮົມ

ມາດຕະການທາງວິໄນ: ພະນັກງານ ແລະ ເຈົ້າໜ້າທີ່ ທີ່ໄດ້ລະເມີດຕໍ່ກົດໝາຍກ່ຽວກັບສັດນໍ້າ ແລະ ສັດປ່າ ບໍ່ກະທຳຜິດທາງອາຍາ ກໍ່ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍ ຕໍ່າກວ່າ 200.000 ກີບ ແຕ່ບໍ່ມີຄວາມຈິງໃຈລາຍງານ ຈະຖືກຕິຕຽນ ຂຽນໃສ່ຊີວະປະຫວັດ, ໂຈະການເລື່ອນຊັ້ນ,​ ປົດຕໍາແໜ່ງ ຫຼື ຍົກຍ້າຍໄປເຮັດໜ້າທີ່ອື່ນທີ່ຕໍ່າກວ່າເກົ່າ, ໃຫ້ອອກຈາກລັດຖະການໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບນະໂຍບາຍໃດໆ

ມາດຕະການການປັບໃໝ: ກໍ່ຄວາມເສຍຫາຍຫຼາຍກວ່າ 200.000 ປັບເທົ່າຕົວຂອງຄວາມເສຍຫາຍ, ກໍລະນີລະເມີດຄັ້ງທີ2 ຫຼື ອາຈີນ ກໍ່ຈະຖືກປັບໃໝ ສາມເທົ່າຂອງປະເພດສັດ ທີ່ຖືກຫວງຫ້າມ, ສອງເທົ່າ ຂອງສັດປະເພດຄຸ້ມຄອງ ແລະ ເທົ່າຕົວຂອງສັດປະເພດທົ່ວໄປ

ສຳລັບຜູ້ທີ່ພົບເຫັນຄວາມຜິດປົກກະຕິ ຫຼື ເບາະແສໃນການຄ້າຂາຍໂຕລິ່ນໃນອາຊີ ສາມາດແຈ້ງໄດ້ທີ່ ສູນປະສານງານຊ່ວຍເຫຼືອສັດປ່າ ໃນໄທ +66 2561 0777 ຫຼື ໃນຫວຽດນາມ +84 2293 848 053 ແລະ ຫ້ອງການກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ຂອງລາວ  021-412345 Email: maf.infro@gmail.com

ທົ່ວໂລກມີໂຕລິ່ນທັງໝົດ 8 ສາຍພັນ ໂດຍລິ່ນໃນອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ ສ່ວນໃຫຍ່ເປັນສາຍພັນດຽວກັນທັງໝົດ ແຕ່ມີຊື່ເອີ້ນຕ່າງກັນໄປເຊັ່ນ ລິ່ນຊຸນດາ ລິ່ນມາລາຍູ ແລະ ລິ່ນຊວາ ມີຊື່ເອີ້ນທາງວິທະຍາສາດວ່າ Manis Javanica ໂດຍລິ່ນອີກຊະນິດໜຶ່ງທີ່ພົບໄດ້ໃນແຖບນີ້ ຄືລິ່ນຈີນ ( Manis pentadactyla ) ຊຶ່ງເປັນລິ່ນທີ່ພົບເຫັນຫຼາຍທີ່ສຸດໃນການຈັບກຸມຜູ້ຄ້າສັດປ່າໃນພູມມິພາກນີ້

ຂໍ້ມູນຈາກ USAID Wildlife Asia ໄດ້ລະບຸຄວາມແຕກຕ່າງຂອງລິ່ນອາຊີ ຊຶ່ງມີຢູ່ທັງໝົດ 4 ສາຍພັນດ້ວຍກັນຄື ນອກຈາກລິ່ນຊຸນດາແລ້ວ ຍັງມີ ລິ່ນຈີນ, ລິ່ນຟີລິປິນ ແລະ ລິ່ນອິນເດຍ ໂດຍລັກສະນະເດັ່ນຂອງລິ່ນຊຸນດາ ຄື ມີສີທີ່ລຳໂຕອ່ອນ ເປັນສີນໍ້າຕານເຫຼືອງ ຫຼື ອາດເປັນນໍ້າຕານເຂັ້ມ ແລະ ມີຂົນບາງໆ ຂຶ້ນແຊກຢູ່ໜ້ອຍໜຶ່ງ ຊ່ວງຈາກຄໍເຖິງປາຍດັງ ຈະຍາວກວ່າ ລິ່ນຈີນ ແລະ ລິ່ນຟິລິປິນ ມີຈຳນວນແຖວຂອງເກັດໜ້ອຍກວ່າສາຍພັນຟິລິປິນ ແຕ່ຫຼາຍກວ່າລິ່ນອິນເດຍ ສ່ວນເລັບຕີນໜ້າ-ຫຼັງ ມີລັກສະນະ ແລະ ຂະໜາດບໍ່ຕ່າງກັນຫຼາຍ ແລະ ມີຫາງໄວ້ຢືດສິ່ງຕ່າງໆ ໂດຍຫາງມີລັກສະນະນ້ອຍກວ່າ ລິ່ນຈີນ ແລະ ລິ່ນອິນເດຍ

ລິ່ນຊຸນຕາ(ທີ່ມາ:USAID Wildlife Asia)
ຖິ່ນອາໄສຂອງລິ່ນຊຸນຕາ
ລັກສະນະສ່ວນຫົວຂອງລິ່ນຊຸນຕາ (ທີ່ມາ:USAID Wildlife Asia)

ທີ່ເປັນແບບນີ້ ເພາະມີຄວາມເຊື່ອທີ່ວ່າ ເກັດໂຕລິ່ນມີຄຸນນະສົມບັດເປັນຢາ ບໍາລຸງຜູ້ຍິງທີ່ມີປະຈຳເດືອນ ກະຕຸ້ນການໃຫ້ນົມລູກ ແລະ ຮັກສາໄຂຂໍ້ອັກເສບໄດ້ ທັ້ງໆ ທີ່ເກັດຂອງໂຕລິ່ນ ມີອົງປະກອບສ່ວນໃຫຍ່ຄ້າຍຄືກັບເລັບຂອງມະນຸດ ແລະ ນັກວິທະຍາສາດຍັງຢືນຢັນວ່າ ເກັດຂອງລິ່ນ ບໍ່ໄດ້ມີຊັບພະຄຸນທາງຢາ ທີ່ໄດ້ກ່າວມານີ້ເລີຍ

ຄວາມໂຊກຮ້າຍຂອງໂຕລິ່ນທັງ 8 ສາຍພັນຄື ທັງໝົດແມ່ນຖືກຈັດຢູ່ໃນກຸ່ມໃກ້ຈະສູນພັນທັງໝົດ ໂດຍສະເພາະ 3 ສາຍພັນຄື ລິ່ນຕົ້ນໄມ້ທອງຄໍາ ກັບ ລິ່ນຍັກ ຈາກອາຟຣິກກາ ແລະ ລິ່ນຟິລິປິນ ຊຶ່ງອົງການອະນຸລັກທຳມະຊາດໂລກ ( IUCN ) ຍົກລະດັບຈາກກຸ່ມໃກ້ສູນພັນ ມາເປັນກຸ່ມສ່ຽງຕໍ່ການສູນພັນຂັ້ນວິກິດ ເມື່ອຕົ້ນປີ 2020 ທີ່ຜ່ານມາ

ລິ່ນຈີນ (ທີ່ມາ:USAID Wildlife Asia)
ຖິ່ນອາໄສຂອງລິ່ນຈີນ
ລັກສະນະສ່ວນຫົວຂອງລິ່ນຈີນ (ທີ່ມາ:USAID Wildlife Asia)

ເຖິງຢ່າງນັ້ນການລ່າໂຕລິ່ນ ກໍ່ຍັງເກີດຂຶ້ນຈຳນວນຫຼາຍຢ່າງໜ້າເປັນຫ່ວງ ເຊັ່ນການຈັບກຸມທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນເດືອນ ກຸມພາ 2017 ໄດ້ເກັດລິ່ນສູງເຖິງ 2,9 ຕັນ ທຽບໄດ້ກັບໂຕລິ່ນ ອາຟຣິກກາຫຼາຍເຖິງ 6.000 ໂຕ ໂດຍລະບຸປາຍທາງແມ່ນ ສປປ ລາວ ເຊິ່ງເປັນເລື່ອງທີ່ເຮັດໃຫ້ຊື່ສຽງຂອງ ສປປ ລາວ ເສຍຫາຍຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ

ຢ່າງໃດກໍຕາມ ເຖິງລິ່ນຊຸນດາຈະບໍ່ຢູ່ໃນກຸ່ມວິກິດ ແລະ ກຸ່ມທີ່ຖືກຕວດຈັບ ເຊິ່ງອາດເປັນຍ້ອນຂະໜາດໂຕ ແລະ ຈຳນວນຂອງເກັດທີ່ບໍ່ມີຫຼາຍຄືກັບສາຍພັນອື່ນ ຍິ່ງໃນຊ່ວງເກີດໂລກລະບາດໂຄວິດ-19 ຊຶ່ງຕວດພົບເຊື້ອດັ່ງກ່າວ ໃນໂຕເຈຍ ແລະ ໂຕລິ່ນ  ເລີຍເຮັດໃຫ້ມີການຄາດການວ່າ ຈະມີການຂ້າໂຕລິ່ນໜ້ອຍລົງ ແຕ່ກໍຍືນຍັນບໍ່ໄດ້ວ່າ ການລັກລອບຄ້າຂາຍໂຕລິ່ນຈະຫຼຸດລົງໄປນຳບໍ່ ໃນ ສປປ ລາວ

ດັ່ງນັ້ນ ໃນຖານະຂອງສິ່ງທີ່ມີຊີວິດອັນປະເສີດ ແລະ ປະຊາຊົນໃນປະເທດທີ່ຖືກລະບຸວ່າ ເປັນປາຍທາງການສົ່ງອອກໂຕລິ່ນຂອງໂລກ ເຮົາຄວນເປັນຫູເປັນຕາ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ໃຜມາໃຊ້ເຮົາເປັນຖານໃນການຄ້າຂາຍໂຕລິ່ນຕໍ່ໄປອີກ

ຖ້າອີງຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ສັດນໍ້າ ແລະ ສັດປ່າ ກໍຈະມີການຄຸ້ມຄອງສັດເຫຼົ່ານີ້ ບໍ່ໃຫ້ມີການລ່າ ຫຼື ການຂາຍ ແລະ ຕໍ່ຜູ້ລະເມີດຕໍ່ກົດໝາຍ ກໍຈະຖືກສຶກສາອົບຮົມ, ລົງວິໄນ, ປັບໄໝ ຫຼື ລົງໂທດຕາມກໍລະນີເບົາ ຫຼື ໜັກ ຕາມກົດໝາຍພາກທີ 8 ນະໂຍບາຍຕໍ່ຜູ້ມີຜົນງານ ແລະ ມາດຕະການຕໍ່ຜູ້ລະເມີດ

ມາດຕະການສຶກສາອົບຮົມ: ບຸກຄົນໃດທີ່ໃດລະເມີດ ໃນລັກສະນະສະຖານເບົາ ບໍ່ກະທຳຜິດທາງອາຍາ ກໍ່ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍ ຕໍ່າກວ່າ 200.000 ກີບ ແລະ ຍິນດີທີ່ຈະສາລະພາບ ຈະຖືກຕັກເຕືອນ ແລະ ສຶກສາອົບຮົມ

ມາດຕະການທາງວິໄນ: ພະນັກງານ ແລະ ເຈົ້າໜ້າທີ່ ທີ່ໄດ້ລະເມີດຕໍ່ກົດໝາຍກ່ຽວກັບສັດນໍ້າ ແລະ ສັດປ່າ ບໍ່ກະທຳຜິດທາງອາຍາ ກໍ່ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍ ຕໍ່າກວ່າ 200.000 ກີບ ແຕ່ບໍ່ມີຄວາມຈິງໃຈລາຍງານ ຈະຖືກຕິຕຽນ ຂຽນໃສ່ຊີວະປະຫວັດ, ໂຈະການເລື່ອນຊັ້ນ,​ ປົດຕໍາແໜ່ງ ຫຼື ຍົກຍ້າຍໄປເຮັດໜ້າທີ່ອື່ນທີ່ຕໍ່າກວ່າເກົ່າ, ໃຫ້ອອກຈາກລັດຖະການໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບນະໂຍບາຍໃດໆ

ມາດຕະການການປັບໃໝ: ກໍ່ຄວາມເສຍຫາຍຫຼາຍກວ່າ 200.000 ປັບເທົ່າຕົວຂອງຄວາມເສຍຫາຍ, ກໍລະນີລະເມີດຄັ້ງທີ2 ຫຼື ອາຈີນ ກໍ່ຈະຖືກປັບໃໝ ສາມເທົ່າຂອງປະເພດສັດ ທີ່ຖືກຫວງຫ້າມ, ສອງເທົ່າ ຂອງສັດປະເພດຄຸ້ມຄອງ ແລະ ເທົ່າຕົວຂອງສັດປະເພດທົ່ວໄປ

ສຳລັບຜູ້ທີ່ພົບເຫັນຄວາມຜິດປົກກະຕິ ຫຼື ເບາະແສໃນການຄ້າຂາຍໂຕລິ່ນໃນອາຊີ ສາມາດແຈ້ງໄດ້ທີ່ ສູນປະສານງານຊ່ວຍເຫຼືອສັດປ່າ ໃນໄທ +66 2561 0777 ຫຼື ໃນຫວຽດນາມ +84 2293 848 053 ແລະ ຫ້ອງການກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ຂອງລາວ  021-412345 Email: maf.infro@gmail.com

More from author

Related posts

ຂໍຂອບໃຈນຳຜູ້ສະໜັບສະໜູນ

Latest posts

ວິທີແກ້ອາການເມົາຄ້າງ ໃຫ້ລຸກຂຶ້ນໄປເຮັດວຽກຕໍ່ໄດ້.

ກິນລ້ຽງໜັກແລ້ວຕື່ນເຊົ້າມາມີອາການເມົາຄ້າງ ບໍ່ຢາກລຸກອອກຈາກບ່ອນ ແຕ່ຕ້ອງລຸກຂຶ້ນໄປເຮັດວຽກ ຄວນ​ເຮັດ​ແນວ​ໃດ? ມື້ນີ້ເຮົາ​ມີ 5 ວິທີ​ແກ້​ອາການ​ເມົາ​ຄ້າງ ທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານກຽມພ້ອມທີ່ຈະໄປເຮັດວຽກໄດ້.

ວິທີການປ້ອງກັນຜິວຈາກແສງແດດ ໃນ​ໄລ​ຍະ​ຊ່ວງບຸນປີໃໝ່ນີ້.

ແສງແດດແມ່ນສັດຕູທີ່ອັນຕະລາຍທີ່ສຸດຂອງຜິວໜັງ ໂດຍສະເພາະໃນຊ່ວງບຸນຫຼິ້ນນໍ້າແບບນີ້ບວກກັບທີ່ອາກາດຢູ່ລາວເຮົາຮ້ອນຫຼາຍ ແລະ ແດດແຮງ, ການປົກປ້ອງຜິວຈາກແສງແດດຈຶ່ງເປັນສິ່ງສຳຄັນ. ມື້ນີ້ດຮົາເລິຍຈະມາແນະນໍາເທັກນິກປ້ອງກັນຜິວຈາກແສງແດດງ່າຍມາໃຫ້ທຸກຄົນໄດ້ໃຊ້.

5 ອາຫານທີ່ບໍ່ຄວນກິນກັບ “ແອວກໍຮໍ”

ຮອດບຸນປີໃໝ່ລາວ ແອວກໍຮໍເປັນສິ່ງປາສະຈາກບໍ່ໄດ້ເລີຍທີ່ຕ້ອງມີຄຽງຄູ້ກັບການກິນລ້ຽງ ແລະ ການສັງສັນກັບຫໝູ່ເພື່ອນ, ຖ້າຫຼີກລ້ຽງກໍຄວນຫຼີກລ້ຽງ ແຕ່ຫາກວ່າຫຼີກລ່ຽງບໍ່ໄດ້ແມ່ນໃຫ້ມາຟັງທາງນີ້ ເຮົາຈະແນະນຳກ່ຽວກັບອາຫານທີ່ບໍ່ຄວນກິນກັບແອວກໍຮໍ ເຊິ່ງບາງຄັ້ງອາຫານເຫຼົ່ານີ້ຫຼາຍຄົນອາດຈະສັ່ງກິນກັບເຫຼົ້າ ແຕ່ທີ່ຈິງແລ້ວສາມາດທໍາລາຍສຸຂະພາບຂອງເຈົ້າໃນອະນາຄົດໄດ້ ຈະມີຫຍັງໄປເບິ່ງນໍາກັນເລີຍ.