Wednesday, May 22, 2024
Lenovo

ຢູນິເຊບ ມອບອຸປະກອນຕ້ານໂຄວິດ-19 ໃຫ້ນັກຮຽນໃນ ສປປ ລາວ ເກືອບ 1 ລ້ານຄົນ

ຢູນິເຊບ ສືບຕໍ່ມອບອຸປະກອນການສຶກສາ ແລະ ອຸປະກອນຕ້ານໂຄວິດ-19 ໃຫ້ແກ່ລາວ

ຢູນີເຊັບປະຈໍາ ສປປ ລາວ ມອບປຶ້ມຮຽນ, ປຶ້ມຄູ່ມືຄູ ແລະ ອຸປະກອນການສຶກສາ ໂດຍໄປແຈກຢາຍໃຫ້
ນັກຮຽນນັບແຕ່ຊັ້ນກຽມປະຖົມຈົນຮອດຊັ້ນ ມັດທະຍົມ ແລະ ຄູສອນໃນທົ່ວປະເທດ

ອຸປະກອນຮັກສາຄວາມສະອາດເພື່ອປ້ອງກັນໂຄວິດ-19 ໃຫ້ນັກຮຽນເກືອບ 1 ລ້ານຄົນໃນ
ໂຮງຮຽນອະນຸບານ, ໂຮງຮຽນກຽມປະຖົມ ແລະ ໂຮງຮຽນປະຖົມ…ອ່ານຕໍ່

ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ຈັດຕັ້ງແນວທາງ ແລະ ວຽກງານຈຸດສຸມ ປະຈຳປີ 2021

ສຸມໃສ່ຮັບປະກັນປົກປັກຮັກສາອໍານາດອະທິປະໄຕຂອງຊາດ, ສັງຄົມມີຄວາມສະຫງົບ-ປອດໄພໂດຍພື້ນຖານ, ການປະຕິບັດແນວທາງແຜນນະໂຍບາຍຂອງພັກ, ການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ວັດທະນະທຳ-ສັງຄົມ, ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນໄດ້ຮັບການປັບປຸງດີຂຶ້ນເປັນກ້າວໆ

ການປັບປຸງກໍ່ສ້າງ ກອງທັບ ກໍມີຫຼາຍດ້ານພົ້ນເດັ່ນຂຶ້ນແລະ ກ້າວເຂົ້າສູ່ຄວາມເປັນລະບຽບ, ມີແບບແຜນ ແລະທັນສະໄໝ ແຕ່ເຫັນວ່າຍັງມີຫຼາຍບັນຫາ ທີ່ຈະຕ້ອງໄດ້ສຸມໃສ່ແກ້ໄຂ…ອ່ານຕໍ່

ຈັດເວທີ ເພື່ອປັບປຸງຂະແໜງການໄຟຟ້າ ເພື່ອໃຫ້ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ໂອກາດສະເໜີ ຄຳຄິດເຫັນ

ເປັນເວທີ ສໍາລັບນັກວິຊາການ, ນັກຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ຜູ້ສ້າງນະໂຍບາຍເພື່ອປຶກສາຫາລື ແລະ ນຳສະເໜີມາດຕະການຕ່າງໆເພື່ອປັບປຸງຂະແໜງໄຟຟ້າລາວ

ເຊິ່ງອະທິການບໍດີ ມະຫາວິທະຍາໄລຈຳປາສັກ ແລະ ບໍລິສັດ EXP-LAPEE ຈະຮ່ວມກັນຈັດກອງປະຊຸມວິຊາການເພື່ອປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບ ແລະ ສະເໝີແນວຄວາມຄິດທາງດ້ານວິຊາການເພື່ອປັບປຸງຂະແໜງໄຟຟ້າຂອງລາວ…ອ່ານຕໍ່

ເລີ່ມເປີດແລ້ວ ເທດສະການອາຫານປະຈຳປີ 2021 ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ງານເທດສະການອາຫານລາວປະຈຳປີ 2021 ເປີດຢ່າງເປັນທາງການທີ່ ສວນເຈົ້າອານຸວົງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໂດຍມີ 100 ກວ່າຮ້ານເຂົ້າຮ່ວມ ທີ່ມາຈາກນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ຈາກຕ່າງແຂວງ ແລະ ຈາກຮ້ານອາຫານພື້ນເມືອງ 9 ປະເທດ ງານຈະເປີດແຕ່ວັນທີ 23 ກຸມພາ 2021 ຈົນຮອດ ວັນທີ 27 ກຸມພາ 2021…ອ່ານຕໍ່

ຢູນິເຊບ ສືບຕໍ່ມອບອຸປະກອນການສຶກສາ ແລະ ອຸປະກອນຕ້ານໂຄວິດ-19 ໃຫ້ແກ່ລາວ

ຢູນີເຊັບປະຈໍາ ສປປ ລາວ ມອບປຶ້ມຮຽນ, ປຶ້ມຄູ່ມືຄູ ແລະ ອຸປະກອນການສຶກສາ ໂດຍໄປແຈກຢາຍໃຫ້
ນັກຮຽນນັບແຕ່ຊັ້ນກຽມປະຖົມຈົນຮອດຊັ້ນ ມັດທະຍົມ ແລະ ຄູສອນໃນທົ່ວປະເທດ

ອຸປະກອນຮັກສາຄວາມສະອາດເພື່ອປ້ອງກັນໂຄວິດ-19 ໃຫ້ນັກຮຽນເກືອບ 1 ລ້ານຄົນໃນ
ໂຮງຮຽນອະນຸບານ, ໂຮງຮຽນກຽມປະຖົມ ແລະ ໂຮງຮຽນປະຖົມ…ອ່ານຕໍ່

ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ຈັດຕັ້ງແນວທາງ ແລະ ວຽກງານຈຸດສຸມ ປະຈຳປີ 2021

ສຸມໃສ່ຮັບປະກັນປົກປັກຮັກສາອໍານາດອະທິປະໄຕຂອງຊາດ, ສັງຄົມມີຄວາມສະຫງົບ-ປອດໄພໂດຍພື້ນຖານ, ການປະຕິບັດແນວທາງແຜນນະໂຍບາຍຂອງພັກ, ການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ວັດທະນະທຳ-ສັງຄົມ, ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນໄດ້ຮັບການປັບປຸງດີຂຶ້ນເປັນກ້າວໆ

ການປັບປຸງກໍ່ສ້າງ ກອງທັບ ກໍມີຫຼາຍດ້ານພົ້ນເດັ່ນຂຶ້ນແລະ ກ້າວເຂົ້າສູ່ຄວາມເປັນລະບຽບ, ມີແບບແຜນ ແລະທັນສະໄໝ ແຕ່ເຫັນວ່າຍັງມີຫຼາຍບັນຫາ ທີ່ຈະຕ້ອງໄດ້ສຸມໃສ່ແກ້ໄຂ…ອ່ານຕໍ່

ຈັດເວທີ ເພື່ອປັບປຸງຂະແໜງການໄຟຟ້າ ເພື່ອໃຫ້ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ໂອກາດສະເໜີ ຄຳຄິດເຫັນ

ເປັນເວທີ ສໍາລັບນັກວິຊາການ, ນັກຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ຜູ້ສ້າງນະໂຍບາຍເພື່ອປຶກສາຫາລື ແລະ ນຳສະເໜີມາດຕະການຕ່າງໆເພື່ອປັບປຸງຂະແໜງໄຟຟ້າລາວ

ເຊິ່ງອະທິການບໍດີ ມະຫາວິທະຍາໄລຈຳປາສັກ ແລະ ບໍລິສັດ EXP-LAPEE ຈະຮ່ວມກັນຈັດກອງປະຊຸມວິຊາການເພື່ອປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບ ແລະ ສະເໝີແນວຄວາມຄິດທາງດ້ານວິຊາການເພື່ອປັບປຸງຂະແໜງໄຟຟ້າຂອງລາວ…ອ່ານຕໍ່

ເລີ່ມເປີດແລ້ວ ເທດສະການອາຫານປະຈຳປີ 2021 ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ງານເທດສະການອາຫານລາວປະຈຳປີ 2021 ເປີດຢ່າງເປັນທາງການທີ່ ສວນເຈົ້າອານຸວົງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໂດຍມີ 100 ກວ່າຮ້ານເຂົ້າຮ່ວມ ທີ່ມາຈາກນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ຈາກຕ່າງແຂວງ ແລະ ຈາກຮ້ານອາຫານພື້ນເມືອງ 9 ປະເທດ ງານຈະເປີດແຕ່ວັນທີ 23 ກຸມພາ 2021 ຈົນຮອດ ວັນທີ 27 ກຸມພາ 2021…ອ່ານຕໍ່

More from author

Related posts

ຂໍຂອບໃຈນຳຜູ້ສະໜັບສະໜູນ

Latest posts

3 ຍຸກ ທີ່ພຣະພຸດທະສາສະໜາ ເຂົ້າມາປະເທດລາວ.

ພຣະພຸດທະສາສະນາ ເປັນສາສະໜາປະຈຳຊາດລາວ ເຊິ່ງໄດ້ເຂົ້າມາຕັ້ງໝັ້ນໃນດິນແດນອານາຈັກລ້ານຊ້າງເທິງສອງຟາກຝັ່ງແມ່ນ້ຳຂອງ, ແລະ ສ່ວນທີ່ເປັນປະເທດລາວເຮົານີ້ ຫຼາຍກວ່າ ໒໐໐໐ ປີ, ຄືພ້ອມກັບການເຂົ້າມາຂອງພຣະພຸດທະສາສະໜາໃນບັນດາປະເທດສຸວັນນະພູມ ຫຼື ແຫຼມທອງນີ້, ເຊິ່ງຫຼັກຖານທາງສາສະໜາວັດຖຸ, ສາສະໜາສະຖານ ໄດ້ປາກົດຕົວສອງຝາກຝັ່ງແມ່ນ້ຳຂອງເປັນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ

Vietjet ກ້າວ​ໄປ​ອີກຂັ້ນ ​ໃນ​ຖານະ​​ສາຍ​ການ​ບິນ​ທຳອິດ ​ທີ່​ໃຫ້ບໍລິການຖ້ຽວ​ບິນ​​ກົງ​ລະຫວ່າງ ຮ່າ​ໂນ້ຍ ​ແລະ Hiroshima.

(ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 22 ພຶດສະພາ 2024) - Vietjet ມີຄວາມຍິນດີທີ່ຈະເປີດເສັ້ນທາງບິນກົງເຊື່ອມຕໍ່ຮ່າໂນ້ຍ, ນະຄອນຫຼວງຂອງຫວຽດນາມ ກັບນະຄອນ Hiroshima ຂອງຍີ່ປຸ່ນ. ຖ້ຽວ​ບິນໃໝ່​ນີ້​ແມ່ນ​ເສັ້ນທາງ​ສາຍ​ການບິນ​ທີ 8 ຂອງ​ສອງ​ປະ​ເທດ ​ແລະ ​ເປັນ​ສາຍ​ການບິນ​ກົງ​ສາຍ​ດຽວ​ລະຫວ່າງ Hiroshima ​ແລະ ຮ່າ​ໂນ້ຍ, ຫຼຸດຜ່ອນ​ເວລາ​ເດີນທາງ​ລົງ ​ແລະ ມອບ​ປະສົບ​ການ​ໃນ​ການ​ເດີນທາງ​ລະຫວ່າງ​ສອງ​ປະເທດ.

“ວັນວິສາຂະບູຊາ” ວັນສຳຄັນຂອງພຸດທະສາສະໜາ

“ວິສາຂະບູຊາ” ຫຍໍ້ມາຈາກ ຄຳວ່າ “ວິສາຂະ ປຸນນະມີດິຖີບູຊາ” ແປວ່າ ການບູຊາໃນວັນເພັງເດືອນ ວິສາຂະ ຫຼື ເດືອນ 6 ວັນວິສາຂະບູຊາ ຖືເປັນວັນສໍາຄັນທີ່ສຸດໃນທາງພຣະພຸດທະສາສະໜາ ເພາະເປັນວັນທີ່ເກີດ 3 ເຫດ ການອັດສະຈັນທີ່ສໍາຄັນ ກ່ຽວກັບເລື່ອງລາວຊີວິດຂອງອົງສົມເດັດພຣະສັມມາສັມພຸດທະເຈົ້າ ໃນວັນເພັງ ຂຶ້ນ 15 ຄໍ່າ ເດືອນ 6 ແຕ່ກໍນັບວ່າເປັນຊ່ວງໄລຍະເວລາທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ແລະ ຫ່າງກັນຫຼາຍປີ ເຊິ່ງເຫດການອັດສະຈັນທັງ 3 ນັ້ນໄດ້ແກ່: ການປະສູດ, ຕັດສະຮູ້ ແລະ ປະຣິນິພານ ຂອງພຣະພຸດທະເຈົ້າ.