Wednesday, May 22, 2024
Lenovo

ສາລະວັນ ສືບຕໍ່ເສັງນັກຮຽນເກັ່ງ ປະຈຳປີ2021 ພາຍໃນແຂວງ

ສາລະວັນ ສືບຕໍ່ເສັງນັກຮຽນເກັ່ງ ປະຈຳປີ2021 ພາຍໃນແຂວງ

ຫຼັງຈາກກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະກິລາ ໄດ້ໂຈະການສອບເສັງແຂ່ງຂັນນັກຮຽນເກັ່ງຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາລະດັບຊາດ ເນື່ອງຈາກຜົນກະທົບການແຜ່ລະບາດຂອງເຊື້ອພະຍາດ Covid-19, ສ່ວນລະດັບແຂວງແມ່ນໄດ້ສືບຕໍ່ຈັດຕັ້ງສອບເສັງເປັນປົກກະຕິ.

ການສອບເສັງໃນປີນີ້ມີນັກສອບເສັງຈາກ 8 ຕົວເມືອງ ທົ່ວແຂວງເຂົ້າຮ່ວມ 88 ຄົນ ( ຍິງ 46 ຄົນ ), ວິຊາທີ່ສອບເສັງແຂ່ງຂັນນັກຮຽນເກັ່ງຊັ້ນ ມ 4 ແລະ ມ 7 ມີ 4 ວິຊາ ຄື: ພາສາລາວ – ວັນນະຄະດີ, ຄະນິດສາດ, ຟີຊິກສາດ ແລະ ເຄມີສາດ…ອ່ານຕໍ່

ອັດຕະປື ໄດ້ຮັບຕົວເລກທີ່ຕ້ອງເກັບລາຍຮັບເຂົ້າແຂວງ 85 ຕື້ກີບ

ປີ 2021 ຂະແໜງສ່ວຍສາອາກອນ ແຂວງອັດຕະປື ໄດ້ຮັບໂຕເລກການຈັດເກັບລາຍຮັບເຂົ້າ ງົບປະມານຕ້ອງໄດ້ຈຳນວນ85 ຕື້ກີບ, ໃນນີ້ ຂັ້ນແຂວງສູ້ຊົນເກັບໃຫ້ໄດ້ 74,3 ຕື້ກວ່າກີບ ແລະ ຂັ້ນເມືອງ ສູ້ຊົນເກັບໃຫ້ໄດ້ 10,6 ຕື້ກວ່າກີບ

ເພີ່ມຂຶ້ນ 29% ເມື່ອທຽບໃສ່ແຜນດັດແກ້ປີຜ່ານມາ ແລະ ເທົ່າກັບ 2,73% ຂອງ GDP ຊຶ່ງລາຍຮັບສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນ​ໄດ້ຈາກພາສີ-ສ່ວຍສາອາກອນທາງກົງ ມີ 45,9 ຕື້ກວ່າກີບ…ອ່ານຕໍ່

ການສ້າງຮ່ອມບ້ານບີໝີ ຈະສຳເລັດກ່ອນແຜນທີ່ວາງໄວ້

ວິຊາການພາກສະໜາມ ຫ້ອງການໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ເມືອງເງິນ ໄດ້ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ການກໍາສ້າງຕົວຈິງ ແມ່ນເລີ່ມໃນ ວັນທີ 3 ມັງກອນ 2021 ມາຮອດປັດຈຸບັນ ແມ່ນສຳເລັດ 90% ກຳນົດແຜນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໃຫ້ສຳເລັດແລ້ວ ແມ່ນໃຊ້ເວລາ 7 ເດືອນ

ຄາດວ່າຈະໃຫ້ສຳເລັດ ໃນທ້າຍເດືອນມີນານີ້ ໂດຍແມ່ນ ບໍລິສັດ ຊະນະໄຊ ກໍ່ສ້າງຂົວ-ທາງ ເປັນຜູ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ…ອ່ານຕໍ່

ເຈົ້າເມືອງທ່າປາງທອງ ສືບຕໍ່ແຜນພັດທະນາ ແຜນເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ

ເຈົ້າເມືອງ ທ່າປາງທອງໄດ້ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ແຜນການພັດທະນາເສດຖະກິດ – ສັງຄົມປີ 2021 ສູ້ຊົນເຮັດໃຫ້ເສດຖະກິດຂະຫຍາຍຕົວໂດຍສະເລ່ຍໃນລະດັບ 5,20% ລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນຂອງເມືອງ ທ່າປາງທອງໃຫ້ບັນລຸ 443,35 ຕື້ກີບ

ສະເລ່ຍລາຍຮັບໃສ່ພົນລະເມືອງໃຫ້ໄດ້ 9,18 ລ້ານກີບຕໍ່ຄົນຕໍ່ປີ ເທົ່າກັບ 1 ພັນ 93ໂດລາຕໍ່ຄົນຕໍ່ປີ, ຂະແໜງກະສິກຳໃຫ້ໄດ້ 330,72 ຕື້ກີບ, ຂະແໜງອຸດສາຫະກຳ ໃຫ້ໄດ້ 48,64 ຕື້ກີບ ແລະ ຂະແໜງການບໍລິການ 53,99 ຕື້ກີບ…ອ່ານຕໍ່

ດາຕາຄອມ ມອບຄອມຕັ້ງໂຕະ ຈຳນວນ 10 ຊຸດ ໃຫ້ແກ່ຂະແໜງການຈັດຕັ້ງລັດ

ຮອງປະທານບໍລິສັດ ດາຕາຄອມ ໄດ້ນໍາເອົາຄອມພິວເຕີ້ຕັ້ງໂຕະ ຈຳນວນ 10 ຊຸດ ລວມມູນຄ່າປະມານ 80 ລ້ານກີບ ມາມອບໃຫ້ແກ່ 5 ພາກສ່ວນໃນຂະແໜງການຈັດຕັ້ງລັດຂອງແຂວງຄຳມ່ວນ

ເພື່ອປະກອບສ່ວນດ້ານວັດຖຸອຸປະກອນ ກໍ່ຄືເຄື່ອງຄອມພິວເຕີ້ ຮັບໃຊ້ວຽກງານພາຍໃນຫ້ອງການ ໃຫ້ມີຄວາມສະດວກສະບາຍ…ອ່ານຕໍ່

ສາລະວັນ ສືບຕໍ່ເສັງນັກຮຽນເກັ່ງ ປະຈຳປີ2021 ພາຍໃນແຂວງ

ຫຼັງຈາກກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະກິລາ ໄດ້ໂຈະການສອບເສັງແຂ່ງຂັນນັກຮຽນເກັ່ງຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາລະດັບຊາດ ເນື່ອງຈາກຜົນກະທົບການແຜ່ລະບາດຂອງເຊື້ອພະຍາດ Covid-19, ສ່ວນລະດັບແຂວງແມ່ນໄດ້ສືບຕໍ່ຈັດຕັ້ງສອບເສັງເປັນປົກກະຕິ.

ການສອບເສັງໃນປີນີ້ມີນັກສອບເສັງຈາກ 8 ຕົວເມືອງ ທົ່ວແຂວງເຂົ້າຮ່ວມ 88 ຄົນ ( ຍິງ 46 ຄົນ ), ວິຊາທີ່ສອບເສັງແຂ່ງຂັນນັກຮຽນເກັ່ງຊັ້ນ ມ 4 ແລະ ມ 7 ມີ 4 ວິຊາ ຄື: ພາສາລາວ – ວັນນະຄະດີ, ຄະນິດສາດ, ຟີຊິກສາດ ແລະ ເຄມີສາດ…ອ່ານຕໍ່

ອັດຕະປື ໄດ້ຮັບຕົວເລກທີ່ຕ້ອງເກັບລາຍຮັບເຂົ້າແຂວງ 85 ຕື້ກີບ

ປີ 2021 ຂະແໜງສ່ວຍສາອາກອນ ແຂວງອັດຕະປື ໄດ້ຮັບໂຕເລກການຈັດເກັບລາຍຮັບເຂົ້າ ງົບປະມານຕ້ອງໄດ້ຈຳນວນ85 ຕື້ກີບ, ໃນນີ້ ຂັ້ນແຂວງສູ້ຊົນເກັບໃຫ້ໄດ້ 74,3 ຕື້ກວ່າກີບ ແລະ ຂັ້ນເມືອງ ສູ້ຊົນເກັບໃຫ້ໄດ້ 10,6 ຕື້ກວ່າກີບ

ເພີ່ມຂຶ້ນ 29% ເມື່ອທຽບໃສ່ແຜນດັດແກ້ປີຜ່ານມາ ແລະ ເທົ່າກັບ 2,73% ຂອງ GDP ຊຶ່ງລາຍຮັບສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນ​ໄດ້ຈາກພາສີ-ສ່ວຍສາອາກອນທາງກົງ ມີ 45,9 ຕື້ກວ່າກີບ…ອ່ານຕໍ່

ການສ້າງຮ່ອມບ້ານບີໝີ ຈະສຳເລັດກ່ອນແຜນທີ່ວາງໄວ້

ວິຊາການພາກສະໜາມ ຫ້ອງການໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ເມືອງເງິນ ໄດ້ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ການກໍາສ້າງຕົວຈິງ ແມ່ນເລີ່ມໃນ ວັນທີ 3 ມັງກອນ 2021 ມາຮອດປັດຈຸບັນ ແມ່ນສຳເລັດ 90% ກຳນົດແຜນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໃຫ້ສຳເລັດແລ້ວ ແມ່ນໃຊ້ເວລາ 7 ເດືອນ

ຄາດວ່າຈະໃຫ້ສຳເລັດ ໃນທ້າຍເດືອນມີນານີ້ ໂດຍແມ່ນ ບໍລິສັດ ຊະນະໄຊ ກໍ່ສ້າງຂົວ-ທາງ ເປັນຜູ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ…ອ່ານຕໍ່

ເຈົ້າເມືອງທ່າປາງທອງ ສືບຕໍ່ແຜນພັດທະນາ ແຜນເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ

ເຈົ້າເມືອງ ທ່າປາງທອງໄດ້ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ແຜນການພັດທະນາເສດຖະກິດ – ສັງຄົມປີ 2021 ສູ້ຊົນເຮັດໃຫ້ເສດຖະກິດຂະຫຍາຍຕົວໂດຍສະເລ່ຍໃນລະດັບ 5,20% ລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນຂອງເມືອງ ທ່າປາງທອງໃຫ້ບັນລຸ 443,35 ຕື້ກີບ

ສະເລ່ຍລາຍຮັບໃສ່ພົນລະເມືອງໃຫ້ໄດ້ 9,18 ລ້ານກີບຕໍ່ຄົນຕໍ່ປີ ເທົ່າກັບ 1 ພັນ 93ໂດລາຕໍ່ຄົນຕໍ່ປີ, ຂະແໜງກະສິກຳໃຫ້ໄດ້ 330,72 ຕື້ກີບ, ຂະແໜງອຸດສາຫະກຳ ໃຫ້ໄດ້ 48,64 ຕື້ກີບ ແລະ ຂະແໜງການບໍລິການ 53,99 ຕື້ກີບ…ອ່ານຕໍ່

ດາຕາຄອມ ມອບຄອມຕັ້ງໂຕະ ຈຳນວນ 10 ຊຸດ ໃຫ້ແກ່ຂະແໜງການຈັດຕັ້ງລັດ

ຮອງປະທານບໍລິສັດ ດາຕາຄອມ ໄດ້ນໍາເອົາຄອມພິວເຕີ້ຕັ້ງໂຕະ ຈຳນວນ 10 ຊຸດ ລວມມູນຄ່າປະມານ 80 ລ້ານກີບ ມາມອບໃຫ້ແກ່ 5 ພາກສ່ວນໃນຂະແໜງການຈັດຕັ້ງລັດຂອງແຂວງຄຳມ່ວນ

ເພື່ອປະກອບສ່ວນດ້ານວັດຖຸອຸປະກອນ ກໍ່ຄືເຄື່ອງຄອມພິວເຕີ້ ຮັບໃຊ້ວຽກງານພາຍໃນຫ້ອງການ ໃຫ້ມີຄວາມສະດວກສະບາຍ…ອ່ານຕໍ່

More from author

Related posts

ຂໍຂອບໃຈນຳຜູ້ສະໜັບສະໜູນ

Latest posts

3 ຍຸກ ທີ່ພຣະພຸດທະສາສະໜາ ເຂົ້າມາປະເທດລາວ.

ພຣະພຸດທະສາສະນາ ເປັນສາສະໜາປະຈຳຊາດລາວ ເຊິ່ງໄດ້ເຂົ້າມາຕັ້ງໝັ້ນໃນດິນແດນອານາຈັກລ້ານຊ້າງເທິງສອງຟາກຝັ່ງແມ່ນ້ຳຂອງ, ແລະ ສ່ວນທີ່ເປັນປະເທດລາວເຮົານີ້ ຫຼາຍກວ່າ ໒໐໐໐ ປີ, ຄືພ້ອມກັບການເຂົ້າມາຂອງພຣະພຸດທະສາສະໜາໃນບັນດາປະເທດສຸວັນນະພູມ ຫຼື ແຫຼມທອງນີ້, ເຊິ່ງຫຼັກຖານທາງສາສະໜາວັດຖຸ, ສາສະໜາສະຖານ ໄດ້ປາກົດຕົວສອງຝາກຝັ່ງແມ່ນ້ຳຂອງເປັນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ

Vietjet ກ້າວ​ໄປ​ອີກຂັ້ນ ​ໃນ​ຖານະ​​ສາຍ​ການ​ບິນ​ທຳອິດ ​ທີ່​ໃຫ້ບໍລິການຖ້ຽວ​ບິນ​​ກົງ​ລະຫວ່າງ ຮ່າ​ໂນ້ຍ ​ແລະ Hiroshima.

(ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 22 ພຶດສະພາ 2024) - Vietjet ມີຄວາມຍິນດີທີ່ຈະເປີດເສັ້ນທາງບິນກົງເຊື່ອມຕໍ່ຮ່າໂນ້ຍ, ນະຄອນຫຼວງຂອງຫວຽດນາມ ກັບນະຄອນ Hiroshima ຂອງຍີ່ປຸ່ນ. ຖ້ຽວ​ບິນໃໝ່​ນີ້​ແມ່ນ​ເສັ້ນທາງ​ສາຍ​ການບິນ​ທີ 8 ຂອງ​ສອງ​ປະ​ເທດ ​ແລະ ​ເປັນ​ສາຍ​ການບິນ​ກົງ​ສາຍ​ດຽວ​ລະຫວ່າງ Hiroshima ​ແລະ ຮ່າ​ໂນ້ຍ, ຫຼຸດຜ່ອນ​ເວລາ​ເດີນທາງ​ລົງ ​ແລະ ມອບ​ປະສົບ​ການ​ໃນ​ການ​ເດີນທາງ​ລະຫວ່າງ​ສອງ​ປະເທດ.

“ວັນວິສາຂະບູຊາ” ວັນສຳຄັນຂອງພຸດທະສາສະໜາ

“ວິສາຂະບູຊາ” ຫຍໍ້ມາຈາກ ຄຳວ່າ “ວິສາຂະ ປຸນນະມີດິຖີບູຊາ” ແປວ່າ ການບູຊາໃນວັນເພັງເດືອນ ວິສາຂະ ຫຼື ເດືອນ 6 ວັນວິສາຂະບູຊາ ຖືເປັນວັນສໍາຄັນທີ່ສຸດໃນທາງພຣະພຸດທະສາສະໜາ ເພາະເປັນວັນທີ່ເກີດ 3 ເຫດ ການອັດສະຈັນທີ່ສໍາຄັນ ກ່ຽວກັບເລື່ອງລາວຊີວິດຂອງອົງສົມເດັດພຣະສັມມາສັມພຸດທະເຈົ້າ ໃນວັນເພັງ ຂຶ້ນ 15 ຄໍ່າ ເດືອນ 6 ແຕ່ກໍນັບວ່າເປັນຊ່ວງໄລຍະເວລາທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ແລະ ຫ່າງກັນຫຼາຍປີ ເຊິ່ງເຫດການອັດສະຈັນທັງ 3 ນັ້ນໄດ້ແກ່: ການປະສູດ, ຕັດສະຮູ້ ແລະ ປະຣິນິພານ ຂອງພຣະພຸດທະເຈົ້າ.