Thursday, May 30, 2024
Lenovo

ລະດັບນໍ້າຂອງປ່ຽນແປງກະທັນຫັນ ກະທົບການດຳລົງຊີວິດຂອງປະຊາຊົນແຄມຝັ່ງ

ແມ່ນໍ້າຂອງໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຢ່າງໜັກໃນຮອບສິບປີ ຕັ້ງແຕ່ພາກເໜືອ ຂອງລາວຈົນຮອດກຳປູເຈຍ ເຮັດໃຫ້ນໍ້າຫຼຸດລົງ ຈົນມີບ່ອນຢ່າງຜ່ານໄດ້ຫຼາຍຂື້ນກວ່າເກົ່າ. ອະເມລິກາຊີ້ ຈີນຄວນເຮັດຕາມຄຳສັນຍາໃນການແບ່ງປັນນໍ້າໃຫ້ກັບພູມມິພາກອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ ໃນຂະນະທີ່ປະເທດລາວຖືກພາດພິງຫຼັງເຂື່ອນໄຊຍະບຸລີເລິ່ມເປິດໃຊ້

ສາກົນສືບຕໍ່ສົ່ງຂ່າວກ່ຽວກັບການຫຼຸດລົງຂອງແມ່ນ້ຳ ຂອງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ໂດຍທັງໝົດລ້ວນແຕ່ແມ່ນແນເປົ້າໃສ່ການລະບາຍນ້ຳຂອງເຂື່ອນໄຟຟ້າຈິງຫົງ ປະເທດຈີນ, ທີ່ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ລະດັບແມ່ນໍ້າຂອງ ແລະ ເຮັດໃຫ້ຕະກອນຫຼຸດລົງ ສ້າງຄວາມເດືອດຮ້ອນໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນໃນແຄມແມ່ນໍ້າຂອງ ຍ້ອນປະລິມານປາຫຼຸດລົງ ການກະສິກຳເຮັດໄດ້ບໍ່ຕໍ່ເນື່ອງ ແລະ ສະພາບແວດລ້ອມໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍ

ບົດລາຍງານການອ້າງອີງຂອງ ຄະນະກຳມາທິການແມ່ນໍ້າຂອງ (MRC) ໃນສອງສະບັບທຳອິດໃນເດືອນມັງກອນ ແລະ ເດືອນກຸມພາ ສະແດງໃຫ້ເຫັນການຫຼຸດລົງຂອງລະດັບນໍ້າ ແລະ ຄວາມກັງວົນຂອງບັນດາປະເທດໃນເຂດອ່າງແມ່ນ້ຳຂອງ ຊຶ່ງໄດ້ຜ່ອນຄາຍຄວາມຕຶງຄຽດລົງໃນບົດລາຍງານສະບັບທີສາມ ໂດຍລະບຸວ່າ ເນື່ອງຈາກເຂື່ອນໄຟຟ້າຈິງຫົງ ໄດ້ເພີ່ມປະລິມານການລະບາຍນໍ້າຈາກ 786 ແມັດກ້ອນຕໍ່ວິນາທີເປັນ 1,020 ແມັດກ້ອນຕໍ່ວິນາທີແລ້ວ ເຮັດໃຫ້ລະດັບນໍ້ານັບແຕ່ສະຖານີວັດແທກລະດັບນໍ້າຂອງເມືອງຊຽງແສນ ປະເທດໄທ ຈົນຮອດ ສະຖານີນະຄອນຫລວງວຽງຈັນສູງຂື້ນ ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 16-22 ກຸມພາ 2021 ທີ່ຜ່ານມາ

ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ການຂຶ້ນ-ລົງ ຂອງນໍ້າຂອງໄດ້ຜິດປົກກະຕິມາເປັນເວລາຫຼາຍປີແລ້ວ ໂດຍນັກວິຊາການເຊື່ອວ່າຈະສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ປະຊາຊົນໃນເຂດອ່າງແມ່ນໍ້າຂອງໃນຫລາຍໆດ້ານ ບໍ່ພຽງແຕ່ຫາປາເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ລວມໄປເຖິງການກະສິກຳ ທີ່ບໍ່ສາມາດຄາດເດົາປະລິມານນໍ້າສຳລັບການປູກຝັງຄືແຕ່ກ່ອນໄດ້

ຈາກການໃຫ້ສຳພາດຂອງພົນລະເມືອງຢູ່ເມືອງປາກຊົມ ຈັງຫວັດເລີຍ, ປະເທດໄທ, ເຊິ່ງຢູ່ກົງກັນຂ້າມກັບແຂວງໄຊຍະບູລີ ຜ່ານສຳນັກຂ່າວແນວໜ້າ ຂອງປະເທດໄທລະບຸວ່າ ລະດັບແມ່ນ້ຳຂອງ ໄດ້ເລີ່ມຫຼຸດລົງຕັ້ງແຕ່ປີໃໝ່ສາກົນທີ່ຜ່ານມາ ຮອດປະຈຸບັນ ໃນບາງຈຸດເຫັນ ມີດອນຊາຍ ແລະ ຫີນໄດ້ຊັດເຈນ ຍາວເປັນກິໂລແມັດ, ແຕ່ວ່າບາງມື້ ນໍ້າຂອງຈະເພີ່ມຂື້ນຢ່າງກະທັນຫັນປະມານ 1-2 ແມັດ ແລະ ຫຼັງຈາກນັ້ນກໍ່ຈະກັບຄືນໄປແຫ້ງອີກໃນມື້ຕໍ່ມາ ຈົນປະຊາຊົນບໍ່ສາມາດອີງໃສ່ກັບແມ່ນໍ້າຂອງເປັນຫຼັກ ໄດ້ຄືເກົ່າ

ລ່າສຸດ, ສະຫະລັດໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຈີນຍຶດໝັ້ນຄຳສັນຍາ ທີ່ເຄີຍກ່າວຈະປ່ອຍນ້ຳອອກຈາກເຂື່ອນຢ່າງສະໝໍ່ສະເໝີ ເຊິ່ງຈີນກໍ່ໄດ້ຕອບວ່າ ບໍ່ເຄີຍປ່ອຍນໍ້າລົງຕໍ່າກວ່າ 1,000 ແມັດກ້ອນຕໍ່ວິນາທີເລິີຍ ຕັ້ງແຕ່ເດືອນມັງກອນທີ່ຜ່ານມາ, ແລະການວັດແທກການປ່ອຍນໍ້າຂອງ MRC ນັ້ນ ກໍ່ອາດຈະມີຂໍ້ຜິດພາດບາງຢ່າງ

ນອກຈາກເຂື່ອນຈິງຫົງ ໃນປະເທດຈີນແລ້ວ ເຂື່ອນໄຊຍະບູລີ ກໍ່ເປັນອີກໜຶ່ງປັດໃຈ ທີ່ເຮັດໃຫ້ນານາປະເທດຕ້ອງໄດ້ເລັ່ງສຶກສາ ຜົນກະທົບຂອງການນຳໃຊ້ນ້ຳ ທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັບແມ່ນ້ຳຂອງ ຕອນກາງ ຢ່າງຮີບດ່ວນ. ລວມເຖິງການອອກມາຄັດຄ້ານການສ້າງເຂື່ອນໃນອະນາຄົດອີກຫຼາຍແຫ່ງຂອງທຸກປະເທດ ຕະຫຼອດເສັ້ນທາງນ້ຳຂອງແມ່ນ້ຳຂອງ

ເພື່ອໃຫ້ຄວາມຊັດເຈນກ່ຽວກັບການບໍລິຫານຈັດການນໍ້າ ຂອງແມ່ນໍ້າຂອງ ກະຊວງການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດອາເມລິກາ ໄດ້ປະກາດໃນວັນທີ 22 ກຸມພາ 2021 ທີ່ຜ່ານມາວ່າ ສະຫະລັດອາເມລິກາ ເຊິ່ງເປັນຄູ່ຮ່ວມມືກັບບັນດາປະເທດທີ່ຢຸ່ເຂດອ່າງແມ່ນໍ້າຂອງ (Mekong-U.S. Partnership) ຈະໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນ ເຄື່ອງມືເກັບກຳຂໍ້ມູນສະຖິຕິ ຂອງເຂື່ອນໄຟຟ້າແມ່ນໍ້າຂອງ ແລະ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຈີນແບ່ງປັນຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງແມ່ນໍ້າຂອງ ຮ່ວມປະເທດອື່ນໆ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງດ້ວຍ ເພື່ອບັນລຸການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນຊາຍແດນທີ່ໂປ່ງໃສ ເພື່ອສົ່ງເສີມດ້ານຄວາມອຸດົມສົມບູນແບບຍືນຍົງ ຂອງເຂດອ່າງແມ່ນ້ຳ ຂອງ ຊຶ່ງຫຼໍ່ລ້ຽງປະຊາຊົນຫຼາຍກ່ວາ 70 ລ້ານຄົນ

ຂໍ້ມູນລະດັບແມ່ນໍ້າຂອງ ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 16-22 ກຸມພາ 2021 ທີ່ຜ່ານມາ, ແບ່ງຕາມ ສະຖານີຕິດຕາມລະດັບນໍ້າຂອງປະເທດໄທ, ລາວ, ກຳປູເຈຍ ແລະ ຫວຽດນາມ, ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ຈາກຈັງຫວັດຊຽງແສນ (ປະເທດໄທ) ຈົນເຖິງ ສະຖານີກະແຕ (Kratie) (ປະເທດກຳປູເຈຍ) ມີລະດັບນ້ຳແມ່ນສູງກວ່າລະດັບສະເລ່ຍໃນປີທີ່ຜ່ານມາ ໂດຍແມ່ນໍ້າຂອງທີ່ໄຫຼຜ່ານພາກກາງຂອງລາວ ຈະເລິ່ມຫຼຸດລົງໃນອາທິດນີ້
ເສັ້ນສະແດງດັ່ງກ່າວສະແດງໃຫ້ເຫັນລະດັບແມ່ນໍ້າຂອງໃນວັນທີ 22 ກຸມພາ 2021 ເຊິ່ງສູງກວ່າລະດັບສະເລ່ຍສໍາລັບປີກ່ອນ ໃນຂະນະທີ່ໃນໄລຍະສາມເດືອນທີ່ຜ່ານມາ ລະດັບນໍ້າໄດ້ຕໍ່າກວ່າຄ່າສະເລ່ຍມາຕະຫຼອດ

ແມ່ນໍ້າຂອງໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຢ່າງໜັກໃນຮອບສິບປີ ຕັ້ງແຕ່ພາກເໜືອ ຂອງລາວຈົນຮອດກຳປູເຈຍ ເຮັດໃຫ້ນໍ້າຫຼຸດລົງ ຈົນມີບ່ອນຢ່າງຜ່ານໄດ້ຫຼາຍຂື້ນກວ່າເກົ່າ. ອະເມລິກາຊີ້ ຈີນຄວນເຮັດຕາມຄຳສັນຍາໃນການແບ່ງປັນນໍ້າໃຫ້ກັບພູມມິພາກອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ ໃນຂະນະທີ່ປະເທດລາວຖືກພາດພິງຫຼັງເຂື່ອນໄຊຍະບຸລີເລິ່ມເປິດໃຊ້

ສາກົນສືບຕໍ່ສົ່ງຂ່າວກ່ຽວກັບການຫຼຸດລົງຂອງແມ່ນ້ຳ ຂອງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ໂດຍທັງໝົດລ້ວນແຕ່ແມ່ນແນເປົ້າໃສ່ການລະບາຍນ້ຳຂອງເຂື່ອນໄຟຟ້າຈິງຫົງ ປະເທດຈີນ, ທີ່ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ລະດັບແມ່ນໍ້າຂອງ ແລະ ເຮັດໃຫ້ຕະກອນຫຼຸດລົງ ສ້າງຄວາມເດືອດຮ້ອນໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນໃນແຄມແມ່ນໍ້າຂອງ ຍ້ອນປະລິມານປາຫຼຸດລົງ ການກະສິກຳເຮັດໄດ້ບໍ່ຕໍ່ເນື່ອງ ແລະ ສະພາບແວດລ້ອມໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍ

ບົດລາຍງານການອ້າງອີງຂອງ ຄະນະກຳມາທິການແມ່ນໍ້າຂອງ (MRC) ໃນສອງສະບັບທຳອິດໃນເດືອນມັງກອນ ແລະ ເດືອນກຸມພາ ສະແດງໃຫ້ເຫັນການຫຼຸດລົງຂອງລະດັບນໍ້າ ແລະ ຄວາມກັງວົນຂອງບັນດາປະເທດໃນເຂດອ່າງແມ່ນ້ຳຂອງ ຊຶ່ງໄດ້ຜ່ອນຄາຍຄວາມຕຶງຄຽດລົງໃນບົດລາຍງານສະບັບທີສາມ ໂດຍລະບຸວ່າ ເນື່ອງຈາກເຂື່ອນໄຟຟ້າຈິງຫົງ ໄດ້ເພີ່ມປະລິມານການລະບາຍນໍ້າຈາກ 786 ແມັດກ້ອນຕໍ່ວິນາທີເປັນ 1,020 ແມັດກ້ອນຕໍ່ວິນາທີແລ້ວ ເຮັດໃຫ້ລະດັບນໍ້ານັບແຕ່ສະຖານີວັດແທກລະດັບນໍ້າຂອງເມືອງຊຽງແສນ ປະເທດໄທ ຈົນຮອດ ສະຖານີນະຄອນຫລວງວຽງຈັນສູງຂື້ນ ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 16-22 ກຸມພາ 2021 ທີ່ຜ່ານມາ

ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ການຂຶ້ນ-ລົງ ຂອງນໍ້າຂອງໄດ້ຜິດປົກກະຕິມາເປັນເວລາຫຼາຍປີແລ້ວ ໂດຍນັກວິຊາການເຊື່ອວ່າຈະສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ປະຊາຊົນໃນເຂດອ່າງແມ່ນໍ້າຂອງໃນຫລາຍໆດ້ານ ບໍ່ພຽງແຕ່ຫາປາເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ລວມໄປເຖິງການກະສິກຳ ທີ່ບໍ່ສາມາດຄາດເດົາປະລິມານນໍ້າສຳລັບການປູກຝັງຄືແຕ່ກ່ອນໄດ້

ຈາກການໃຫ້ສຳພາດຂອງພົນລະເມືອງຢູ່ເມືອງປາກຊົມ ຈັງຫວັດເລີຍ, ປະເທດໄທ, ເຊິ່ງຢູ່ກົງກັນຂ້າມກັບແຂວງໄຊຍະບູລີ ຜ່ານສຳນັກຂ່າວແນວໜ້າ ຂອງປະເທດໄທລະບຸວ່າ ລະດັບແມ່ນ້ຳຂອງ ໄດ້ເລີ່ມຫຼຸດລົງຕັ້ງແຕ່ປີໃໝ່ສາກົນທີ່ຜ່ານມາ ຮອດປະຈຸບັນ ໃນບາງຈຸດເຫັນ ມີດອນຊາຍ ແລະ ຫີນໄດ້ຊັດເຈນ ຍາວເປັນກິໂລແມັດ, ແຕ່ວ່າບາງມື້ ນໍ້າຂອງຈະເພີ່ມຂື້ນຢ່າງກະທັນຫັນປະມານ 1-2 ແມັດ ແລະ ຫຼັງຈາກນັ້ນກໍ່ຈະກັບຄືນໄປແຫ້ງອີກໃນມື້ຕໍ່ມາ ຈົນປະຊາຊົນບໍ່ສາມາດອີງໃສ່ກັບແມ່ນໍ້າຂອງເປັນຫຼັກ ໄດ້ຄືເກົ່າ

ລ່າສຸດ, ສະຫະລັດໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຈີນຍຶດໝັ້ນຄຳສັນຍາ ທີ່ເຄີຍກ່າວຈະປ່ອຍນ້ຳອອກຈາກເຂື່ອນຢ່າງສະໝໍ່ສະເໝີ ເຊິ່ງຈີນກໍ່ໄດ້ຕອບວ່າ ບໍ່ເຄີຍປ່ອຍນໍ້າລົງຕໍ່າກວ່າ 1,000 ແມັດກ້ອນຕໍ່ວິນາທີເລິີຍ ຕັ້ງແຕ່ເດືອນມັງກອນທີ່ຜ່ານມາ, ແລະການວັດແທກການປ່ອຍນໍ້າຂອງ MRC ນັ້ນ ກໍ່ອາດຈະມີຂໍ້ຜິດພາດບາງຢ່າງ

ນອກຈາກເຂື່ອນຈິງຫົງ ໃນປະເທດຈີນແລ້ວ ເຂື່ອນໄຊຍະບູລີ ກໍ່ເປັນອີກໜຶ່ງປັດໃຈ ທີ່ເຮັດໃຫ້ນານາປະເທດຕ້ອງໄດ້ເລັ່ງສຶກສາ ຜົນກະທົບຂອງການນຳໃຊ້ນ້ຳ ທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັບແມ່ນ້ຳຂອງ ຕອນກາງ ຢ່າງຮີບດ່ວນ. ລວມເຖິງການອອກມາຄັດຄ້ານການສ້າງເຂື່ອນໃນອະນາຄົດອີກຫຼາຍແຫ່ງຂອງທຸກປະເທດ ຕະຫຼອດເສັ້ນທາງນ້ຳຂອງແມ່ນ້ຳຂອງ

ເພື່ອໃຫ້ຄວາມຊັດເຈນກ່ຽວກັບການບໍລິຫານຈັດການນໍ້າ ຂອງແມ່ນໍ້າຂອງ ກະຊວງການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດອາເມລິກາ ໄດ້ປະກາດໃນວັນທີ 22 ກຸມພາ 2021 ທີ່ຜ່ານມາວ່າ ສະຫະລັດອາເມລິກາ ເຊິ່ງເປັນຄູ່ຮ່ວມມືກັບບັນດາປະເທດທີ່ຢຸ່ເຂດອ່າງແມ່ນໍ້າຂອງ (Mekong-U.S. Partnership) ຈະໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນ ເຄື່ອງມືເກັບກຳຂໍ້ມູນສະຖິຕິ ຂອງເຂື່ອນໄຟຟ້າແມ່ນໍ້າຂອງ ແລະ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຈີນແບ່ງປັນຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງແມ່ນໍ້າຂອງ ຮ່ວມປະເທດອື່ນໆ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງດ້ວຍ ເພື່ອບັນລຸການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນຊາຍແດນທີ່ໂປ່ງໃສ ເພື່ອສົ່ງເສີມດ້ານຄວາມອຸດົມສົມບູນແບບຍືນຍົງ ຂອງເຂດອ່າງແມ່ນ້ຳ ຂອງ ຊຶ່ງຫຼໍ່ລ້ຽງປະຊາຊົນຫຼາຍກ່ວາ 70 ລ້ານຄົນ

ຂໍ້ມູນລະດັບແມ່ນໍ້າຂອງ ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 16-22 ກຸມພາ 2021 ທີ່ຜ່ານມາ, ແບ່ງຕາມ ສະຖານີຕິດຕາມລະດັບນໍ້າຂອງປະເທດໄທ, ລາວ, ກຳປູເຈຍ ແລະ ຫວຽດນາມ, ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ຈາກຈັງຫວັດຊຽງແສນ (ປະເທດໄທ) ຈົນເຖິງ ສະຖານີກະແຕ (Kratie) (ປະເທດກຳປູເຈຍ) ມີລະດັບນ້ຳແມ່ນສູງກວ່າລະດັບສະເລ່ຍໃນປີທີ່ຜ່ານມາ ໂດຍແມ່ນໍ້າຂອງທີ່ໄຫຼຜ່ານພາກກາງຂອງລາວ ຈະເລິ່ມຫຼຸດລົງໃນອາທິດນີ້
ເສັ້ນສະແດງດັ່ງກ່າວສະແດງໃຫ້ເຫັນລະດັບແມ່ນໍ້າຂອງໃນວັນທີ 22 ກຸມພາ 2021 ເຊິ່ງສູງກວ່າລະດັບສະເລ່ຍສໍາລັບປີກ່ອນ ໃນຂະນະທີ່ໃນໄລຍະສາມເດືອນທີ່ຜ່ານມາ ລະດັບນໍ້າໄດ້ຕໍ່າກວ່າຄ່າສະເລ່ຍມາຕະຫຼອດ

More from author

Related posts

ຂໍຂອບໃຈນຳຜູ້ສະໜັບສະໜູນ

Latest posts

Vietjet ໄດ້​ຮັບ​ລາງວັນ “ສາຍ​ການ​ບິນ​ລາຄາປະ​ຢັດ​ທີ່ດີ​ທີ່​ສຸດ” ແລະ “ສາຍ​ການ​ບິນ​ຕົ້ນທຶນຕໍ່າ ທີ່ໃຫ້​ບໍລິການ​ດີທີ່ສຸດ” ໃນ​ປີ 2024

(ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 30 ພຶດສະພາ 2024) – Vietjet ໄດ້ຮັບນາມມະຍົດ “ສາຍ​ການ​ບິນ​ລາຄາປະ​ຢັດ​ທີ່ດີ​ທີ່​ສຸດ” ແລະ “ສາຍ​ການ​ບິນ​ຕົ້ນທຶນຕໍ່າ ທີ່ໃຫ້​ບໍລິການ​ດີທີ່ສຸດ” ໂດຍ AirlineRatings.com, ເວັບໄຊຄວາມປອດໄພ ແລະ ການຈັດອັນດັບຜະລິດຕະພັນທີ່ມີຊື່ສຽງຂອງໂລກ.

ຮຽນຜິດສາຍ! ເສຍດາຍຮອດມື້ຈົບ

ໜຶ່ງໃນບັນຫາທີ່ໄວໜຸ່ມມັກພົບຫຼາຍໃນໄວຮຽນກໍແມ່ນ ການຮຽນຜິດສາຍ ຮຽນໄປຮຽນມາ ເລີ່ມຮູ້ສຶກວ່າຕົນເອງບໍ່ມັກ ບໍ່ແມ່ນສາຍທີ່ຕົນເອງຖະນັດ ມັນບໍ່ໜ້າສົນໃຈ ເລີ່ມຢາກປ່ຽນສາຍຮຽນໃໝ່ ຄົນທີ່ຄິດໄດ້ໄວກະຍັງພໍໃຫ້ອະໄພ ແຕ່ບາງຄົນຈົນຮອດ ປີ 2, ປີ 3 ຈຶ່ງຄິດພໍ້ ແຕ່ກໍມີຫຼາຍຄົນໃຈກ້າຍອມສະຫລະປະລິນຍາທີ່ຈະມາຮອດ ໄປເລີ່ມຕົ້ນນັບ 1 ໃໝ່, ແລ້ວເປັນຫຍັງຄົນຈຶ່ງມັກຮຽນຜິດສາຍທັງໆ ທີ່ຮູ້ວ່າມັນຈະເຮັດໃຫ້ເຮົາບໍ່ມີຄວາມສຸກ ລອງມາເບິ່ງສາເຫດທີ່ມີຜົນຕໍ່ການຕັດສິນໃຈໃນການເລືອກສາຍການຮຽນນຳກັນ:

5 ວິທີຫຼົບຫຼີກ ໂຣກພູມແພ້

"ພູມແພ້" ເປັນໂຣກທີ່ໃຜໆກໍບໍ່ປາຖະໜາ ເພາະເວລາເປັນຈະມີອາການດັງອັກເສບ, ຫອບຫືດ ຫຼື ຜື່ນຄັນ ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ເຮົາຫງຸດຫງິດ ແຖມຍັງນານເຊົາອີກ. ສະນັ້ນ, ສິ່ງທີ່ດີທີ່ສຸດຂອງການຢຸດອາການເຫຼົ່ານີ້ ກໍຄື ການຫຼົບຫຼີກສິ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ທ່ານແພ້ ນັ້ນເອງ.