Tuesday, April 16, 2024
Lenovo

ຂ່າວເດັ່ນ ໜັງສືພິມວຽງຈັນທາຍ

ປະຈຳວັນ ⠚ 3 ມີນາ 2021 ⠓ ໜັງສືພິມວຽງຈັນທາຍໄດ້ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:


ເລີ່ມສັກຢາວັກຊີນ ໃຫ້ກຸ່ມຄວາມສ່ຽງ ໃນວັນສຸກນີ້ 300.000 ໂດສ ທົ່ວປະເທດເຊິ່ງຈະເລີ່ມສັກຢາ 300.000 ໂດຍທີ່ໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກຈີນ ເຂັມທຳອິດໃນວັນທີ 5-12 ມີນາ ແລະ ເວັ້ນໄລຍະຫ່າງ 1 ເດືອນເພື່ອສັກຕື່ມອີກເຂັມທີ 2 ເຊິ່ງແຕ່ລະແຂວງຈະມີຈຳນວນຜູ້ໄດ້ຮັບການສັກຢາດັ່ງນີ້

ອັດຕະປື 4.000 ຄົນ, ບໍ່ແກ້ວ 4.900 ຄົນ, ບໍລິຄໍາໄຊ 4.700 ຄົນ,ຈຳປາສັກ 16.600 ຄົນ, ຫົວພັນ 4.400 ຄົນ, ຄຳມ່ວນ 6.800ຄົນ, ຫຼວງນ້ຳທາ 5.000 ຄົນ, ຫຼວງພະບາງ 6.800 ຄົນ, ອຸດົມໄຊ5.000 ຄົນ, ຜົ້ງສາລີ 4.800 ຄົນ, ເຊກອງ 2.000 ຄົນ, ສາລະວັນ9.600 ຄົນ, ສະຫວັນນະເຂດ 22.200 ຄົນ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 29.300 ຄົນ, ແຂວງວຽງຈັນ 6.000 ຄົນ, ຊຽງແຂວງ4.600 ຄົນ, ໄຊສົມບູນ 1.700 ຄົນ, ໄຊຍະບູລີ 9.900 ຄົນ, ສູນແມ່ ແລະ ເດັກ ຫຼັກ 3 ຈຳນວນ 1.700 ຄົນ…ອ່ານຕໍ່

ນັກທຸລະກິດ ແລະ ບັນດາບໍລິສັດຮ່ວມກັນລະດົມທຶນສ້າງ ອານຸສາວະລີປະທານ ໄກສອນ ພົມວິຫານອະນຸສາວະລີດັ່ງກ່າວມີເນື້ອທີ່ທັງໝົດ 1.600 ຕາແມັດ, ໂຄງສ້າງຂອງໂຄງການແມ່ນໄດ້ດຳເນີນກໍ່ສ້າງຕາມແບບຝັງ, ເຕັກນິກ,ຂະໜາດ ແລະ ການຕົບແຕ່ງຖືກຕ້ອງຕາມການກຳນົດຂອງອະນຸສອນ

ເຊິ່ງປະກອບມີຮູບຫຼໍ່ເຄິ່ງຄີງ ສູງ 0,78 ແມັດ ຂອງປະທານໄກສອນພົມວິຫານ ແລະ ມີການຕົບແຕ່ງເດີ່ນສວນ, ມີລະບົບໄຟຟ້າ,ນ້ຳປະປາ, ມີຮົ້ວອ້ອມ ແລະ ອື່ນໆຢ່າງຄົບຊຸດ ຊຶ່ງມີມູນຄ່າການກໍ່ສ້າງທັງໝົດ 120.000 ໂດລາ ໂດຍໃຊ້ເວລາໃນການກໍ່ສ້າງ 3ເດືອນ…ອ່ານຕໍ່

ແຂວງຜົ້ງສາລີ ເປັນແຂວງທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກສັດຕູພືດອຳນາດການປົກຄອງແຂວງຜົ້ງສາລີໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ແຂວງຜົ້ງສາລີ ເປັນແຂວງໜຶ່ງທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກສັດຕູພືດໂດຍສະເພາະແມ່ນຝູງຕັກແຕນໄມ້ປ່ອງທີ່ເຂົ້າທໍາລາຍພຶດ-ຜັກ ຝູງຕັກແຕນດັ່ງກ່າວໄດ້ເລີ່ມລະບາດຢູ່ແຂວງຜົ້ງສາລີນັບແຕ່ ປີ 2015 ເປັນຕົ້ນມາ ຢູ່ບ້ານກຸງຍາງ ເມືອງໃໝ່ ລຽບຕາມຊາຍແດນລາວ -ຫວຽດນາມ ເຖິງຕຈະມີການປ້ອງກັນເລື້ອຍໆອແຕ່ກໍ່ຍັງມີ…ອ່ານຕໍ່

ສະພາການຄ້າແຂວງສາລະວັນ ຮ່ວມມືກັບຫຼາຍພາກສ່ວນ ຊ່ວຍເຫຼືອປັບປຸງພຶ້ນຖານໂຄງລ່າງ


ສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກຳແຂວງສາລະວັນ ຮ່ວມມືກັບສະພາການຄ້າຈີນ ແຂວງຫູໜານ ແລະ ມູນນິທິໂກຣໂບຣໄລູຟແຊໍຣິງ ປະເທດເກົາຫຼີ ປະຈຳ ສປປ ລາວ ຮ່ວມກັນ ຊ່ວຍແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກ ສ້າງພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ໂຮງຮຽນ, ວັດຖຸອຸປະກອນ, ນ້ຳບາດານ ແລະ ອື່ນໆ ໃຫ້ແກ່ຊຸມຊົນ ແລະ ນັກຮຽນນັກສຶກສາ ແຂວງ ສາລະວັນ…ອ່ານຕໍ່

ປະຈຳວັນ ⠚ 3 ມີນາ 2021 ⠓ ໜັງສືພິມວຽງຈັນທາຍໄດ້ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:


ເລີ່ມສັກຢາວັກຊີນ ໃຫ້ກຸ່ມຄວາມສ່ຽງ ໃນວັນສຸກນີ້ 300.000 ໂດສ ທົ່ວປະເທດເຊິ່ງຈະເລີ່ມສັກຢາ 300.000 ໂດຍທີ່ໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກຈີນ ເຂັມທຳອິດໃນວັນທີ 5-12 ມີນາ ແລະ ເວັ້ນໄລຍະຫ່າງ 1 ເດືອນເພື່ອສັກຕື່ມອີກເຂັມທີ 2 ເຊິ່ງແຕ່ລະແຂວງຈະມີຈຳນວນຜູ້ໄດ້ຮັບການສັກຢາດັ່ງນີ້

ອັດຕະປື 4.000 ຄົນ, ບໍ່ແກ້ວ 4.900 ຄົນ, ບໍລິຄໍາໄຊ 4.700 ຄົນ,ຈຳປາສັກ 16.600 ຄົນ, ຫົວພັນ 4.400 ຄົນ, ຄຳມ່ວນ 6.800ຄົນ, ຫຼວງນ້ຳທາ 5.000 ຄົນ, ຫຼວງພະບາງ 6.800 ຄົນ, ອຸດົມໄຊ5.000 ຄົນ, ຜົ້ງສາລີ 4.800 ຄົນ, ເຊກອງ 2.000 ຄົນ, ສາລະວັນ9.600 ຄົນ, ສະຫວັນນະເຂດ 22.200 ຄົນ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 29.300 ຄົນ, ແຂວງວຽງຈັນ 6.000 ຄົນ, ຊຽງແຂວງ4.600 ຄົນ, ໄຊສົມບູນ 1.700 ຄົນ, ໄຊຍະບູລີ 9.900 ຄົນ, ສູນແມ່ ແລະ ເດັກ ຫຼັກ 3 ຈຳນວນ 1.700 ຄົນ…ອ່ານຕໍ່

ນັກທຸລະກິດ ແລະ ບັນດາບໍລິສັດຮ່ວມກັນລະດົມທຶນສ້າງ ອານຸສາວະລີປະທານ ໄກສອນ ພົມວິຫານອະນຸສາວະລີດັ່ງກ່າວມີເນື້ອທີ່ທັງໝົດ 1.600 ຕາແມັດ, ໂຄງສ້າງຂອງໂຄງການແມ່ນໄດ້ດຳເນີນກໍ່ສ້າງຕາມແບບຝັງ, ເຕັກນິກ,ຂະໜາດ ແລະ ການຕົບແຕ່ງຖືກຕ້ອງຕາມການກຳນົດຂອງອະນຸສອນ

ເຊິ່ງປະກອບມີຮູບຫຼໍ່ເຄິ່ງຄີງ ສູງ 0,78 ແມັດ ຂອງປະທານໄກສອນພົມວິຫານ ແລະ ມີການຕົບແຕ່ງເດີ່ນສວນ, ມີລະບົບໄຟຟ້າ,ນ້ຳປະປາ, ມີຮົ້ວອ້ອມ ແລະ ອື່ນໆຢ່າງຄົບຊຸດ ຊຶ່ງມີມູນຄ່າການກໍ່ສ້າງທັງໝົດ 120.000 ໂດລາ ໂດຍໃຊ້ເວລາໃນການກໍ່ສ້າງ 3ເດືອນ…ອ່ານຕໍ່

ແຂວງຜົ້ງສາລີ ເປັນແຂວງທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກສັດຕູພືດອຳນາດການປົກຄອງແຂວງຜົ້ງສາລີໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ແຂວງຜົ້ງສາລີ ເປັນແຂວງໜຶ່ງທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກສັດຕູພືດໂດຍສະເພາະແມ່ນຝູງຕັກແຕນໄມ້ປ່ອງທີ່ເຂົ້າທໍາລາຍພຶດ-ຜັກ ຝູງຕັກແຕນດັ່ງກ່າວໄດ້ເລີ່ມລະບາດຢູ່ແຂວງຜົ້ງສາລີນັບແຕ່ ປີ 2015 ເປັນຕົ້ນມາ ຢູ່ບ້ານກຸງຍາງ ເມືອງໃໝ່ ລຽບຕາມຊາຍແດນລາວ -ຫວຽດນາມ ເຖິງຕຈະມີການປ້ອງກັນເລື້ອຍໆອແຕ່ກໍ່ຍັງມີ…ອ່ານຕໍ່

ສະພາການຄ້າແຂວງສາລະວັນ ຮ່ວມມືກັບຫຼາຍພາກສ່ວນ ຊ່ວຍເຫຼືອປັບປຸງພຶ້ນຖານໂຄງລ່າງ


ສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກຳແຂວງສາລະວັນ ຮ່ວມມືກັບສະພາການຄ້າຈີນ ແຂວງຫູໜານ ແລະ ມູນນິທິໂກຣໂບຣໄລູຟແຊໍຣິງ ປະເທດເກົາຫຼີ ປະຈຳ ສປປ ລາວ ຮ່ວມກັນ ຊ່ວຍແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກ ສ້າງພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ໂຮງຮຽນ, ວັດຖຸອຸປະກອນ, ນ້ຳບາດານ ແລະ ອື່ນໆ ໃຫ້ແກ່ຊຸມຊົນ ແລະ ນັກຮຽນນັກສຶກສາ ແຂວງ ສາລະວັນ…ອ່ານຕໍ່

More from author

Related posts

ຂໍຂອບໃຈນຳຜູ້ສະໜັບສະໜູນ

Latest posts

ວິທີການປ້ອງກັນຜິວຈາກແສງແດດ ໃນ​ໄລ​ຍະ​ຊ່ວງບຸນປີໃໝ່ນີ້.

ແສງແດດແມ່ນສັດຕູທີ່ອັນຕະລາຍທີ່ສຸດຂອງຜິວໜັງ ໂດຍສະເພາະໃນຊ່ວງບຸນຫຼິ້ນນໍ້າແບບນີ້ບວກກັບທີ່ອາກາດຢູ່ລາວເຮົາຮ້ອນຫຼາຍ ແລະ ແດດແຮງ, ການປົກປ້ອງຜິວຈາກແສງແດດຈຶ່ງເປັນສິ່ງສຳຄັນ. ມື້ນີ້ດຮົາເລິຍຈະມາແນະນໍາເທັກນິກປ້ອງກັນຜິວຈາກແສງແດດງ່າຍມາໃຫ້ທຸກຄົນໄດ້ໃຊ້.

5 ອາຫານທີ່ບໍ່ຄວນກິນກັບ “ແອວກໍຮໍ”

ຮອດບຸນປີໃໝ່ລາວ ແອວກໍຮໍເປັນສິ່ງປາສະຈາກບໍ່ໄດ້ເລີຍທີ່ຕ້ອງມີຄຽງຄູ້ກັບການກິນລ້ຽງ ແລະ ການສັງສັນກັບຫໝູ່ເພື່ອນ, ຖ້າຫຼີກລ້ຽງກໍຄວນຫຼີກລ້ຽງ ແຕ່ຫາກວ່າຫຼີກລ່ຽງບໍ່ໄດ້ແມ່ນໃຫ້ມາຟັງທາງນີ້ ເຮົາຈະແນະນຳກ່ຽວກັບອາຫານທີ່ບໍ່ຄວນກິນກັບແອວກໍຮໍ ເຊິ່ງບາງຄັ້ງອາຫານເຫຼົ່ານີ້ຫຼາຍຄົນອາດຈະສັ່ງກິນກັບເຫຼົ້າ ແຕ່ທີ່ຈິງແລ້ວສາມາດທໍາລາຍສຸຂະພາບຂອງເຈົ້າໃນອະນາຄົດໄດ້ ຈະມີຫຍັງໄປເບິ່ງນໍາກັນເລີຍ.

ສຸກສັນວັນພັກຜ່ອນ ແທ້ບໍ! ເປັນ​ຫຍັງ​ເຮົາ​ຈຶ່ງ​ບໍ່ມີຄວາມສຸກເວລາ​​ກັບ​ບ້ານ?

ໃນຊ່ວງປີໃໝ່ທີ່ໄດ້ພັກຍາວແບບນີ້ ຫຼາຍຄົນກໍຫວັງຈະໄດ້ກັບບ້ານເພື່ອໄປພັກຜ່ອນກັບຄອບຄົວ ແລະ ຍາດພີ່ນ້ອງ ແຕ່ສໍາລັບຄົນທີ່ມີເຮືອນ ຫຼື ຄອບຄົວ ບໍ່ແມ່ນ Safe zone ຂອງຕົນເອງແລ້ວ ແນ່ນອນ ຈະບໍ່ມີຄວາມສຸກ ຍ້ອນຫຍັງ? ·