Thursday, May 30, 2024
Lenovo

ຫຼຸດມື້ກັກໂຕລົງ! ສຳລັບຄົນລາວຫຼືຄົນຕ່າງຊາດຜູ້ທີ່ຈະຂ້າມໄປປະເທດໄທ

ປັດຈຸບັນ ຫຼາຍປະເທດໄດ້ມີການສີດວັກຊີນໃຫ້ກັບປະຊາກອນຫຼາຍລ້ານໂດຍ ເຮັດໃຫ້ມີພູຕ້ານທານແລະຫຼຸດການຕິດເຊື້ອໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນ ເຊິ່ງຄະນະສະເພາະກິດໂຄວິດ-19 ຂອງປະເທດໄທ ໄດ້ມີມາດຕະການຫຼຸດຜ່ອນມື້ກັກໂຕລົງສຳລັບຄົນຕ່າງຊາດ 3 ກໍລະນີດັ່ງນີ້

  1. ຄົນຕ່າງຊາດທີ່ມີເອກະສານຮັບຮອງການສັກວັກຊີນໂຄວິດ-19 ຢ່າງໜ້ອຍ 14ມື້ ບໍ່ເກີນ 3ເດືອນກ່ອນເດີນທາງ, ມີໃບຮັບຮອງກວດບໍ່ພົບໂຄວິດ 72ຊົ່ວໂມງກ່ອນເດີນທາງ ແລະຕວດຫາເຊື້ອບໍ່ພົບໃນໄທ ຈະໄດ້ຫຼຸດການກັກໂຕລົງເຫຼືອ 7ມື້
  2. ສຳລັບຄົນໄທທີ່ຢູ່ຕ່າງປະເທດເດີນທາງເຂົ້າ ແມ່ນຕ້ອງມີເອກະສານຮັບຮອງການສັກວັກຊີນ 14ມື້ບໍ່ເກີນ 3ເດືອນ ຖ້າບໍ່ມີເອກະສານຮັບຮອງບໍ່ມີເຊື້ອໂຄວິດ ຜົນກວດທີ່ກວດຢູ່ໄທບໍ່ພົບເຊື້ອ 2ຄັ້ງ ໃຫ້ຫຼຸດການກັກໂຕລົງເຫຼືອ 7ມື້
  3. ຄົນຕ່າງຊາດທີ່ບໍ່ມີມີເອກະສານຮັບຮອງການສັກວັກຊີນໂຄວິດ-19 ແຕ່ມີເອກະສານຮັບຮອງບໍ່ມີເຊື້ອ 72ຊຢ່ວໂມງກ່ອນເດີນທາງ ຈະຫຼຸດມື້ກັກໂຕລົງ 10ມື້

ເຊິ່ງຖ້າຫາກວ່າໄທສາມາດສັກວັກຊີນໃຫ້ກັບກຸ່ມສ່ຽງໄດ້ປະມານ 70% ຄາດວ່າບາງເຂດຈະສາມາດຫຼຸດຜ່ອນໃຫ້ບໍ່ມີການກັກໂຕໄດ້ ເຊິ່ງຢູ່ໃນຊ່ວງກຳລັງພິຈາລະນາ

ປັດຈຸບັນ ຫຼາຍປະເທດໄດ້ມີການສີດວັກຊີນໃຫ້ກັບປະຊາກອນຫຼາຍລ້ານໂດຍ ເຮັດໃຫ້ມີພູຕ້ານທານແລະຫຼຸດການຕິດເຊື້ອໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນ ເຊິ່ງຄະນະສະເພາະກິດໂຄວິດ-19 ຂອງປະເທດໄທ ໄດ້ມີມາດຕະການຫຼຸດຜ່ອນມື້ກັກໂຕລົງສຳລັບຄົນຕ່າງຊາດ 3 ກໍລະນີດັ່ງນີ້

  1. ຄົນຕ່າງຊາດທີ່ມີເອກະສານຮັບຮອງການສັກວັກຊີນໂຄວິດ-19 ຢ່າງໜ້ອຍ 14ມື້ ບໍ່ເກີນ 3ເດືອນກ່ອນເດີນທາງ, ມີໃບຮັບຮອງກວດບໍ່ພົບໂຄວິດ 72ຊົ່ວໂມງກ່ອນເດີນທາງ ແລະຕວດຫາເຊື້ອບໍ່ພົບໃນໄທ ຈະໄດ້ຫຼຸດການກັກໂຕລົງເຫຼືອ 7ມື້
  2. ສຳລັບຄົນໄທທີ່ຢູ່ຕ່າງປະເທດເດີນທາງເຂົ້າ ແມ່ນຕ້ອງມີເອກະສານຮັບຮອງການສັກວັກຊີນ 14ມື້ບໍ່ເກີນ 3ເດືອນ ຖ້າບໍ່ມີເອກະສານຮັບຮອງບໍ່ມີເຊື້ອໂຄວິດ ຜົນກວດທີ່ກວດຢູ່ໄທບໍ່ພົບເຊື້ອ 2ຄັ້ງ ໃຫ້ຫຼຸດການກັກໂຕລົງເຫຼືອ 7ມື້
  3. ຄົນຕ່າງຊາດທີ່ບໍ່ມີມີເອກະສານຮັບຮອງການສັກວັກຊີນໂຄວິດ-19 ແຕ່ມີເອກະສານຮັບຮອງບໍ່ມີເຊື້ອ 72ຊຢ່ວໂມງກ່ອນເດີນທາງ ຈະຫຼຸດມື້ກັກໂຕລົງ 10ມື້

ເຊິ່ງຖ້າຫາກວ່າໄທສາມາດສັກວັກຊີນໃຫ້ກັບກຸ່ມສ່ຽງໄດ້ປະມານ 70% ຄາດວ່າບາງເຂດຈະສາມາດຫຼຸດຜ່ອນໃຫ້ບໍ່ມີການກັກໂຕໄດ້ ເຊິ່ງຢູ່ໃນຊ່ວງກຳລັງພິຈາລະນາ

More from author

Related posts

ຂໍຂອບໃຈນຳຜູ້ສະໜັບສະໜູນ

Latest posts

Vietjet ໄດ້​ຮັບ​ລາງວັນ “ສາຍ​ການ​ບິນ​ລາຄາປະ​ຢັດ​ທີ່ດີ​ທີ່​ສຸດ” ແລະ “ສາຍ​ການ​ບິນ​ຕົ້ນທຶນຕໍ່າ ທີ່ໃຫ້​ບໍລິການ​ດີທີ່ສຸດ” ໃນ​ປີ 2024

(ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 30 ພຶດສະພາ 2024) – Vietjet ໄດ້ຮັບນາມມະຍົດ “ສາຍ​ການ​ບິນ​ລາຄາປະ​ຢັດ​ທີ່ດີ​ທີ່​ສຸດ” ແລະ “ສາຍ​ການ​ບິນ​ຕົ້ນທຶນຕໍ່າ ທີ່ໃຫ້​ບໍລິການ​ດີທີ່ສຸດ” ໂດຍ AirlineRatings.com, ເວັບໄຊຄວາມປອດໄພ ແລະ ການຈັດອັນດັບຜະລິດຕະພັນທີ່ມີຊື່ສຽງຂອງໂລກ.

ຮຽນຜິດສາຍ! ເສຍດາຍຮອດມື້ຈົບ

ໜຶ່ງໃນບັນຫາທີ່ໄວໜຸ່ມມັກພົບຫຼາຍໃນໄວຮຽນກໍແມ່ນ ການຮຽນຜິດສາຍ ຮຽນໄປຮຽນມາ ເລີ່ມຮູ້ສຶກວ່າຕົນເອງບໍ່ມັກ ບໍ່ແມ່ນສາຍທີ່ຕົນເອງຖະນັດ ມັນບໍ່ໜ້າສົນໃຈ ເລີ່ມຢາກປ່ຽນສາຍຮຽນໃໝ່ ຄົນທີ່ຄິດໄດ້ໄວກະຍັງພໍໃຫ້ອະໄພ ແຕ່ບາງຄົນຈົນຮອດ ປີ 2, ປີ 3 ຈຶ່ງຄິດພໍ້ ແຕ່ກໍມີຫຼາຍຄົນໃຈກ້າຍອມສະຫລະປະລິນຍາທີ່ຈະມາຮອດ ໄປເລີ່ມຕົ້ນນັບ 1 ໃໝ່, ແລ້ວເປັນຫຍັງຄົນຈຶ່ງມັກຮຽນຜິດສາຍທັງໆ ທີ່ຮູ້ວ່າມັນຈະເຮັດໃຫ້ເຮົາບໍ່ມີຄວາມສຸກ ລອງມາເບິ່ງສາເຫດທີ່ມີຜົນຕໍ່ການຕັດສິນໃຈໃນການເລືອກສາຍການຮຽນນຳກັນ:

5 ວິທີຫຼົບຫຼີກ ໂຣກພູມແພ້

"ພູມແພ້" ເປັນໂຣກທີ່ໃຜໆກໍບໍ່ປາຖະໜາ ເພາະເວລາເປັນຈະມີອາການດັງອັກເສບ, ຫອບຫືດ ຫຼື ຜື່ນຄັນ ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ເຮົາຫງຸດຫງິດ ແຖມຍັງນານເຊົາອີກ. ສະນັ້ນ, ສິ່ງທີ່ດີທີ່ສຸດຂອງການຢຸດອາການເຫຼົ່ານີ້ ກໍຄື ການຫຼົບຫຼີກສິ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ທ່ານແພ້ ນັ້ນເອງ.