Thursday, May 30, 2024
Lenovo

ຂ່າວເດັ່ນ ໜັງສືພິມວຽງຈັນທາຍ

ປະຈຳວັນທີ ⠚ 10 ມີນາ 2021 ⠓ ໜັງສືພິມວຽງຈັນທາຍໄດ້ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:

ແຂວງສາລະວັນ ເລີ່ມສັກວັກຊິນປ້ອງກັນພະຍາດໂຄວິດ-19 ໃຫ້ກຸ່ມທີ່ມີຄວາມສ່ຽງ 9.600 ໂດສແຂວງສາລະວັນ ໄດ້ເລີ່ມພິທີສັກວັກຊິນປ້ອງກັນພະຍາດໂຄວິດ-19 ເປັນທາງການ ໃຫ້ກັບກຸ່ມເປົ້າໝາຍທີ່ມີຄວາມສ່ຽງ ພາຍຫຼັງໄດ້ຮັບການແບ່ງປັນວັກຊິນ ຈາກລັດຖະບານ ກໍ່ຄືກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ຈຳນວນ 9.600 ໂດສ

ເນັ້ນໃສ່ສັກວັກຊິນໃຫ້ກັບກຸ່ມເປົ້າໝາຍທີ່ມີຄວາມສ່ຽງເຊັ່ນ: ພະນັກງານແພດໝໍ, ພະນັກງານທີ່ປະຕິບັດໜ້າທີ່ຕາມຈຸດຜ່ານແດນສາກົນຕ່າງໆ ແລະ ກຸ່ມຄົນທີ່ເຮັດວຽກຢູ່ສູນຈຳກັດບໍລິເວນ, ປະຊາຊົນທີ່ຢູ່ໃນກຸ່ມສ່ຽງຕ່າງໆ…ອ່ານຕໍ່

ແຂວງຫຼວງນໍ້າທາ ເລີ່ມສັກຢາວັກຊີນປ້ອງກັນພະຍາດໂຄວິດ – 19 ເຂັມທໍາອິດທ່ານ ດຣ ແກ້ວ ອິນທະວົງ ຫົວໜ້າພະແນກສາທາລະນະສຸກແຂວງຫຼວງນໍ້າທາ ໄດ້ລາຍງານວ່າ: ການສັກວັກຊີນປ້ອງກັນພະຍາດໂຄວິດ-19 ໄດ້ແບ່ງອອກເປັນ 3 ກຸ່ມເປົ້າໝາຍ ເຊີ່ງກຸ່ມທີ ແມ່ນກຸ່ມຄະນະນໍາຂອງແຂວງ, ເມືອງ, ພະນັກງານແພດ-ໝໍ, ບັນດາຜູ້ໃຫ້ບໍລິການນັກທ່ອງທ່ຽວເຈົ້າຂອງເຮືອນ ພັກ, ໂຮງ ແຮມ, ຮ້ານອາຫານ, ກຸ່ມຄົນທີ່ປະຕິບັດໜ້າທີ່ຕາມຈຸດຜ່ານດ່ານສາກົນຕ່າງໆ

ກຸ່ມທີ 2 ແມ່ນພາກສ່ວນທີ່ຢູ່ໃນຂອບເຂດທີ່ມີຄວາມສຽ່ງໜ້ອຍ ແລະ ຈະເລີ່ມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສັກວັກຊິນໃນວັນທີ 15 ມີນາ 2021…ອ່ານຕໍ່

ກຽມພົບກັບ ງານວາງສະແດງເຟີນີເຈີໄມ້ໃນຮູບແບບເຄື່ອງເຮືອນລາວທີ່ຫຼາກຫຼາຍຈຸດປະສົງຂອງການຈັດງານໃນຄັ້ງນີ້ ກໍເພື່ອນຳໃຊ້ໄມ້ໃຫ້ເກີດປະໂຫຍດສູງສຸດ ໂດຍການປຸງແຕ່ງເປັນຜະລິດຕະພັນສຳເລັດຮູບ ນຳໃຊ້ເຕັກນິກ-ເຕັກໂນໂລຊີທີ່ທັນສະໄໝໃນການອອກແບບ ແລະ ຜະລິດ ເພື່ອສ້າງມູນຄ່າເພີ່ມໃຫ້ໄມ້ລາວ ເປັນທີ່ຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ

ນອກນີ້ ຍັງເປັນການສົ່ງເສີມ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດເຟີນີເຈີລາວ ບັນດາຜູ້ປະກອບການດ້ານຜະລິດຕະພັນເຟີນີເຈີຕ່າງກໍກະກຽມຜະລິດຕະພັນເຟີນີເຈີທີ່ເປັນເອກະລັກສະເພາະຂອງຕົນທີ່ມີຫຼາກຫຼາຍສີສັນ, ຫຼາຍຮູບແບບ ແລະ ສວຍງາມເພື່ອມາວາງສະແດງ ແລະ ຂາຍ ທີ່ງານວາງສະແດງເຟີນີເຈີວຽງຈັນ ຄັ້ງທີ 5 ທີ່ສູນການຄ້າລາວ-ໄອເຕັກນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ…ອ່ານຕໍ່

ປະຈຳວັນທີ ⠚ 10 ມີນາ 2021 ⠓ ໜັງສືພິມວຽງຈັນທາຍໄດ້ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:

ແຂວງສາລະວັນ ເລີ່ມສັກວັກຊິນປ້ອງກັນພະຍາດໂຄວິດ-19 ໃຫ້ກຸ່ມທີ່ມີຄວາມສ່ຽງ 9.600 ໂດສແຂວງສາລະວັນ ໄດ້ເລີ່ມພິທີສັກວັກຊິນປ້ອງກັນພະຍາດໂຄວິດ-19 ເປັນທາງການ ໃຫ້ກັບກຸ່ມເປົ້າໝາຍທີ່ມີຄວາມສ່ຽງ ພາຍຫຼັງໄດ້ຮັບການແບ່ງປັນວັກຊິນ ຈາກລັດຖະບານ ກໍ່ຄືກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ຈຳນວນ 9.600 ໂດສ

ເນັ້ນໃສ່ສັກວັກຊິນໃຫ້ກັບກຸ່ມເປົ້າໝາຍທີ່ມີຄວາມສ່ຽງເຊັ່ນ: ພະນັກງານແພດໝໍ, ພະນັກງານທີ່ປະຕິບັດໜ້າທີ່ຕາມຈຸດຜ່ານແດນສາກົນຕ່າງໆ ແລະ ກຸ່ມຄົນທີ່ເຮັດວຽກຢູ່ສູນຈຳກັດບໍລິເວນ, ປະຊາຊົນທີ່ຢູ່ໃນກຸ່ມສ່ຽງຕ່າງໆ…ອ່ານຕໍ່

ແຂວງຫຼວງນໍ້າທາ ເລີ່ມສັກຢາວັກຊີນປ້ອງກັນພະຍາດໂຄວິດ – 19 ເຂັມທໍາອິດທ່ານ ດຣ ແກ້ວ ອິນທະວົງ ຫົວໜ້າພະແນກສາທາລະນະສຸກແຂວງຫຼວງນໍ້າທາ ໄດ້ລາຍງານວ່າ: ການສັກວັກຊີນປ້ອງກັນພະຍາດໂຄວິດ-19 ໄດ້ແບ່ງອອກເປັນ 3 ກຸ່ມເປົ້າໝາຍ ເຊີ່ງກຸ່ມທີ ແມ່ນກຸ່ມຄະນະນໍາຂອງແຂວງ, ເມືອງ, ພະນັກງານແພດ-ໝໍ, ບັນດາຜູ້ໃຫ້ບໍລິການນັກທ່ອງທ່ຽວເຈົ້າຂອງເຮືອນ ພັກ, ໂຮງ ແຮມ, ຮ້ານອາຫານ, ກຸ່ມຄົນທີ່ປະຕິບັດໜ້າທີ່ຕາມຈຸດຜ່ານດ່ານສາກົນຕ່າງໆ

ກຸ່ມທີ 2 ແມ່ນພາກສ່ວນທີ່ຢູ່ໃນຂອບເຂດທີ່ມີຄວາມສຽ່ງໜ້ອຍ ແລະ ຈະເລີ່ມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສັກວັກຊິນໃນວັນທີ 15 ມີນາ 2021…ອ່ານຕໍ່

ກຽມພົບກັບ ງານວາງສະແດງເຟີນີເຈີໄມ້ໃນຮູບແບບເຄື່ອງເຮືອນລາວທີ່ຫຼາກຫຼາຍຈຸດປະສົງຂອງການຈັດງານໃນຄັ້ງນີ້ ກໍເພື່ອນຳໃຊ້ໄມ້ໃຫ້ເກີດປະໂຫຍດສູງສຸດ ໂດຍການປຸງແຕ່ງເປັນຜະລິດຕະພັນສຳເລັດຮູບ ນຳໃຊ້ເຕັກນິກ-ເຕັກໂນໂລຊີທີ່ທັນສະໄໝໃນການອອກແບບ ແລະ ຜະລິດ ເພື່ອສ້າງມູນຄ່າເພີ່ມໃຫ້ໄມ້ລາວ ເປັນທີ່ຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ

ນອກນີ້ ຍັງເປັນການສົ່ງເສີມ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດເຟີນີເຈີລາວ ບັນດາຜູ້ປະກອບການດ້ານຜະລິດຕະພັນເຟີນີເຈີຕ່າງກໍກະກຽມຜະລິດຕະພັນເຟີນີເຈີທີ່ເປັນເອກະລັກສະເພາະຂອງຕົນທີ່ມີຫຼາກຫຼາຍສີສັນ, ຫຼາຍຮູບແບບ ແລະ ສວຍງາມເພື່ອມາວາງສະແດງ ແລະ ຂາຍ ທີ່ງານວາງສະແດງເຟີນີເຈີວຽງຈັນ ຄັ້ງທີ 5 ທີ່ສູນການຄ້າລາວ-ໄອເຕັກນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ…ອ່ານຕໍ່

More from author

Related posts

ຂໍຂອບໃຈນຳຜູ້ສະໜັບສະໜູນ

Latest posts

Vietjet ໄດ້​ຮັບ​ລາງວັນ “ສາຍ​ການ​ບິນ​ລາຄາປະ​ຢັດ​ທີ່ດີ​ທີ່​ສຸດ” ແລະ “ສາຍ​ການ​ບິນ​ຕົ້ນທຶນຕໍ່າ ທີ່ໃຫ້​ບໍລິການ​ດີທີ່ສຸດ” ໃນ​ປີ 2024

(ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 30 ພຶດສະພາ 2024) – Vietjet ໄດ້ຮັບນາມມະຍົດ “ສາຍ​ການ​ບິນ​ລາຄາປະ​ຢັດ​ທີ່ດີ​ທີ່​ສຸດ” ແລະ “ສາຍ​ການ​ບິນ​ຕົ້ນທຶນຕໍ່າ ທີ່ໃຫ້​ບໍລິການ​ດີທີ່ສຸດ” ໂດຍ AirlineRatings.com, ເວັບໄຊຄວາມປອດໄພ ແລະ ການຈັດອັນດັບຜະລິດຕະພັນທີ່ມີຊື່ສຽງຂອງໂລກ.

ຮຽນຜິດສາຍ! ເສຍດາຍຮອດມື້ຈົບ

ໜຶ່ງໃນບັນຫາທີ່ໄວໜຸ່ມມັກພົບຫຼາຍໃນໄວຮຽນກໍແມ່ນ ການຮຽນຜິດສາຍ ຮຽນໄປຮຽນມາ ເລີ່ມຮູ້ສຶກວ່າຕົນເອງບໍ່ມັກ ບໍ່ແມ່ນສາຍທີ່ຕົນເອງຖະນັດ ມັນບໍ່ໜ້າສົນໃຈ ເລີ່ມຢາກປ່ຽນສາຍຮຽນໃໝ່ ຄົນທີ່ຄິດໄດ້ໄວກະຍັງພໍໃຫ້ອະໄພ ແຕ່ບາງຄົນຈົນຮອດ ປີ 2, ປີ 3 ຈຶ່ງຄິດພໍ້ ແຕ່ກໍມີຫຼາຍຄົນໃຈກ້າຍອມສະຫລະປະລິນຍາທີ່ຈະມາຮອດ ໄປເລີ່ມຕົ້ນນັບ 1 ໃໝ່, ແລ້ວເປັນຫຍັງຄົນຈຶ່ງມັກຮຽນຜິດສາຍທັງໆ ທີ່ຮູ້ວ່າມັນຈະເຮັດໃຫ້ເຮົາບໍ່ມີຄວາມສຸກ ລອງມາເບິ່ງສາເຫດທີ່ມີຜົນຕໍ່ການຕັດສິນໃຈໃນການເລືອກສາຍການຮຽນນຳກັນ:

5 ວິທີຫຼົບຫຼີກ ໂຣກພູມແພ້

"ພູມແພ້" ເປັນໂຣກທີ່ໃຜໆກໍບໍ່ປາຖະໜາ ເພາະເວລາເປັນຈະມີອາການດັງອັກເສບ, ຫອບຫືດ ຫຼື ຜື່ນຄັນ ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ເຮົາຫງຸດຫງິດ ແຖມຍັງນານເຊົາອີກ. ສະນັ້ນ, ສິ່ງທີ່ດີທີ່ສຸດຂອງການຢຸດອາການເຫຼົ່ານີ້ ກໍຄື ການຫຼົບຫຼີກສິ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ທ່ານແພ້ ນັ້ນເອງ.