Tuesday, April 16, 2024
Lenovo

ຂ່າວເດັ່ນ ສຳນັກຂ່າວມີເດຍລາວ

ປະຈຳວັນ ⠚ 22 ເມສາ 2021 ⠓ ສຳນັກຂ່າວມີເດຍລາວໄດ້ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:

ເມືອງພະລານໄຊຜະລິດເຂົ້ານາແຊງ ໄດ້ລື່ນຄາດໝາຍທີ່ວາງໄວ້ການຜະລິດລະດູແລ້ງກໍ່ຄືການຜະລິດເຂົ້ານາແຊງເຊິ່ງ ທົ່ວເມືອງ ພະລານໄຊ ໄດ້ມີແຜນຄາດໝາຍສູ້ຊົນ ເຂົ້ານາແຊງໃຫ້ໄດ້ 180 ເຮັກຕາ, ປະຕິບັດຕົວຈິງໄດ້ 190 ເຮັກຕາ ເຫັນວ່າ ລື່ນຄາດໝາຍ 10 ເຮັກຕາ

ນອກນັ້ນກໍ່ຍັງປູກພືດລະດູແລ້ງ ເຊິ່ງມີເນື້ອທີ່ແຜນການປູກທັງໝົດ 360 ເຮັກຕາ, ປະຈຸບັນໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການເກັບກູ້ ສຳເລັດໝົດແລ້ວ, ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດລະດູແລ້ງປີນີ້

ພ້ອມນີ້ກໍ່ຍັງມີແຜນປູກພືດລະດູຝົນຕາມແຜນ 460 ເຮັກຕາ ໃນນີ້ລວມມີທັງໝາກໂມ, ໝາກແຕງ ແລະ ພືດຜັກອື່ນໆເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ແກ່ຜົນຜະລິດເຂົ້ານາປີ ແລະ ການປູກພືດລະດູຝົນ…ອ່ານຕໍ່

ພຣະອາຈານ ແຂກ ບົວບານ ມອບເງິນຈໍານວນ 7ລ້ານກີບ ໃຫ້ແກ່ໂຮງໝໍນ້ອຍຊຸມຊົນສາທາລະນະສຸກ ເມຶອງບາຈຽງຈະເລີນສຸກ ແຂວງຈໍາປາສັກ ພຣະອາຈານ ແຂກ ບົວບານ ຄະນະ ອພສ ເມືອງບາຈຽງຈະເລິນສຸກ ເຈົ້າອະທິການວັດບ້ານສົມສະອາດ ຫຼັກ8 ( ບ້ານພັດທະນາຫົວແຊ) ໄດ້ມອບເງີນ ໃຫ້ແກ່ໂຮງໝໍນ້ອຍຊຸມຊົນເມືອງບາຈຽງຈະເລີນສຸກ ເພື່ອນຳໃຊ້ເຮັດກັນສາດຕ້ອນຮັບບໍລິການປະຊາຊົນຂອງໂຮງໝໍດັ່ງກ່າວ ຈໍານວນ 7ລ້ານກີບ

ໃຫ້ກຽດຕ່າງໜ້າຮັບໂດຍ ທ່ານ ທະວີສຸກ ຜີວຄໍາພາ ປະທານແນວລາວສ້າງຊາດເມືອງ ມີຫົວໜ້າຫ້ອງການສາທາລະນະສຸກເມືອງ,ແພດໝໍ…ອ່ານຕໍ່

ເມືອງເຊບັ້ງໄຟ ປະຕິບັດເກັບກ່ຽວເຂົ້າລື່ນແຜນສະເພາະແຜນການຜະລິດ ເຂົ້ານາແຊງ ຂອງເມືອງເຊບັ້ງໄຟ ສົກປີ 2020-2021 ມີທັງໝົດ 2.400 ເຮັກຕາ, ຜ່ານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕົວຈິງໄດ້ທັງໝົດ 2.700 ເຮັກຕາ, ປະຕິບັດລື່ນແຜນການ 300 ເຮັກຕາ

ປະຈຸບັນ ຊາວກະສິກອນພວມຂຸ້ນຂ້ຽວເກັບກ່ຽວ ເຊິ່ງຄອບຄົວທີ່ມີທ່າແຮງກໍ່ໄດ້ໃຊ້ກົນຈັກເຂົ້າໃນການເກັບກ່ຽວ ໂດຍສະເລ່ຍແມ່ນປະຕິບັດໄດ້ແລ້ວປະມານ 40% ຂອງເນື້ອທີ່ທັງໝົດ ແລະ ຄາດວ່າຈະໃຫ້ສຳເລັດ 100%..ອ່ານຕໍ່

ປະຈຳວັນ ⠚ 22 ເມສາ 2021 ⠓ ສຳນັກຂ່າວມີເດຍລາວໄດ້ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:

ເມືອງພະລານໄຊຜະລິດເຂົ້ານາແຊງ ໄດ້ລື່ນຄາດໝາຍທີ່ວາງໄວ້ການຜະລິດລະດູແລ້ງກໍ່ຄືການຜະລິດເຂົ້ານາແຊງເຊິ່ງ ທົ່ວເມືອງ ພະລານໄຊ ໄດ້ມີແຜນຄາດໝາຍສູ້ຊົນ ເຂົ້ານາແຊງໃຫ້ໄດ້ 180 ເຮັກຕາ, ປະຕິບັດຕົວຈິງໄດ້ 190 ເຮັກຕາ ເຫັນວ່າ ລື່ນຄາດໝາຍ 10 ເຮັກຕາ

ນອກນັ້ນກໍ່ຍັງປູກພືດລະດູແລ້ງ ເຊິ່ງມີເນື້ອທີ່ແຜນການປູກທັງໝົດ 360 ເຮັກຕາ, ປະຈຸບັນໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການເກັບກູ້ ສຳເລັດໝົດແລ້ວ, ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດລະດູແລ້ງປີນີ້

ພ້ອມນີ້ກໍ່ຍັງມີແຜນປູກພືດລະດູຝົນຕາມແຜນ 460 ເຮັກຕາ ໃນນີ້ລວມມີທັງໝາກໂມ, ໝາກແຕງ ແລະ ພືດຜັກອື່ນໆເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ແກ່ຜົນຜະລິດເຂົ້ານາປີ ແລະ ການປູກພືດລະດູຝົນ…ອ່ານຕໍ່

ພຣະອາຈານ ແຂກ ບົວບານ ມອບເງິນຈໍານວນ 7ລ້ານກີບ ໃຫ້ແກ່ໂຮງໝໍນ້ອຍຊຸມຊົນສາທາລະນະສຸກ ເມຶອງບາຈຽງຈະເລີນສຸກ ແຂວງຈໍາປາສັກ ພຣະອາຈານ ແຂກ ບົວບານ ຄະນະ ອພສ ເມືອງບາຈຽງຈະເລິນສຸກ ເຈົ້າອະທິການວັດບ້ານສົມສະອາດ ຫຼັກ8 ( ບ້ານພັດທະນາຫົວແຊ) ໄດ້ມອບເງີນ ໃຫ້ແກ່ໂຮງໝໍນ້ອຍຊຸມຊົນເມືອງບາຈຽງຈະເລີນສຸກ ເພື່ອນຳໃຊ້ເຮັດກັນສາດຕ້ອນຮັບບໍລິການປະຊາຊົນຂອງໂຮງໝໍດັ່ງກ່າວ ຈໍານວນ 7ລ້ານກີບ

ໃຫ້ກຽດຕ່າງໜ້າຮັບໂດຍ ທ່ານ ທະວີສຸກ ຜີວຄໍາພາ ປະທານແນວລາວສ້າງຊາດເມືອງ ມີຫົວໜ້າຫ້ອງການສາທາລະນະສຸກເມືອງ,ແພດໝໍ…ອ່ານຕໍ່

ເມືອງເຊບັ້ງໄຟ ປະຕິບັດເກັບກ່ຽວເຂົ້າລື່ນແຜນສະເພາະແຜນການຜະລິດ ເຂົ້ານາແຊງ ຂອງເມືອງເຊບັ້ງໄຟ ສົກປີ 2020-2021 ມີທັງໝົດ 2.400 ເຮັກຕາ, ຜ່ານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕົວຈິງໄດ້ທັງໝົດ 2.700 ເຮັກຕາ, ປະຕິບັດລື່ນແຜນການ 300 ເຮັກຕາ

ປະຈຸບັນ ຊາວກະສິກອນພວມຂຸ້ນຂ້ຽວເກັບກ່ຽວ ເຊິ່ງຄອບຄົວທີ່ມີທ່າແຮງກໍ່ໄດ້ໃຊ້ກົນຈັກເຂົ້າໃນການເກັບກ່ຽວ ໂດຍສະເລ່ຍແມ່ນປະຕິບັດໄດ້ແລ້ວປະມານ 40% ຂອງເນື້ອທີ່ທັງໝົດ ແລະ ຄາດວ່າຈະໃຫ້ສຳເລັດ 100%..ອ່ານຕໍ່

More from author

Related posts

ຂໍຂອບໃຈນຳຜູ້ສະໜັບສະໜູນ

Latest posts

ວິທີການປ້ອງກັນຜິວຈາກແສງແດດ ໃນ​ໄລ​ຍະ​ຊ່ວງບຸນປີໃໝ່ນີ້.

ແສງແດດແມ່ນສັດຕູທີ່ອັນຕະລາຍທີ່ສຸດຂອງຜິວໜັງ ໂດຍສະເພາະໃນຊ່ວງບຸນຫຼິ້ນນໍ້າແບບນີ້ບວກກັບທີ່ອາກາດຢູ່ລາວເຮົາຮ້ອນຫຼາຍ ແລະ ແດດແຮງ, ການປົກປ້ອງຜິວຈາກແສງແດດຈຶ່ງເປັນສິ່ງສຳຄັນ. ມື້ນີ້ດຮົາເລິຍຈະມາແນະນໍາເທັກນິກປ້ອງກັນຜິວຈາກແສງແດດງ່າຍມາໃຫ້ທຸກຄົນໄດ້ໃຊ້.

5 ອາຫານທີ່ບໍ່ຄວນກິນກັບ “ແອວກໍຮໍ”

ຮອດບຸນປີໃໝ່ລາວ ແອວກໍຮໍເປັນສິ່ງປາສະຈາກບໍ່ໄດ້ເລີຍທີ່ຕ້ອງມີຄຽງຄູ້ກັບການກິນລ້ຽງ ແລະ ການສັງສັນກັບຫໝູ່ເພື່ອນ, ຖ້າຫຼີກລ້ຽງກໍຄວນຫຼີກລ້ຽງ ແຕ່ຫາກວ່າຫຼີກລ່ຽງບໍ່ໄດ້ແມ່ນໃຫ້ມາຟັງທາງນີ້ ເຮົາຈະແນະນຳກ່ຽວກັບອາຫານທີ່ບໍ່ຄວນກິນກັບແອວກໍຮໍ ເຊິ່ງບາງຄັ້ງອາຫານເຫຼົ່ານີ້ຫຼາຍຄົນອາດຈະສັ່ງກິນກັບເຫຼົ້າ ແຕ່ທີ່ຈິງແລ້ວສາມາດທໍາລາຍສຸຂະພາບຂອງເຈົ້າໃນອະນາຄົດໄດ້ ຈະມີຫຍັງໄປເບິ່ງນໍາກັນເລີຍ.

ສຸກສັນວັນພັກຜ່ອນ ແທ້ບໍ! ເປັນ​ຫຍັງ​ເຮົາ​ຈຶ່ງ​ບໍ່ມີຄວາມສຸກເວລາ​​ກັບ​ບ້ານ?

ໃນຊ່ວງປີໃໝ່ທີ່ໄດ້ພັກຍາວແບບນີ້ ຫຼາຍຄົນກໍຫວັງຈະໄດ້ກັບບ້ານເພື່ອໄປພັກຜ່ອນກັບຄອບຄົວ ແລະ ຍາດພີ່ນ້ອງ ແຕ່ສໍາລັບຄົນທີ່ມີເຮືອນ ຫຼື ຄອບຄົວ ບໍ່ແມ່ນ Safe zone ຂອງຕົນເອງແລ້ວ ແນ່ນອນ ຈະບໍ່ມີຄວາມສຸກ ຍ້ອນຫຍັງ? ·