Wednesday, May 22, 2024
Lenovo

ລາວ ຮຽນອອນລາຍດ້ວຍໂປຣແກຣມຫຍັງແນ່ ?

ໃນຊ່ວງທີ່ການລະບາດຂອງເຊື້ອໄວຣັດໂຄວິດ-19 ເພີ່ມຫຼາຍຂຶ້ນແບບນີ້ ທາງລັດຖະບານເອງກໍໄດ້ມີມາດຕະການຫຼາຍຢ່າງອອກມາ ແລະໜຶ່ງໃນນັ້ນກໍ່ເປັນການໃຫ້ນັກຮຽນ, ນັກສຶກສາ ຮຽນອອນລາຍ ທັງນີ້ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ມີແຜ່ລະບາດຂອງເຊື້ອພະຍາດໂຄວິດ-19 ເພີ້ມຂຶ້ນ

ການຮຽນອອນລາຍ ກໍ່ເປັນອີກໜຶ່ງສິ່ງທີ່ທຸກຄົນໃຫ້ຄວາມສົນໃຈແລະມີຄຳຖາມຂຶ້ນມາວ່າ ຮຽນຈັງໃດ, ຮຽນແບບໃດ, ແລ້ວຄູກັບອາຈານເດ ຈະສອນແບບໃດ ແລະ ໃຊ້ຫຍັງຮຽນ

Zoom Cloud Meeting ເປັນໂປຣແກຣມປະຊຸມອອນລາຍ ຫຼື ຈັດສອນອອນລາຍໄດ້ ສາມາດໃຊ້ງານໄດ້ງ່າຍໆ ຕໍ່ໃຫ້ບໍ່ເຄີຍໃຊ້ງານກໍ່ສາມາດໃຊ້ງານໄດ້ຢ່າງໄວ ເຂົ້າຮ່ວມຮຽນອອນລາຍໄດ້ທຸກບ່ອນ ແລະ ທຸກອຸປະກອນ ທັງໂທລະສັບ ຫຼື ຄອມພິວເຕີ້ ຮັບຮອງຄວາມຕ້ອງການຂອງຜູ້ໃຊ້ງານໄດ້ຄົບຮອບດ້ານ

ໃນການໃຊ້ໂປຣແກຣມອາຈານສາມາດສ້າງຫ້ອງແລ້ວໃຫ້ສອນ ເພື່ອໃຫ້ນັກຮຽນເຂົ້າຫ້ອງສອນຂອງຕົວເອງໄດ້ ແລະຍັງສາມາດແຊຮໜ້າຈໍໃຫ້ກັບລູກຫ້ອງທີ່ເຂົ້າມາເບິ່ງການສອນໄດ້ເລີຍ ມີຟັງຊັນຫຼາກຫຼາຍຊະນິດໃຫ້ເລືອກໃຊ້ ບໍ່ວ່າຈະເປັນ fillter, background ແລະອີກຍັງມີອີກຫຼາຍຫຼາຍລູກຫຼິ້ນ

Google Classroom ເປັນໂປຣແກຣມທີ່ລວມ Google ເອກະສານ ແລະ Google ໄວ້ນຳກັນ ເພື່ອໃຫ້ອາຈານສາມາດສ້າງ ແລະ ສັງລວມລາຍງານຫຼືວຽກບ້ານຈາກນັກຮຽນໂດຍທີ່ບໍ່ຕ້ອງເປືອງເຈ້ຍ

ໃນ Google Classroom ອາຈານສາມາດສ້າງງານ ຫຼືກິດຈະກຳ ໃນຊັ້ນຮຽນຕ່າງໆ ແລະເລືອກວ່າຈະໃຫ້ນັກຮຽນເຮັດກິດຈະກຳແບບໃດຕົວຢ່າງ (ເຮັດກິດຈະກຳເປັນບຸກຄົນເອກະສານຂອງໃຜຂອງມັນ ຫຼື ກິດຈະກຳກຸ່ມໃນ ໄຟເອກະສານດຽວກັນກໍ່ໄດ້) ເຊິ່ງອາຈານສາມາດຮູ້ໄດ້ວ່າ ນັກຮຽນຜູ້ໃດເຮັດແລ້ວ ຫຼື ຍັງບໍ່ໄດ້ເຮັດ

True VROOM ເປັນອີກໜຶ່ງໂປຣແກຣມທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ການປະຊຸມ ຫຼື ການຮຽນອອນລາຍງ່າຍຂຶ້ນ ຜ່ານລະບົບອອນລາຍກໍ່ສາມາດເຮັດໄດ້ທຸກຢ່າງ ເພາະວ່າໃຊ້ໄດ້ທັງໂທລະສັບ ຫຼື ຄອມພິວເຕີ້

True VROOM ສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ເຮົາຮຽນແບບອອນລາຍໄດ້ ມີທັງແບບ Video & Voice Confernce, ສຳລັບອາຈານສອນ ຫຼືຜູ້ບັນຍາຍສາມາດແຊຮໜ້າຈໍວີດີໂອຂອງຕົນເອງ ເພື່ອເປັນໂຕຫຼັກໃນການນຳສະເໜີສິ່ງຕ່າງໆ ໃຫ້ກັບຜູ້ທີ່ເຂົ້າຮ່ວມເບິ່ງໄດ້

True VROOM ສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ເຮົາຮຽນແບບອອນລາຍໄດ້ ມີທັງແບບ Video & Voice Confernce, ສຳລັບອາຈານສອນ ຫຼືຜູ້ບັນຍາຍສາມາດແຊຮໜ້າຈໍວີດີໂອຂອງຕົນເອງ ເພື່ອເປັນໂຕຫຼັກໃນການນຳສະເໜີສິ່ງຕ່າງໆ ໃຫ້ກັບຜູ້ທີ່ເຂົ້າຮ່ວມເບິ່ງໄດ້

ສອນອອນລາຍໂດຍໃຊ້ OBS Studio

ໂປຣແກຣມ OBS Studio ຫຼື Open Broadcaster Software Studio ເປັນໂປຣແກຣມແບບເປີດ ໃຊ້ງານສຳລັບຖ່າຍທອດສົດ Live Stream ໂດຍຜ່ານສື່ສັງຄົມອອນລາຍຕ່າງໆ ແລະບັນທຶກເປັນວີດີໂອໄວ້ໃນຄອມພິວເຕີ້ ຜູ້ໃຊ້ສາມາດໂຫລດມາໃຊ້ໄດ້ຟີ ແລະປະຍຸກໃຊ້ໄດ້ຫຼາຍຢ່າງເຊັ່ນ: ສະຕີມເກມ, ການອ່ານຂ່າວ ແລະການຈັດການຮຽນການສອນອອນລາຍ

ເຊິ່ງວ່າ OBS ເປັນໂປຣແກຣມເປີດໃນຊ່ອງທາງຊື່ອອນລາຍຕ່າງໆໂດຍການໄລ້ສົດ ແນ່ນອນວ່າຜູ້ຄົນສາມາດເຂົ້າໄປຮັບຟັງການສອນໄດ້ເປັນຈຳນວນຫຼາຍ

ຄັງປັນຍາລາວ ເປັນໂປຣແກຣມໄວ້ເບິ່ງປຶ້ມແບບຮຽນ ຫຼືຄູ່ມືຄູ ຕັ້ງແຕ່ຊັ້ນອະນຸບານໄປຈົນເຖິງຊັ້ນມັດຖະຍົມ ເຊິ່ງຈະມີຫຼາກຫຼາຍວິຊາໃຫ້ເລືອກເຊັ່ນ: ຟີຊິກ,​ ເຄມີ, ຊີວະ, ປະຫວັດສາດ, ພູມສາດ ແລະວິຊາອື່ນໆອີກ ຊຶ່ງໃນຊ່ວງການແຜ່ລະບາດຂອງເຊື້ອໂຄວິດ-19 ແບບນີ້ລັດຖະບານໄດ້ມີມາດຕະການຢ່າງເຂັ້ມງວດ ແລະປະກາດໃຫ້ນັກຮຽນພາກັນຮຽນອອນລາຍ ນັກຮຽນທຸກຄົນສາມາດຮຽນເຂົ້າໄປເລືອກເບິ່ງປຶ້ມ ຫຼືບົດຮຽນຕ່າງໆໃນລະດັບຊັ້ນຂອງຕົວເອງ ແລະຍັງສາມາດດາວໂຫລດມາໄວ້ເບິ່ງແບບ offline ໄດ້ອີກດ້ວຍ

ນອກຈາກນີ້, ຍັງມີການສົ່ງວຽກບ້ານ ຫຼື ກິດຈະກຳທີ່ອາຈານໃຫ້ເຮັດ ບໍ່ວ່າຈະເປັນ Word, PowerPoint ແລະ ຮູບພາບຕ່າງໆ ສາມາດສົ່ງໂດຍຜ່ານແພດຟອມວອດແອັບ

ໃນຊ່ວງທີ່ການລະບາດຂອງເຊື້ອໄວຣັດໂຄວິດ-19 ເພີ່ມຫຼາຍຂຶ້ນແບບນີ້ ທາງລັດຖະບານເອງກໍໄດ້ມີມາດຕະການຫຼາຍຢ່າງອອກມາ ແລະໜຶ່ງໃນນັ້ນກໍ່ເປັນການໃຫ້ນັກຮຽນ, ນັກສຶກສາ ຮຽນອອນລາຍ ທັງນີ້ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ມີແຜ່ລະບາດຂອງເຊື້ອພະຍາດໂຄວິດ-19 ເພີ້ມຂຶ້ນ

ການຮຽນອອນລາຍ ກໍ່ເປັນອີກໜຶ່ງສິ່ງທີ່ທຸກຄົນໃຫ້ຄວາມສົນໃຈແລະມີຄຳຖາມຂຶ້ນມາວ່າ ຮຽນຈັງໃດ, ຮຽນແບບໃດ, ແລ້ວຄູກັບອາຈານເດ ຈະສອນແບບໃດ ແລະ ໃຊ້ຫຍັງຮຽນ

Zoom Cloud Meeting ເປັນໂປຣແກຣມປະຊຸມອອນລາຍ ຫຼື ຈັດສອນອອນລາຍໄດ້ ສາມາດໃຊ້ງານໄດ້ງ່າຍໆ ຕໍ່ໃຫ້ບໍ່ເຄີຍໃຊ້ງານກໍ່ສາມາດໃຊ້ງານໄດ້ຢ່າງໄວ ເຂົ້າຮ່ວມຮຽນອອນລາຍໄດ້ທຸກບ່ອນ ແລະ ທຸກອຸປະກອນ ທັງໂທລະສັບ ຫຼື ຄອມພິວເຕີ້ ຮັບຮອງຄວາມຕ້ອງການຂອງຜູ້ໃຊ້ງານໄດ້ຄົບຮອບດ້ານ

ໃນການໃຊ້ໂປຣແກຣມອາຈານສາມາດສ້າງຫ້ອງແລ້ວໃຫ້ສອນ ເພື່ອໃຫ້ນັກຮຽນເຂົ້າຫ້ອງສອນຂອງຕົວເອງໄດ້ ແລະຍັງສາມາດແຊຮໜ້າຈໍໃຫ້ກັບລູກຫ້ອງທີ່ເຂົ້າມາເບິ່ງການສອນໄດ້ເລີຍ ມີຟັງຊັນຫຼາກຫຼາຍຊະນິດໃຫ້ເລືອກໃຊ້ ບໍ່ວ່າຈະເປັນ fillter, background ແລະອີກຍັງມີອີກຫຼາຍຫຼາຍລູກຫຼິ້ນ

Google Classroom ເປັນໂປຣແກຣມທີ່ລວມ Google ເອກະສານ ແລະ Google ໄວ້ນຳກັນ ເພື່ອໃຫ້ອາຈານສາມາດສ້າງ ແລະ ສັງລວມລາຍງານຫຼືວຽກບ້ານຈາກນັກຮຽນໂດຍທີ່ບໍ່ຕ້ອງເປືອງເຈ້ຍ

ໃນ Google Classroom ອາຈານສາມາດສ້າງງານ ຫຼືກິດຈະກຳ ໃນຊັ້ນຮຽນຕ່າງໆ ແລະເລືອກວ່າຈະໃຫ້ນັກຮຽນເຮັດກິດຈະກຳແບບໃດຕົວຢ່າງ (ເຮັດກິດຈະກຳເປັນບຸກຄົນເອກະສານຂອງໃຜຂອງມັນ ຫຼື ກິດຈະກຳກຸ່ມໃນ ໄຟເອກະສານດຽວກັນກໍ່ໄດ້) ເຊິ່ງອາຈານສາມາດຮູ້ໄດ້ວ່າ ນັກຮຽນຜູ້ໃດເຮັດແລ້ວ ຫຼື ຍັງບໍ່ໄດ້ເຮັດ

True VROOM ເປັນອີກໜຶ່ງໂປຣແກຣມທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ການປະຊຸມ ຫຼື ການຮຽນອອນລາຍງ່າຍຂຶ້ນ ຜ່ານລະບົບອອນລາຍກໍ່ສາມາດເຮັດໄດ້ທຸກຢ່າງ ເພາະວ່າໃຊ້ໄດ້ທັງໂທລະສັບ ຫຼື ຄອມພິວເຕີ້

True VROOM ສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ເຮົາຮຽນແບບອອນລາຍໄດ້ ມີທັງແບບ Video & Voice Confernce, ສຳລັບອາຈານສອນ ຫຼືຜູ້ບັນຍາຍສາມາດແຊຮໜ້າຈໍວີດີໂອຂອງຕົນເອງ ເພື່ອເປັນໂຕຫຼັກໃນການນຳສະເໜີສິ່ງຕ່າງໆ ໃຫ້ກັບຜູ້ທີ່ເຂົ້າຮ່ວມເບິ່ງໄດ້

True VROOM ສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ເຮົາຮຽນແບບອອນລາຍໄດ້ ມີທັງແບບ Video & Voice Confernce, ສຳລັບອາຈານສອນ ຫຼືຜູ້ບັນຍາຍສາມາດແຊຮໜ້າຈໍວີດີໂອຂອງຕົນເອງ ເພື່ອເປັນໂຕຫຼັກໃນການນຳສະເໜີສິ່ງຕ່າງໆ ໃຫ້ກັບຜູ້ທີ່ເຂົ້າຮ່ວມເບິ່ງໄດ້

ສອນອອນລາຍໂດຍໃຊ້ OBS Studio

ໂປຣແກຣມ OBS Studio ຫຼື Open Broadcaster Software Studio ເປັນໂປຣແກຣມແບບເປີດ ໃຊ້ງານສຳລັບຖ່າຍທອດສົດ Live Stream ໂດຍຜ່ານສື່ສັງຄົມອອນລາຍຕ່າງໆ ແລະບັນທຶກເປັນວີດີໂອໄວ້ໃນຄອມພິວເຕີ້ ຜູ້ໃຊ້ສາມາດໂຫລດມາໃຊ້ໄດ້ຟີ ແລະປະຍຸກໃຊ້ໄດ້ຫຼາຍຢ່າງເຊັ່ນ: ສະຕີມເກມ, ການອ່ານຂ່າວ ແລະການຈັດການຮຽນການສອນອອນລາຍ

ເຊິ່ງວ່າ OBS ເປັນໂປຣແກຣມເປີດໃນຊ່ອງທາງຊື່ອອນລາຍຕ່າງໆໂດຍການໄລ້ສົດ ແນ່ນອນວ່າຜູ້ຄົນສາມາດເຂົ້າໄປຮັບຟັງການສອນໄດ້ເປັນຈຳນວນຫຼາຍ

ຄັງປັນຍາລາວ ເປັນໂປຣແກຣມໄວ້ເບິ່ງປຶ້ມແບບຮຽນ ຫຼືຄູ່ມືຄູ ຕັ້ງແຕ່ຊັ້ນອະນຸບານໄປຈົນເຖິງຊັ້ນມັດຖະຍົມ ເຊິ່ງຈະມີຫຼາກຫຼາຍວິຊາໃຫ້ເລືອກເຊັ່ນ: ຟີຊິກ,​ ເຄມີ, ຊີວະ, ປະຫວັດສາດ, ພູມສາດ ແລະວິຊາອື່ນໆອີກ ຊຶ່ງໃນຊ່ວງການແຜ່ລະບາດຂອງເຊື້ອໂຄວິດ-19 ແບບນີ້ລັດຖະບານໄດ້ມີມາດຕະການຢ່າງເຂັ້ມງວດ ແລະປະກາດໃຫ້ນັກຮຽນພາກັນຮຽນອອນລາຍ ນັກຮຽນທຸກຄົນສາມາດຮຽນເຂົ້າໄປເລືອກເບິ່ງປຶ້ມ ຫຼືບົດຮຽນຕ່າງໆໃນລະດັບຊັ້ນຂອງຕົວເອງ ແລະຍັງສາມາດດາວໂຫລດມາໄວ້ເບິ່ງແບບ offline ໄດ້ອີກດ້ວຍ

ນອກຈາກນີ້, ຍັງມີການສົ່ງວຽກບ້ານ ຫຼື ກິດຈະກຳທີ່ອາຈານໃຫ້ເຮັດ ບໍ່ວ່າຈະເປັນ Word, PowerPoint ແລະ ຮູບພາບຕ່າງໆ ສາມາດສົ່ງໂດຍຜ່ານແພດຟອມວອດແອັບ

More from author

Related posts

ຂໍຂອບໃຈນຳຜູ້ສະໜັບສະໜູນ

Latest posts

3 ຍຸກ ທີ່ພຣະພຸດທະສາສະໜາ ເຂົ້າມາປະເທດລາວ.

ພຣະພຸດທະສາສະນາ ເປັນສາສະໜາປະຈຳຊາດລາວ ເຊິ່ງໄດ້ເຂົ້າມາຕັ້ງໝັ້ນໃນດິນແດນອານາຈັກລ້ານຊ້າງເທິງສອງຟາກຝັ່ງແມ່ນ້ຳຂອງ, ແລະ ສ່ວນທີ່ເປັນປະເທດລາວເຮົານີ້ ຫຼາຍກວ່າ ໒໐໐໐ ປີ, ຄືພ້ອມກັບການເຂົ້າມາຂອງພຣະພຸດທະສາສະໜາໃນບັນດາປະເທດສຸວັນນະພູມ ຫຼື ແຫຼມທອງນີ້, ເຊິ່ງຫຼັກຖານທາງສາສະໜາວັດຖຸ, ສາສະໜາສະຖານ ໄດ້ປາກົດຕົວສອງຝາກຝັ່ງແມ່ນ້ຳຂອງເປັນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ

Vietjet ກ້າວ​ໄປ​ອີກຂັ້ນ ​ໃນ​ຖານະ​​ສາຍ​ການ​ບິນ​ທຳອິດ ​ທີ່​ໃຫ້ບໍລິການຖ້ຽວ​ບິນ​​ກົງ​ລະຫວ່າງ ຮ່າ​ໂນ້ຍ ​ແລະ Hiroshima.

(ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 22 ພຶດສະພາ 2024) - Vietjet ມີຄວາມຍິນດີທີ່ຈະເປີດເສັ້ນທາງບິນກົງເຊື່ອມຕໍ່ຮ່າໂນ້ຍ, ນະຄອນຫຼວງຂອງຫວຽດນາມ ກັບນະຄອນ Hiroshima ຂອງຍີ່ປຸ່ນ. ຖ້ຽວ​ບິນໃໝ່​ນີ້​ແມ່ນ​ເສັ້ນທາງ​ສາຍ​ການບິນ​ທີ 8 ຂອງ​ສອງ​ປະ​ເທດ ​ແລະ ​ເປັນ​ສາຍ​ການບິນ​ກົງ​ສາຍ​ດຽວ​ລະຫວ່າງ Hiroshima ​ແລະ ຮ່າ​ໂນ້ຍ, ຫຼຸດຜ່ອນ​ເວລາ​ເດີນທາງ​ລົງ ​ແລະ ມອບ​ປະສົບ​ການ​ໃນ​ການ​ເດີນທາງ​ລະຫວ່າງ​ສອງ​ປະເທດ.

“ວັນວິສາຂະບູຊາ” ວັນສຳຄັນຂອງພຸດທະສາສະໜາ

“ວິສາຂະບູຊາ” ຫຍໍ້ມາຈາກ ຄຳວ່າ “ວິສາຂະ ປຸນນະມີດິຖີບູຊາ” ແປວ່າ ການບູຊາໃນວັນເພັງເດືອນ ວິສາຂະ ຫຼື ເດືອນ 6 ວັນວິສາຂະບູຊາ ຖືເປັນວັນສໍາຄັນທີ່ສຸດໃນທາງພຣະພຸດທະສາສະໜາ ເພາະເປັນວັນທີ່ເກີດ 3 ເຫດ ການອັດສະຈັນທີ່ສໍາຄັນ ກ່ຽວກັບເລື່ອງລາວຊີວິດຂອງອົງສົມເດັດພຣະສັມມາສັມພຸດທະເຈົ້າ ໃນວັນເພັງ ຂຶ້ນ 15 ຄໍ່າ ເດືອນ 6 ແຕ່ກໍນັບວ່າເປັນຊ່ວງໄລຍະເວລາທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ແລະ ຫ່າງກັນຫຼາຍປີ ເຊິ່ງເຫດການອັດສະຈັນທັງ 3 ນັ້ນໄດ້ແກ່: ການປະສູດ, ຕັດສະຮູ້ ແລະ ປະຣິນິພານ ຂອງພຣະພຸດທະເຈົ້າ.