Friday, April 19, 2024
Lenovo

ຂ່າວເດັ່ນ ໜັງສືພິມວຽງຈັນທາຍ

ປະຈຳວັນ ⠚ 12 ພຶດສະພາ 2021 ⠓ ໜັງສືພິມວຽງຈັນທາຍໄດ້ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:

ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນເລັ່ງຊ່ວຍເຫຼືອບັນດາຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບເຊິ່ງກ່ຽວກັບການຊ່ວຍເຫຼືອ ຫຼື ການຊອກຫາວິທີຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບທີ່ບັນດາຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດໄດ້ຮັບຈາກພະຍາດໂຄວິດ-19 ສໍາລັບນະໂຍບາຍດ້ານການເງິນຕໍ່ກັບຜູ້ລົງທຶນ ຜູ້ດໍາເນີນທຸລະກິດທີ່ເສຍອາກອນກໍາໄລຕາມລະບົບການຖືບັນຊີທີ່ມີການຂາດທຶນໃນປີ, ໂດຍມີການຢັ້ງຢືນຈາກອົງການກວດ ສອບບັນຊີ ຫຼື ບໍລິສັດກວດສອບບັນຊີເອກະລາດ ແລະ ມີການຮັບຮູ້ຈາກຂະແໜງການ​ສ່ວຍສາອາກອນ ແມ່ນມີສິດຍົກເງິນຂາດທຶນດັ່ງກ່າວ ໄປຫັກອອກຈາກກໍາໄລຂອງປີຖັດໄປພາຍໃນເວລາຫ້າປີຕິດຕໍ່ກັນ

ສ່ວນທຸລະກິດກ່ຽວກັບການປູກຝັງ, ລ້ຽງສັດ ທີ່ຂາດທຶນຍ້ອນເກີດພະຍາດລະບາດ ຫຼື ໄພພິບັດຈາກ ທໍາມະຊາດມີສິດຍົກເງິນຂາດທຶນດັ່ງກ່າວ ໄປຫັກອອກຈາກກໍາໄລຂອງປີຖັດໄປ ບໍ່ເກີນ 10 ປີ…ອ່ານຕໍ່

ລັດຖະບານຍັງອະນຸຍາດການລົງທຶນເປັນປົກກະຕິເຖິງແມ່ນວ່າຈະມີມາດຕະການຕ້ານການແຜ່ລະບາດພະຍາດໂຄວິດ-19ທ່ານ ນາງ ຄຳຈັນ ວົງແສນບຸນ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ໄດ້ໃຫ້ຮູ້ວ່າການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານສົ່ງເສີມການລົງທຶນແມ່ນຍັງດໍາເນີນໄປຕາມກົນໄກປົກກະຕິ, ໄດ້ນໍາໃຊ້ລະບົບອອນລາຍ ເຂົ້າມາຊ່ວຍໃນການຈັດກອງປະຊຸມທາງໄກ ແລະ ຈໍາກັດຈໍານວນຜູ້ເຂົາຮ່ວມລົງເພື່ອຮັກສາໄລຍະຫ່າງ, ສ່ວນນະໂຍບາຍສະໜັບສະໜູນການລົງທຶນ

ເພື່ອສືບຕໍ່ຊຸກຍູ້ການດໍາເນີນທຸລະກິດ ກໍຄື ການອະນຸຍາດການລົງທຶນ ຢູ່ ສປປ ລາວ ໃຫ້ເປັນປົກກະຕິທາງກະຊວງ ຜທ ໄດ້ມີການຈັດຕັ້ງປະຕິ ບັດດັ່ງນີ້: ໄດ້ສືບຕໍ່ຊຸກຍູ້ໃຫ້ບັນດາວິສາຫະກິດຕ່າງໆ ໃຫ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕາມຄໍາສັ່ງ ແລະ ແຈ້ງການຂອງ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງໄດ້ວາງອອກ, ພ້ອມທັງຊຸກຍູ້ໃຫ້ບັນດາວິສາຫະກິດດັ່ງກ່າວໃຫ້ສາມາດດໍາເນີນກິດຈະການຂອງຕົນເອງໄດ້…ອ່ານຕໍ່

ປະຈຳວັນ ⠚ 12 ພຶດສະພາ 2021 ⠓ ໜັງສືພິມວຽງຈັນທາຍໄດ້ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:

ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນເລັ່ງຊ່ວຍເຫຼືອບັນດາຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບເຊິ່ງກ່ຽວກັບການຊ່ວຍເຫຼືອ ຫຼື ການຊອກຫາວິທີຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບທີ່ບັນດາຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດໄດ້ຮັບຈາກພະຍາດໂຄວິດ-19 ສໍາລັບນະໂຍບາຍດ້ານການເງິນຕໍ່ກັບຜູ້ລົງທຶນ ຜູ້ດໍາເນີນທຸລະກິດທີ່ເສຍອາກອນກໍາໄລຕາມລະບົບການຖືບັນຊີທີ່ມີການຂາດທຶນໃນປີ, ໂດຍມີການຢັ້ງຢືນຈາກອົງການກວດ ສອບບັນຊີ ຫຼື ບໍລິສັດກວດສອບບັນຊີເອກະລາດ ແລະ ມີການຮັບຮູ້ຈາກຂະແໜງການ​ສ່ວຍສາອາກອນ ແມ່ນມີສິດຍົກເງິນຂາດທຶນດັ່ງກ່າວ ໄປຫັກອອກຈາກກໍາໄລຂອງປີຖັດໄປພາຍໃນເວລາຫ້າປີຕິດຕໍ່ກັນ

ສ່ວນທຸລະກິດກ່ຽວກັບການປູກຝັງ, ລ້ຽງສັດ ທີ່ຂາດທຶນຍ້ອນເກີດພະຍາດລະບາດ ຫຼື ໄພພິບັດຈາກ ທໍາມະຊາດມີສິດຍົກເງິນຂາດທຶນດັ່ງກ່າວ ໄປຫັກອອກຈາກກໍາໄລຂອງປີຖັດໄປ ບໍ່ເກີນ 10 ປີ…ອ່ານຕໍ່

ລັດຖະບານຍັງອະນຸຍາດການລົງທຶນເປັນປົກກະຕິເຖິງແມ່ນວ່າຈະມີມາດຕະການຕ້ານການແຜ່ລະບາດພະຍາດໂຄວິດ-19ທ່ານ ນາງ ຄຳຈັນ ວົງແສນບຸນ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ໄດ້ໃຫ້ຮູ້ວ່າການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານສົ່ງເສີມການລົງທຶນແມ່ນຍັງດໍາເນີນໄປຕາມກົນໄກປົກກະຕິ, ໄດ້ນໍາໃຊ້ລະບົບອອນລາຍ ເຂົ້າມາຊ່ວຍໃນການຈັດກອງປະຊຸມທາງໄກ ແລະ ຈໍາກັດຈໍານວນຜູ້ເຂົາຮ່ວມລົງເພື່ອຮັກສາໄລຍະຫ່າງ, ສ່ວນນະໂຍບາຍສະໜັບສະໜູນການລົງທຶນ

ເພື່ອສືບຕໍ່ຊຸກຍູ້ການດໍາເນີນທຸລະກິດ ກໍຄື ການອະນຸຍາດການລົງທຶນ ຢູ່ ສປປ ລາວ ໃຫ້ເປັນປົກກະຕິທາງກະຊວງ ຜທ ໄດ້ມີການຈັດຕັ້ງປະຕິ ບັດດັ່ງນີ້: ໄດ້ສືບຕໍ່ຊຸກຍູ້ໃຫ້ບັນດາວິສາຫະກິດຕ່າງໆ ໃຫ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕາມຄໍາສັ່ງ ແລະ ແຈ້ງການຂອງ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງໄດ້ວາງອອກ, ພ້ອມທັງຊຸກຍູ້ໃຫ້ບັນດາວິສາຫະກິດດັ່ງກ່າວໃຫ້ສາມາດດໍາເນີນກິດຈະການຂອງຕົນເອງໄດ້…ອ່ານຕໍ່

More from author

Related posts

ຂໍຂອບໃຈນຳຜູ້ສະໜັບສະໜູນ

Latest posts

ວິທີແກ້ອາການເມົາຄ້າງ ໃຫ້ລຸກຂຶ້ນໄປເຮັດວຽກຕໍ່ໄດ້.

ກິນລ້ຽງໜັກແລ້ວຕື່ນເຊົ້າມາມີອາການເມົາຄ້າງ ບໍ່ຢາກລຸກອອກຈາກບ່ອນ ແຕ່ຕ້ອງລຸກຂຶ້ນໄປເຮັດວຽກ ຄວນ​ເຮັດ​ແນວ​ໃດ? ມື້ນີ້ເຮົາ​ມີ 5 ວິທີ​ແກ້​ອາການ​ເມົາ​ຄ້າງ ທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານກຽມພ້ອມທີ່ຈະໄປເຮັດວຽກໄດ້.

ວິທີການປ້ອງກັນຜິວຈາກແສງແດດ ໃນ​ໄລ​ຍະ​ຊ່ວງບຸນປີໃໝ່ນີ້.

ແສງແດດແມ່ນສັດຕູທີ່ອັນຕະລາຍທີ່ສຸດຂອງຜິວໜັງ ໂດຍສະເພາະໃນຊ່ວງບຸນຫຼິ້ນນໍ້າແບບນີ້ບວກກັບທີ່ອາກາດຢູ່ລາວເຮົາຮ້ອນຫຼາຍ ແລະ ແດດແຮງ, ການປົກປ້ອງຜິວຈາກແສງແດດຈຶ່ງເປັນສິ່ງສຳຄັນ. ມື້ນີ້ດຮົາເລິຍຈະມາແນະນໍາເທັກນິກປ້ອງກັນຜິວຈາກແສງແດດງ່າຍມາໃຫ້ທຸກຄົນໄດ້ໃຊ້.

5 ອາຫານທີ່ບໍ່ຄວນກິນກັບ “ແອວກໍຮໍ”

ຮອດບຸນປີໃໝ່ລາວ ແອວກໍຮໍເປັນສິ່ງປາສະຈາກບໍ່ໄດ້ເລີຍທີ່ຕ້ອງມີຄຽງຄູ້ກັບການກິນລ້ຽງ ແລະ ການສັງສັນກັບຫໝູ່ເພື່ອນ, ຖ້າຫຼີກລ້ຽງກໍຄວນຫຼີກລ້ຽງ ແຕ່ຫາກວ່າຫຼີກລ່ຽງບໍ່ໄດ້ແມ່ນໃຫ້ມາຟັງທາງນີ້ ເຮົາຈະແນະນຳກ່ຽວກັບອາຫານທີ່ບໍ່ຄວນກິນກັບແອວກໍຮໍ ເຊິ່ງບາງຄັ້ງອາຫານເຫຼົ່ານີ້ຫຼາຍຄົນອາດຈະສັ່ງກິນກັບເຫຼົ້າ ແຕ່ທີ່ຈິງແລ້ວສາມາດທໍາລາຍສຸຂະພາບຂອງເຈົ້າໃນອະນາຄົດໄດ້ ຈະມີຫຍັງໄປເບິ່ງນໍາກັນເລີຍ.