Friday, April 19, 2024
Lenovo

ຂ່າວເດັ່ນ ສຳນັກຂ່າວມີເດຍລາວ

ປະຈຳວັນ ⠚ 4 ມິຖຸນາ 2021 ⠓ ສຳນັກຂ່າວມີເດຍລາວໄດ້ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:

ເຈົ້າເມືອງເມືອງກວັນ ແຂວງຫົວພັນ ລົງຊຸກຍູ້ຊາວກະສິກອນ ຜູ້ປູກກາເຟ ຢູ່ບ້ານໜອງແຫວນເຈົ້າເມືອງໆກວັນ ພ້ອມດ້ວຍຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໄດ້ລົງຊຸກຍູ້ຊາວກະສິກອນຜູ້ປູກກາເຟ ບ້ານໜອງແຫວນ ເມືອງກວັນ ແຂວງຫົວພັນ ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນ ແລະ ສະໜອງແນວພັນເບ້ຍກາເຟ ຈາກໂຄງການພັດທະນາເພື່ອທົດແທນ ການປູກຝິ່ນ

ຂັ້ນຕອນຂອງການປູກນັ້ນແມ່ນປູກຕາມການແນະນຳເຕັກ ນິກ ແລະ ວິທີການປູກຈາກວິຊາການຂອງຂະແໜງການກ່ຽວຂ້ອງ, ມາຮອດປີ 2019 ກໍສາມາດເກັບກູ້ຜົນລະປູກໄດ້ 3 ໂຕນ ເປັນກາເຟ ໝາກແດງ ຂາຍສົ່ງອອກດ້ວຍລາຄາກິໂລລະ 2.700 ກີບ, ຕົກເປັນເງິນທັງໝົດ 8 ລ້ານກວ່າກີບ, ມາຮອດປີ 2020-2021 ນີ້ ສາມາດເກັບກູ້ກາເຟໝາກແດງໄດ້ທັງໝົດ 33 ໂຕນ ຂາຍສົ່ງອອກ ເປັນເງິນທັງໝົດ 89 ລ້ານກວ່າກີບ…ອ່ານຕໍ່

ປະຊາຊົນເມືອງທ່າແຂກ ອະນາໄມລວມ ເພື່ອສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນສິ່ງແວດລ້ອມພະແນກຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມແຂວງ ຮ່ວມກັບ ຫ້ອງການ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມເມືອງທ່າແຂກ ແລະ ຄະນະພັກຮາກຖານໃນແຕ່ລະກຸ່ມບ້ານ ໄດ້ນຳພາພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນໃນຈຳນວນ 91 ບ້ານທົ່ວເມືອງທ່າແຂກ

ເຊິ່ງກິດຈະກຳໃນການອະນາໄມຄັ້ງນີ້ ແມ່ນປະກອບມີ ເກັບຂີ້ເຫຍື້ອ, ກະໂປະ, ກະປ໋ອງ, ຖາງປ່າທີ່ຮົກເຮື້ອຕາມແຄມສາຍທາງ ພາຍໃຕ້ຄຳຂວັນ “ຮ່ວມແຮງ ຮ່ວມໃຈກັນ ຟື້ນຟູລະບົບນິເວດ” ແລະ ເພື່ອເປັນການປູກຈິດສຳນຶກ ເຮັດໃຫ້ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນ ໄດ້ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການ ປົກປັກຮັກສາຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ…ອ່ານຕໍ່

ແຂວງຫຼວງພະບາງ ສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນສິ່ງແວດລ້ອມແຫ່ງຊາດແລະວັນສິ່ງແວດລ້ອມໂລກແຂວງຫຼວງພະບາງ ໄດ້ເປີດຂະບວນການສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນສິ່ງແວດລ້ອມແຫ່ງຊາດ ແລະວັນສິ່ງແວດລ້ອມໂລກ ປະຈໍາປີ 2021 ຄົບຮອບ 49 ປີ ໂດຍພາຍໃຕ້ຄໍາຂັວນ “ຮ່ວມແຮງຮ່ວມໃຈກັນ ຟື້ນຟູລະບົບນິເວດ”

ພ້ອມນັ້ນກໍໃຫ້ເອົາໃຈໃສ່ການຂະຫຍາຍພື້ນທີ່ສີຂຽວ, ເນື້ອທີປົກຫຸ້ມຂອງປ່າໄມ້ໃຫ້ໄດ້ 70 ສ່ວນຮ້ອຍ ຂອງເນື້ອທີ່ທົ່ວປະເທດ ພ້ອມທັງມອບໃບຢັ້ງຢືນດີເດັ່ນດ້ານການຈັດຕັ້ງ ສີຂຽວສະອາດງາມຕາໃຫ້ກັບ 5 ພະແນກການ 18 ໂຮງຮຽນ 1 ບ້ານ ພາຍໃນເທດສະບານນະຄອນ-ຫຼວງພະບາງ…ອ່ານຕໍ່

5 ປີຕໍ່ໜ້າແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດຈະສູ້ຊົນພັດທະນາວຽກງານຫລາຍດ້ານເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນມີຊີວິດການເປັນຢູ່ທີ່ດີຂື້ນເພື່ອສືບຕໍ່ນຳພາພັດທະນາແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດເຮັດໃຫ້ແຕ່ລະເມືອງຮັ່ງມີຂື້ນ,ປະຊາຊົນມີວຽກເຮັດງານທຳ ແລະ ສັງຄົມມີຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍປະຕິບັດເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງຮອດປີ 2030

ໂດຍມີເປົ້າໝາຍສູ້ຊົນເຮັດໃຫ້ເສດຖະກິດຂອງແຂວງຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ຈີດີພີ ຈະບັນລຸ 31ພັນ887,7ຕື້ກີບໃນນັ້ນ ຂະແໜງກະສິກຳ ເພີ່ມຂື້ນ 3,9% , ຂະແໜງອຸດສາຫະກຳ ເພີ່ມຂື້ນ 9,6% ຂະແໜງບໍລິການເພີ່ມຂື້ນ 8,2% ສະເລ່ຍໃສ່ພົນລະເມືອງໄດ້ 28,05ລ້ານກີບຫລືເທົ່າກັບ 3,153ໂດລາສະຫະລັດ…ອ່ານຕໍ່

ປະຈຳວັນ ⠚ 4 ມິຖຸນາ 2021 ⠓ ສຳນັກຂ່າວມີເດຍລາວໄດ້ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:

ເຈົ້າເມືອງເມືອງກວັນ ແຂວງຫົວພັນ ລົງຊຸກຍູ້ຊາວກະສິກອນ ຜູ້ປູກກາເຟ ຢູ່ບ້ານໜອງແຫວນເຈົ້າເມືອງໆກວັນ ພ້ອມດ້ວຍຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໄດ້ລົງຊຸກຍູ້ຊາວກະສິກອນຜູ້ປູກກາເຟ ບ້ານໜອງແຫວນ ເມືອງກວັນ ແຂວງຫົວພັນ ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນ ແລະ ສະໜອງແນວພັນເບ້ຍກາເຟ ຈາກໂຄງການພັດທະນາເພື່ອທົດແທນ ການປູກຝິ່ນ

ຂັ້ນຕອນຂອງການປູກນັ້ນແມ່ນປູກຕາມການແນະນຳເຕັກ ນິກ ແລະ ວິທີການປູກຈາກວິຊາການຂອງຂະແໜງການກ່ຽວຂ້ອງ, ມາຮອດປີ 2019 ກໍສາມາດເກັບກູ້ຜົນລະປູກໄດ້ 3 ໂຕນ ເປັນກາເຟ ໝາກແດງ ຂາຍສົ່ງອອກດ້ວຍລາຄາກິໂລລະ 2.700 ກີບ, ຕົກເປັນເງິນທັງໝົດ 8 ລ້ານກວ່າກີບ, ມາຮອດປີ 2020-2021 ນີ້ ສາມາດເກັບກູ້ກາເຟໝາກແດງໄດ້ທັງໝົດ 33 ໂຕນ ຂາຍສົ່ງອອກ ເປັນເງິນທັງໝົດ 89 ລ້ານກວ່າກີບ…ອ່ານຕໍ່

ປະຊາຊົນເມືອງທ່າແຂກ ອະນາໄມລວມ ເພື່ອສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນສິ່ງແວດລ້ອມພະແນກຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມແຂວງ ຮ່ວມກັບ ຫ້ອງການ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມເມືອງທ່າແຂກ ແລະ ຄະນະພັກຮາກຖານໃນແຕ່ລະກຸ່ມບ້ານ ໄດ້ນຳພາພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນໃນຈຳນວນ 91 ບ້ານທົ່ວເມືອງທ່າແຂກ

ເຊິ່ງກິດຈະກຳໃນການອະນາໄມຄັ້ງນີ້ ແມ່ນປະກອບມີ ເກັບຂີ້ເຫຍື້ອ, ກະໂປະ, ກະປ໋ອງ, ຖາງປ່າທີ່ຮົກເຮື້ອຕາມແຄມສາຍທາງ ພາຍໃຕ້ຄຳຂວັນ “ຮ່ວມແຮງ ຮ່ວມໃຈກັນ ຟື້ນຟູລະບົບນິເວດ” ແລະ ເພື່ອເປັນການປູກຈິດສຳນຶກ ເຮັດໃຫ້ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນ ໄດ້ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການ ປົກປັກຮັກສາຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ…ອ່ານຕໍ່

ແຂວງຫຼວງພະບາງ ສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນສິ່ງແວດລ້ອມແຫ່ງຊາດແລະວັນສິ່ງແວດລ້ອມໂລກແຂວງຫຼວງພະບາງ ໄດ້ເປີດຂະບວນການສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນສິ່ງແວດລ້ອມແຫ່ງຊາດ ແລະວັນສິ່ງແວດລ້ອມໂລກ ປະຈໍາປີ 2021 ຄົບຮອບ 49 ປີ ໂດຍພາຍໃຕ້ຄໍາຂັວນ “ຮ່ວມແຮງຮ່ວມໃຈກັນ ຟື້ນຟູລະບົບນິເວດ”

ພ້ອມນັ້ນກໍໃຫ້ເອົາໃຈໃສ່ການຂະຫຍາຍພື້ນທີ່ສີຂຽວ, ເນື້ອທີປົກຫຸ້ມຂອງປ່າໄມ້ໃຫ້ໄດ້ 70 ສ່ວນຮ້ອຍ ຂອງເນື້ອທີ່ທົ່ວປະເທດ ພ້ອມທັງມອບໃບຢັ້ງຢືນດີເດັ່ນດ້ານການຈັດຕັ້ງ ສີຂຽວສະອາດງາມຕາໃຫ້ກັບ 5 ພະແນກການ 18 ໂຮງຮຽນ 1 ບ້ານ ພາຍໃນເທດສະບານນະຄອນ-ຫຼວງພະບາງ…ອ່ານຕໍ່

5 ປີຕໍ່ໜ້າແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດຈະສູ້ຊົນພັດທະນາວຽກງານຫລາຍດ້ານເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນມີຊີວິດການເປັນຢູ່ທີ່ດີຂື້ນເພື່ອສືບຕໍ່ນຳພາພັດທະນາແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດເຮັດໃຫ້ແຕ່ລະເມືອງຮັ່ງມີຂື້ນ,ປະຊາຊົນມີວຽກເຮັດງານທຳ ແລະ ສັງຄົມມີຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍປະຕິບັດເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງຮອດປີ 2030

ໂດຍມີເປົ້າໝາຍສູ້ຊົນເຮັດໃຫ້ເສດຖະກິດຂອງແຂວງຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ຈີດີພີ ຈະບັນລຸ 31ພັນ887,7ຕື້ກີບໃນນັ້ນ ຂະແໜງກະສິກຳ ເພີ່ມຂື້ນ 3,9% , ຂະແໜງອຸດສາຫະກຳ ເພີ່ມຂື້ນ 9,6% ຂະແໜງບໍລິການເພີ່ມຂື້ນ 8,2% ສະເລ່ຍໃສ່ພົນລະເມືອງໄດ້ 28,05ລ້ານກີບຫລືເທົ່າກັບ 3,153ໂດລາສະຫະລັດ…ອ່ານຕໍ່

More from author

Related posts

ຂໍຂອບໃຈນຳຜູ້ສະໜັບສະໜູນ

Latest posts

ວິທີແກ້ອາການເມົາຄ້າງ ໃຫ້ລຸກຂຶ້ນໄປເຮັດວຽກຕໍ່ໄດ້.

ກິນລ້ຽງໜັກແລ້ວຕື່ນເຊົ້າມາມີອາການເມົາຄ້າງ ບໍ່ຢາກລຸກອອກຈາກບ່ອນ ແຕ່ຕ້ອງລຸກຂຶ້ນໄປເຮັດວຽກ ຄວນ​ເຮັດ​ແນວ​ໃດ? ມື້ນີ້ເຮົາ​ມີ 5 ວິທີ​ແກ້​ອາການ​ເມົາ​ຄ້າງ ທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານກຽມພ້ອມທີ່ຈະໄປເຮັດວຽກໄດ້.

ວິທີການປ້ອງກັນຜິວຈາກແສງແດດ ໃນ​ໄລ​ຍະ​ຊ່ວງບຸນປີໃໝ່ນີ້.

ແສງແດດແມ່ນສັດຕູທີ່ອັນຕະລາຍທີ່ສຸດຂອງຜິວໜັງ ໂດຍສະເພາະໃນຊ່ວງບຸນຫຼິ້ນນໍ້າແບບນີ້ບວກກັບທີ່ອາກາດຢູ່ລາວເຮົາຮ້ອນຫຼາຍ ແລະ ແດດແຮງ, ການປົກປ້ອງຜິວຈາກແສງແດດຈຶ່ງເປັນສິ່ງສຳຄັນ. ມື້ນີ້ດຮົາເລິຍຈະມາແນະນໍາເທັກນິກປ້ອງກັນຜິວຈາກແສງແດດງ່າຍມາໃຫ້ທຸກຄົນໄດ້ໃຊ້.

5 ອາຫານທີ່ບໍ່ຄວນກິນກັບ “ແອວກໍຮໍ”

ຮອດບຸນປີໃໝ່ລາວ ແອວກໍຮໍເປັນສິ່ງປາສະຈາກບໍ່ໄດ້ເລີຍທີ່ຕ້ອງມີຄຽງຄູ້ກັບການກິນລ້ຽງ ແລະ ການສັງສັນກັບຫໝູ່ເພື່ອນ, ຖ້າຫຼີກລ້ຽງກໍຄວນຫຼີກລ້ຽງ ແຕ່ຫາກວ່າຫຼີກລ່ຽງບໍ່ໄດ້ແມ່ນໃຫ້ມາຟັງທາງນີ້ ເຮົາຈະແນະນຳກ່ຽວກັບອາຫານທີ່ບໍ່ຄວນກິນກັບແອວກໍຮໍ ເຊິ່ງບາງຄັ້ງອາຫານເຫຼົ່ານີ້ຫຼາຍຄົນອາດຈະສັ່ງກິນກັບເຫຼົ້າ ແຕ່ທີ່ຈິງແລ້ວສາມາດທໍາລາຍສຸຂະພາບຂອງເຈົ້າໃນອະນາຄົດໄດ້ ຈະມີຫຍັງໄປເບິ່ງນໍາກັນເລີຍ.