Thursday, May 30, 2024
Lenovo

ຂ່າວເດັ່ນ ສຳນັກຂ່າວມີເດຍລາວ

ປະຈຳວັນທິ 23 ມິຖຸນາ 2021 | ສຳນັກຂ່າວມີເດຍລາວໄດ້ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:

ຄໍາມ່ວນ ມີຈຳນວນງົວ-ຄວາຍ ທີ່ຕິດເຊື້ອພະຍາດຜິວໜັງອັກເສບ 6 ພັນກວ່າໂຕ

ທ່ານ ບຸນຈັນ ໄຊປັນຍາ ຫົວໜ້າພະແນກກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ປະຈໍາແຂວງຄໍາມ່ວນໄດ້ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ການລະບາດຂອງພະຍາດຜິວໜັງອັກເສບຕິດຕໍ່ງົວ-ຄວາຍປະຈຸບັນພາຍໃນແຂວງຄໍາມ່ວນແມ່ນມີການລະບາດຫຼາຍ , ໄວ ແລະ ແຜ່ລາມອອກເປັນບໍລິເວນກວ້າງ

ການລະບາດຂອງພະຍາດໄດ້ແຜ່ລາມກວມເອົາ 08 ຕົວເມືອງ, ມີ 140 ບ້ານ , ມີຈໍານວນສັດທີ່ຕິດເຊື້ອທັງໝົດ 6.013 ໂຕ ໃນນັ້ນມີງົວຈໍານວນ 6.005 ໂຕ , ຄວາຍຈໍານວນ 08 ໂຕ , ປິ່ນປົວດີຈໍານວນ 4.276 ໂຕ ໃນນັ້ນມີງົວຈໍານວນ 4.274 ໂຕ , ຄວາຍຈໍານວນ 02 ໂຕ , ຈໍານວນສັດທີ່ຕາຍຍ້ອນພະຍາດມີຈໍານວນ 67 ໂຕ , ໃນນັ້ນມີຈໍານວນ 64 ໂຕ , ຄວາຍຈໍານວນ 03 ໂຕ…ອ່ານຕໍ່

ຊາວໜຸ່ມໂຮງຮຽນກິນນອນ ຂົນເຜົ່າແຂວງ ຈັດຕັ້ງກອງທຶນພັດທະນາຊາວໜຸ່ມ ແນ່ໃສ່ແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກ

ທີ່ກອງປະຊຸມໃຫ່ຍຄັ້ງທີ I ຂອງຮາກຖານຊາວໜຸ່ມໂຮງຮຽນ ສາມັນກີນນອນ ຊົນເຜົ່າແຂວງ ໄດ້ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ການຈັດຕັ້ງກອງທຶນພັດທະນາຊາວໜຸ່ມຂື້ນເພື່ອແນ່ໃສ່ແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກຂອງສະມາຊີກຊາວໜຸ່ມແລະພະນັກງານພາຍໃນໂຮງຮຽນເປັນຕົ້ນແມ່ນສະມາຊີກຊາວໜຸ່ມປູກຜັກຂາຍເຂົ້າເຮືອນຄົວແລະຂາຍຍ່ອຍອອກສູ່ຕະຫລາດ 8000 ກິໂລ

ລ້ຽງໝູຂາຍເຂົ້າເຮືອນຄົວໄດ້ 2000ກິໂລ,ເປັນເງິນ 60ລ້ານກີບ ແລະລ້ຽງແບ້ປັດຈຸບັນມີແບ້ທັງໝົດ 46 ໂຕ ແລະຍັງມີພິທີມອບນາມມະຍົດໃບຢັ້ງຢືນ 4 ບຸກຄັ້ງທິ II ໃຫ້ແກ່ຮາກຖານຊາວໜຸ່ມໂຮງຮຽນສາມັນກີນນອນຊົນເຜົ່າແຂວງ…ອ່ານຕໍ່

ຊາວກະສິກອນເມືອງແກ້ວອຸດົມແຂວງວຽງຈັນ ປູກພືດເປັນສິນຄ້າລື່ນຄາດໝາຍ

ຫົວໜ້າໝ່ວຍງານປູກຝັງຫ້ອງການກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ເມືອງແກ້ວອຸດົມແຂວງວຽງຈັນໄດ້ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ປະຈຸບັນນີ້ການປັກດຳ ແລະ ນາຫວ່ານແມ່ນໄດ້ສຳເລັດໄປແລ້ວ 50 ສ່ວນຮ້ອຍໃນເນື້ອທີ່ແຜນການນາປີທັງໝົດ1.400 ເຮັກຕາ

ຖ້າທຽບໃສ່ປີຜ່ານມາແມ່ນໄດ້ຕາມຄາດໝາຍທີ່ວາງໄວ້ໃນຈຳນວນ 1400ເຮັກຕາ, ສາເຫດຍ້ອນດິນຟ້າອາກາດໄດ້ເອື້ອອຳນວຍ,ເຮັດໃຫ້ຝົນຕົກເປັນປົກກະຕິ ແລະ ຊາວກະສິກອນໃນທົ່ວເມືອງແມ່ນໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ປູກພືດເປັນສີນຄ້າໃນເນື້ອທີ່ 1.022 ເຮັກຕາ ຖ້າທຽບໃສ່ປີຜ່ານມາແມ່ນໄດ້ລື່ນຄາດໝາຍ…ອ່ານຕໍ່

ບໍ່ແກ້ວ ໄຂກອງປະຊຸມວຽກງານກໍ່ສ້າງຮາກຖານການເມືອງພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະ ຕິດພັນກັບວຽກງານ 3 ສ້າງ

ສູນກາງພັກ,ລັດຖະບານ ແລະ ທົ່ວອົງຄະນະພັກແຂວງບໍ່ແກ້ວ ເວລາໃດກໍ່ຍືດໝັ້ນສະເໝີຕົ້ນສະເໝີປາຍ ການຫັນລົງກໍ່ສ້າງຮາກຖານການເມືອງ, ການພັດທະນາຊົນນະບົດຮອບດ້ານຖືເປັນໜ້າທີ່ຍຸດທະສາດທັງເປັນວຽກງານບູລິມະສິດສໍາຄັນຂອງທົ່ວພັກລັດ ແລະ ທົ່ວສັງຄົມ

ຖືສຳຄັນ ແລະ ເອົາໃຈໃສຕໍ່ກັບການກໍ່ສ້າງຮາກຖານການເມືອງ, ພັດທະນາຊົນນະບົດ, ລົບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ, ຖືເອົາວຽກນີ້ເປັນວຽກຍຸດທະສາດ, ເປັນວຽກທີ່ເຮັດເປັນປະຈຳຕໍ່ເນື່ອງ ແລະ ເປັນຄວາມຮັບຜິດຊອບໂດຍກົງຂອງຄະນະພັກແຕ່ລະຂັ້ນ…ອ່ານຕໍ່

ປະຈຳວັນທິ 23 ມິຖຸນາ 2021 | ສຳນັກຂ່າວມີເດຍລາວໄດ້ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:

ຄໍາມ່ວນ ມີຈຳນວນງົວ-ຄວາຍ ທີ່ຕິດເຊື້ອພະຍາດຜິວໜັງອັກເສບ 6 ພັນກວ່າໂຕ

ທ່ານ ບຸນຈັນ ໄຊປັນຍາ ຫົວໜ້າພະແນກກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ປະຈໍາແຂວງຄໍາມ່ວນໄດ້ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ການລະບາດຂອງພະຍາດຜິວໜັງອັກເສບຕິດຕໍ່ງົວ-ຄວາຍປະຈຸບັນພາຍໃນແຂວງຄໍາມ່ວນແມ່ນມີການລະບາດຫຼາຍ , ໄວ ແລະ ແຜ່ລາມອອກເປັນບໍລິເວນກວ້າງ

ການລະບາດຂອງພະຍາດໄດ້ແຜ່ລາມກວມເອົາ 08 ຕົວເມືອງ, ມີ 140 ບ້ານ , ມີຈໍານວນສັດທີ່ຕິດເຊື້ອທັງໝົດ 6.013 ໂຕ ໃນນັ້ນມີງົວຈໍານວນ 6.005 ໂຕ , ຄວາຍຈໍານວນ 08 ໂຕ , ປິ່ນປົວດີຈໍານວນ 4.276 ໂຕ ໃນນັ້ນມີງົວຈໍານວນ 4.274 ໂຕ , ຄວາຍຈໍານວນ 02 ໂຕ , ຈໍານວນສັດທີ່ຕາຍຍ້ອນພະຍາດມີຈໍານວນ 67 ໂຕ , ໃນນັ້ນມີຈໍານວນ 64 ໂຕ , ຄວາຍຈໍານວນ 03 ໂຕ…ອ່ານຕໍ່

ຊາວໜຸ່ມໂຮງຮຽນກິນນອນ ຂົນເຜົ່າແຂວງ ຈັດຕັ້ງກອງທຶນພັດທະນາຊາວໜຸ່ມ ແນ່ໃສ່ແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກ

ທີ່ກອງປະຊຸມໃຫ່ຍຄັ້ງທີ I ຂອງຮາກຖານຊາວໜຸ່ມໂຮງຮຽນ ສາມັນກີນນອນ ຊົນເຜົ່າແຂວງ ໄດ້ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ການຈັດຕັ້ງກອງທຶນພັດທະນາຊາວໜຸ່ມຂື້ນເພື່ອແນ່ໃສ່ແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກຂອງສະມາຊີກຊາວໜຸ່ມແລະພະນັກງານພາຍໃນໂຮງຮຽນເປັນຕົ້ນແມ່ນສະມາຊີກຊາວໜຸ່ມປູກຜັກຂາຍເຂົ້າເຮືອນຄົວແລະຂາຍຍ່ອຍອອກສູ່ຕະຫລາດ 8000 ກິໂລ

ລ້ຽງໝູຂາຍເຂົ້າເຮືອນຄົວໄດ້ 2000ກິໂລ,ເປັນເງິນ 60ລ້ານກີບ ແລະລ້ຽງແບ້ປັດຈຸບັນມີແບ້ທັງໝົດ 46 ໂຕ ແລະຍັງມີພິທີມອບນາມມະຍົດໃບຢັ້ງຢືນ 4 ບຸກຄັ້ງທິ II ໃຫ້ແກ່ຮາກຖານຊາວໜຸ່ມໂຮງຮຽນສາມັນກີນນອນຊົນເຜົ່າແຂວງ…ອ່ານຕໍ່

ຊາວກະສິກອນເມືອງແກ້ວອຸດົມແຂວງວຽງຈັນ ປູກພືດເປັນສິນຄ້າລື່ນຄາດໝາຍ

ຫົວໜ້າໝ່ວຍງານປູກຝັງຫ້ອງການກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ເມືອງແກ້ວອຸດົມແຂວງວຽງຈັນໄດ້ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ປະຈຸບັນນີ້ການປັກດຳ ແລະ ນາຫວ່ານແມ່ນໄດ້ສຳເລັດໄປແລ້ວ 50 ສ່ວນຮ້ອຍໃນເນື້ອທີ່ແຜນການນາປີທັງໝົດ1.400 ເຮັກຕາ

ຖ້າທຽບໃສ່ປີຜ່ານມາແມ່ນໄດ້ຕາມຄາດໝາຍທີ່ວາງໄວ້ໃນຈຳນວນ 1400ເຮັກຕາ, ສາເຫດຍ້ອນດິນຟ້າອາກາດໄດ້ເອື້ອອຳນວຍ,ເຮັດໃຫ້ຝົນຕົກເປັນປົກກະຕິ ແລະ ຊາວກະສິກອນໃນທົ່ວເມືອງແມ່ນໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ປູກພືດເປັນສີນຄ້າໃນເນື້ອທີ່ 1.022 ເຮັກຕາ ຖ້າທຽບໃສ່ປີຜ່ານມາແມ່ນໄດ້ລື່ນຄາດໝາຍ…ອ່ານຕໍ່

ບໍ່ແກ້ວ ໄຂກອງປະຊຸມວຽກງານກໍ່ສ້າງຮາກຖານການເມືອງພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະ ຕິດພັນກັບວຽກງານ 3 ສ້າງ

ສູນກາງພັກ,ລັດຖະບານ ແລະ ທົ່ວອົງຄະນະພັກແຂວງບໍ່ແກ້ວ ເວລາໃດກໍ່ຍືດໝັ້ນສະເໝີຕົ້ນສະເໝີປາຍ ການຫັນລົງກໍ່ສ້າງຮາກຖານການເມືອງ, ການພັດທະນາຊົນນະບົດຮອບດ້ານຖືເປັນໜ້າທີ່ຍຸດທະສາດທັງເປັນວຽກງານບູລິມະສິດສໍາຄັນຂອງທົ່ວພັກລັດ ແລະ ທົ່ວສັງຄົມ

ຖືສຳຄັນ ແລະ ເອົາໃຈໃສຕໍ່ກັບການກໍ່ສ້າງຮາກຖານການເມືອງ, ພັດທະນາຊົນນະບົດ, ລົບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ, ຖືເອົາວຽກນີ້ເປັນວຽກຍຸດທະສາດ, ເປັນວຽກທີ່ເຮັດເປັນປະຈຳຕໍ່ເນື່ອງ ແລະ ເປັນຄວາມຮັບຜິດຊອບໂດຍກົງຂອງຄະນະພັກແຕ່ລະຂັ້ນ…ອ່ານຕໍ່

More from author

Related posts

ຂໍຂອບໃຈນຳຜູ້ສະໜັບສະໜູນ

Latest posts

Vietjet ໄດ້​ຮັບ​ລາງວັນ “ສາຍ​ການ​ບິນ​ລາຄາປະ​ຢັດ​ທີ່ດີ​ທີ່​ສຸດ” ແລະ “ສາຍ​ການ​ບິນ​ຕົ້ນທຶນຕໍ່າ ທີ່ໃຫ້​ບໍລິການ​ດີທີ່ສຸດ” ໃນ​ປີ 2024

(ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 30 ພຶດສະພາ 2024) – Vietjet ໄດ້ຮັບນາມມະຍົດ “ສາຍ​ການ​ບິນ​ລາຄາປະ​ຢັດ​ທີ່ດີ​ທີ່​ສຸດ” ແລະ “ສາຍ​ການ​ບິນ​ຕົ້ນທຶນຕໍ່າ ທີ່ໃຫ້​ບໍລິການ​ດີທີ່ສຸດ” ໂດຍ AirlineRatings.com, ເວັບໄຊຄວາມປອດໄພ ແລະ ການຈັດອັນດັບຜະລິດຕະພັນທີ່ມີຊື່ສຽງຂອງໂລກ.

ຮຽນຜິດສາຍ! ເສຍດາຍຮອດມື້ຈົບ

ໜຶ່ງໃນບັນຫາທີ່ໄວໜຸ່ມມັກພົບຫຼາຍໃນໄວຮຽນກໍແມ່ນ ການຮຽນຜິດສາຍ ຮຽນໄປຮຽນມາ ເລີ່ມຮູ້ສຶກວ່າຕົນເອງບໍ່ມັກ ບໍ່ແມ່ນສາຍທີ່ຕົນເອງຖະນັດ ມັນບໍ່ໜ້າສົນໃຈ ເລີ່ມຢາກປ່ຽນສາຍຮຽນໃໝ່ ຄົນທີ່ຄິດໄດ້ໄວກະຍັງພໍໃຫ້ອະໄພ ແຕ່ບາງຄົນຈົນຮອດ ປີ 2, ປີ 3 ຈຶ່ງຄິດພໍ້ ແຕ່ກໍມີຫຼາຍຄົນໃຈກ້າຍອມສະຫລະປະລິນຍາທີ່ຈະມາຮອດ ໄປເລີ່ມຕົ້ນນັບ 1 ໃໝ່, ແລ້ວເປັນຫຍັງຄົນຈຶ່ງມັກຮຽນຜິດສາຍທັງໆ ທີ່ຮູ້ວ່າມັນຈະເຮັດໃຫ້ເຮົາບໍ່ມີຄວາມສຸກ ລອງມາເບິ່ງສາເຫດທີ່ມີຜົນຕໍ່ການຕັດສິນໃຈໃນການເລືອກສາຍການຮຽນນຳກັນ:

5 ວິທີຫຼົບຫຼີກ ໂຣກພູມແພ້

"ພູມແພ້" ເປັນໂຣກທີ່ໃຜໆກໍບໍ່ປາຖະໜາ ເພາະເວລາເປັນຈະມີອາການດັງອັກເສບ, ຫອບຫືດ ຫຼື ຜື່ນຄັນ ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ເຮົາຫງຸດຫງິດ ແຖມຍັງນານເຊົາອີກ. ສະນັ້ນ, ສິ່ງທີ່ດີທີ່ສຸດຂອງການຢຸດອາການເຫຼົ່ານີ້ ກໍຄື ການຫຼົບຫຼີກສິ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ທ່ານແພ້ ນັ້ນເອງ.