Friday, April 19, 2024
Lenovo

ຂ່າວເດັ່ນ ສຳນັກຂ່າວມີເດຍລາວ

ປະຈຳວັນທີ 20 ກໍລະກົດ 2021 |ສຳນັກຂ່າວມີເດຍລາວໄດ້ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:

ແຂວງອຸດົມໄຊ ໃນ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ 2021 ປະຕິບັດລາຍຮັບ ໄດ້ບໍ່ເຖິງເປົ້າໝາຍ ໄດ້ພຽງ 35.46%

ຕາມການຄາດຄະເນ 6 ເດືອນຕົ້ນປີວາງທິດທາງໃຫ້ເຫັນວ່າ: ດ້ານລາຍຮັບໄດ້ 142,20 ຕື້ກີບ ເທົ່າກັບ 35,46% ແຜນການປີ, ດ້ານລາຍຈ່າຍທັງໝົດແມ່ນ 387,82 ຕື້ກີບທຽບໃສ່ແຜນການປີ ເທົ່າກັບ 41,08%, ດ້ານຄວາມດູ່ນດ່ຽງ ປະຕິບັດ 06 ເດືອນຕົ້ນປີໄດ້ທັງໝົດ 135,75 ຕື້ກີບ ເທົ່າກັບ 53,81% ຂອງແຜນການປີ

ສຳລັບທິດທາງປະຕິບັດ ໃນ 06 ເດືອນທ້າຍປີ ແມ່ນຈະສຸມໃສ່ທຸກກໍາລັງແຮງ ປະຕິບັດມາດຕະການຕ່າງໆ ເພື່ອຈັດເກັບລາຍຮັບໃຫ້ໄດ້ຫຼາຍເທົ່າທີ່ຈະຫຼາຍໄດ້ຕາມຄວາມສາມາດຕົວຈິງ…ອ່ານຕໍ່

ປະຊາຊົນ 10 ບ້ານພາຍໃນກຸ່ມເມືອງຮຶບເມືອງໂພນທອງ ໄດ້ຮັບອຸປະກອນສ້ອມແປງທາງ

ການນຳເມືອງໂພນທອງ ໄດ້ມອບອຸປະກອນສ້ອມແປງທາງໃຫ້ອົງການປົກຄອງ ແລະປະຊາຊົນ 10 ບ້ານພາຍໃນກຸ່ມເມືອງຮຶບ ເຊິ່ງມີ ຈົກ 52 ອັນ, ຊວ້ານ 43 ອັນ, ເຫລັກເຂົາຄວາຍ 28 ອັນ, ຄາດ 15 ຄັນ, ລໍ້ 10 ອັນຜ້າອັດປາກ 20 ກັບ ແລະເຄືອງນຸງຮົມ ອີກຈຳນວນໜຶ່ງ

ເຊິ່ງທັງໝົດໄດ້ກ່າວມອບອຸປະກອນໃຫ້ກັບອົງການປົກຄອງ ແລະປະຊາຊົນ 10 ບ້ານພາຍໃນກຸ່ມເມືອງຮຶບ ເພື່ອນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນການສ້ອມທາງ ບອນທີ່ເປ່ເພ, ລວມທັງ ຮ່ອງລະບາຍນໍ້າ, ຕາມຂອບເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງບ້ານ…ອ່ານຕໍ່

ການນຳເມືອງຈຳປາສັກ ຮ່ວມໃຈກັນລະລືກເຖິງວັນສຳຄັນ ວັນອະນຸລັກສັດນຳ້-ສັດປ່າ ວັນປ່ອຍປາແຫ່ງຊາດ

ທ່ານ ຄຳພວງ​ ແສງອາລຸນ​ ຮອງເຈົ້າເມືອງໆຈຳປາສັກ, ກໍ​ໄດ້​ຂື້ນຜ່ານອ່ານເອກະສານປະຫັວດຄວາມເປັນມາຂອງວັນອະນຸລັກສັດນຳ້ -​ສັດປ່າ ແລະ ປ່ອຍປາ ຂອງຊາດ,​ ກໍ່ຄືຢູ່ເມືອງຈຳປາສັກ

ເຊິ່ງຈຳນວນລູກປາທີ່ນຳເອົາມາປ່ອຍໃນມື້ນີ້ມີຈຳນວນທັງໝົດມີ 10.000 ໂຕ,​ ໃນນັ້ນມີປາປາກ 7,000 ໂຕ ແລະ ປາກິນຫຍ້າ 3,000 ໂຕ,​ທີ່ໄດ້ນຳມາປ່ອຍລົງສູ່ແມ່ນຳ້ຂອງ ເພື່ອໃຫ້ປາທີ່ນຳມາປ່ອຍຄືນສູ່ທຳມະຊາດ…ອ່ານຕໍ່

ເມືອງໄຊ ແຂວງອຸດົມໄຊ ເຊັນສັນຍາໂຄງການກໍ່ສ້າງໂຮງຮຽນປະຖົມ ແລະ ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມ

ໂຄງການກໍ່ສ້າງໂຮງຮຽນປະຖົມ ບ້ານກະລົວະ ແລະ ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມຕອນຕົ້ນ ບ້ານນ້ຳປະ ເມືອງໄຊ, ແຂວງ ອຸດົມໄຊ ລະຫວ່າງເຈົ້າຂອງໂຄງການ ແລະ ບໍລິສັດຜູ້ຮັບເໝົາກໍ່ສ້າງ

ທັງສອງໂຄງການ ເປັນອາຄານຊັ້ນດຽວ ມີຂະໜາດ ກວ້າງ 8 ແມັດ, ຍາວ 21 ແມັດ ປະກອບມີ ຫ້ອງນ້ຳ 2 ຫຼັງ, ຫຼັງລະ 2 ຫ້ອງ ແລະ ເຟີນີເຈີຄົບຊຸດ ໂດຍຈະໃຊ້ເວລາການກໍ່ສ້າງທັງໝົດ 180 ວັນ ເຊິ່ງຈະເລີ່ມແຕ່ເດືອນກໍລະກົດນີ້ເປັນຕົ້ນໄປ ລວມມູນຄ່າການກໍ່ສ້າງທັງສອງໂຄງການທັງໝົດ 544 ລ້ານກີບ…ອ່ານຕໍ່

ປະຈຳວັນທີ 20 ກໍລະກົດ 2021 |ສຳນັກຂ່າວມີເດຍລາວໄດ້ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:

ແຂວງອຸດົມໄຊ ໃນ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ 2021 ປະຕິບັດລາຍຮັບ ໄດ້ບໍ່ເຖິງເປົ້າໝາຍ ໄດ້ພຽງ 35.46%

ຕາມການຄາດຄະເນ 6 ເດືອນຕົ້ນປີວາງທິດທາງໃຫ້ເຫັນວ່າ: ດ້ານລາຍຮັບໄດ້ 142,20 ຕື້ກີບ ເທົ່າກັບ 35,46% ແຜນການປີ, ດ້ານລາຍຈ່າຍທັງໝົດແມ່ນ 387,82 ຕື້ກີບທຽບໃສ່ແຜນການປີ ເທົ່າກັບ 41,08%, ດ້ານຄວາມດູ່ນດ່ຽງ ປະຕິບັດ 06 ເດືອນຕົ້ນປີໄດ້ທັງໝົດ 135,75 ຕື້ກີບ ເທົ່າກັບ 53,81% ຂອງແຜນການປີ

ສຳລັບທິດທາງປະຕິບັດ ໃນ 06 ເດືອນທ້າຍປີ ແມ່ນຈະສຸມໃສ່ທຸກກໍາລັງແຮງ ປະຕິບັດມາດຕະການຕ່າງໆ ເພື່ອຈັດເກັບລາຍຮັບໃຫ້ໄດ້ຫຼາຍເທົ່າທີ່ຈະຫຼາຍໄດ້ຕາມຄວາມສາມາດຕົວຈິງ…ອ່ານຕໍ່

ປະຊາຊົນ 10 ບ້ານພາຍໃນກຸ່ມເມືອງຮຶບເມືອງໂພນທອງ ໄດ້ຮັບອຸປະກອນສ້ອມແປງທາງ

ການນຳເມືອງໂພນທອງ ໄດ້ມອບອຸປະກອນສ້ອມແປງທາງໃຫ້ອົງການປົກຄອງ ແລະປະຊາຊົນ 10 ບ້ານພາຍໃນກຸ່ມເມືອງຮຶບ ເຊິ່ງມີ ຈົກ 52 ອັນ, ຊວ້ານ 43 ອັນ, ເຫລັກເຂົາຄວາຍ 28 ອັນ, ຄາດ 15 ຄັນ, ລໍ້ 10 ອັນຜ້າອັດປາກ 20 ກັບ ແລະເຄືອງນຸງຮົມ ອີກຈຳນວນໜຶ່ງ

ເຊິ່ງທັງໝົດໄດ້ກ່າວມອບອຸປະກອນໃຫ້ກັບອົງການປົກຄອງ ແລະປະຊາຊົນ 10 ບ້ານພາຍໃນກຸ່ມເມືອງຮຶບ ເພື່ອນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນການສ້ອມທາງ ບອນທີ່ເປ່ເພ, ລວມທັງ ຮ່ອງລະບາຍນໍ້າ, ຕາມຂອບເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງບ້ານ…ອ່ານຕໍ່

ການນຳເມືອງຈຳປາສັກ ຮ່ວມໃຈກັນລະລືກເຖິງວັນສຳຄັນ ວັນອະນຸລັກສັດນຳ້-ສັດປ່າ ວັນປ່ອຍປາແຫ່ງຊາດ

ທ່ານ ຄຳພວງ​ ແສງອາລຸນ​ ຮອງເຈົ້າເມືອງໆຈຳປາສັກ, ກໍ​ໄດ້​ຂື້ນຜ່ານອ່ານເອກະສານປະຫັວດຄວາມເປັນມາຂອງວັນອະນຸລັກສັດນຳ້ -​ສັດປ່າ ແລະ ປ່ອຍປາ ຂອງຊາດ,​ ກໍ່ຄືຢູ່ເມືອງຈຳປາສັກ

ເຊິ່ງຈຳນວນລູກປາທີ່ນຳເອົາມາປ່ອຍໃນມື້ນີ້ມີຈຳນວນທັງໝົດມີ 10.000 ໂຕ,​ ໃນນັ້ນມີປາປາກ 7,000 ໂຕ ແລະ ປາກິນຫຍ້າ 3,000 ໂຕ,​ທີ່ໄດ້ນຳມາປ່ອຍລົງສູ່ແມ່ນຳ້ຂອງ ເພື່ອໃຫ້ປາທີ່ນຳມາປ່ອຍຄືນສູ່ທຳມະຊາດ…ອ່ານຕໍ່

ເມືອງໄຊ ແຂວງອຸດົມໄຊ ເຊັນສັນຍາໂຄງການກໍ່ສ້າງໂຮງຮຽນປະຖົມ ແລະ ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມ

ໂຄງການກໍ່ສ້າງໂຮງຮຽນປະຖົມ ບ້ານກະລົວະ ແລະ ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມຕອນຕົ້ນ ບ້ານນ້ຳປະ ເມືອງໄຊ, ແຂວງ ອຸດົມໄຊ ລະຫວ່າງເຈົ້າຂອງໂຄງການ ແລະ ບໍລິສັດຜູ້ຮັບເໝົາກໍ່ສ້າງ

ທັງສອງໂຄງການ ເປັນອາຄານຊັ້ນດຽວ ມີຂະໜາດ ກວ້າງ 8 ແມັດ, ຍາວ 21 ແມັດ ປະກອບມີ ຫ້ອງນ້ຳ 2 ຫຼັງ, ຫຼັງລະ 2 ຫ້ອງ ແລະ ເຟີນີເຈີຄົບຊຸດ ໂດຍຈະໃຊ້ເວລາການກໍ່ສ້າງທັງໝົດ 180 ວັນ ເຊິ່ງຈະເລີ່ມແຕ່ເດືອນກໍລະກົດນີ້ເປັນຕົ້ນໄປ ລວມມູນຄ່າການກໍ່ສ້າງທັງສອງໂຄງການທັງໝົດ 544 ລ້ານກີບ…ອ່ານຕໍ່

More from author

Related posts

ຂໍຂອບໃຈນຳຜູ້ສະໜັບສະໜູນ

Latest posts

ວິທີແກ້ອາການເມົາຄ້າງ ໃຫ້ລຸກຂຶ້ນໄປເຮັດວຽກຕໍ່ໄດ້.

ກິນລ້ຽງໜັກແລ້ວຕື່ນເຊົ້າມາມີອາການເມົາຄ້າງ ບໍ່ຢາກລຸກອອກຈາກບ່ອນ ແຕ່ຕ້ອງລຸກຂຶ້ນໄປເຮັດວຽກ ຄວນ​ເຮັດ​ແນວ​ໃດ? ມື້ນີ້ເຮົາ​ມີ 5 ວິທີ​ແກ້​ອາການ​ເມົາ​ຄ້າງ ທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານກຽມພ້ອມທີ່ຈະໄປເຮັດວຽກໄດ້.

ວິທີການປ້ອງກັນຜິວຈາກແສງແດດ ໃນ​ໄລ​ຍະ​ຊ່ວງບຸນປີໃໝ່ນີ້.

ແສງແດດແມ່ນສັດຕູທີ່ອັນຕະລາຍທີ່ສຸດຂອງຜິວໜັງ ໂດຍສະເພາະໃນຊ່ວງບຸນຫຼິ້ນນໍ້າແບບນີ້ບວກກັບທີ່ອາກາດຢູ່ລາວເຮົາຮ້ອນຫຼາຍ ແລະ ແດດແຮງ, ການປົກປ້ອງຜິວຈາກແສງແດດຈຶ່ງເປັນສິ່ງສຳຄັນ. ມື້ນີ້ດຮົາເລິຍຈະມາແນະນໍາເທັກນິກປ້ອງກັນຜິວຈາກແສງແດດງ່າຍມາໃຫ້ທຸກຄົນໄດ້ໃຊ້.

5 ອາຫານທີ່ບໍ່ຄວນກິນກັບ “ແອວກໍຮໍ”

ຮອດບຸນປີໃໝ່ລາວ ແອວກໍຮໍເປັນສິ່ງປາສະຈາກບໍ່ໄດ້ເລີຍທີ່ຕ້ອງມີຄຽງຄູ້ກັບການກິນລ້ຽງ ແລະ ການສັງສັນກັບຫໝູ່ເພື່ອນ, ຖ້າຫຼີກລ້ຽງກໍຄວນຫຼີກລ້ຽງ ແຕ່ຫາກວ່າຫຼີກລ່ຽງບໍ່ໄດ້ແມ່ນໃຫ້ມາຟັງທາງນີ້ ເຮົາຈະແນະນຳກ່ຽວກັບອາຫານທີ່ບໍ່ຄວນກິນກັບແອວກໍຮໍ ເຊິ່ງບາງຄັ້ງອາຫານເຫຼົ່ານີ້ຫຼາຍຄົນອາດຈະສັ່ງກິນກັບເຫຼົ້າ ແຕ່ທີ່ຈິງແລ້ວສາມາດທໍາລາຍສຸຂະພາບຂອງເຈົ້າໃນອະນາຄົດໄດ້ ຈະມີຫຍັງໄປເບິ່ງນໍາກັນເລີຍ.