Thursday, May 30, 2024
Lenovo

ເຄັດລັບ! ວິທີການສົ່ງຮູບພາບຂະໜາດເຕັມໃນ WHATSAPP

ຄົນລາວສ່ວນຫຼາຍແມ່ນໃຊ້ WhatsApp ໃນການສື່ສານ ບໍ່ວ່າຈະສົ່ງເອກະສານ, ສົ່ງຮູບ, ສົ່ງເພງ ລວມໄປເຖິງສົ່ງບົດຮຽນໃຫ້ອາຈານ ກໍ່ໃຊ້ຜ່ານ WhatsApp ທັງໝົດ

ມື້ນີ້ເຮົາເລີຍຈະມາແນະນຳການສົ່ງຮູບແນວໃດ ໃຫ້ເປັນຂະໜາດເຕັມ, ຮູບບໍ່ແຕກ, ຮູບພາບຄົມຊັດຕາມທີ່ຖ່າຍມາ, ເຊິ່ງຄົນສ່ວນຫຼາຍສົ່ງຮູບໂດຍເຂົ້າ ຄັງຮູບ (Gallery) ຖ້າໃຊ້ວິທີການນັ້ນແມ່ນຜິດ ຮູບຈະບໍ່ມີຂະໜາດເຕັມ

ເຊິ່ງວິທີການທີ່ຖືກຕ້ອງແມ່ນເຂົ້າສົ່ງໂດຍຜ່ານ ເອກະສານ (Documents)

ເຮັດຕາມວິທີດັ່ງກ່າວແລ້ວເລືອກຮູບທີ່ຕ້ອງການຈະສົ່ງ ເຊິ່ງວິທີນີ້ບໍ່ແມ່ນໃຊ້ໄດ້ແຕ່ກັບຮູບເທົ່ານັ້ນ ວີດີໂອທີ່ມີຄວາມຄົມຊັດ, ເອກະສານສຳຄັນຕ່າງໆ (ທີ່ມີຂະໜາດບໍ່ເກີນ 100M) ກໍ່ສາມາດສົ່ງຜ່ານທາງນີ້ໄດ້ເຊັ່ນກັນ

ຄົນລາວສ່ວນຫຼາຍແມ່ນໃຊ້ WhatsApp ໃນການສື່ສານ ບໍ່ວ່າຈະສົ່ງເອກະສານ, ສົ່ງຮູບ, ສົ່ງເພງ ລວມໄປເຖິງສົ່ງບົດຮຽນໃຫ້ອາຈານ ກໍ່ໃຊ້ຜ່ານ WhatsApp ທັງໝົດ

ມື້ນີ້ເຮົາເລີຍຈະມາແນະນຳການສົ່ງຮູບແນວໃດ ໃຫ້ເປັນຂະໜາດເຕັມ, ຮູບບໍ່ແຕກ, ຮູບພາບຄົມຊັດຕາມທີ່ຖ່າຍມາ, ເຊິ່ງຄົນສ່ວນຫຼາຍສົ່ງຮູບໂດຍເຂົ້າ ຄັງຮູບ (Gallery) ຖ້າໃຊ້ວິທີການນັ້ນແມ່ນຜິດ ຮູບຈະບໍ່ມີຂະໜາດເຕັມ

ເຊິ່ງວິທີການທີ່ຖືກຕ້ອງແມ່ນເຂົ້າສົ່ງໂດຍຜ່ານ ເອກະສານ (Documents)

ເຮັດຕາມວິທີດັ່ງກ່າວແລ້ວເລືອກຮູບທີ່ຕ້ອງການຈະສົ່ງ ເຊິ່ງວິທີນີ້ບໍ່ແມ່ນໃຊ້ໄດ້ແຕ່ກັບຮູບເທົ່ານັ້ນ ວີດີໂອທີ່ມີຄວາມຄົມຊັດ, ເອກະສານສຳຄັນຕ່າງໆ (ທີ່ມີຂະໜາດບໍ່ເກີນ 100M) ກໍ່ສາມາດສົ່ງຜ່ານທາງນີ້ໄດ້ເຊັ່ນກັນ

More from author

Related posts

ຂໍຂອບໃຈນຳຜູ້ສະໜັບສະໜູນ

Latest posts

ຮຽນຜິດສາຍ! ເສຍດາຍຮອດມື້ຈົບ

ໜຶ່ງໃນບັນຫາທີ່ໄວໜຸ່ມມັກພົບຫຼາຍໃນໄວຮຽນກໍແມ່ນ ການຮຽນຜິດສາຍ ຮຽນໄປຮຽນມາ ເລີ່ມຮູ້ສຶກວ່າຕົນເອງບໍ່ມັກ ບໍ່ແມ່ນສາຍທີ່ຕົນເອງຖະນັດ ມັນບໍ່ໜ້າສົນໃຈ ເລີ່ມຢາກປ່ຽນສາຍຮຽນໃໝ່ ຄົນທີ່ຄິດໄດ້ໄວກະຍັງພໍໃຫ້ອະໄພ ແຕ່ບາງຄົນຈົນຮອດ ປີ 2, ປີ 3 ຈຶ່ງຄິດພໍ້ ແຕ່ກໍມີຫຼາຍຄົນໃຈກ້າຍອມສະຫລະປະລິນຍາທີ່ຈະມາຮອດ ໄປເລີ່ມຕົ້ນນັບ 1 ໃໝ່, ແລ້ວເປັນຫຍັງຄົນຈຶ່ງມັກຮຽນຜິດສາຍທັງໆ ທີ່ຮູ້ວ່າມັນຈະເຮັດໃຫ້ເຮົາບໍ່ມີຄວາມສຸກ ລອງມາເບິ່ງສາເຫດທີ່ມີຜົນຕໍ່ການຕັດສິນໃຈໃນການເລືອກສາຍການຮຽນນຳກັນ:

5 ວິທີຫຼົບຫຼີກ ໂຣກພູມແພ້

"ພູມແພ້" ເປັນໂຣກທີ່ໃຜໆກໍບໍ່ປາຖະໜາ ເພາະເວລາເປັນຈະມີອາການດັງອັກເສບ, ຫອບຫືດ ຫຼື ຜື່ນຄັນ ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ເຮົາຫງຸດຫງິດ ແຖມຍັງນານເຊົາອີກ. ສະນັ້ນ, ສິ່ງທີ່ດີທີ່ສຸດຂອງການຢຸດອາການເຫຼົ່ານີ້ ກໍຄື ການຫຼົບຫຼີກສິ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ທ່ານແພ້ ນັ້ນເອງ.

ເປັນຫຍັງ? ຄົນເຮົາຈຶງຢ້ານການປ່ຽນແປງ

ເຄີຍຄິດບໍ່ວ່າ ສິ່ງທີ່ຄົນເຮົາຢ້ານຫຼາຍທີ່ສຸດ ແມ່ນຫຍັງ? ຫຼາຍຄົນກໍອາດຈະມີຄຳຕອບທີ່ແຕກຕ່າງກັນໄປ ແຕ່ສິ່ງໜຶ່ງເຊື່ອວ່າ ຫຼາຍຄົນຢ້ານຄືກັນໝົດນັ້ນ ແມ່ນ ຢ້ານການປ່ຽນແປງ, ເພາະການປ່ຽນແປງມັກຈະເຮັດໃຫ້ເຮົາລຳບາກກວ່າເກົ່າ, ເມື່ອຍກວ່າເກົ່າ, ຕ້ອງໄດ້ເຮັດຫຍັງທີ່ບໍ່ລຶ້ງເຄີຍ ແລະ ຕ້ອງຮຽນຮູ້ຫຼາຍກວ່າເກົ່າ ຫຼາຍຈົນບາງຄັ້ງອາດເມື່ອຍເກີນໄປ ທັງທີ່ການເຮັດ ແລະ ເປັນຄືແບບທີ່ຜ່ານມາມັນສະບາຍຢູ່ແລ້ວ ເປັນຫຍັງຕ້ອງປ່ຽນ?