Wednesday, May 22, 2024
Lenovo

ຄວາມເອົາໃສ່ໃຈດ້ານຟັງຊັ້ນການໃຊ້ງານ ຄວາມງົດງາມປະສານການເປັນມິດຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ທີ່ສະທ້ອນວິທີການຄິດໃນການອອກແບບ ນຳໃຫ້ “ບຣາເດີ” ຄວ້າ 4 ລາງວັນ iF DESIGN AWARD 2021

ບຣາເດີ (Brother) ເນັ້ນໜັກປັດຊະຍາການດຳເນີນທຸລະກິດ At your side. ຍົກໃຫ້ເຫັນຄວາມໂດດເດັ່ນດ້ານຟັງຊັ້ນການໃຊ້ງານ ແລະການໃຫ້ຄວາມສຳຄັນຕໍ່ການເປັນຜະລິດຕະພັນທີ່ເປັນມິດຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມສົ່ງຜ່ານຄວາມສະຫຼາດດ້ານການອອກແບບ ຈົນສາມາດຄ້ວາ 4 ລາງວັນຈາກເວທີ iF DESIGN AWARD 2021 ການປະກວດດ້ານການອອກແບບທີ່ໄດ້ຮັບການຍອມຮັບລະດັບໂລກ ໂດຍມີຄະນະກຳມະການທີ່ມີຊື່ສຽງລະດັບນານາຊາດເພື່ອຮ່ວມຄັດເອົາຜະລິດຕະພັນທີ່ເໝາະສົມທີ່ສຸດທີ່ຈະໄດ້ຮັບລາງວັນ

ໃນຊ່ວງຫຼາຍປີທີ່ຜ່ານມາ ບຣາເດີ ໄດ້ສະແດງສັກກະຍະພາບດ້ານການອອກແບບທີ່ປານີດ ງົດງາມ ແລະໃສ່ໃຈຕໍ່ທັງລູກຄ້າ ແລະສິ່ງແວດລ້ອມ ຈົນສາມາດຄ້ວາລາງວັນ iF Design Award ມາຄອງໄດ້ສຳເລັດ 14 ຄັ້ງຕິດຕໍ່ກັນ ຈາກ 78 ຜະລິດຕະພັນອັນຊົງຄຸນຄ່າ

ໂດຍໃນປີ 2021 ບຣາເດີ ສາມາດຄ້ວາ 4 ລາງວັນມາຄອງຈາກ 4 ຜະລິດຕະພັນ ປະກອບດ້ວຍ ເຄື່ອງສະແກນ (Scanner) 4 ລຸ້ນ ໄດ້ແກ່ DS-940DW / MDS-940DW / DS-740D / DS-640,  ເຄື່ອງພິມສະຫຼາກ P-touch CUBE ລຸ້ນ PT-P910BT, ລະບົບປະຕິບັດການເຊື່ອມຕໍ່ກັບການເຮັດວຽກເຄື່ອງຈັກ (User interface of Numerical control unit Machine tools) ລຸ້ນ  CNC UI D00 ແລະ ແອັບພິເຄຊັ້ນ My Stitch Monitor ຊ່ວຍໃຫ້ສາມາດກວດສອບງານດ້ານທັງອຸປະກອນ iOS ຫຼື AndroidTM ໄດ້ໃນທຸກບ່ອນທີ່ຕ້ອງການ (Embroidery monitoring mobile application My Stitch Monitor)

ໂດຍໃນປີນີ້ມີຜົນງານທີ່ສົ່ງເຂົ້າປະກວດປະມານ 10.000 ລາຍການ ຈາກ 52 ປະເທດທົ່ວໂລກ ໂດຍ ບຣາເດີ ຈະຍັງຄົງສານຕໍ່ຄວາມພະຍາຍາມຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໃນການປັບປຸງຄຸນນະພາບການອອກແບບ ແລະນະວັດຕະກຳຜະລິດຕະພັນ ເພື່ອສົ່ງມອບຄຸນຄ່າທີ່ເໜືອກວ່າໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າຄວບຄູ່ໄປກັບການຫ່ວງໃຍສິ່ງແວດລ້ອມເພື່ອຄວາມຢັ້ງຢືນຢ່າງສົມດຸນ

ທັງນີ້ ການປະກວດ iF DESIGN AWARD ຖືກຈັດຂຶ້ນໂດຍ iF-International Forum Design ໃນຮັນໂນເວີ ປະເທດເຢຍລະມັນ ຊຶ່ງຖືເປັນໜຶ່ງໃນການແຂ່ງຂັນດ້ານການອອກແບບລະດັບນານາຊາດທີ່ມີຊື່ສຽງທີ່ສຸດລາຍໜຶ່ງຂອງໂລກ ແລະເລີ່ມດຳເນີນມາຕັ້ງແຕ່ປີ 1953 ໄດ້ຮັບການຍອມຮັບຈາກທົ່ວໂລກເພາະບໍ່ພຽງແຕ່ຕັດສິນຈາກຮູບລັກສະນະພາຍນອກຂອງຜະລິດຕະພັນເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ຍັງພິຈາລະນາຈາກເກນຕ່າງໆ ເຊັ່ນ ຟັງຊັ້ນການເຮັດວຽກແລະປະສິດທິພາບດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມອີກດ້ວຍ

ເບິ່ງຂໍ້ມູນຕື່ມ ໄດ້ທີ່ :

https://www.brother.co.th/th-th

https://www.facebook.com/BrotherLaos/

ຜະລິດຕະພັນທີ່ໄດ້ຮັບລາງວັນ iF DESIGN AWARD 2021

ເຄື່ອງສະແກນ (Scanner) 4 ລຸ້ນ: DS-940DW / MDS-940DW / DS-740D / DS-640

ເຄື່ອງພິມສະຫຼາກ P-touch CUBE ລຸ້ນ PT-P910BT

ລະບົບປະຕິບັດການເຊື່ອມຕໍ່ກັບການເຮັດວຽກເຄື່ອງຈັກ (User interface of Numerical control unit Machine tools) ລຸ້ນ  CNC UI D00

ແອັບພິເຄຊັ້ນ My Stitch Monitor

ບຣາເດີ (Brother) ເນັ້ນໜັກປັດຊະຍາການດຳເນີນທຸລະກິດ At your side. ຍົກໃຫ້ເຫັນຄວາມໂດດເດັ່ນດ້ານຟັງຊັ້ນການໃຊ້ງານ ແລະການໃຫ້ຄວາມສຳຄັນຕໍ່ການເປັນຜະລິດຕະພັນທີ່ເປັນມິດຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມສົ່ງຜ່ານຄວາມສະຫຼາດດ້ານການອອກແບບ ຈົນສາມາດຄ້ວາ 4 ລາງວັນຈາກເວທີ iF DESIGN AWARD 2021 ການປະກວດດ້ານການອອກແບບທີ່ໄດ້ຮັບການຍອມຮັບລະດັບໂລກ ໂດຍມີຄະນະກຳມະການທີ່ມີຊື່ສຽງລະດັບນານາຊາດເພື່ອຮ່ວມຄັດເອົາຜະລິດຕະພັນທີ່ເໝາະສົມທີ່ສຸດທີ່ຈະໄດ້ຮັບລາງວັນ

ໃນຊ່ວງຫຼາຍປີທີ່ຜ່ານມາ ບຣາເດີ ໄດ້ສະແດງສັກກະຍະພາບດ້ານການອອກແບບທີ່ປານີດ ງົດງາມ ແລະໃສ່ໃຈຕໍ່ທັງລູກຄ້າ ແລະສິ່ງແວດລ້ອມ ຈົນສາມາດຄ້ວາລາງວັນ iF Design Award ມາຄອງໄດ້ສຳເລັດ 14 ຄັ້ງຕິດຕໍ່ກັນ ຈາກ 78 ຜະລິດຕະພັນອັນຊົງຄຸນຄ່າ

ໂດຍໃນປີ 2021 ບຣາເດີ ສາມາດຄ້ວາ 4 ລາງວັນມາຄອງຈາກ 4 ຜະລິດຕະພັນ ປະກອບດ້ວຍ ເຄື່ອງສະແກນ (Scanner) 4 ລຸ້ນ ໄດ້ແກ່ DS-940DW / MDS-940DW / DS-740D / DS-640,  ເຄື່ອງພິມສະຫຼາກ P-touch CUBE ລຸ້ນ PT-P910BT, ລະບົບປະຕິບັດການເຊື່ອມຕໍ່ກັບການເຮັດວຽກເຄື່ອງຈັກ (User interface of Numerical control unit Machine tools) ລຸ້ນ  CNC UI D00 ແລະ ແອັບພິເຄຊັ້ນ My Stitch Monitor ຊ່ວຍໃຫ້ສາມາດກວດສອບງານດ້ານທັງອຸປະກອນ iOS ຫຼື AndroidTM ໄດ້ໃນທຸກບ່ອນທີ່ຕ້ອງການ (Embroidery monitoring mobile application My Stitch Monitor)

ໂດຍໃນປີນີ້ມີຜົນງານທີ່ສົ່ງເຂົ້າປະກວດປະມານ 10.000 ລາຍການ ຈາກ 52 ປະເທດທົ່ວໂລກ ໂດຍ ບຣາເດີ ຈະຍັງຄົງສານຕໍ່ຄວາມພະຍາຍາມຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໃນການປັບປຸງຄຸນນະພາບການອອກແບບ ແລະນະວັດຕະກຳຜະລິດຕະພັນ ເພື່ອສົ່ງມອບຄຸນຄ່າທີ່ເໜືອກວ່າໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າຄວບຄູ່ໄປກັບການຫ່ວງໃຍສິ່ງແວດລ້ອມເພື່ອຄວາມຢັ້ງຢືນຢ່າງສົມດຸນ

ທັງນີ້ ການປະກວດ iF DESIGN AWARD ຖືກຈັດຂຶ້ນໂດຍ iF-International Forum Design ໃນຮັນໂນເວີ ປະເທດເຢຍລະມັນ ຊຶ່ງຖືເປັນໜຶ່ງໃນການແຂ່ງຂັນດ້ານການອອກແບບລະດັບນານາຊາດທີ່ມີຊື່ສຽງທີ່ສຸດລາຍໜຶ່ງຂອງໂລກ ແລະເລີ່ມດຳເນີນມາຕັ້ງແຕ່ປີ 1953 ໄດ້ຮັບການຍອມຮັບຈາກທົ່ວໂລກເພາະບໍ່ພຽງແຕ່ຕັດສິນຈາກຮູບລັກສະນະພາຍນອກຂອງຜະລິດຕະພັນເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ຍັງພິຈາລະນາຈາກເກນຕ່າງໆ ເຊັ່ນ ຟັງຊັ້ນການເຮັດວຽກແລະປະສິດທິພາບດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມອີກດ້ວຍ

ເບິ່ງຂໍ້ມູນຕື່ມ ໄດ້ທີ່ :

https://www.brother.co.th/th-th

https://www.facebook.com/BrotherLaos/

ຜະລິດຕະພັນທີ່ໄດ້ຮັບລາງວັນ iF DESIGN AWARD 2021

ເຄື່ອງສະແກນ (Scanner) 4 ລຸ້ນ: DS-940DW / MDS-940DW / DS-740D / DS-640

ເຄື່ອງພິມສະຫຼາກ P-touch CUBE ລຸ້ນ PT-P910BT

ລະບົບປະຕິບັດການເຊື່ອມຕໍ່ກັບການເຮັດວຽກເຄື່ອງຈັກ (User interface of Numerical control unit Machine tools) ລຸ້ນ  CNC UI D00

ແອັບພິເຄຊັ້ນ My Stitch Monitor

More from author

Related posts

ຂໍຂອບໃຈນຳຜູ້ສະໜັບສະໜູນ

Latest posts

3 ຍຸກ ທີ່ພຣະພຸດທະສາສະໜາ ເຂົ້າມາປະເທດລາວ.

ພຣະພຸດທະສາສະນາ ເປັນສາສະໜາປະຈຳຊາດລາວ ເຊິ່ງໄດ້ເຂົ້າມາຕັ້ງໝັ້ນໃນດິນແດນອານາຈັກລ້ານຊ້າງເທິງສອງຟາກຝັ່ງແມ່ນ້ຳຂອງ, ແລະ ສ່ວນທີ່ເປັນປະເທດລາວເຮົານີ້ ຫຼາຍກວ່າ ໒໐໐໐ ປີ, ຄືພ້ອມກັບການເຂົ້າມາຂອງພຣະພຸດທະສາສະໜາໃນບັນດາປະເທດສຸວັນນະພູມ ຫຼື ແຫຼມທອງນີ້, ເຊິ່ງຫຼັກຖານທາງສາສະໜາວັດຖຸ, ສາສະໜາສະຖານ ໄດ້ປາກົດຕົວສອງຝາກຝັ່ງແມ່ນ້ຳຂອງເປັນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ

Vietjet ກ້າວ​ໄປ​ອີກຂັ້ນ ​ໃນ​ຖານະ​​ສາຍ​ການ​ບິນ​ທຳອິດ ​ທີ່​ໃຫ້ບໍລິການຖ້ຽວ​ບິນ​​ກົງ​ລະຫວ່າງ ຮ່າ​ໂນ້ຍ ​ແລະ Hiroshima.

(ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 22 ພຶດສະພາ 2024) - Vietjet ມີຄວາມຍິນດີທີ່ຈະເປີດເສັ້ນທາງບິນກົງເຊື່ອມຕໍ່ຮ່າໂນ້ຍ, ນະຄອນຫຼວງຂອງຫວຽດນາມ ກັບນະຄອນ Hiroshima ຂອງຍີ່ປຸ່ນ. ຖ້ຽວ​ບິນໃໝ່​ນີ້​ແມ່ນ​ເສັ້ນທາງ​ສາຍ​ການບິນ​ທີ 8 ຂອງ​ສອງ​ປະ​ເທດ ​ແລະ ​ເປັນ​ສາຍ​ການບິນ​ກົງ​ສາຍ​ດຽວ​ລະຫວ່າງ Hiroshima ​ແລະ ຮ່າ​ໂນ້ຍ, ຫຼຸດຜ່ອນ​ເວລາ​ເດີນທາງ​ລົງ ​ແລະ ມອບ​ປະສົບ​ການ​ໃນ​ການ​ເດີນທາງ​ລະຫວ່າງ​ສອງ​ປະເທດ.

“ວັນວິສາຂະບູຊາ” ວັນສຳຄັນຂອງພຸດທະສາສະໜາ

“ວິສາຂະບູຊາ” ຫຍໍ້ມາຈາກ ຄຳວ່າ “ວິສາຂະ ປຸນນະມີດິຖີບູຊາ” ແປວ່າ ການບູຊາໃນວັນເພັງເດືອນ ວິສາຂະ ຫຼື ເດືອນ 6 ວັນວິສາຂະບູຊາ ຖືເປັນວັນສໍາຄັນທີ່ສຸດໃນທາງພຣະພຸດທະສາສະໜາ ເພາະເປັນວັນທີ່ເກີດ 3 ເຫດ ການອັດສະຈັນທີ່ສໍາຄັນ ກ່ຽວກັບເລື່ອງລາວຊີວິດຂອງອົງສົມເດັດພຣະສັມມາສັມພຸດທະເຈົ້າ ໃນວັນເພັງ ຂຶ້ນ 15 ຄໍ່າ ເດືອນ 6 ແຕ່ກໍນັບວ່າເປັນຊ່ວງໄລຍະເວລາທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ແລະ ຫ່າງກັນຫຼາຍປີ ເຊິ່ງເຫດການອັດສະຈັນທັງ 3 ນັ້ນໄດ້ແກ່: ການປະສູດ, ຕັດສະຮູ້ ແລະ ປະຣິນິພານ ຂອງພຣະພຸດທະເຈົ້າ.