Friday, April 19, 2024
Lenovo

foodpanda ໄດ້ເປີດໂຕ pandamart ຫຼື ຮ້ານສະດວກຊື້ອອນລາຍ ສາຂາທຳອິດຂອງ ປະເທດລາວ

foodpanda ໄດ້ເປີດໂຕ pandamart ຫຼື ຮ້ານສະດວກຊື້ອອນລາຍ ສາຂາທຳອິດຂອງ ປະເທດລາວ ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເພື່ອສົ່ງຕໍ່ເຄື່ອງໃຊ້ສອຍ ແລະ ເຄື່ອງໃຊ້ປະຈຳວັນທີ່ຫຼາກຫຼາຍໃຫ້ກັບລູກຄ້າ ຮອດປາຍທາງ ພາຍໃນ 25 ນາທີ.

pandamart ແມ່ນຮ້ານສະດວກຊື້ອອນລາຍ ທີ່ເນັ້ນສະເພາະການບໍລິການສົ່ງຢ່າງດຽວ ເຊິ່ງແຕກຕ່າງຈາກຮ້ານສະດວກຊື້ອື່ນໆ ດ້ວຍເທັກໂນໂລຢີທີ່ທັນສະໄໝ ແລະ ການນໍາໃຊ້ລະບົບທີ່ຊານສະຫຼາດໃນການຄຳນວນສະຖານທີ່ ໄລຍະທາງ ແລະ ເປັນຮ້ານສະດວກຊື້ອອນລາຍທີ່ທາງ foodpanda ບໍລິຫານເຄື່ອງໃນສາງເອງ, ດ້ວຍການຈັດວາງທີ່ເປັນລະບົບລະບຽບ ງ່າຍຕໍ່ກັບການຊອກຫາ ແລະ ຈັດແຈງອໍເດີ້ຂອງລູກຄ້າທີ່ປະຢັດເວລາ ເພື່ອນຳສົ່ງຕໍ່ໃຫ້ກັບລູກຄ້າ ພາຍໃນ 25 ນາທີ. ສິນຄ້າທີ່ວາງຈຳໜ່າຍໃນ pandamart ປະກອບມີ ເຄື່ອງໃຊ້ສອຍພາຍໃນເຮືອນ ແລະ ເຄື່ອງອຸປະໂພກບໍລິໂພກທົ່ວໄປຂອງຍີ່ຫໍ້ດັງທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດເຊັ່ນ: Unilever, Beerlao, Lays, ບ້ານບ້ານ, ນໍ້າກ້ອນທ້າວໂບ້, ເຄື່ອງໃຊ້ຂອງແມ່ ແລະ ເດັກ ແລະ ອື່ນໆ.

ຈາກການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ໃນໂລກ ເຮັດໃຫ້ຜູ້ຄົນປ່ຽນແປງພຶດຕິກຳໃນການຈັບຈ່າຍຊື້ອາຫານ, ເຄື່ອງໃຊ້ສອຍ ແລະ ເຄື່ອງໃຊ້ປະຈຳວັນອື່ນໆ, ເຊິ່ງ pandamart ກໍ່ເປັນອີກບໍລິການໜຶ່ງທີ່ foodpanda ສ້າງຂຶ້ນມາເພື່ອຕອບສະໜອງການປ່ຽນແປງໃໝ່ຂອງຜູ້ບໍລິໂພກ ໃຫ້ເຂົ້າເຖີງຄວາມສະດວກສະບາຍ ແລະ ໂຕເລືອກທີ່ຫຼາກຫຼາຍ ໃນການຈັບຈ່າຍຊື້ເຄື່ອງຂອງໃຊ້. 

ເພື່ອເປັນການຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງຜູ້ຊົມໃຊ້ໃນຍຸກທີ່ແຂ່ງກັບເວລາ, foodpanda ໄດ້ລົງທຶນໃນການສ້າງການບໍລິການ q-commerce ຫຼື quick commerce. ນອກຈາກການບໍລິການຫຼັກ ຄືການສົ່ງອາຫານແລ້ວ, foodpanda ຍັງໄດ້ເລັ່ງການຂະຫຍາຍ pandamart ແລະ foodpanda shops ໃນການຮ່ວມມືກັບຮ້ານຄ້າລາຍຍ່ອຍ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ຜູ້ຊົມໃຊ້ເຂົ້າເຖີງຄວາມສະດວກສະບາຍ, ໄວ ແລະ ຄວາມຫຼາກຫຼາຍ

‘’ ໃນປີ 2021 ນີ້, ຈະໄດ້ມີການຂະຫຍາຍ ແລະ ເພີ່ມສາຂາຂອງ pandamart ໃຫ້ໄດ້ 4 ຈຸດໃຫ່ຍໆ ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າຜູ້ຊົມໃຊ້ໃນເຂດຕ່າງໆຂອງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນສາມາດເຂົ້າເຖີງໄດ້ ແລະ ພາຍໃນປີ 2022  ທາງບໍລິສັດມີແຜນ ຂະຫຍາຍ pandamart ໄປບັນດາແຂວງໃຫ່ຍໆ ທັງໃຫ່ຍ ເພື່ອເປັນການສ້າງຄວາມສະດວກສະບາຍ ແລະ ເພີ່ມຄວາມຫຼາກຫຼາຍໃຫ້ກັບຄົນທ້ອງຖິ່ນໄດ້ເຂົ້າເຖີງທີ່ສຳຄັນ, ແມ່ນເປັນການສ້າງອາຊີບໃຫ້ກັບຄົນທ້ອງຖິ່ນ ‘’, ທ່ານ ທັນຍາລັດ ຈະເລີນສຸກ, ຜູ້ອຳນວຍການບໍລິສັດ ເດລີເວີຣີ ຮີໂຣລາວ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ ຫຼື foodpanda ໄດ້ກ່າວໃນງານເປີດໂຕ.

foodpanda ໄດ້ເປີດໂຕ pandamart ຫຼື ຮ້ານສະດວກຊື້ອອນລາຍ ສາຂາທຳອິດຂອງ ປະເທດລາວ ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເພື່ອສົ່ງຕໍ່ເຄື່ອງໃຊ້ສອຍ ແລະ ເຄື່ອງໃຊ້ປະຈຳວັນທີ່ຫຼາກຫຼາຍໃຫ້ກັບລູກຄ້າ ຮອດປາຍທາງ ພາຍໃນ 25 ນາທີ.

pandamart ແມ່ນຮ້ານສະດວກຊື້ອອນລາຍ ທີ່ເນັ້ນສະເພາະການບໍລິການສົ່ງຢ່າງດຽວ ເຊິ່ງແຕກຕ່າງຈາກຮ້ານສະດວກຊື້ອື່ນໆ ດ້ວຍເທັກໂນໂລຢີທີ່ທັນສະໄໝ ແລະ ການນໍາໃຊ້ລະບົບທີ່ຊານສະຫຼາດໃນການຄຳນວນສະຖານທີ່ ໄລຍະທາງ ແລະ ເປັນຮ້ານສະດວກຊື້ອອນລາຍທີ່ທາງ foodpanda ບໍລິຫານເຄື່ອງໃນສາງເອງ, ດ້ວຍການຈັດວາງທີ່ເປັນລະບົບລະບຽບ ງ່າຍຕໍ່ກັບການຊອກຫາ ແລະ ຈັດແຈງອໍເດີ້ຂອງລູກຄ້າທີ່ປະຢັດເວລາ ເພື່ອນຳສົ່ງຕໍ່ໃຫ້ກັບລູກຄ້າ ພາຍໃນ 25 ນາທີ. ສິນຄ້າທີ່ວາງຈຳໜ່າຍໃນ pandamart ປະກອບມີ ເຄື່ອງໃຊ້ສອຍພາຍໃນເຮືອນ ແລະ ເຄື່ອງອຸປະໂພກບໍລິໂພກທົ່ວໄປຂອງຍີ່ຫໍ້ດັງທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດເຊັ່ນ: Unilever, Beerlao, Lays, ບ້ານບ້ານ, ນໍ້າກ້ອນທ້າວໂບ້, ເຄື່ອງໃຊ້ຂອງແມ່ ແລະ ເດັກ ແລະ ອື່ນໆ.

ຈາກການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ໃນໂລກ ເຮັດໃຫ້ຜູ້ຄົນປ່ຽນແປງພຶດຕິກຳໃນການຈັບຈ່າຍຊື້ອາຫານ, ເຄື່ອງໃຊ້ສອຍ ແລະ ເຄື່ອງໃຊ້ປະຈຳວັນອື່ນໆ, ເຊິ່ງ pandamart ກໍ່ເປັນອີກບໍລິການໜຶ່ງທີ່ foodpanda ສ້າງຂຶ້ນມາເພື່ອຕອບສະໜອງການປ່ຽນແປງໃໝ່ຂອງຜູ້ບໍລິໂພກ ໃຫ້ເຂົ້າເຖີງຄວາມສະດວກສະບາຍ ແລະ ໂຕເລືອກທີ່ຫຼາກຫຼາຍ ໃນການຈັບຈ່າຍຊື້ເຄື່ອງຂອງໃຊ້. 

ເພື່ອເປັນການຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງຜູ້ຊົມໃຊ້ໃນຍຸກທີ່ແຂ່ງກັບເວລາ, foodpanda ໄດ້ລົງທຶນໃນການສ້າງການບໍລິການ q-commerce ຫຼື quick commerce. ນອກຈາກການບໍລິການຫຼັກ ຄືການສົ່ງອາຫານແລ້ວ, foodpanda ຍັງໄດ້ເລັ່ງການຂະຫຍາຍ pandamart ແລະ foodpanda shops ໃນການຮ່ວມມືກັບຮ້ານຄ້າລາຍຍ່ອຍ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ຜູ້ຊົມໃຊ້ເຂົ້າເຖີງຄວາມສະດວກສະບາຍ, ໄວ ແລະ ຄວາມຫຼາກຫຼາຍ

‘’ ໃນປີ 2021 ນີ້, ຈະໄດ້ມີການຂະຫຍາຍ ແລະ ເພີ່ມສາຂາຂອງ pandamart ໃຫ້ໄດ້ 4 ຈຸດໃຫ່ຍໆ ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າຜູ້ຊົມໃຊ້ໃນເຂດຕ່າງໆຂອງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນສາມາດເຂົ້າເຖີງໄດ້ ແລະ ພາຍໃນປີ 2022  ທາງບໍລິສັດມີແຜນ ຂະຫຍາຍ pandamart ໄປບັນດາແຂວງໃຫ່ຍໆ ທັງໃຫ່ຍ ເພື່ອເປັນການສ້າງຄວາມສະດວກສະບາຍ ແລະ ເພີ່ມຄວາມຫຼາກຫຼາຍໃຫ້ກັບຄົນທ້ອງຖິ່ນໄດ້ເຂົ້າເຖີງທີ່ສຳຄັນ, ແມ່ນເປັນການສ້າງອາຊີບໃຫ້ກັບຄົນທ້ອງຖິ່ນ ‘’, ທ່ານ ທັນຍາລັດ ຈະເລີນສຸກ, ຜູ້ອຳນວຍການບໍລິສັດ ເດລີເວີຣີ ຮີໂຣລາວ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ ຫຼື foodpanda ໄດ້ກ່າວໃນງານເປີດໂຕ.

More from author

Related posts

ຂໍຂອບໃຈນຳຜູ້ສະໜັບສະໜູນ

Latest posts

ວິທີແກ້ອາການເມົາຄ້າງ ໃຫ້ລຸກຂຶ້ນໄປເຮັດວຽກຕໍ່ໄດ້.

ກິນລ້ຽງໜັກແລ້ວຕື່ນເຊົ້າມາມີອາການເມົາຄ້າງ ບໍ່ຢາກລຸກອອກຈາກບ່ອນ ແຕ່ຕ້ອງລຸກຂຶ້ນໄປເຮັດວຽກ ຄວນ​ເຮັດ​ແນວ​ໃດ? ມື້ນີ້ເຮົາ​ມີ 5 ວິທີ​ແກ້​ອາການ​ເມົາ​ຄ້າງ ທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານກຽມພ້ອມທີ່ຈະໄປເຮັດວຽກໄດ້.

ວິທີການປ້ອງກັນຜິວຈາກແສງແດດ ໃນ​ໄລ​ຍະ​ຊ່ວງບຸນປີໃໝ່ນີ້.

ແສງແດດແມ່ນສັດຕູທີ່ອັນຕະລາຍທີ່ສຸດຂອງຜິວໜັງ ໂດຍສະເພາະໃນຊ່ວງບຸນຫຼິ້ນນໍ້າແບບນີ້ບວກກັບທີ່ອາກາດຢູ່ລາວເຮົາຮ້ອນຫຼາຍ ແລະ ແດດແຮງ, ການປົກປ້ອງຜິວຈາກແສງແດດຈຶ່ງເປັນສິ່ງສຳຄັນ. ມື້ນີ້ດຮົາເລິຍຈະມາແນະນໍາເທັກນິກປ້ອງກັນຜິວຈາກແສງແດດງ່າຍມາໃຫ້ທຸກຄົນໄດ້ໃຊ້.

5 ອາຫານທີ່ບໍ່ຄວນກິນກັບ “ແອວກໍຮໍ”

ຮອດບຸນປີໃໝ່ລາວ ແອວກໍຮໍເປັນສິ່ງປາສະຈາກບໍ່ໄດ້ເລີຍທີ່ຕ້ອງມີຄຽງຄູ້ກັບການກິນລ້ຽງ ແລະ ການສັງສັນກັບຫໝູ່ເພື່ອນ, ຖ້າຫຼີກລ້ຽງກໍຄວນຫຼີກລ້ຽງ ແຕ່ຫາກວ່າຫຼີກລ່ຽງບໍ່ໄດ້ແມ່ນໃຫ້ມາຟັງທາງນີ້ ເຮົາຈະແນະນຳກ່ຽວກັບອາຫານທີ່ບໍ່ຄວນກິນກັບແອວກໍຮໍ ເຊິ່ງບາງຄັ້ງອາຫານເຫຼົ່ານີ້ຫຼາຍຄົນອາດຈະສັ່ງກິນກັບເຫຼົ້າ ແຕ່ທີ່ຈິງແລ້ວສາມາດທໍາລາຍສຸຂະພາບຂອງເຈົ້າໃນອະນາຄົດໄດ້ ຈະມີຫຍັງໄປເບິ່ງນໍາກັນເລີຍ.