Friday, April 19, 2024
Lenovo

ວິທີເບື້ອງຕົ້ນ ໃນການປ້ອງກັນໂທລະສັບຈາກໄວຣັດ

ສຳລັບຜູ້ໃຊ້ໂທລະສັບ ມັກຈະພົບບັນຫາຄວາມຈຳເຕັມ, ໂທລະສັບຄ້າງ, ເຮັດວຽກຊ້າບໍ່ໄດ້ດັ່ງໃຈ ຊຶ່ງບັນຫາເຫຼົ່ານີ້ເປັນສາເຫດເບື້ອງຕົ້ນ ແລະອາດຈະເປັນຍ້ອນອີກໜຶ່ງສາເຫດຫຼັກໆຄື ໄວຣັດ

ຕາມທີ່ຮູ້ກັນວ່າ ໄວຣັດ ນັ້ນອັນຕະລາຍຕໍ່ຂໍ້ມູນ, ເຊິ່ງໄວຣັດທີ່ຄົນລາວສ່ວນຫຼາຍມັກພົບເຫັນແມ່ນໃນ WhatsApp ເຊິ່ງຜູ້ທີ່ຕ້ອງການຂໍ້ມູນເຮົາກໍ່ເຫັນຊ່ອງທາງເລີຍສ້າງໄວຣັດຂຶ້ນມາ ເພື່ອທີ່ຈະເອົາຂໍ້ມູນຂອງເຈົ້າຂອງຜູ້ໃຊ້ ໂດຍການໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ໃສ່ບັນຊີ ຫຼື ລະຫັດຕ່າງໆລົງໄປ ແລະຍັງໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ສົ່ງຕໍ່ໄປອີກ ນີ້ເປັນສັນຍານວ່າ ຂໍ້ມູນອາດຈະຖືກລັກໄດ້ງ່າຍ

ປັດຈຸບັນ ມີຜູ້ບໍ່ຫວັງດີທີ່ພັດທະນາໄວຣັດມາເພື່ອສ້າງຄວາມປັນປ່ວນໃນສັງຄົມແລະລັກເອົາຂໍ້ມູນ ເຮົາເລີຍຈະມາແນະນຳ ວິທີປ້ອງກັນໄວຣັດເບື້ອງຕົ້ນໃນຍຸກຂອງການນໍາໃຊ້ໂທລະສັບມືຖື

1.ຄວນໂຫລດແອບຈາກ Google Play Store ຫຼື App Store ເຊິ່ງເຄື່ອງໃດບໍ່ມີແອບເຫຼົ່ານີ້ ຄວນໃຊ້ແອັບດາວໂຫລດທີ່ມານໍາເຄື່ອງ ເຊິ່ງຈະສາມາດກວດສອບຜູ້ໃຊ້ງານ ຫຼືຜູ້ພັດທະນາແອັບຕ່າງໆໄດ້ ວ່າໜ້າເຊື່ອຖືຫຼືບໍ່

2. ຫຼີກລ້ຽງການຕິດຕັ້ງແອັບທີ່ບໍ່ຮູ້ຈັກແຫຼ່ງທີ່ມາ ໂດຍສະເພາະແອັບໃນຮູບແບບໄຟຣ .APK  ເພາະອາດຈະເປັນໜຶ່ງຊ່ອງທາງໃຫ້ກັບຜູ້ບໍ່ຫວັງດີ

3. ຄວນອັບເດດເວີຊັນໂທລະສັບຢູ່ຕະຫລອດ ເພື່ອຈະເປັນການປ້ອງກັນຄວາມເສຍຫາຍ ຫຼື ແກ້ໄຂຂໍ້ບົກພ່ອງຕ່າງໆ ຂອງໂທລະສັບ

4. ຕິດຕັ້ງ Anti-Virus ທີ່ໜ້າເຊື່ອຖື ເພື່ອເອົາໄວ້ກວດສອບຫຼືແຈ້ງເຕືອນ ເມື່ອຜູ້ໃຊ້ງານຈະຕິດຕັ້ງໄຟຣທີ່ມີໄວຣັດ, ສາມາດເບິ່ງລີວິວແອັບ Anti-Virus ຕ່າງໆວ່າດີຫຼືບໍ່ ກ່ອນຈະຕິດຕັ້ງໄດ້

5.ຫຼີກລ້ຽງການເຂົ້າເວັບໄຊທີ່ບໍ່ຮູ້ແຫຼ່ງທີ່ມາ ຫຼື ເວັບໄຊທີ່ບໍ່ປອດໄພ

6.ຢຸດສົ່ງຕໍ່ລິ້ງຕ່າງໆໃນ WhatsApp ທີ່ຄາດວ່າຈະເປັນໄວຣັດ

ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມນີ້ເປັນວິທີປ້ອງກັນເບື້ອງຕົ້ນເທົ່ານັ້ນໃນການປ້ອງກັນໂທລະສັບຈາກໄວຣັດ ກ່ອນຈະຕິດຕັ້ງແອັບໃດຄວນອ່ານລາຍລະອຽດຂອງແອັບ ແລະກວດສອບກ່ອນຈັງຕິດຕັ້ງ ເພື່ອປ້ອງກັນໂທລະສັບຂອງທ່ານ

ສຳລັບຜູ້ໃຊ້ໂທລະສັບ ມັກຈະພົບບັນຫາຄວາມຈຳເຕັມ, ໂທລະສັບຄ້າງ, ເຮັດວຽກຊ້າບໍ່ໄດ້ດັ່ງໃຈ ຊຶ່ງບັນຫາເຫຼົ່ານີ້ເປັນສາເຫດເບື້ອງຕົ້ນ ແລະອາດຈະເປັນຍ້ອນອີກໜຶ່ງສາເຫດຫຼັກໆຄື ໄວຣັດ

ຕາມທີ່ຮູ້ກັນວ່າ ໄວຣັດ ນັ້ນອັນຕະລາຍຕໍ່ຂໍ້ມູນ, ເຊິ່ງໄວຣັດທີ່ຄົນລາວສ່ວນຫຼາຍມັກພົບເຫັນແມ່ນໃນ WhatsApp ເຊິ່ງຜູ້ທີ່ຕ້ອງການຂໍ້ມູນເຮົາກໍ່ເຫັນຊ່ອງທາງເລີຍສ້າງໄວຣັດຂຶ້ນມາ ເພື່ອທີ່ຈະເອົາຂໍ້ມູນຂອງເຈົ້າຂອງຜູ້ໃຊ້ ໂດຍການໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ໃສ່ບັນຊີ ຫຼື ລະຫັດຕ່າງໆລົງໄປ ແລະຍັງໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ສົ່ງຕໍ່ໄປອີກ ນີ້ເປັນສັນຍານວ່າ ຂໍ້ມູນອາດຈະຖືກລັກໄດ້ງ່າຍ

ປັດຈຸບັນ ມີຜູ້ບໍ່ຫວັງດີທີ່ພັດທະນາໄວຣັດມາເພື່ອສ້າງຄວາມປັນປ່ວນໃນສັງຄົມແລະລັກເອົາຂໍ້ມູນ ເຮົາເລີຍຈະມາແນະນຳ ວິທີປ້ອງກັນໄວຣັດເບື້ອງຕົ້ນໃນຍຸກຂອງການນໍາໃຊ້ໂທລະສັບມືຖື

1.ຄວນໂຫລດແອບຈາກ Google Play Store ຫຼື App Store ເຊິ່ງເຄື່ອງໃດບໍ່ມີແອບເຫຼົ່ານີ້ ຄວນໃຊ້ແອັບດາວໂຫລດທີ່ມານໍາເຄື່ອງ ເຊິ່ງຈະສາມາດກວດສອບຜູ້ໃຊ້ງານ ຫຼືຜູ້ພັດທະນາແອັບຕ່າງໆໄດ້ ວ່າໜ້າເຊື່ອຖືຫຼືບໍ່

2. ຫຼີກລ້ຽງການຕິດຕັ້ງແອັບທີ່ບໍ່ຮູ້ຈັກແຫຼ່ງທີ່ມາ ໂດຍສະເພາະແອັບໃນຮູບແບບໄຟຣ .APK  ເພາະອາດຈະເປັນໜຶ່ງຊ່ອງທາງໃຫ້ກັບຜູ້ບໍ່ຫວັງດີ

3. ຄວນອັບເດດເວີຊັນໂທລະສັບຢູ່ຕະຫລອດ ເພື່ອຈະເປັນການປ້ອງກັນຄວາມເສຍຫາຍ ຫຼື ແກ້ໄຂຂໍ້ບົກພ່ອງຕ່າງໆ ຂອງໂທລະສັບ

4. ຕິດຕັ້ງ Anti-Virus ທີ່ໜ້າເຊື່ອຖື ເພື່ອເອົາໄວ້ກວດສອບຫຼືແຈ້ງເຕືອນ ເມື່ອຜູ້ໃຊ້ງານຈະຕິດຕັ້ງໄຟຣທີ່ມີໄວຣັດ, ສາມາດເບິ່ງລີວິວແອັບ Anti-Virus ຕ່າງໆວ່າດີຫຼືບໍ່ ກ່ອນຈະຕິດຕັ້ງໄດ້

5.ຫຼີກລ້ຽງການເຂົ້າເວັບໄຊທີ່ບໍ່ຮູ້ແຫຼ່ງທີ່ມາ ຫຼື ເວັບໄຊທີ່ບໍ່ປອດໄພ

6.ຢຸດສົ່ງຕໍ່ລິ້ງຕ່າງໆໃນ WhatsApp ທີ່ຄາດວ່າຈະເປັນໄວຣັດ

ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມນີ້ເປັນວິທີປ້ອງກັນເບື້ອງຕົ້ນເທົ່ານັ້ນໃນການປ້ອງກັນໂທລະສັບຈາກໄວຣັດ ກ່ອນຈະຕິດຕັ້ງແອັບໃດຄວນອ່ານລາຍລະອຽດຂອງແອັບ ແລະກວດສອບກ່ອນຈັງຕິດຕັ້ງ ເພື່ອປ້ອງກັນໂທລະສັບຂອງທ່ານ

More from author

Related posts

ຂໍຂອບໃຈນຳຜູ້ສະໜັບສະໜູນ

Latest posts

ວິທີແກ້ອາການເມົາຄ້າງ ໃຫ້ລຸກຂຶ້ນໄປເຮັດວຽກຕໍ່ໄດ້.

ກິນລ້ຽງໜັກແລ້ວຕື່ນເຊົ້າມາມີອາການເມົາຄ້າງ ບໍ່ຢາກລຸກອອກຈາກບ່ອນ ແຕ່ຕ້ອງລຸກຂຶ້ນໄປເຮັດວຽກ ຄວນ​ເຮັດ​ແນວ​ໃດ? ມື້ນີ້ເຮົາ​ມີ 5 ວິທີ​ແກ້​ອາການ​ເມົາ​ຄ້າງ ທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານກຽມພ້ອມທີ່ຈະໄປເຮັດວຽກໄດ້.

ວິທີການປ້ອງກັນຜິວຈາກແສງແດດ ໃນ​ໄລ​ຍະ​ຊ່ວງບຸນປີໃໝ່ນີ້.

ແສງແດດແມ່ນສັດຕູທີ່ອັນຕະລາຍທີ່ສຸດຂອງຜິວໜັງ ໂດຍສະເພາະໃນຊ່ວງບຸນຫຼິ້ນນໍ້າແບບນີ້ບວກກັບທີ່ອາກາດຢູ່ລາວເຮົາຮ້ອນຫຼາຍ ແລະ ແດດແຮງ, ການປົກປ້ອງຜິວຈາກແສງແດດຈຶ່ງເປັນສິ່ງສຳຄັນ. ມື້ນີ້ດຮົາເລິຍຈະມາແນະນໍາເທັກນິກປ້ອງກັນຜິວຈາກແສງແດດງ່າຍມາໃຫ້ທຸກຄົນໄດ້ໃຊ້.

5 ອາຫານທີ່ບໍ່ຄວນກິນກັບ “ແອວກໍຮໍ”

ຮອດບຸນປີໃໝ່ລາວ ແອວກໍຮໍເປັນສິ່ງປາສະຈາກບໍ່ໄດ້ເລີຍທີ່ຕ້ອງມີຄຽງຄູ້ກັບການກິນລ້ຽງ ແລະ ການສັງສັນກັບຫໝູ່ເພື່ອນ, ຖ້າຫຼີກລ້ຽງກໍຄວນຫຼີກລ້ຽງ ແຕ່ຫາກວ່າຫຼີກລ່ຽງບໍ່ໄດ້ແມ່ນໃຫ້ມາຟັງທາງນີ້ ເຮົາຈະແນະນຳກ່ຽວກັບອາຫານທີ່ບໍ່ຄວນກິນກັບແອວກໍຮໍ ເຊິ່ງບາງຄັ້ງອາຫານເຫຼົ່ານີ້ຫຼາຍຄົນອາດຈະສັ່ງກິນກັບເຫຼົ້າ ແຕ່ທີ່ຈິງແລ້ວສາມາດທໍາລາຍສຸຂະພາບຂອງເຈົ້າໃນອະນາຄົດໄດ້ ຈະມີຫຍັງໄປເບິ່ງນໍາກັນເລີຍ.