Tuesday, April 16, 2024
Lenovo

ຂໍ້ດີຫຼາຍຢ່າງ ຂອງການອັບເດດລະບົບປະຕິບັດການ

ໂທລະສັບມືຖື (Smart Phone) ຫຼືຄອມພິວເຕີຕ່າງໆ ມີລະບົບປະຕິບັດການທີ່ຄວບຄຸມການເຮັດວຽກຂອງໂຕເຄື່ອງ ແລະຮູບແບບຂອງການໃຊ້ງານຕ່າງໆ ຫຼາຍຄົນເຄີຍຮູ້ບໍ່ວ່າເປັນຫຍັງຈຶ່ງຕ້ອງມີການອັບເດດໂຕເຄື່ອງ ຫຼືລະບົບປະຕິບັດການ ແລະເປັນຫຍັງເຮົາຈຶ່່ງຕ້ອງອັບເດດ ເຮົາຈະມາຍົກໃຫ້ເຫັນຂໍ້ດີຂອງການອັບເດດລະບົບປະຕິບັດການຕ່າງໆ

ໄດ້ລູກຫຼິ້ນໃຫມ່

ຄົນສ່ວນຫຼາຍມັກລໍຖ້າການອັບເດດທີ່ມາໃຫມ່ ເພາະຈະມີລູກຫຼິ້ນໃຫມ່ໆເຂົ້າມາທີ່ໜ້າສົນໃຈແລະງ່າຍດາຍຕໍ່ການໃຊ້ງານເຂົ້າມາ ແລະຍັງສາມາດເອົາໄປອວດໝູ່ໄດ້ອີກ

ເສີມລະບົບຄວາມປອດໄພ

ການອັບເດດລະບົບປະຕິບັດການ ມັກຈະມາພ້ອມລະບົບການຮັກສາຄວາມປອດໄພ ທີ່ເສີມແລະປັບປຸງປ້ອງກັນ Hacker ຫຼືຜູ້ບໍ່ຫວັງດີໄດ້ທີ່ຈະມາລັກເອົາຂໍ້ມູນຂອງເຮົາ ການອັບເດດຖືວ່າເປັນທາງເລືອກທີ່ດີທີ່ສຸດ ເພື່ອເສີມລະບົບປ້ອງກັນໃຫ້ດີຂຶ້ນ

ອັບເດດແລ້ວມີແນວລົມນຳໝູ່

ບາງກໍລະນີ ຖ້າບໍ່ເປັນລຸ້ນດຽວກັນກໍ່ບໍ່ມີລູກຫຼິ້ນໃຫມ່ໆຄືກັບໝູ່ ເຊິ່ງອາດຈະເຮັດໃຫ້ເຮົບໍ່ສາມາດແບ່ງປັນ ຫຼືອັບເດດເຂໍ້ດີຂໍ້ເສຍຕ່າງໆນຳໝູ່ໄດ້

ເຮັດໃຫ້ເຄື່ອງໄວຂຶ້ນ (ບາງກໍລະນີ)

ເມື່ອມີການອັບເດດບາງກໍລະນີ ສຳລັບ Android ມັກຈະເຮັດໃຫ້ເຄື່ອງນັ້ນໄວຂຶ້ນ ເພາະນັກພັດທະນາອາດຈະໃສ່ລຸກຫຼິ້ນລົງໄປເຊັ່ນ ລົດຄວາມລະອຽດຂອງໜ້າຈໍ ເຊິ່ງຈະເຮັດໃຫ້ການປະມວນຜົນໄວຂຶ້ນ ແລະຍັງຊ່ວຍປະຢັດພະລັງງານອີກດ້ວຍ

ໂທລະສັບບໍ່ຕົກລຸ້ນ

ສຳລັບການອັບເດດ ກໍ່ຖືເປັນຕໍ່ອາຍຸການໃຊ້ງານແລະສາມາດໃຊ້ໄດ້ຕໍ່ໄປ ໂດຍທີ່ເຮົາບໍ່ຕ້ອງມາຊື້ເຄື່ອງໃຫມ່ ເພາະການອັບເດດລະບົບປະຕິບັດການໃຫ້ທີ່ມາໃຫມ່ລ້າສຸດ ກໍ່ເຮັດໃຫ້ໂທລະສັບມືຖືທັນສະໄໝຢູ່ແລ້ວ

ຫຼາຍຄົນຄົງຈະເຫັນຈຸດດີຂອງການອັບເດດລະບົບປະຕິບັດການແລ້ວ ເຊິ່ງບໍ່ແມ່ນວ່າທຸກເຄື່ອງຈະສາມາດອັບເດດໄດ້ ຕ້ອງມີການແຈ້ງເຕືອນຈາກລະບົບ ຫຼືເຮົາສາມາດກວດສອບເບິ່ງວ່າລະບົບປະຕິການໃນໂທລະສັບ ຫຼື ຄອມພິວເຕີທີ່ເຮົາໃຊ້ນັ້ນ ສາມາດອັບເດດໄດ້ເຖິງລະດັບໃດ

ໂທລະສັບມືຖື (Smart Phone) ຫຼືຄອມພິວເຕີຕ່າງໆ ມີລະບົບປະຕິບັດການທີ່ຄວບຄຸມການເຮັດວຽກຂອງໂຕເຄື່ອງ ແລະຮູບແບບຂອງການໃຊ້ງານຕ່າງໆ ຫຼາຍຄົນເຄີຍຮູ້ບໍ່ວ່າເປັນຫຍັງຈຶ່ງຕ້ອງມີການອັບເດດໂຕເຄື່ອງ ຫຼືລະບົບປະຕິບັດການ ແລະເປັນຫຍັງເຮົາຈຶ່່ງຕ້ອງອັບເດດ ເຮົາຈະມາຍົກໃຫ້ເຫັນຂໍ້ດີຂອງການອັບເດດລະບົບປະຕິບັດການຕ່າງໆ

ໄດ້ລູກຫຼິ້ນໃຫມ່

ຄົນສ່ວນຫຼາຍມັກລໍຖ້າການອັບເດດທີ່ມາໃຫມ່ ເພາະຈະມີລູກຫຼິ້ນໃຫມ່ໆເຂົ້າມາທີ່ໜ້າສົນໃຈແລະງ່າຍດາຍຕໍ່ການໃຊ້ງານເຂົ້າມາ ແລະຍັງສາມາດເອົາໄປອວດໝູ່ໄດ້ອີກ

ເສີມລະບົບຄວາມປອດໄພ

ການອັບເດດລະບົບປະຕິບັດການ ມັກຈະມາພ້ອມລະບົບການຮັກສາຄວາມປອດໄພ ທີ່ເສີມແລະປັບປຸງປ້ອງກັນ Hacker ຫຼືຜູ້ບໍ່ຫວັງດີໄດ້ທີ່ຈະມາລັກເອົາຂໍ້ມູນຂອງເຮົາ ການອັບເດດຖືວ່າເປັນທາງເລືອກທີ່ດີທີ່ສຸດ ເພື່ອເສີມລະບົບປ້ອງກັນໃຫ້ດີຂຶ້ນ

ອັບເດດແລ້ວມີແນວລົມນຳໝູ່

ບາງກໍລະນີ ຖ້າບໍ່ເປັນລຸ້ນດຽວກັນກໍ່ບໍ່ມີລູກຫຼິ້ນໃຫມ່ໆຄືກັບໝູ່ ເຊິ່ງອາດຈະເຮັດໃຫ້ເຮົບໍ່ສາມາດແບ່ງປັນ ຫຼືອັບເດດເຂໍ້ດີຂໍ້ເສຍຕ່າງໆນຳໝູ່ໄດ້

ເຮັດໃຫ້ເຄື່ອງໄວຂຶ້ນ (ບາງກໍລະນີ)

ເມື່ອມີການອັບເດດບາງກໍລະນີ ສຳລັບ Android ມັກຈະເຮັດໃຫ້ເຄື່ອງນັ້ນໄວຂຶ້ນ ເພາະນັກພັດທະນາອາດຈະໃສ່ລຸກຫຼິ້ນລົງໄປເຊັ່ນ ລົດຄວາມລະອຽດຂອງໜ້າຈໍ ເຊິ່ງຈະເຮັດໃຫ້ການປະມວນຜົນໄວຂຶ້ນ ແລະຍັງຊ່ວຍປະຢັດພະລັງງານອີກດ້ວຍ

ໂທລະສັບບໍ່ຕົກລຸ້ນ

ສຳລັບການອັບເດດ ກໍ່ຖືເປັນຕໍ່ອາຍຸການໃຊ້ງານແລະສາມາດໃຊ້ໄດ້ຕໍ່ໄປ ໂດຍທີ່ເຮົາບໍ່ຕ້ອງມາຊື້ເຄື່ອງໃຫມ່ ເພາະການອັບເດດລະບົບປະຕິບັດການໃຫ້ທີ່ມາໃຫມ່ລ້າສຸດ ກໍ່ເຮັດໃຫ້ໂທລະສັບມືຖືທັນສະໄໝຢູ່ແລ້ວ

ຫຼາຍຄົນຄົງຈະເຫັນຈຸດດີຂອງການອັບເດດລະບົບປະຕິບັດການແລ້ວ ເຊິ່ງບໍ່ແມ່ນວ່າທຸກເຄື່ອງຈະສາມາດອັບເດດໄດ້ ຕ້ອງມີການແຈ້ງເຕືອນຈາກລະບົບ ຫຼືເຮົາສາມາດກວດສອບເບິ່ງວ່າລະບົບປະຕິການໃນໂທລະສັບ ຫຼື ຄອມພິວເຕີທີ່ເຮົາໃຊ້ນັ້ນ ສາມາດອັບເດດໄດ້ເຖິງລະດັບໃດ

More from author

Related posts

ຂໍຂອບໃຈນຳຜູ້ສະໜັບສະໜູນ

Latest posts

ວິທີການປ້ອງກັນຜິວຈາກແສງແດດ ໃນ​ໄລ​ຍະ​ຊ່ວງບຸນປີໃໝ່ນີ້.

ແສງແດດແມ່ນສັດຕູທີ່ອັນຕະລາຍທີ່ສຸດຂອງຜິວໜັງ ໂດຍສະເພາະໃນຊ່ວງບຸນຫຼິ້ນນໍ້າແບບນີ້ບວກກັບທີ່ອາກາດຢູ່ລາວເຮົາຮ້ອນຫຼາຍ ແລະ ແດດແຮງ, ການປົກປ້ອງຜິວຈາກແສງແດດຈຶ່ງເປັນສິ່ງສຳຄັນ. ມື້ນີ້ດຮົາເລິຍຈະມາແນະນໍາເທັກນິກປ້ອງກັນຜິວຈາກແສງແດດງ່າຍມາໃຫ້ທຸກຄົນໄດ້ໃຊ້.

5 ອາຫານທີ່ບໍ່ຄວນກິນກັບ “ແອວກໍຮໍ”

ຮອດບຸນປີໃໝ່ລາວ ແອວກໍຮໍເປັນສິ່ງປາສະຈາກບໍ່ໄດ້ເລີຍທີ່ຕ້ອງມີຄຽງຄູ້ກັບການກິນລ້ຽງ ແລະ ການສັງສັນກັບຫໝູ່ເພື່ອນ, ຖ້າຫຼີກລ້ຽງກໍຄວນຫຼີກລ້ຽງ ແຕ່ຫາກວ່າຫຼີກລ່ຽງບໍ່ໄດ້ແມ່ນໃຫ້ມາຟັງທາງນີ້ ເຮົາຈະແນະນຳກ່ຽວກັບອາຫານທີ່ບໍ່ຄວນກິນກັບແອວກໍຮໍ ເຊິ່ງບາງຄັ້ງອາຫານເຫຼົ່ານີ້ຫຼາຍຄົນອາດຈະສັ່ງກິນກັບເຫຼົ້າ ແຕ່ທີ່ຈິງແລ້ວສາມາດທໍາລາຍສຸຂະພາບຂອງເຈົ້າໃນອະນາຄົດໄດ້ ຈະມີຫຍັງໄປເບິ່ງນໍາກັນເລີຍ.

ສຸກສັນວັນພັກຜ່ອນ ແທ້ບໍ! ເປັນ​ຫຍັງ​ເຮົາ​ຈຶ່ງ​ບໍ່ມີຄວາມສຸກເວລາ​​ກັບ​ບ້ານ?

ໃນຊ່ວງປີໃໝ່ທີ່ໄດ້ພັກຍາວແບບນີ້ ຫຼາຍຄົນກໍຫວັງຈະໄດ້ກັບບ້ານເພື່ອໄປພັກຜ່ອນກັບຄອບຄົວ ແລະ ຍາດພີ່ນ້ອງ ແຕ່ສໍາລັບຄົນທີ່ມີເຮືອນ ຫຼື ຄອບຄົວ ບໍ່ແມ່ນ Safe zone ຂອງຕົນເອງແລ້ວ ແນ່ນອນ ຈະບໍ່ມີຄວາມສຸກ ຍ້ອນຫຍັງ? ·