Friday, April 19, 2024
Lenovo

ກາບປູ່ສອນຫຼານ ກາບກອນທີ່ເກົ່າແກ່ຂອງລາວ ເອົາໄວ້ກ່າວເຕືອນສອນລູກຫຼານມາຫຼາຍສະໄໝ

ອີງຕາມຂໍ້ມູນຢູ່ໃນປຶ້ມວັນນະຄະດີລາວ (1987) ໄດ້ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ກາບປູ່ສອນຫຼານສະບັບເດີມ ແມ່ນພະພຸດທະໂຄສາຈານແຫ່ງເມືອງລ້ານຊ້າງເປັນຜູ້ແຕ່ງ, ແຕ່ບໍ່ຮູ້ວັນ, ເດືອນ ແລະ ປີແຕ່ງລະອຽດ; ແຕ່ອາດຈະແມ່ນແຕ່ງຂຶ້ນມາໃນສະໄໝອານາ ຈັກລາວລ້ານຊ້າງໃນລະຫວ່າງສະຕະວັດທີ XVII ໃນລັດຊະການຂອງເຈົ້າສຸລິຍະວົງສາ ເຊິ່ງເປັນສະໄໝ ລ້ານຊ້າງມີຄວາມຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງສູງສຸດ

ກາບປູ່ສອນຫຼານເປັນວັນນະຄະດີຂຽນປະເພດກາບກອນທີ່ເກົ່າແກ່ຂອງລາວ ທີ່ມີເນື້ອໃນສິດສອນແບບເຜີຍແຜ່ຫຼັກສິນທຳ-ທຳມະຈະລິຍາ. ເພື່ອບອກສອນ, ກ່າວເຕືອນຜູ້ເປັນລູກໆຫຼານໆທຸກຄົນໃຫ້ມີຄວາມຊື່ສັດບໍລິສຸດ, ປອດໃສຂາວສະອາດໃນການ ດຳລົງຊີວິດ, ມີການຄອງເຮືອນທີ່ດີ, ຮູ້ຈັກວາງຕົວ, ຮູ້ຈັກເຄົາລົບນັບຖືເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ, ຮູ້ຈັກບ່ອນຕໍ່າ ບ່ອນສູງ, ທຳແຕ່ຄວາມດີມີປະໂຫຍດແກ່ຕົນ ສັງຄົມ ແລະ ປະເທດຊາດ, ຫຼີກເວັ້ນຄວາມຊົ່ວ

ຕົວຢ່າງ ກາບປູ່ສອນຫຼານ

ໜັງສືກາບປູ່ສອນຫຼານ, ຜູ້ແຕ່ງໄດ້ອີງໃສ່ແນວຄິດຄຸນສົມບັດຕົວຈິງຂອງການດຳລົງຊີວິດຢູ່ໃນລະບອບສັງຄົມສັກດິນາ ແລະ ໜັງສືພີມທາງສາສະໜາພຸດອັນເປັນຫຼັກທຳຄໍາສອນມຸ່ງປະສົງເພື່ອປູພື້ນ ໃຫ້ແກ່ການປະຕິບັດຕົນ ແລະ ສຶກສາອົບຮົມໃຫ້ຄົນເຮົາເປັນຄົນດີຮອບດ້ານ

ເຖິງວ່າກາບປູ່ສອນຫຼານເປັນບົດວັນນະຄະດີຄຳສອນທີ່ເກົ່າແກ່ ທີ່ອີງຕາມຫຼັກທຳມະຈະລິຍາ ຂອງພະພຸດສາສະໜາ ແລະ ອີງຕາມຫຼັກຄຳສອນໃນຊີວິດຕົວຈິງຂອງລະບອບສັກດີນາຜ່ານມາໄດ້ຫຼາຍ ຮ້ອຍປີແລ້ວກໍຕາມ, ແຕ່ບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າ ເນື້ອໃນຄຳສອນນັ້ນຈະເປັນສິ່ງເກົ່າແກ່ຫຼ້າຫຼັງທັງໝົດ

ເມື່ອມາຮອດສັງຄົມປັດຈຸບັນ, ປະເທດຊາດມີຄວາມຈະເລີນກ້າວໜ້າທາງດ້ານເຕັກໂນໂລຊີ ກໍຕາມ ແຕ່ເຫັນວ່າເນື້ອໃນຄຳສອນກາບປູ່ສອນຫຼານຍັງມີຄວາມສຳຄັນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ, ຄົນຮຸ່ນໃໝ່ໃຫຍ່ລຸນກໍ່ຄວນຈະສຶກສາຮຽນຮູ້ເນື້ອໃນຄຸນຄ່າຂອງກາບຢ່າງເລິກເຊິ່ງ, ມີຄວາມເຂົ້າໃຈ ແລະ ສາມາດໄປໝູນໃຊ້ຢູ່ໃນການດໍາລົງຊີວິດຕົວຈິງໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງ

ອີງຕາມຂໍ້ມູນຢູ່ໃນປຶ້ມວັນນະຄະດີລາວ (1987) ໄດ້ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ກາບປູ່ສອນຫຼານສະບັບເດີມ ແມ່ນພະພຸດທະໂຄສາຈານແຫ່ງເມືອງລ້ານຊ້າງເປັນຜູ້ແຕ່ງ, ແຕ່ບໍ່ຮູ້ວັນ, ເດືອນ ແລະ ປີແຕ່ງລະອຽດ; ແຕ່ອາດຈະແມ່ນແຕ່ງຂຶ້ນມາໃນສະໄໝອານາ ຈັກລາວລ້ານຊ້າງໃນລະຫວ່າງສະຕະວັດທີ XVII ໃນລັດຊະການຂອງເຈົ້າສຸລິຍະວົງສາ ເຊິ່ງເປັນສະໄໝ ລ້ານຊ້າງມີຄວາມຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງສູງສຸດ

ກາບປູ່ສອນຫຼານເປັນວັນນະຄະດີຂຽນປະເພດກາບກອນທີ່ເກົ່າແກ່ຂອງລາວ ທີ່ມີເນື້ອໃນສິດສອນແບບເຜີຍແຜ່ຫຼັກສິນທຳ-ທຳມະຈະລິຍາ. ເພື່ອບອກສອນ, ກ່າວເຕືອນຜູ້ເປັນລູກໆຫຼານໆທຸກຄົນໃຫ້ມີຄວາມຊື່ສັດບໍລິສຸດ, ປອດໃສຂາວສະອາດໃນການ ດຳລົງຊີວິດ, ມີການຄອງເຮືອນທີ່ດີ, ຮູ້ຈັກວາງຕົວ, ຮູ້ຈັກເຄົາລົບນັບຖືເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ, ຮູ້ຈັກບ່ອນຕໍ່າ ບ່ອນສູງ, ທຳແຕ່ຄວາມດີມີປະໂຫຍດແກ່ຕົນ ສັງຄົມ ແລະ ປະເທດຊາດ, ຫຼີກເວັ້ນຄວາມຊົ່ວ

ຕົວຢ່າງ ກາບປູ່ສອນຫຼານ

ໜັງສືກາບປູ່ສອນຫຼານ, ຜູ້ແຕ່ງໄດ້ອີງໃສ່ແນວຄິດຄຸນສົມບັດຕົວຈິງຂອງການດຳລົງຊີວິດຢູ່ໃນລະບອບສັງຄົມສັກດິນາ ແລະ ໜັງສືພີມທາງສາສະໜາພຸດອັນເປັນຫຼັກທຳຄໍາສອນມຸ່ງປະສົງເພື່ອປູພື້ນ ໃຫ້ແກ່ການປະຕິບັດຕົນ ແລະ ສຶກສາອົບຮົມໃຫ້ຄົນເຮົາເປັນຄົນດີຮອບດ້ານ

ເຖິງວ່າກາບປູ່ສອນຫຼານເປັນບົດວັນນະຄະດີຄຳສອນທີ່ເກົ່າແກ່ ທີ່ອີງຕາມຫຼັກທຳມະຈະລິຍາ ຂອງພະພຸດສາສະໜາ ແລະ ອີງຕາມຫຼັກຄຳສອນໃນຊີວິດຕົວຈິງຂອງລະບອບສັກດີນາຜ່ານມາໄດ້ຫຼາຍ ຮ້ອຍປີແລ້ວກໍຕາມ, ແຕ່ບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າ ເນື້ອໃນຄຳສອນນັ້ນຈະເປັນສິ່ງເກົ່າແກ່ຫຼ້າຫຼັງທັງໝົດ

ເມື່ອມາຮອດສັງຄົມປັດຈຸບັນ, ປະເທດຊາດມີຄວາມຈະເລີນກ້າວໜ້າທາງດ້ານເຕັກໂນໂລຊີ ກໍຕາມ ແຕ່ເຫັນວ່າເນື້ອໃນຄຳສອນກາບປູ່ສອນຫຼານຍັງມີຄວາມສຳຄັນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ, ຄົນຮຸ່ນໃໝ່ໃຫຍ່ລຸນກໍ່ຄວນຈະສຶກສາຮຽນຮູ້ເນື້ອໃນຄຸນຄ່າຂອງກາບຢ່າງເລິກເຊິ່ງ, ມີຄວາມເຂົ້າໃຈ ແລະ ສາມາດໄປໝູນໃຊ້ຢູ່ໃນການດໍາລົງຊີວິດຕົວຈິງໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງ

More from author

Related posts

ຂໍຂອບໃຈນຳຜູ້ສະໜັບສະໜູນ

Latest posts

ວິທີແກ້ອາການເມົາຄ້າງ ໃຫ້ລຸກຂຶ້ນໄປເຮັດວຽກຕໍ່ໄດ້.

ກິນລ້ຽງໜັກແລ້ວຕື່ນເຊົ້າມາມີອາການເມົາຄ້າງ ບໍ່ຢາກລຸກອອກຈາກບ່ອນ ແຕ່ຕ້ອງລຸກຂຶ້ນໄປເຮັດວຽກ ຄວນ​ເຮັດ​ແນວ​ໃດ? ມື້ນີ້ເຮົາ​ມີ 5 ວິທີ​ແກ້​ອາການ​ເມົາ​ຄ້າງ ທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານກຽມພ້ອມທີ່ຈະໄປເຮັດວຽກໄດ້.

ວິທີການປ້ອງກັນຜິວຈາກແສງແດດ ໃນ​ໄລ​ຍະ​ຊ່ວງບຸນປີໃໝ່ນີ້.

ແສງແດດແມ່ນສັດຕູທີ່ອັນຕະລາຍທີ່ສຸດຂອງຜິວໜັງ ໂດຍສະເພາະໃນຊ່ວງບຸນຫຼິ້ນນໍ້າແບບນີ້ບວກກັບທີ່ອາກາດຢູ່ລາວເຮົາຮ້ອນຫຼາຍ ແລະ ແດດແຮງ, ການປົກປ້ອງຜິວຈາກແສງແດດຈຶ່ງເປັນສິ່ງສຳຄັນ. ມື້ນີ້ດຮົາເລິຍຈະມາແນະນໍາເທັກນິກປ້ອງກັນຜິວຈາກແສງແດດງ່າຍມາໃຫ້ທຸກຄົນໄດ້ໃຊ້.

5 ອາຫານທີ່ບໍ່ຄວນກິນກັບ “ແອວກໍຮໍ”

ຮອດບຸນປີໃໝ່ລາວ ແອວກໍຮໍເປັນສິ່ງປາສະຈາກບໍ່ໄດ້ເລີຍທີ່ຕ້ອງມີຄຽງຄູ້ກັບການກິນລ້ຽງ ແລະ ການສັງສັນກັບຫໝູ່ເພື່ອນ, ຖ້າຫຼີກລ້ຽງກໍຄວນຫຼີກລ້ຽງ ແຕ່ຫາກວ່າຫຼີກລ່ຽງບໍ່ໄດ້ແມ່ນໃຫ້ມາຟັງທາງນີ້ ເຮົາຈະແນະນຳກ່ຽວກັບອາຫານທີ່ບໍ່ຄວນກິນກັບແອວກໍຮໍ ເຊິ່ງບາງຄັ້ງອາຫານເຫຼົ່ານີ້ຫຼາຍຄົນອາດຈະສັ່ງກິນກັບເຫຼົ້າ ແຕ່ທີ່ຈິງແລ້ວສາມາດທໍາລາຍສຸຂະພາບຂອງເຈົ້າໃນອະນາຄົດໄດ້ ຈະມີຫຍັງໄປເບິ່ງນໍາກັນເລີຍ.