Wednesday, May 29, 2024
Lenovo

ເຄັດລັບ ທີ່ທຸກຄົນອາດບໍ່ຮູ້ ໃນການໃຊ້ງານ WhatsApp

ໃນການໃຊ້ງານສ່ວນໃຫຍ່ ຜູ້ຄົນມັກແຊັດເປັນຂໍ້ຄວາມຫຼາຍກວ່າການເວົ້າລົມກັນ ເຊິ່ງ WhatsApp ໄດ້ເຊື່ອງລູກຫລິ້ນໄວ້ລັບໆ ທີ່ທຸກຄົນອາດບໍ່ຮູ້ ມັນຈະແມ່ນຫຍັງໄປເບິ່ງເລີຍ

ການປ່ຽນຮູບແບບຂອງຕົວອັກສອນ

ເປັນຮູບແບບຂໍ້ຄວາມລຸ້ນທຳອິດທີ່ຖືກນຳໃຊ້ໃນ Windows ປີ 1995 ເຊິ່ງໃນການປ່ຽນຮູບແບບອັກສອນ WhatsApp  ບໍ່ໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ຮູ້ເຖິງວິທີໃຊ້ ແຕ່ເຮົາຈະມາແນະນຳວິທີໃຊ້ໃຫ້ກັບທຸກຄົນ

ໃນການປ່ຽນຕົວອັກສອນໃຫ້ເພີ່ມຕົວອັກສອນ ( “` ) grave accent ໃສ່ທາງໜ້າ ແລະທາງຫຼັງຂອງປະໂຫຍກທີ່ຈະປ່ຽນຮູບແບບ

ການຈັດຮູບແບບຂໍ້ຄວາມ

ການຈັດຮູບແບບຂໍ້ຄວາມໃຫ້ເປັນໂຕໜັງສືໜາ, ໂຕໜັງສຶອ່ຽງ ຫຼືການຂີດຂ້າໂຕໜັງສື ກໍ່ເປັນເຄັດລັບທີ່ເຊື່ອງຢູ່ແຕ່ຫຼາຍຄົນບໍ່ຮູ້ ໄປເບິ່ງວິທີການພິມກັນເລີຍ

ໂຕໜັງສືໜາ: ຕ້ອງພິມເພີ່ມ ( * ) ທີ່ທາງໜ້າ ແລະທາງທ້າຍຂອງປະໂຫຍກ

ໂຕໜັງສືອ່ຽງ: ຕ້ອງພິມເພີ່ມ ( _ ) ທີ່ທາງໜ້າ ແລະທາງທ້າຍຂອງປະໂຫຍກ

ຂີດຂ້າໂຕໜັງສື: ຕ້ອງພິມເພີ່ມ ( ~ ) ທີ່ທາງໜ້າ ແລະທາງທ້າຍຂອງປະໂຫຍກ

ເນື່ອງຈາກວິທີເຫຼົ່ານີ້ຄົນສ່ວນຫຼາຍບໍ່ຮູ້ຈັກ ລອງນຳໄປໃຊ້ໃນການສົ່ງຂໍ້ຄວາມຄວາມເບິ່ງ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ເຮົາຍົກລະດັບໃນການໃຊ້ງານ WhatsApp ໄປອີກລະດັບໜຶ່ງ

ໃນການໃຊ້ງານສ່ວນໃຫຍ່ ຜູ້ຄົນມັກແຊັດເປັນຂໍ້ຄວາມຫຼາຍກວ່າການເວົ້າລົມກັນ ເຊິ່ງ WhatsApp ໄດ້ເຊື່ອງລູກຫລິ້ນໄວ້ລັບໆ ທີ່ທຸກຄົນອາດບໍ່ຮູ້ ມັນຈະແມ່ນຫຍັງໄປເບິ່ງເລີຍ

ການປ່ຽນຮູບແບບຂອງຕົວອັກສອນ

ເປັນຮູບແບບຂໍ້ຄວາມລຸ້ນທຳອິດທີ່ຖືກນຳໃຊ້ໃນ Windows ປີ 1995 ເຊິ່ງໃນການປ່ຽນຮູບແບບອັກສອນ WhatsApp  ບໍ່ໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ຮູ້ເຖິງວິທີໃຊ້ ແຕ່ເຮົາຈະມາແນະນຳວິທີໃຊ້ໃຫ້ກັບທຸກຄົນ

ໃນການປ່ຽນຕົວອັກສອນໃຫ້ເພີ່ມຕົວອັກສອນ ( “` ) grave accent ໃສ່ທາງໜ້າ ແລະທາງຫຼັງຂອງປະໂຫຍກທີ່ຈະປ່ຽນຮູບແບບ

ການຈັດຮູບແບບຂໍ້ຄວາມ

ການຈັດຮູບແບບຂໍ້ຄວາມໃຫ້ເປັນໂຕໜັງສືໜາ, ໂຕໜັງສຶອ່ຽງ ຫຼືການຂີດຂ້າໂຕໜັງສື ກໍ່ເປັນເຄັດລັບທີ່ເຊື່ອງຢູ່ແຕ່ຫຼາຍຄົນບໍ່ຮູ້ ໄປເບິ່ງວິທີການພິມກັນເລີຍ

ໂຕໜັງສືໜາ: ຕ້ອງພິມເພີ່ມ ( * ) ທີ່ທາງໜ້າ ແລະທາງທ້າຍຂອງປະໂຫຍກ

ໂຕໜັງສືອ່ຽງ: ຕ້ອງພິມເພີ່ມ ( _ ) ທີ່ທາງໜ້າ ແລະທາງທ້າຍຂອງປະໂຫຍກ

ຂີດຂ້າໂຕໜັງສື: ຕ້ອງພິມເພີ່ມ ( ~ ) ທີ່ທາງໜ້າ ແລະທາງທ້າຍຂອງປະໂຫຍກ

ເນື່ອງຈາກວິທີເຫຼົ່ານີ້ຄົນສ່ວນຫຼາຍບໍ່ຮູ້ຈັກ ລອງນຳໄປໃຊ້ໃນການສົ່ງຂໍ້ຄວາມຄວາມເບິ່ງ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ເຮົາຍົກລະດັບໃນການໃຊ້ງານ WhatsApp ໄປອີກລະດັບໜຶ່ງ

More from author

Related posts

ຂໍຂອບໃຈນຳຜູ້ສະໜັບສະໜູນ

Latest posts

ຮຽນຜິດສາຍ! ເສຍດາຍຮອດມື້ຈົບ

ໜຶ່ງໃນບັນຫາທີ່ໄວໜຸ່ມມັກພົບຫຼາຍໃນໄວຮຽນກໍແມ່ນ ການຮຽນຜິດສາຍ ຮຽນໄປຮຽນມາ ເລີ່ມຮູ້ສຶກວ່າຕົນເອງບໍ່ມັກ ບໍ່ແມ່ນສາຍທີ່ຕົນເອງຖະນັດ ມັນບໍ່ໜ້າສົນໃຈ ເລີ່ມຢາກປ່ຽນສາຍຮຽນໃໝ່ ຄົນທີ່ຄິດໄດ້ໄວກະຍັງພໍໃຫ້ອະໄພ ແຕ່ບາງຄົນຈົນຮອດ ປີ 2, ປີ 3 ຈຶ່ງຄິດພໍ້ ແຕ່ກໍມີຫຼາຍຄົນໃຈກ້າຍອມສະຫລະປະລິນຍາທີ່ຈະມາຮອດ ໄປເລີ່ມຕົ້ນນັບ 1 ໃໝ່, ແລ້ວເປັນຫຍັງຄົນຈຶ່ງມັກຮຽນຜິດສາຍທັງໆ ທີ່ຮູ້ວ່າມັນຈະເຮັດໃຫ້ເຮົາບໍ່ມີຄວາມສຸກ ລອງມາເບິ່ງສາເຫດທີ່ມີຜົນຕໍ່ການຕັດສິນໃຈໃນການເລືອກສາຍການຮຽນນຳກັນ:

5 ວິທີຫຼົບຫຼີກ ໂຣກພູມແພ້

"ພູມແພ້" ເປັນໂຣກທີ່ໃຜໆກໍບໍ່ປາຖະໜາ ເພາະເວລາເປັນຈະມີອາການດັງອັກເສບ, ຫອບຫືດ ຫຼື ຜື່ນຄັນ ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ເຮົາຫງຸດຫງິດ ແຖມຍັງນານເຊົາອີກ. ສະນັ້ນ, ສິ່ງທີ່ດີທີ່ສຸດຂອງການຢຸດອາການເຫຼົ່ານີ້ ກໍຄື ການຫຼົບຫຼີກສິ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ທ່ານແພ້ ນັ້ນເອງ.

ເປັນຫຍັງ? ຄົນເຮົາຈຶງຢ້ານການປ່ຽນແປງ

ເຄີຍຄິດບໍ່ວ່າ ສິ່ງທີ່ຄົນເຮົາຢ້ານຫຼາຍທີ່ສຸດ ແມ່ນຫຍັງ? ຫຼາຍຄົນກໍອາດຈະມີຄຳຕອບທີ່ແຕກຕ່າງກັນໄປ ແຕ່ສິ່ງໜຶ່ງເຊື່ອວ່າ ຫຼາຍຄົນຢ້ານຄືກັນໝົດນັ້ນ ແມ່ນ ຢ້ານການປ່ຽນແປງ, ເພາະການປ່ຽນແປງມັກຈະເຮັດໃຫ້ເຮົາລຳບາກກວ່າເກົ່າ, ເມື່ອຍກວ່າເກົ່າ, ຕ້ອງໄດ້ເຮັດຫຍັງທີ່ບໍ່ລຶ້ງເຄີຍ ແລະ ຕ້ອງຮຽນຮູ້ຫຼາຍກວ່າເກົ່າ ຫຼາຍຈົນບາງຄັ້ງອາດເມື່ອຍເກີນໄປ ທັງທີ່ການເຮັດ ແລະ ເປັນຄືແບບທີ່ຜ່ານມາມັນສະບາຍຢູ່ແລ້ວ ເປັນຫຍັງຕ້ອງປ່ຽນ?