Friday, April 19, 2024
Lenovo

iPhone ແລະ iPad ລຸ້ນໃດແນ່ຈະໄດ້ອັບເດດ iOS 15, iPadOS 15

ຫຼັງຈາກທີ່ທາງ Apple ໄດ້ເປີດໃຫ້ໃຊ້ງານລະບົບປະຕິບັດການ iOS 15 ແລະ iPadOS 15 ຢ່າງເປັນທາງການເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້, ເຊິ່ງເຮົາຈະມາສະຫຼຸບຂໍ້ມູນການອັບເດດຂອງ iOS 15 ແລະ iPadOS 15 ມາໃຫ້ວ່າມີຫຍັງແນ່ທີ່ອັບເດດ ແລະລຸ້ນໃດແນ່ທີ່ໄດ້ໄປຕໍ່ໃນລະບົບປະຕິບັດການນີ້

iOS15 ຈາກຂໍ້ມູນທີ່ລວບລວມມາໃນເວັບໄຊຂອງ Apple ໄດ້ໃຫ້ຮູ້ເຖິງການອັບເດດລະບົບໄວ້ຫຼາກຫຼາຍ ເຊິ່ງສະຫຼຸບໄດ້ມີ: ການ FaceTime, ລະບົບຂໍ້ຄວາມ, ອິໂມຈິ, ໂຫມດໂຟກັດ, ການແຈ້ງເຕືອນ, ແຜນທີ່, Safari, ແອັບກະເປົາເງິນ, ຂໍ້ຄວາມໃນພາບ, Spotlight, ຮູບພາບ, ແອັບສຸຂະພາບ, mail, ລະບົບຄວາມເປັນສ່ວນໂຕ, Siri, Apple ID, iCloud+, ການຊ່ວນການເຂົ້າເຖິງ, ຄັງແອັບ, App Store, ໜັງສື, ກ້ອງ, CarPlay, ການຄົ້ນຫາໂທລະສັບ, 5G, ການເລ່ນເກມ, ບ້ານ, ຄີບອດ, ເພງ, Note, Password, ເຕືອນຄວາມຈຳ, ເວລາໜ້າຈໍ, ການຕັ້ງຄ່າຕ່າງໆ, ຄຳສັ່ງລັດ, ຮູບແບບອັກສອນຂອງລະບົບ, ແປພາສາ, TV, ບັນທຶກສຽງ, ສະພາບອາກາດ, ວິນເຈັດ ແລະອື່ນໆ

ສິ່ງສຳຄັນ ຄືການກຳນົດລຸ້ນຂອງໂທລະສັບວ່າລຸ້ນໃດຈະໄດ້ໄປຕໍ່ ໃນການອັບເດດເພື່ອຮອງຮັບລະບົບເຫຼົ່ານີ້, ເຊິ່ງທາງ Apple ໄດ້ໃຫ້ລາຍຊື່ຂອງໂທລະສັບ iPhone ແລະ iPad ລຸ້ນຕ່າງໆທີ່ສາມາດອັບເດດໄວ້ດັ່ງນີ້:

iPhone

 • iPhone 12
 • iPhone12 mini
 • iPhone12 Pro
 • iPhone 12 Pro Max
 • iPhone 11
 • iPhone 11 Pro
 • iPhone 11 Pro Max
 • iPhone XS
 • iPhone XS Max
 • iPhone XR
 • iPhone X
 • iPhone 8
 • iPhone 8 Plus
 • iPhone 7
 • iPhone 7 Plus
 • iPhone 6s
 • iPhone 6s Plus
 • iPhone SE (1st generation)
 • iPhone SE (2nd generation)
 • iPod touch (7th generation)

iPad

 • iPad Pro 12.9 ນິ້ວ (ລຸ້ນທີ 5)
 • iPad Pro 12.9 ນິ້ວ (ລຸ້ນທີ 4)
 • iPad Pro 12.9 ນິ້ວ (ລຸ້ນທີ 3)
 • iPad Pro 12.9 ນິ້ວ (ລຸ້ນທີ 2)
 • iPad Pro 12.9 ນິ້ວ (ລຸ້ນທີ 1)
 • iPad Pro 11 ນິ້ວ (ລຸ້ນທີ 3)
 • iPad Pro 11 ນິ້ວ (ລຸ້ນທີ 2)
 • iPad Pro 11 ນິ້ວ (ລຸ້ນທີ 1)
 • iPad Pro 10.5 ນິ້ວ
 • iPad Pro 9.7 ນິ້ວ
 • iPad (ລຸ້ນທີ 8)
 • iPad (ລຸ້ນທີ 7)
 • iPad (ລຸ້ນທີ 6)
 • iPad (ລຸ້ນທີ 5)
 • iPad mini (ລຸ້ນທີ 5)
 • iPad mini (ລຸ້ນທີ 4)
 • iPad Air (ລຸ້ນທີ 4)
 • iPad Air (ລຸ້ນທີ 3)
 • iPad Air (ລຸ້ນທີ 2)

ລະບົບປະຕິບັັດການໃຫມ່ ມີການອັບເດດ ແລະປັບປຸງໄວ້ຫຼາຍຫຼາຍ ສາມາດລອງອັບເດດໄດ້ແລ້ວເດີ້, ແຕ່ຕ້ອງເປັນລຸ້ນທີ່ຮອງຮັບໃຫ້ອັບເດດດັ່ງລາຍຊື່ລຸ້ນໂທລະສັບທີ່ມີໃນຂ້າງເທິງນີ້ເທົ່ານັ້ນ

ຫຼັງຈາກທີ່ທາງ Apple ໄດ້ເປີດໃຫ້ໃຊ້ງານລະບົບປະຕິບັດການ iOS 15 ແລະ iPadOS 15 ຢ່າງເປັນທາງການເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້, ເຊິ່ງເຮົາຈະມາສະຫຼຸບຂໍ້ມູນການອັບເດດຂອງ iOS 15 ແລະ iPadOS 15 ມາໃຫ້ວ່າມີຫຍັງແນ່ທີ່ອັບເດດ ແລະລຸ້ນໃດແນ່ທີ່ໄດ້ໄປຕໍ່ໃນລະບົບປະຕິບັດການນີ້

iOS15 ຈາກຂໍ້ມູນທີ່ລວບລວມມາໃນເວັບໄຊຂອງ Apple ໄດ້ໃຫ້ຮູ້ເຖິງການອັບເດດລະບົບໄວ້ຫຼາກຫຼາຍ ເຊິ່ງສະຫຼຸບໄດ້ມີ: ການ FaceTime, ລະບົບຂໍ້ຄວາມ, ອິໂມຈິ, ໂຫມດໂຟກັດ, ການແຈ້ງເຕືອນ, ແຜນທີ່, Safari, ແອັບກະເປົາເງິນ, ຂໍ້ຄວາມໃນພາບ, Spotlight, ຮູບພາບ, ແອັບສຸຂະພາບ, mail, ລະບົບຄວາມເປັນສ່ວນໂຕ, Siri, Apple ID, iCloud+, ການຊ່ວນການເຂົ້າເຖິງ, ຄັງແອັບ, App Store, ໜັງສື, ກ້ອງ, CarPlay, ການຄົ້ນຫາໂທລະສັບ, 5G, ການເລ່ນເກມ, ບ້ານ, ຄີບອດ, ເພງ, Note, Password, ເຕືອນຄວາມຈຳ, ເວລາໜ້າຈໍ, ການຕັ້ງຄ່າຕ່າງໆ, ຄຳສັ່ງລັດ, ຮູບແບບອັກສອນຂອງລະບົບ, ແປພາສາ, TV, ບັນທຶກສຽງ, ສະພາບອາກາດ, ວິນເຈັດ ແລະອື່ນໆ

ສິ່ງສຳຄັນ ຄືການກຳນົດລຸ້ນຂອງໂທລະສັບວ່າລຸ້ນໃດຈະໄດ້ໄປຕໍ່ ໃນການອັບເດດເພື່ອຮອງຮັບລະບົບເຫຼົ່ານີ້, ເຊິ່ງທາງ Apple ໄດ້ໃຫ້ລາຍຊື່ຂອງໂທລະສັບ iPhone ແລະ iPad ລຸ້ນຕ່າງໆທີ່ສາມາດອັບເດດໄວ້ດັ່ງນີ້:

iPhone

 • iPhone 12
 • iPhone12 mini
 • iPhone12 Pro
 • iPhone 12 Pro Max
 • iPhone 11
 • iPhone 11 Pro
 • iPhone 11 Pro Max
 • iPhone XS
 • iPhone XS Max
 • iPhone XR
 • iPhone X
 • iPhone 8
 • iPhone 8 Plus
 • iPhone 7
 • iPhone 7 Plus
 • iPhone 6s
 • iPhone 6s Plus
 • iPhone SE (1st generation)
 • iPhone SE (2nd generation)
 • iPod touch (7th generation)

iPad

 • iPad Pro 12.9 ນິ້ວ (ລຸ້ນທີ 5)
 • iPad Pro 12.9 ນິ້ວ (ລຸ້ນທີ 4)
 • iPad Pro 12.9 ນິ້ວ (ລຸ້ນທີ 3)
 • iPad Pro 12.9 ນິ້ວ (ລຸ້ນທີ 2)
 • iPad Pro 12.9 ນິ້ວ (ລຸ້ນທີ 1)
 • iPad Pro 11 ນິ້ວ (ລຸ້ນທີ 3)
 • iPad Pro 11 ນິ້ວ (ລຸ້ນທີ 2)
 • iPad Pro 11 ນິ້ວ (ລຸ້ນທີ 1)
 • iPad Pro 10.5 ນິ້ວ
 • iPad Pro 9.7 ນິ້ວ
 • iPad (ລຸ້ນທີ 8)
 • iPad (ລຸ້ນທີ 7)
 • iPad (ລຸ້ນທີ 6)
 • iPad (ລຸ້ນທີ 5)
 • iPad mini (ລຸ້ນທີ 5)
 • iPad mini (ລຸ້ນທີ 4)
 • iPad Air (ລຸ້ນທີ 4)
 • iPad Air (ລຸ້ນທີ 3)
 • iPad Air (ລຸ້ນທີ 2)

ລະບົບປະຕິບັັດການໃຫມ່ ມີການອັບເດດ ແລະປັບປຸງໄວ້ຫຼາຍຫຼາຍ ສາມາດລອງອັບເດດໄດ້ແລ້ວເດີ້, ແຕ່ຕ້ອງເປັນລຸ້ນທີ່ຮອງຮັບໃຫ້ອັບເດດດັ່ງລາຍຊື່ລຸ້ນໂທລະສັບທີ່ມີໃນຂ້າງເທິງນີ້ເທົ່ານັ້ນ

More from author

Related posts

ຂໍຂອບໃຈນຳຜູ້ສະໜັບສະໜູນ

Latest posts

ວິທີແກ້ອາການເມົາຄ້າງ ໃຫ້ລຸກຂຶ້ນໄປເຮັດວຽກຕໍ່ໄດ້.

ກິນລ້ຽງໜັກແລ້ວຕື່ນເຊົ້າມາມີອາການເມົາຄ້າງ ບໍ່ຢາກລຸກອອກຈາກບ່ອນ ແຕ່ຕ້ອງລຸກຂຶ້ນໄປເຮັດວຽກ ຄວນ​ເຮັດ​ແນວ​ໃດ? ມື້ນີ້ເຮົາ​ມີ 5 ວິທີ​ແກ້​ອາການ​ເມົາ​ຄ້າງ ທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານກຽມພ້ອມທີ່ຈະໄປເຮັດວຽກໄດ້.

ວິທີການປ້ອງກັນຜິວຈາກແສງແດດ ໃນ​ໄລ​ຍະ​ຊ່ວງບຸນປີໃໝ່ນີ້.

ແສງແດດແມ່ນສັດຕູທີ່ອັນຕະລາຍທີ່ສຸດຂອງຜິວໜັງ ໂດຍສະເພາະໃນຊ່ວງບຸນຫຼິ້ນນໍ້າແບບນີ້ບວກກັບທີ່ອາກາດຢູ່ລາວເຮົາຮ້ອນຫຼາຍ ແລະ ແດດແຮງ, ການປົກປ້ອງຜິວຈາກແສງແດດຈຶ່ງເປັນສິ່ງສຳຄັນ. ມື້ນີ້ດຮົາເລິຍຈະມາແນະນໍາເທັກນິກປ້ອງກັນຜິວຈາກແສງແດດງ່າຍມາໃຫ້ທຸກຄົນໄດ້ໃຊ້.

5 ອາຫານທີ່ບໍ່ຄວນກິນກັບ “ແອວກໍຮໍ”

ຮອດບຸນປີໃໝ່ລາວ ແອວກໍຮໍເປັນສິ່ງປາສະຈາກບໍ່ໄດ້ເລີຍທີ່ຕ້ອງມີຄຽງຄູ້ກັບການກິນລ້ຽງ ແລະ ການສັງສັນກັບຫໝູ່ເພື່ອນ, ຖ້າຫຼີກລ້ຽງກໍຄວນຫຼີກລ້ຽງ ແຕ່ຫາກວ່າຫຼີກລ່ຽງບໍ່ໄດ້ແມ່ນໃຫ້ມາຟັງທາງນີ້ ເຮົາຈະແນະນຳກ່ຽວກັບອາຫານທີ່ບໍ່ຄວນກິນກັບແອວກໍຮໍ ເຊິ່ງບາງຄັ້ງອາຫານເຫຼົ່ານີ້ຫຼາຍຄົນອາດຈະສັ່ງກິນກັບເຫຼົ້າ ແຕ່ທີ່ຈິງແລ້ວສາມາດທໍາລາຍສຸຂະພາບຂອງເຈົ້າໃນອະນາຄົດໄດ້ ຈະມີຫຍັງໄປເບິ່ງນໍາກັນເລີຍ.