Tuesday, April 16, 2024
Lenovo

ຂ່າວເດັ່ນ ໜັງສືພິມວຽງຈັນທາຍ

ປະຈຳວັນທີ 25 ກັນຍາ 2021 | ໜັ້ງສືພິມວຽງຈັນທາຍໄດ້ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:

ແຂວງຢຸນນານ ສປ ຈີນ ຊ່ວຍອຸປະກອນການແພດໃຫ້ແກ່ລາວ 1 ລ້ານຢວນ

ສະມາຄົມມິດຕະພາບກັບນານາຊາດ ປະຊາຊົນ ແຂວງຢຸນນານ ສປ ຈີນ ໄດ້ຊ່ວຍອຸປະກອນການແພດປ້ອງກັນພະຍາດໂຄວິດ-19 ໃຫ້ແກ່ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ແລະ 4 ແຂວງພາກເໜືອຂອງລາວ

ແຂວງຢູນນານ ໄດ້ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອແກ່ ສປປ ລາວ ທຸກຄັ້ງ ທີ່ມີການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ຕະຫຼອດໄລຍະທີ່ຜ່ານມາ ແລະ ຄັ້ງນີ້ ສະມາຄົມມິດຕະພາບກັບນານາຊາດ ປະຊາຊົນ ແຂວງຢູນນານ ກໍ່ໄດ້ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອອຸປະກອນດ້ານການແພດລວມມູນ ມູນຄ່າ 1 ລ້ານຢວນ…ອ່ານຕໍ່

ລາວຍັງສະໜັບສະໜູນບັນດາຫຼັກການພື້ນຖານຂອງກົດບັດ ສປຊ

ໃນກອງປະຊຸມ ໄດ້ດຳເນີນໄປໃນຮູບແບບກະທັດຮັດ ແລະ ລັກສະນະເປັນສັນຍາລັກ ໂດຍມີການກ່າວສະແດງເຈດຕະ ນາລົມຮ່ວມກັນຂອງຫົວໜ້າຄະນະຜູ້ແທນ ກ່ຽວກັບຄວາມຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ຢຶດໝັ້ນຕໍ່ຫຼັກການສາກົນອັນເປັນພື້ນຖານ ທີ່ກໍານົດຢູ່ໃນກົດບັດ ສປຊ

ຢໍ້າຄືນເຖິງຄວາມສຳຄັນໃນການສົ່ງເສີມລະບົບຫຼາຍຝ່າຍ, ການປົກປ້ອງບັນດາຈຸດປະສົງຮ່ວມກັນຂອງບັນດາປະຊາຊາດໃນໂລກ ເພື່ອປົກປັກຮັກສາສັນຕິພາບ, ເຄົາລົບຕໍ່ຄວາມເປັນເອກະລາດແຫ່ງຊາດ ແລະ ຜືນແຜ່ນ ດິນອັນຄົບຖ້ວນຂອງປະເທດສະມາຊິກ ສປຊ, ບໍ່ແຊກແຊງເຂົ້າໃນກິດຈະການພາຍໃນຂອງປະເທດອື່ນ ລວມທັງ ການເພີ້ມທະວີຄວາມເຊື້ອໝັ້ນ ຕໍ່ບົດບາດໜ້າທີ່ຂອງ ອົງການ ສປຊ ໃນການແກ້ໄຂບັນຫາສິ່ງທ້າທາຍຂອງສາກົນ…ອ່ານຕໍ່

ຈັກຈັ່ນ ລົງທໍາລາຍເນື້ອທີ່ນາປີຫຼາຍກວ່າ 295 ເຮັກຕາ

ເພ້ຍຈັກຈັ່ນໄດ້ລົງທໍາລາຍເຂົ້ານາປີຂອງປະຊາຊົນ ຢູ່ບ້ານໃໝ່ພູຄາ (ກຸ່ມບ້ານທົ່ງແສງຈັນ) ເມືອງຫ້ວຍຊາຍ ແຂວງບໍ່ແກ້ວ ທີ່ກໍາລັງຈະອອກຮວງ

ຊຶ່ງເພ້ຍດັ່ງກ່າວໄດ້ເຮັດໃຫ້ຕົ້ນເຂົ້າເຫຼືອງ, ບໍ່ງາມ ແລະ ບໍ່ໃຫຍ່ ຍ້ອນວ່າເພ້ຍຈັກຈັ່ນໄດ້ລົງຈັບ ແລະ ດູດເອົາສານອາຫານຢູ່ຕົ້ນເຂົ້າ ບາງຕົ້ນກໍ່ໄດ້ແຫ້ງຕາຍ…ອ່ານຕໍ່

ປະຈຳວັນທີ 25 ກັນຍາ 2021 | ໜັ້ງສືພິມວຽງຈັນທາຍໄດ້ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:

ແຂວງຢຸນນານ ສປ ຈີນ ຊ່ວຍອຸປະກອນການແພດໃຫ້ແກ່ລາວ 1 ລ້ານຢວນ

ສະມາຄົມມິດຕະພາບກັບນານາຊາດ ປະຊາຊົນ ແຂວງຢຸນນານ ສປ ຈີນ ໄດ້ຊ່ວຍອຸປະກອນການແພດປ້ອງກັນພະຍາດໂຄວິດ-19 ໃຫ້ແກ່ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ແລະ 4 ແຂວງພາກເໜືອຂອງລາວ

ແຂວງຢູນນານ ໄດ້ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອແກ່ ສປປ ລາວ ທຸກຄັ້ງ ທີ່ມີການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ຕະຫຼອດໄລຍະທີ່ຜ່ານມາ ແລະ ຄັ້ງນີ້ ສະມາຄົມມິດຕະພາບກັບນານາຊາດ ປະຊາຊົນ ແຂວງຢູນນານ ກໍ່ໄດ້ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອອຸປະກອນດ້ານການແພດລວມມູນ ມູນຄ່າ 1 ລ້ານຢວນ…ອ່ານຕໍ່

ລາວຍັງສະໜັບສະໜູນບັນດາຫຼັກການພື້ນຖານຂອງກົດບັດ ສປຊ

ໃນກອງປະຊຸມ ໄດ້ດຳເນີນໄປໃນຮູບແບບກະທັດຮັດ ແລະ ລັກສະນະເປັນສັນຍາລັກ ໂດຍມີການກ່າວສະແດງເຈດຕະ ນາລົມຮ່ວມກັນຂອງຫົວໜ້າຄະນະຜູ້ແທນ ກ່ຽວກັບຄວາມຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ຢຶດໝັ້ນຕໍ່ຫຼັກການສາກົນອັນເປັນພື້ນຖານ ທີ່ກໍານົດຢູ່ໃນກົດບັດ ສປຊ

ຢໍ້າຄືນເຖິງຄວາມສຳຄັນໃນການສົ່ງເສີມລະບົບຫຼາຍຝ່າຍ, ການປົກປ້ອງບັນດາຈຸດປະສົງຮ່ວມກັນຂອງບັນດາປະຊາຊາດໃນໂລກ ເພື່ອປົກປັກຮັກສາສັນຕິພາບ, ເຄົາລົບຕໍ່ຄວາມເປັນເອກະລາດແຫ່ງຊາດ ແລະ ຜືນແຜ່ນ ດິນອັນຄົບຖ້ວນຂອງປະເທດສະມາຊິກ ສປຊ, ບໍ່ແຊກແຊງເຂົ້າໃນກິດຈະການພາຍໃນຂອງປະເທດອື່ນ ລວມທັງ ການເພີ້ມທະວີຄວາມເຊື້ອໝັ້ນ ຕໍ່ບົດບາດໜ້າທີ່ຂອງ ອົງການ ສປຊ ໃນການແກ້ໄຂບັນຫາສິ່ງທ້າທາຍຂອງສາກົນ…ອ່ານຕໍ່

ຈັກຈັ່ນ ລົງທໍາລາຍເນື້ອທີ່ນາປີຫຼາຍກວ່າ 295 ເຮັກຕາ

ເພ້ຍຈັກຈັ່ນໄດ້ລົງທໍາລາຍເຂົ້ານາປີຂອງປະຊາຊົນ ຢູ່ບ້ານໃໝ່ພູຄາ (ກຸ່ມບ້ານທົ່ງແສງຈັນ) ເມືອງຫ້ວຍຊາຍ ແຂວງບໍ່ແກ້ວ ທີ່ກໍາລັງຈະອອກຮວງ

ຊຶ່ງເພ້ຍດັ່ງກ່າວໄດ້ເຮັດໃຫ້ຕົ້ນເຂົ້າເຫຼືອງ, ບໍ່ງາມ ແລະ ບໍ່ໃຫຍ່ ຍ້ອນວ່າເພ້ຍຈັກຈັ່ນໄດ້ລົງຈັບ ແລະ ດູດເອົາສານອາຫານຢູ່ຕົ້ນເຂົ້າ ບາງຕົ້ນກໍ່ໄດ້ແຫ້ງຕາຍ…ອ່ານຕໍ່

More from author

Related posts

ຂໍຂອບໃຈນຳຜູ້ສະໜັບສະໜູນ

Latest posts

ວິທີການປ້ອງກັນຜິວຈາກແສງແດດ ໃນ​ໄລ​ຍະ​ຊ່ວງບຸນປີໃໝ່ນີ້.

ແສງແດດແມ່ນສັດຕູທີ່ອັນຕະລາຍທີ່ສຸດຂອງຜິວໜັງ ໂດຍສະເພາະໃນຊ່ວງບຸນຫຼິ້ນນໍ້າແບບນີ້ບວກກັບທີ່ອາກາດຢູ່ລາວເຮົາຮ້ອນຫຼາຍ ແລະ ແດດແຮງ, ການປົກປ້ອງຜິວຈາກແສງແດດຈຶ່ງເປັນສິ່ງສຳຄັນ. ມື້ນີ້ດຮົາເລິຍຈະມາແນະນໍາເທັກນິກປ້ອງກັນຜິວຈາກແສງແດດງ່າຍມາໃຫ້ທຸກຄົນໄດ້ໃຊ້.

5 ອາຫານທີ່ບໍ່ຄວນກິນກັບ “ແອວກໍຮໍ”

ຮອດບຸນປີໃໝ່ລາວ ແອວກໍຮໍເປັນສິ່ງປາສະຈາກບໍ່ໄດ້ເລີຍທີ່ຕ້ອງມີຄຽງຄູ້ກັບການກິນລ້ຽງ ແລະ ການສັງສັນກັບຫໝູ່ເພື່ອນ, ຖ້າຫຼີກລ້ຽງກໍຄວນຫຼີກລ້ຽງ ແຕ່ຫາກວ່າຫຼີກລ່ຽງບໍ່ໄດ້ແມ່ນໃຫ້ມາຟັງທາງນີ້ ເຮົາຈະແນະນຳກ່ຽວກັບອາຫານທີ່ບໍ່ຄວນກິນກັບແອວກໍຮໍ ເຊິ່ງບາງຄັ້ງອາຫານເຫຼົ່ານີ້ຫຼາຍຄົນອາດຈະສັ່ງກິນກັບເຫຼົ້າ ແຕ່ທີ່ຈິງແລ້ວສາມາດທໍາລາຍສຸຂະພາບຂອງເຈົ້າໃນອະນາຄົດໄດ້ ຈະມີຫຍັງໄປເບິ່ງນໍາກັນເລີຍ.

ສຸກສັນວັນພັກຜ່ອນ ແທ້ບໍ! ເປັນ​ຫຍັງ​ເຮົາ​ຈຶ່ງ​ບໍ່ມີຄວາມສຸກເວລາ​​ກັບ​ບ້ານ?

ໃນຊ່ວງປີໃໝ່ທີ່ໄດ້ພັກຍາວແບບນີ້ ຫຼາຍຄົນກໍຫວັງຈະໄດ້ກັບບ້ານເພື່ອໄປພັກຜ່ອນກັບຄອບຄົວ ແລະ ຍາດພີ່ນ້ອງ ແຕ່ສໍາລັບຄົນທີ່ມີເຮືອນ ຫຼື ຄອບຄົວ ບໍ່ແມ່ນ Safe zone ຂອງຕົນເອງແລ້ວ ແນ່ນອນ ຈະບໍ່ມີຄວາມສຸກ ຍ້ອນຫຍັງ? ·